Што е конверзија?

Конверзија е посакуваното дејство што корисникот го презема на веб-локација, како што е купување, пополнување формулар или пријавување за билтен.

Што е конверзија?

Конверзија е кога некој ќе преземе посакувана акција на веб-локација или апликација, како што е купување или регистрирање за билтен. Тоа е како да стекнете поен во игра, но наместо поени, тоа е начин за бизнисите да следат колку е успешна нивната веб-страница или апликација во тоа што ги натера луѓето да го прават она што го сакаат.

Конверзија е термин кој вообичаено се користи во различни области, вклучувајќи ги финансиите, маркетингот и правото. Во својата наједноставна форма, конверзијата се однесува на процесот на промена на нешто од една состојба во друга. Сепак, значењето на конверзија може да варира во зависност од контекстот во кој се користи.

Во контекст на финансиите, конверзијата обично се однесува на процесот на претворање на еден вид хартија од вредност во друг, како што е конвертирање на обврзница во акции. Во маркетингот, конверзијата се однесува на процесот на претворање на потенцијалните клиенти во клиенти кои плаќаат. Ова може да се мери преку метрика како што се стапките на конверзија, кои го следат процентот на посетители на веб-локации кои преземаат посакувана акција, како што е купување или пополнување формулар. Во законот, конверзија се однесува на погрешно одземање или користење на туѓ имот без нивна дозвола.

Генерално, концептот на конверзија е важен за разбирање, бидејќи може да има значителни импликации во различни области од животот. Без разлика дали сте сопственик на бизнис кој сака да ги подобри вашите стапки на конверзија, инвеститор кој размислува за конверзија на хартии од вредност или поединец кој бара правен регрес за конверзија на имот, од суштинско значење е да имате јасно разбирање за тоа што значи конверзија и како се применува на вашата конкретна ситуација.

Што е конверзија?

Конверзија е термин кој се однесува на посетител кој ја исполнува посакуваната цел на вашата веб-страница. Оваа цел може да биде што било, од пополнување формулар до купување. Процентот од вкупните посетители што конвертираат се нарекува ваша стапка на конверзија. Разбирањето на конверзиите е од клучно значење за бизнисите кои сакаат да ги следат перформансите на нивната веб-локација и да ја оптимизираат за подобри резултати.

Разбирање на концептот на конверзија

Во едноставни термини, конверзија е процес на менување на една работа во друга. Во контекст на веб-локациите, тоа значи промена на посетителот во клиент, претплатник или лидер. Конверзија може да се случи на многу начини, како што се:

 • Пополнување формулар
 • Изработка на купување
 • Претплата на билтен
 • Преземање бесплатен ресурс
 • Пријавување за пробен период

Главната цел на веб-локацијата е да ги натера посетителите да конвертираат. Високата стапка на конверзија значи дека вашата веб-страница прави добра работа за да ги убеди посетителите да преземат акција.

Видови конверзии

Постојат различни типови на конверзии што бизнисите можат да ги следат, во зависност од нивните цели. Еве неколку вообичаени типови на конверзии:

 • Макро конверзии: Ова се примарните конверзии кои директно влијаат на крајната линија на вашиот бизнис. Примерите вклучуваат купување, пријавување за платена претплата или резервирање на консултации.
 • Микро конверзии: Ова се помали конверзии кои водат до макро конверзија. Примерите вклучуваат додавање производ во количката, претплата на билтен или пополнување формулар за контакт.
 • Конверзии на единици: Ова се конверзии кои вклучуваат промена на една мерна единица во друга. На пример, претворање на милји во километри или фунти во килограми.

Следењето конверзии е од суштинско значење за бизнисите кои сакаат да ги подобрат перформансите на нивната веб-локација. Со анализа на податоците, бизнисите можат да ги идентификуваат областите за подобрување и да направат промени што водат до повисоки стапки на конверзија.

Како заклучок, конверзијата е критичен концепт за бизнисите кои сакаат да ги следат перформансите на нивната веб-страница и да ја подобрат својата крајна линија. Со разбирање на различните типови на конверзии и нивно следење, бизнисите можат да донесат одлуки засновани на податоци кои водат до подобри резултати.

Зошто се важни конверзиите

Конверзиите се критична метрика за секој бизнис кој сака да расте и да напредува на денешниот пазар. Во овој дел, ќе ги истражиме придобивките од конверзиите и влијанието што тие го имаат врз деловниот свет.

Придобивки од конверзии

Конверзиите се мерка за тоа колку се успешни вашите маркетинг напори во претворањето на потенцијалните клиенти во клиенти кои плаќаат. Придобивките од конверзијата се многубројни, вклучувајќи:

 • Зголемени приходи: конверзиите директно водат до зголемен приход за вашиот бизнис. Кога некој ќе конвертира, тој купува или презема друго дејство што генерира приход за вашата компанија.
 • Подобра рентабилност: со мерење на конверзиите, можете да одредите кои маркетинг канали и кампањи даваат најдобар поврат на инвестицијата (ROI). Ова ви овозможува да ги фокусирате вашите напори на најефикасните стратегии и да го оптимизирате вашиот буџет за маркетинг.
 • Подобрени увиди на клиентите: со следење на конверзиите, добивате вредни увиди за однесувањето и преференциите на вашите клиенти. Овие информации може да се користат за да се усоврши вашата маркетинг стратегија и да се подобри вашето целокупно искуство со клиентите.

Влијанието на конверзиите врз деловниот свет

Конверзиите имаат значително влијание врз деловниот свет, особено во следните области:

 • Е-трговија: Конверзиите се клучни за бизнисите со е-трговија, бидејќи директно влијаат на приходите и профитабилноста. Компаниите за е-трговија мора да се фокусираат на оптимизирање на нивните стапки на конверзија за да останат конкурентни на пазарот.
 • Рекламирање: Конверзиите се клучна метрика за огласувачите, бидејќи им овозможуваат да ја измерат ефективноста на нивните кампањи. Огласувачите можат да ги користат податоците за конверзија за да го подобрат своето таргетирање и пораки, подобрувајќи го рентабилноста на нивните кампањи.
 • Генерирање на олово: Конверзиите се исто така важни за бизнисите кои се потпираат на генерирање на олово за да ја поттикнат продажбата. Со следење на конверзиите, овие бизниси можат да идентификуваат кои стратегии за генерирање на потенцијални клиенти се најефективни и соодветно да ги оптимизираат нивните напори.

Како заклучок, конверзиите се витална метрика за секој бизнис кој сака да успее на денешниот пазар. Со фокусирање на конверзиите, бизнисите можат да ги зголемат приходите, да го подобрат рентабилноста, да добијат вредни увиди за клиентите и да останат конкурентни на нивните соодветни пазари.

Наука за конверзија

Конверзија е процес на промена на нешто од една форма во друга. Во контекст на бизнисот, конверзијата се однесува на процесот на претворање на посетителите на веб-страниците во клиенти. Науката за конверзија вклучува разбирање на метриката и стапките што се користат за мерење на успехот на овој процес.

Метрика на конверзија

Постојат различни метрики што се користат за мерење на успехот на конверзија. Тие вклучуваат:

 • Стапка на кликнување (CTR): Процентот на луѓе кои кликнуваат на врска или реклама.
 • Стапка на конверзија (CR): Процентот на луѓе кои преземаат посакувана акција, како што е купување или пополнување формулар.
 • Отскокнување стапка: Процентот на луѓе кои ја напуштаат веб-локацијата откако ќе прегледаат само една страница.
 • Просечна вредност на нарачката (AOV): Просечната сума на пари потрошени по нарачка.
 • Доживотна вредност на клиентот (CLV): Вкупниот износ на пари што се очекува клиентот да го потроши во текот на нивниот однос со бизнисот.

Стапки на реализација

Стапките на конверзија се клучна метрика во науката за конверзија. Тие се пресметуваат со делење на бројот на конверзии со бројот на посетители на веб-локација. На пример, ако веб-локацијата има 1,000 посетители и 50 од нив купуваат, стапката на конверзија би била 5%.

На стапките на конверзија може да влијаат различни фактори, вклучувајќи го дизајнот на веб-локацијата, квалитетот на производите или услугите што се нудат и цената на тие производи или услуги. Важно е бизнисите постојано да ги следат и оптимизираат нивните стапки на конверзија со цел да ги максимизираат приходите и профитабилноста.

Конверзија на маса и тежина

Во областа на науката, конверзијата често се однесува на процесот на претворање помеѓу различни мерни единици. Еден вообичаен пример е конверзијата помеѓу масата и тежината. Масата е мерка за количината на материјата во објектот, додека тежината е мерка за силата на гравитацијата што делува на тој објект.

Конверзијата помеѓу масата и тежината зависи од јачината на гравитационото поле. На Земјата, факторот на конверзија помеѓу килограми (маса) и њутни (тежина) е приближно 9.81.

Заклучок

Како заклучок, науката за конверзија е сложено и повеќеслојно поле кое вклучува разбирање на различни метрики и стапки. Со оптимизирање на овие метрики, бизнисите можат да ги зголемат приходите и профитабилноста. Дополнително, во областа на науката, конверзијата често се однесува на процесот на претворање помеѓу различни мерни единици, како што се масата и тежината.

Конверзија во религијата

Конверзијата е вообичаена тема кај многу религии. Тоа е процес на усвојување на нов сет на верувања и практики, често со исклучување на претходните верувања. Во многу случаи, преобраќањето вклучува значителна промена во начинот на живот и однесување, како и посветеност да се следат учењата на одредена религија.

Преобраќање во христијанство

Во христијанството, преобраќањето често се поврзува со лична средба со Исус Христос. Оваа средба може да има многу форми, од ненадејно сфаќање на потребата за спасение до постепен процес на духовен раст. Без разлика на спецификите, крајниот резултат на преобраќањето е нов живот во Христа, кој се карактеризира со вера, покајание и послушност кон Божјата волја.

Улогата на преобраќањето во христијанството

Обраќањето е централна тема во христијанската вера, бидејќи го претставува моментот кога човекот се „повторно се раѓа“ и започнува нов живот во Христа. Овој процес често се опишува како духовно повторно раѓање, во кое Светиот Дух влегува во срцето на верникот и го преобразува нивниот живот од внатре кон надвор.

Улогата на преобраќањето во христијанството е повеќеслојна. Од една страна, тоа е длабоко лично искуство што може да има длабоки импликации за животот на поединецот. Од друга страна, тоа е и заедничко искуство, бидејќи новите верници се добредојдени во црковната заедница и поддржани од соверниците.

Многу пастири и застапници на христијанската вера ги поттикнуваат луѓето да бараат преобраќање како начин да ја искусат трансформативната моќ на Божјата љубов. Тие често укажуваат на примерот на Исус, кој ги повикал луѓето да се покајат и да веруваат во него како Божји Син.

Севкупно, преобраќањето е критичен аспект на христијанската вера, бидејќи го претставува моментот кога човекот започнува нов живот во Христа. Без разлика дали тоа ќе се случи ненадејно или постепено, конверзијата е моќно искуство кое има потенцијал да ги трансформира животите и заедниците на подобро.

Конверзија и логика

Во логиката, конверзијата се однесува на размена на субјектот и предикатот на категоричен предлог. Овој процес дава еквивалентен предлог, што го прави валиден заклучок воопшто само со таканаречените предлози Е и јас, кои се универзални негативни и посебни афирмативи.

Логички конверзии

Постојат три типа на логички конверзии:

 1. Едноставна конверзија: При проста конверзија, предметот и предикатот на категоричен предлог се заменуваат без промена на квалитетот на предлогот. Овој тип на конверзија важи само за предлозите E и I.

 2. Контрапозиција: Контрапозиција е размена на субјектот и прирокот на предлогот, заедно со негација на двете. Овој процес дава логички еквивалентен предлог. Контрапозицијата важи само за предлозите А и О.

 3. Набљудување: Во опверзијата, квалитетот на предлогот се менува, а прирокот се заменува со негов комплемент. Овој процес дава логички еквивалентен предлог. Забелешката важи за сите видови на предлози.

Важноста на логиката во конверзиите

Логиката игра клучна улога во конверзиите, бидејќи обезбедува процесот на конверзија да резултира со еквивалентен предлог. Без логика, би било невозможно да се одреди дали конвертираниот предлог е вистинит или неточен. Покрај тоа, логиката обезбедува систематски метод за конвертирање на предлози, што го олеснува идентификувањето и исправувањето на грешките во расудувањето.

Да резимираме, конверзијата е суштински концепт во логиката, што ни овозможува да го замениме предметот и предикатот на категоричен предлог за да дадеме еквивалентен предлог. Логичките конверзии, вклучувајќи едноставна конверзија, контрапозиција и опверзија, се валидни за различни типови на предлози. Логиката игра витална улога во обезбедувањето дека процесот на конверзија резултира со логички еквивалентен предлог.

Точки за конверзија

Што се конверзивни точки?

Точките на конверзија се специфичните точки во патувањето на клиентот каде што тој презема посакувана акција што води до конверзија. Ова може да биде сè, од пополнување формулар, купување или преземање бела книга. Важно е да ги идентификувате точките на конверзија во вашето патување со клиенти, бидејќи тие се клучни за разбирање како вашите клиенти комуницираат со вашиот бизнис и каде можете да се подобрите.

Еден начин да се идентификуваат точките на конверзија е да се следи аналитиката на вашата веб-страница и да се види каде клиентите трошат најмногу време и каде отпаѓаат. Ова може да ви помогне да разберете кои страници и дејства водат до конверзии и каде може да има пречки во патувањето на клиентите.

Како да ги оптимизирате точките за конверзија

Откако ќе ги идентификувате вашите точки на конверзија, важно е да ги оптимизирате за да ја зголемите веројатноста за конверзии. Еве неколку совети:

 • Поедноставување на формулари: ако формуларот е премногу долг или комплициран, клиентите може да го напуштат. Поедноставете ги вашите формулари и побарајте ги само потребните информации.
 • Користете јасни повици за акција: наведете јасно каква акција сакате да преземе клиентот и користете јазик ориентиран кон акција.
 • Подобрете ја брзината на веб-локацијата: бавната веб-локација може да доведе до фрустрација и напуштање на клиентите. Оптимизирајте ја брзината на вашата веб-страница за да го подобрите искуството на клиентите.
 • Обезбедете социјален доказ: Прегледите и препораките од клиентите можат да помогнат да се изгради доверба и да се зголеми веројатноста за конверзии.
 • Понудете стимулации: Обезбедувањето попусти или специјални понуди може да ги поттикне клиентите да преземат акција.

Со оптимизирање на точките за конверзија, можете да ја зголемите веројатноста за конверзии и да го подобрите целокупното искуство на клиентите.

Алатки за конверзија

Алатките за конверзија се софтвер или онлајн услуги кои им помагаат на бизнисите да ги оптимизираат нивните онлајн стапки на конверзија. Овие алатки се дизајнирани да ви помогнат да ги следите и анализирате посетителите на вашата веб-локација, да ги идентификувате проблематичните области и да обезбедите решенија за подобрување на перформансите на вашата веб-локација. Во овој дел, ќе погледнеме некои од најдобрите достапни алатки за конверзија и ќе дадеме совети како да ја изберете вистинската за вашиот бизнис.

Топ алатки за конверзија

 1. Google Анализа: Google Analytics е бесплатна услуга за веб-аналитика која го следи и известува сообраќајот на веб-страницата. Обезбедува вредни увиди за тоа како посетителите комуницираат со вашата веб-страница, вклучувајќи ги и страниците што ги посетуваат, колку долго остануваат и од каде доаѓаат. Google Анализата исто така ви овозможува да поставите следење конверзии, за да можете да видите кои страници генерираат најмногу конверзии.

 2. Crazy Egg: Crazy Egg е алатка за мапирање на топлина која ви помага да визуелизирате како посетителите комуницираат со вашата веб-страница. Обезбедува топлински мапи, мапи за лизгање и извештаи за кликнување, кои можат да ви помогнат да ги идентификувате проблематичните области на вашата веб-локација и да ги подобрите стапките на конверзија.

 3. Optimizely: Optimizely е алатка за тестирање A/B која ви овозможува да тестирате различни верзии на вашата веб-локација за да видите која има подобра работа. Обезбедува резултати во реално време, за да можете брзо да идентификувате која верзија на вашата веб-локација генерира најмногу конверзии.

Како да ја изберете вистинската алатка за конверзија

При изборот на алатка за конверзија, важно е да се земат предвид специфичните потреби и цели на вашиот бизнис. Еве неколку совети кои ќе ви помогнат да ја изберете вистинската алатка за конверзија:

 1. Идентификувајте ги вашите цели: Пред да изберете алатка за конверзија, идентификувајте што сакате да постигнете. Дали сакате да го зголемите сообраќајот на вашата веб-страница, да ги подобрите стапките на конверзија или и двете? Откако ќе ги идентификувате вашите цели, побарајте алатка која може да ви помогне да ги постигнете.

 2. Размислете за вашиот буџет: Алатките за конверзија може да се движат од бесплатни до скапи. Размислете за вашиот буџет пред да изберете алатка. Имајте на ум дека некои алатки може да бараат месечна претплата.

 3. Побарајте кориснички карактеристики: побарајте алатка која е лесна за употреба и разбирање. Некои алатки за конверзија може да бидат комплицирани и да бараат стрмна крива на учење, додека други се попогодни за корисниците.

Како заклучок, алатките за конверзија се од суштинско значење за бизнисите кои сакаат да ги оптимизираат своите онлајн стапки на конверзија. Со користење на вистинската алатка за конверзија, бизнисите можат да добијат вредни сознанија за однесувањето на посетителите на нивната веб-локација и да донесат одлуки засновани на податоци за да ги подобрат перформансите на нивната веб-локација.

Заклучок

Како заклучок, конверзијата се однесува на чинот на промена од една форма или употреба во друга. Може да се однесува и на чинот на размена на еден вид имот за друг, обично по однапред поставен сооднос или цена и во однапред одредено време.

Концептот на конверзија постои со векови, со латинскиот збор „conversio“ што значи пресврт или промена. Подоцна беше усвоен од англискиот јазик и оттогаш се користи во различни контексти.

Во деловниот свет, конверзијата игра клучна улога во трансакциите, особено кога станува збор за размена на акции или обврзници за акции од обични акции на истата компанија. Овој процес е познат како правична конверзија.

Во математиката и науката, конверзијата се користи за претворање на една мерна единица во друга. Ова се прави со помош на фактори на конверзија, кои се нумерички соодноси или фракции кои можат да се користат како фактори за множење.

Генерално, конверзиите се суштински дел од нашиот секојдневен живот, без разлика дали го сфаќаме тоа или не. Од едноставни конверзии на единици до сложени финансиски трансакции, конверзиите се неопходни за да ни помогнат да се движиме низ светот околу нас.

Повеќе читање

Според англискиот речник Колинс, конверзија е „чин или процес на промена на нешто во друга состојба или форма“. (извор: Колинс англиски речник). Општо земено, конверзијата вклучува трансформирање на нешто од една форма во друга. Во контекст на мерењето, фактор на конверзија е бројот или формулата што се користи за претворање на мерење во еден сет на единици во истото мерење во друг сет на единици. (извор: ThoughtCo).

Поврзани услови за маркетинг на веб-страници

Останете информирани! Придружете се на нашиот билтен
Претплатете се сега и добијте бесплатен пристап до водичи, алатки и ресурси само за претплатници.
Можете да се откажете во секое време. Вашите податоци се безбедни.
Останете информирани! Придружете се на нашиот билтен
Претплатете се сега и добијте бесплатен пристап до водичи, алатки и ресурси само за претплатници.
Можете да се откажете во секое време. Вашите податоци се безбедни.
Останете информирани! Придружете се на нашиот билтен!
Претплатете се сега и добијте бесплатен пристап до водичи, алатки и ресурси само за претплатници.
Останете во тек! Придружете се на нашиот билтен
Можете да се откажете во секое време. Вашите податоци се безбедни.
Мојата компанија
Останете во тек! Придружете се на нашиот билтен
🙌 Вие сте (скоро) претплатени!
Упатете се до вашето сандаче за е-пошта и отворете ја е-поштата што ви ја испратив за да ја потврдите вашата адреса за е-пошта.
Мојата компанија
Вие сте претплатени!
Ви благодариме за вашата претплата. Секој понеделник испраќаме билтен со проникливи податоци.
Споделете на...