Co je CDN?

CDN je zkratka pro Content Delivery Network. Jedná se o distribuovanou síť serverů, které spolupracují na zajištění rychlejšího doručování webového obsahu uživatelům. CDN v podstatě pomáhá snižovat zátěž na jednom serveru distribucí obsahu na více serverů. Výsledkem je rychlejší doručování obsahu uživatelům bez ohledu na jejich polohu.

Co je CDN?

CDN (Content Delivery Network) je síť serverů, které pomáhají doručovat obsah, jako jsou obrázky a videa, lidem, kteří se pokoušejí získat přístup na web. Funguje tak, že ukládá kopie obsahu na servery na různých místech po celém světě, takže když se někdo pokusí získat přístup k obsahu, může jej získat ze serveru, který je mu nejblíže. To pomáhá k rychlejšímu a spolehlivějšímu načítání webových stránek, zejména lidem, kteří jsou daleko od hlavního serveru webové stránky.

Síť pro doručování obsahu (CDN) je důležitou součástí dnešní internetové infrastruktury. Jedná se o síť vzájemně propojených serverů, které spolupracují na rychlém a efektivním doručování webového obsahu uživatelům. CDN ukládá obsah uložený v mezipaměti na okrajových serverech, které jsou umístěny v místech přítomnosti (POP) po celém světě.

Primárním účelem CDN je snížit latenci a zlepšit rychlost doručování obsahu. Když uživatel navštíví webovou stránku, musí data ze serveru této webové stránky cestovat přes internet, aby se dostala do počítače uživatele. Tento proces může trvat déle, pokud je server umístěn daleko od uživatele. CDN řeší tento problém přiblížením obsahu k uživateli, čímž se zkracuje vzdálenost, kterou musí data urazit.

CDN používá široká škála podniků a organizací, včetně webů elektronického obchodování, mediálních společností a sociálních sítí. Jsou zvláště užitečné pro webové stránky, které mají globální publikum a potřebují rychle dodávat obsah uživatelům v různých částech světa. Pomocí sítě CDN mohou podniky zlepšit uživatelský dojem, snížit míru okamžitého opuštění a zvýšit konverze.

Co je CDN?

Definice

CDN, neboli Content Delivery Network, je síť serverů distribuovaných na různých místech po celém světě. Primární funkcí CDN je rychlé ukládání obsahu do mezipaměti a doručování obsahu koncovým uživatelům. Obsah může být cokoli od HTML stránek, obrázků, videí, zvuku nebo jiného statického nebo dynamického obsahu.

Jak to funguje?

CDN fungují tak, že ukládají obsah do mezipaměti na okrajových serverech umístěných v různých bodech přítomnosti (PoP) po celém světě. PoP jsou strategicky umístěny tak, aby snižovaly latenci a poskytovaly rychlejší doručování obsahu koncovým uživatelům. Když uživatel požaduje obsah z webové stránky, server CDN nejblíže k umístění uživatele doručí obsah uložený v mezipaměti namísto původního serveru webové stránky. To snižuje zatížení původního serveru a zlepšuje výkon webu.

Výhody

CDN nabízejí několik výhod, včetně:

  • Rychlejší výkon webu
  • Vylepšené zabezpečení webových stránek
  • Snížené náklady na šířku pásma
  • Zvýšená dostupnost obsahu
  • Efektivní vyvažování zátěže

CDN mohou také pomoci zlepšit zabezpečení webových stránek tím, že poskytují ochranu DDoS, šifrování SSL/TLS a další funkce zabezpečení. Kromě toho mohou sítě CDN pomoci snížit náklady na šířku pásma ukládáním obsahu do mezipaměti a jeho doručováním z okrajových serverů namísto původního serveru.

Stručně řečeno, CDN je síť serverů, která ukládá do mezipaměti a rychle doručuje obsah koncovým uživatelům. Může pomoci zlepšit výkon webových stránek, zabezpečení a snížit náklady na šířku pásma. Ukládáním obsahu do mezipaměti na okrajových serverech umístěných v různých místech po celém světě mohou CDN efektivně doručovat obsah koncovým uživatelům a zároveň snižovat latenci a zlepšovat výkon webových stránek.

Architektura CDN

Content Delivery Network (CDN) je geograficky distribuovaná síť serverů, která pomáhá urychlit doručování webového obsahu koncovým uživatelům. Architektura CDN se skládá ze tří hlavních komponent: datových center, serverů POP a serverů Edge.

datová centra

Poskytovatelé CDN mají datová centra umístěná v různých částech světa. Tato datová centra jsou zodpovědná za ukládání původního obsahu, jako jsou HTML stránky, obrázky, videa a další soubory. Datová centra jsou vybavena špičkovými servery, úložnými zařízeními a dalším síťovým vybavením, aby bylo zajištěno, že obsah bude vždy dostupný a přístupný koncovým uživatelům.

Servery POP

Poskytovatelé CDN mají síť serverů Points of Presence (POP) umístěných v různých regionech po celém světě. Servery POP fungují jako most mezi koncovými uživateli a datovými centry. Když uživatel požaduje obsah, je požadavek směrován na nejbližší server POP, který pak načte obsah z datového centra a doručí jej uživateli.

Okrajové servery

Servery Edge jsou poslední linií obrany v architektuře CDN. Tyto servery jsou umístěny v těsné blízkosti koncových uživatelů, obvykle ve stejné zeměpisné oblasti. Servery Edge jsou odpovědné za ukládání obsahu do mezipaměti a jeho rychlé dodání koncovým uživatelům. Pomáhají také snížit přetížení sítě a zlepšit celkový výkon CDN.

Poskytovatelé CDN používají technologii cloud computingu, aby zajistili, že architektura CDN bude škálovatelná a redundantní. Cloud computing umožňuje poskytovatelům CDN přidávat nebo odebírat servery podle potřeby, aby zvládli výkyvy v provozu. Redundance zajišťuje, že pokud jeden server selže, převezme řízení jiný server a zajistí, že obsah zůstane dostupný a přístupný koncovým uživatelům.

Závěrem lze říci, že architektura CDN je komplexní systém, který pomáhá urychlit doručování webového obsahu koncovým uživatelům. Architektura je navržena tak, aby byla škálovatelná, redundantní a efektivní, s využitím technologie cloud computingu, aby bylo zajištěno, že CDN zvládne výkyvy v provozu a udrží vysokou dostupnost. Kombinace datových center, serverů POP a okrajových serverů pomáhá snížit přetížení sítě a zlepšit celkový výkon sítě CDN.

Vlastnosti CDN

CDN nabízí řadu funkcí, které mohou majitelům webových stránek pomoci zlepšit výkon a zabezpečení jejich webových stránek. Zde jsou některé z nejdůležitějších funkcí CDN:

Caching

Jednou z nejdůležitějších funkcí CDN je ukládání do mezipaměti. CDN ukládá obsah webových stránek, jako jsou obrázky, videa a další statické soubory, na servery umístěné po celém světě. Když uživatel požaduje stránku z webu, který používá CDN, server CDN, který je uživateli nejblíže, doručí obsah uložený v mezipaměti, nikoli původní server webu. To může výrazně zkrátit dobu načítání stránky, což může pomoci snížit míru okamžitého opuštění a zlepšit celkový uživatelský dojem.

Vyrovnávání zatížení

Další důležitou vlastností CDN je vyvažování zátěže. CDN může distribuovat provoz webových stránek na více serverů, což může pomoci zabránit přetížení a prostojům. To může být zvláště důležité v obdobích vysokého provozu, jako je stahování softwaru nebo významná událost. Distribucí provozu na více serverů může CDN zajistit, že návštěvníci webu budou mít rychlý a spolehlivý přístup k obsahu.

Zabezpečení

CDN může také pomoci zlepšit zabezpečení webových stránek. CDN mohou chránit webové stránky před útoky DDoS tím, že absorbují a blokují škodlivý provoz. Kromě toho mohou CDN poskytovat šifrování SSL/TLS pro obsah webových stránek, což může pomoci chránit uživatelská data a zlepšit důvěru.

Kromě těchto funkcí může CDN také poskytovat cennou analýzu dat. Monitorováním návštěvnosti webových stránek a chování uživatelů může CDN pomoci vlastníkům webových stránek identifikovat oblasti pro zlepšení a optimalizovat výkon jejich webových stránek.

Celkově může být CDN neocenitelným nástrojem pro majitele webových stránek, kteří chtějí zlepšit výkon a zabezpečení svých webových stránek. Poskytováním mezipaměti, vyvažování zátěže, zabezpečení a analýzy dat může CDN pomoci zkrátit dobu načítání stránky, zabránit prostojům, chránit před útoky a zlepšit uživatelskou zkušenost.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Závěrem lze říci, že Content Delivery Network (CDN) je geograficky distribuovaná síť serverů, která ukládá obsah do mezipaměti blízko koncovým uživatelům. CDN umožňují rychlý přenos prostředků potřebných pro načítání internetového obsahu, včetně stránek HTML, souborů JavaScript, šablon stylů, obrázků a videí.

CDN jsou nezbytné pro streamování zvuku a videa, protože poskytují rychlejší a spolehlivější doručování obsahu uživatelům. Ukládáním obsahu do mezipaměti na serverech blíže k uživateli CDN snižují latenci a zlepšují celkovou uživatelskou zkušenost.

Edge computing je další technologií, která těží z CDN. Přiblížením výpočetních zdrojů blíže k uživateli snižuje edge computing latenci a zvyšuje rychlost zpracování dat. CDN lze použít k ukládání okrajových počítačových zdrojů do mezipaměti, což je činí ještě rychlejšími a efektivnějšími.

Celkově jsou CDN kritickou součástí moderní webové infrastruktury. Zlepšují výkon webových stránek, snižují latenci a zlepšují uživatelský dojem. Vzhledem k tomu, že internet neustále roste a vyvíjí se, budou sítě CDN hrát stále důležitější roli při poskytování obsahu a služeb uživatelům po celém světě.

Více Reading

Síť pro doručování obsahu (CDN) je geograficky distribuovaná skupina serverů, která ukládá obsah do mezipaměti v blízkosti koncových uživatelů. CDN umožňují rychlý přenos prostředků potřebných pro načítání internetového obsahu, včetně stránek HTML, souborů JavaScript, šablon stylů, obrázků a videí. Když uživatel navštíví webovou stránku, musí data ze serveru této webové stránky cestovat přes internet, aby se dostala do počítače uživatele. CDN zrychlují načítání webových stránek u aplikací náročných na data tím, že doručují webový obsah uživatelům na základě jejich geografické polohy. CDN ukládají obsah uložený v mezipaměti na okrajových serverech v umístěních POP (point-of-presence), která jsou blízko koncovým uživatelům, aby se minimalizovala latence. (zdroj: Cloudflare, AWS, Microsoft, TechRadar, TechTarget)

Související podmínky výkonu webových stránek

Domů » Webhosting » Glosář » Co je CDN?

Připojte se k našemu zpravodaji

Přihlaste se k odběru našeho týdenního zpravodaje a získejte nejnovější zprávy a trendy v oboru

Kliknutím na „přihlásit se k odběru“ souhlasíte s našimi podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů.