80 công cụ & tài nguyên truy cập web hàng đầu

Được viết bởi

Bộ sưu tập này của 80 tài nguyên truy cập web nhằm vào bất kỳ ai quan tâm đến việc học cách thiết kế, phát triển và thử nghiệm các trang web, ứng dụng và tài liệu trực tuyến có thể truy cập và toàn diện. Bởi vì việc làm cho web có thể truy cập được sẽ đảm bảo quyền truy cập bình đẳng cho khoảng 1 tỷ người khuyết tật trên thế giới.

Trang này cung cấp một danh sách các tài nguyên và công cụ truy cập web chất lượng cao và đáng tin cậy, nhằm hỗ trợ thiết kế, phát triển và thử nghiệm web có thể truy cập.

Ở đây bạn có thể duyệt tài nguyên trợ năng theo thể loại: tiêu chuẩn & pháp luật, hướng dẫn & danh sách kiểm tra, công cụ kiểm tra và xác nhận mã, công cụ đọc màn hình & độ tương phản màu, công cụ pdf & word, khóa học, chứng nhận, người ủng hộ và công ty.

Tài nguyên truy cập: Gói

Có một loạt các tài nguyên trợ năng web có sẵn trực tuyến. Một số tài nguyên hàng đầu bao gồm trang web Sáng kiến ​​khả năng truy cập web (WAI), Nguyên tắc truy cập nội dung web của W3C (WCAG) và trang web ADA của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Các tài nguyên này cung cấp thông tin về cách làm cho các trang web có thể truy cập được đối với người khuyết tật. Họ cũng cung cấp các nguyên tắc và tiêu chuẩn mà các nhà phát triển web có thể tuân theo để đảm bảo rằng các trang web của họ có thể truy cập được.

Có một trang web có thể truy cập không còn là một lựa chọn; nó là phải có. Vì điều quan trọng là Internet mọi người đều có thể truy cập để cung cấp quyền truy cập và cơ hội như nhau cho người khuyết tật.

Và khả năng tiếp cận có thể không còn là một suy nghĩ muộn màng hay một thứ tốt đẹp để có, bởi vì…

Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã dọn đường cho người khuyết tật kiện các nhà bán lẻ nếu trang web của họ không truy cập được. Điều này có ý nghĩa sâu rộng đối với tất cả các doanh nghiệp vì nó khiến họ chú ý rằng không chỉ các địa điểm thực tế của họ phải tuân thủ ADA, mà cả các trang web và ứng dụng di động của họ cũng phải có thể truy cập được.

Nếu bạn muốn truy cập danh sách tài nguyên trợ năng web này dưới dạng tài liệu từ (có hỗ trợ chữ nổi, trình đọc màn hình và kính lúp), thì ở đây là liên kết.

Nếu bạn có bất kỳ phản hồi, chỉnh sửa hoặc đề xuất nào, vui lòng Liên hệ với chúng tôi ở đây.

Tham gia bản tin của chúng tôi

Đăng ký bản tin tổng hợp hàng tuần của chúng tôi và nhận các tin tức và xu hướng mới nhất của ngành

Bằng cách nhấp vào "đăng ký", bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư.