Tuân thủ HIPAA là gì?

HIPAA là Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp bảo hiểm y tế năm 1996. Đó là luật liên bang của Hoa Kỳ bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân và hồ sơ sức khỏe của họ.

tuân thủ hipaa là gì

Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp bảo hiểm y tế (HIPAA) là luật liên bang nhằm mục đích bảo vệ thông tin sức khỏe nhạy cảm của bệnh nhân không bị tiết lộ mà không có sự đồng ý hoặc biết của bệnh nhân.

Tuân thủ HIPAA là gì?

HIPAA là Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp bảo hiểm y tế năm 1996. Đó là luật bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân và hồ sơ sức khỏe của họ. HIPAA cũng cung cấp cho các doanh nghiệp khả năng chia sẻ thông tin với khách hàng của họ theo cách an toàn và bảo mật.

Nếu bạn giống như hầu hết các doanh nghiệp, bạn không biết cách tuân thủ HIPAA. Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi sẽ khám phá những điều cơ bản về tuân thủ HIPAA và giải thích một số vấn đề phổ biến hơn mà bạn có thể gặp phải.

HIPAA là gì và nó bao gồm những gì?

HIPAA là luật liên bang bảo vệ một số thông tin y tế không bị truy cập trái phép. Luật yêu cầu tất cả các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chẳng hạn như bệnh viện và văn phòng bác sĩ, phải giữ an toàn và bảo mật thông tin sức khỏe khỏi bị truy cập trái phép.

Cụ thể, HIPAA yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thực hiện các bước để:

1). Bảo vệ tính bí mật của PHI (Thông tin Y tế) bằng cách giới hạn quyền truy cập chỉ cho những người cần nó để điều trị hoặc chăm sóc, và;

2). Đảm bảo tính bảo mật của PHI bằng cách tuân theo các thủ tục thích hợp nếu thông tin liên quan đến sức khỏe của một cá nhân bị tiết lộ hoặc có thể truy cập được bên ngoài tổ chức.

Để tuân thủ luật này, bạn phải có các biện pháp an ninh thích hợp. Bạn có thể sử dụng mã mã hóa trên dữ liệu điện tử của mình và đảm bảo rằng không có bên thứ ba nào có quyền truy cập vào thông tin bệnh nhân. Các cơ quan quản lý như Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) cũng xem xét việc tuân thủ HIPAA.

Cách chia sẻ thông tin bệnh nhân một cách an toàn

Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp bảo hiểm y tế năm 1996 (HIPAA) là luật bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân và hồ sơ sức khỏe của họ. HIPAA cũng cung cấp cho các doanh nghiệp khả năng chia sẻ thông tin với khách hàng của họ theo cách an toàn và bảo mật.

Nếu bạn giống như hầu hết các doanh nghiệp, bạn không biết cách tuân thủ HIPAA. Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ khám phá những điều cơ bản về tuân thủ HIPAA và giải thích một số vấn đề phổ biến hơn mà bạn có thể gặp phải.

Như đã đề cập trước đó, HIPAA là luật bảo vệ thông tin cá nhân của bệnh nhân của bạn. Điều này có nghĩa là nếu bạn có thông tin y tế nhạy cảm trong hồ sơ — chẳng hạn như hồ sơ sức khỏe của các thành viên trong gia đình — thì bạn phải đảm bảo rằng bất kỳ ai bên ngoài công ty của bạn đều không thể truy cập thông tin đó nếu không có sự cho phép rõ ràng của bạn. 

Bạn cũng sẽ cần phải xem xét cách những người bên ngoài công ty của bạn có thể sử dụng thông tin đó để họ tham gia vào một kế hoạch dịch vụ chăm sóc sức khỏe cụ thể hoặc nhận được một số lợi ích nhất định.

Cách bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp của bạn

Các doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của HIPAA để bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng, nhân viên và công chúng. Luật quy định cách thức thông tin cá nhân được chia sẻ với bên thứ ba, ai có thể tiếp cận thông tin đó và doanh nghiệp có được phép chia sẻ hay không.

Nhiều tiểu bang có luật cung cấp cho các doanh nghiệp thu thập dữ liệu kinh doanh khả năng sử dụng tên và địa chỉ ẩn danh thay vì tên thật.

Nếu doanh nghiệp của bạn muốn tuân thủ các quy định của HIPAA mà không hoàn toàn chắc chắn rằng bạn sẽ tránh được trách nhiệm pháp lý, thì điều quan trọng là phải hiểu ý nghĩa của HIPAA đối với doanh nghiệp của bạn.

Dưới đây là một số điều cơ bản: 

Một công ty (hoặc tổ chức) phải xác minh rằng khách hàng là một “cá nhân đủ điều kiện” trước khi họ có thể tiết lộ thông tin sức khỏe cá nhân của khách hàng (PHI). Các cá nhân đủ điều kiện bao gồm trẻ vị thành niên, phụ nữ mang thai và những người bị “khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần”.

Các công ty cũng phải đảm bảo rằng PHI được lưu trữ một cách an toàn để các bên không được phép truy cập.

Nếu một bên thứ ba cần quyền truy cập vào PHI của công ty bạn, bạn cần phải đồng ý bằng văn bản về những quy tắc áp dụng để người đó nhận được quyền truy cập từ công ty của bạn (và tại sao).

Các dịch vụ lưu trữ đám mây trở thành một đối tác kinh doanh nếu họ lưu trữ PHI thay mặt cho một tổ chức chăm sóc sức khỏe và do đó dịch vụ lưu trữ đám mây phải tuân thủ HIPAA

Làm thế nào để tuân thủ các quy định của HIPAA?

Trước khi có thể sử dụng HIPAA, bạn cần hiểu một số điều chính về việc tuân thủ HIPAA. Điều quan trọng là phải biết sự khác biệt giữa các thực thể được bảo hiểm và các thực thể được bảo hiểm kinh doanh với các thực thể được bảo hiểm khác. Cũng có sự khác biệt giữa “người tiêu dùng” và “cá nhân”, vì vậy điều quan trọng là phải làm quen với cái nào.

Có ba loại doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của HIPAA: nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe; kế hoạch sức khỏe (doanh nghiệp bán bảo hiểm); và các nhà cung cấp dịch vụ y tế (nhà cung cấp dịch vụ y tế).

Mặc dù mỗi danh mục có bộ quy tắc riêng, nhưng tất cả đều có chung mục tiêu - bảo vệ quyền riêng tư của các cá nhân và cho phép họ chia sẻ thông tin cá nhân của mình với các bên thứ ba đáng tin cậy khi cần.

Các yêu cầu về tuân thủ đối với các cơ sở chăm sóc sức khỏe

Một trong những điều quan trọng nhất bạn cần biết về HIPAA là nó cung cấp cho bạn và bệnh nhân của bạn quyền được bảo vệ quyền riêng tư của họ. Bạn sẽ muốn chắc chắn rằng bạn và nhân viên của bạn đang tuân thủ luật pháp…

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) đã tạo ra một bộ quy định được gọi là HIPAA cho các cơ sở y tế và tổ chức chăm sóc sức khỏe. HHS cũng đã xuất bản hướng dẫn mới về việc tuân thủ HIPAA cho các tổ chức chăm sóc sức khỏe, bao gồm cả các nhà cung cấp công nghệ thông tin (CNTT).

Nếu bạn là một cơ sở hoặc tổ chức hoạt động trong ngành chăm sóc sức khỏe, chúng tôi muốn giúp bạn tuân thủ bằng cách cung cấp thông tin tổng quan về cách HHS định nghĩa một “thực thể được bảo hiểm” cho các mục đích của HIPAA, cũng như một số tính năng chính của thông tin quy tắc riêng tư.

Các yêu cầu về tuân thủ đối với các dịch vụ sức khỏe tâm thần

Các dịch vụ sức khỏe tâm thần thường được chi trả bởi các kế hoạch bảo hiểm do chính phủ tài trợ. Do đó, sức khỏe tâm thần là một lĩnh vực mà các doanh nghiệp có thể kiếm tiền thông qua việc tuân thủ HIPAA.

Điều đầu tiên bạn cần biết về HIPAA là đó là một hành động của Quốc hội nhằm bảo vệ quyền riêng tư và sự an toàn của người tiêu dùng.

Các yêu cầu về tuân thủ đối với các tổ chức nghiên cứu

Thông tin nhạy cảm về sức khỏe cho bệnh nhân của bạn là chủ đề phổ biến giữa các bệnh viện, bác sĩ và tổ chức nghiên cứu y tế. HIPAA là luật điều chỉnh cách bạn có thể chia sẻ thông tin bệnh nhân. Điều quan trọng là phải biết những gì bạn cần làm để tuân thủ các quy định của HIPAA.

Cho dù bạn đang chia sẻ dữ liệu cho mục đích nghiên cứu hay cho mục đích tiếp thị, điều quan trọng là bạn phải xác định rõ thông tin nào đang được chia sẻ. Điều quan trọng nữa là bạn phải cho bệnh nhân biết dữ liệu của họ đang được chia sẻ với ai và thông tin này sẽ được sử dụng như thế nào.

Bệnh nhân của bạn xứng đáng được tin tưởng vào cách xử lý thông tin của họ để họ có thể đưa ra quyết định sáng suốt về nhu cầu chăm sóc sức khỏe của bản thân.

Tổng kết

HIPAA (Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp bảo hiểm y tế), là luật bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật cho hồ sơ y tế của bạn. HIPAA cũng áp dụng cho ngành y tế, như bác sĩ, bệnh viện và các công ty chăm sóc sức khỏe khác.

Có rất nhiều lĩnh vực khác nhau mà luật điều chỉnh, vì vậy nếu bạn không chắc HIPAA bao gồm những gì, bạn có thể muốn tham khảo ý kiến ​​của luật sư hoặc luật sư của mình. HIPAA được thiết kế để bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân và đảm bảo rằng bạn có thể giữ kín thông tin y tế của mình. 

dự án

https://www.cdc.gov/phlp/publications/topic/hipaa.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Health_Insurance_Portability_and_Accountability_Act

Trang chủ » Đám mây lưu trữ » Thuật ngữ » Tuân thủ HIPAA là gì?

Tham gia bản tin của chúng tôi

Đăng ký bản tin tổng hợp hàng tuần của chúng tôi và nhận các tin tức và xu hướng mới nhất của ngành

Bằng cách nhấp vào "đăng ký", bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư.