Glossary ng VPN

Glossary ng mga termino, salita, at teknolohiya na karaniwang ginagamit sa mga virtual private network, mga VPN.

Iba pang mga glossary:

Glosaryo ng cloud storage

Glossary ng Password Manager

Web hosting glossary

Glosaryo ng tagabuo ng website

Ibahagi sa...