ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา นโยบายการคืนเงิน นโยบายความเป็นส่วนตัว และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเครือ

 1. ข้อตกลงและเงื่อนไข
 2. นโยบายการคืนเงินและการยกเลิก
 3. นโยบายความเป็นส่วนตัว
 4. นโยบายคุกกี้
 5. การเปิดเผยข้อมูลของ บริษัท ในเครือ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ websiterating.com เว็บไซต์ที่ให้บริการโดย Website Rating ( "Website Rating”, “เว็บไซต์”, “เรา” หรือ “พวกเรา”)

โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ที่ Website Rating เว็บไซต์ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หากคุณไม่ต้องการผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ตัวเลือกเดียวของคุณคือไม่ใช้ Website Rating ข้อมูล

การใช้เนื้อหาของเว็บไซต์เรตติ้ง.com

เราหรือผู้ให้บริการเนื้อหาของเราเป็นเจ้าของเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือของเรา (รวมเรียกว่า “บริการ”) ให้ข้อมูลโดย Website Rating ได้รับการคุ้มครองโดยสหรัฐอเมริกาและลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศและกฎหมายอื่นๆ นอกจากนี้ ลักษณะที่เรารวบรวม จัดเรียง และประกอบเนื้อหาของเราได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ทั่วโลกและบทบัญญัติของสนธิสัญญา

คุณสามารถใช้เนื้อหาบนบริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้าและข้อมูลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ส่วนบุคคลเท่านั้น คัดลอก เผยแพร่ แพร่ภาพ ดัดแปลง แจกจ่าย หรือส่งต่อในลักษณะใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Website Rating เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด Website Rating ขอสงวนสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเต็มรูปแบบสำหรับวัสดุที่ดาวน์โหลดหรือได้รับจากบริการเหล่านี้

เราให้สิทธิ์คุณในการดาวน์โหลด พิมพ์ และจัดเก็บเนื้อหาบางส่วนที่เลือกของเรา (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) อย่างไรก็ตาม สำเนาต้องเป็นสำหรับใช้ส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ คุณไม่สามารถคัดลอกหรือโพสต์เนื้อหาบนคอมพิวเตอร์เครือข่ายใด ๆ หรือออกอากาศในสื่อใด ๆ และคุณไม่สามารถแก้ไขหรือแก้ไขเนื้อหาในลักษณะใด ๆ คุณยังไม่สามารถลบหรือเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า

พื้นที่ Website Rating ชื่อและเครื่องหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่ออื่นๆ ไอคอนปุ่ม ข้อความ กราฟิก โลโก้ รูปภาพ การออกแบบ ชื่อ คำหรือวลี คลิปเสียง ส่วนหัวของหน้า และชื่อบริการที่ใช้ในบริการเหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้า บริการ เครื่องหมาย ชื่อทางการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการคุ้มครองอื่น ๆ ของ Website Rating. ห้ามใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สาม แบรนด์และชื่ออื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของ

ภาระผูกพันในการลงทะเบียน

เพื่อเข้าถึงบริการที่เรามอบให้ Website Rating เว็บไซต์ ผู้ใช้จะต้องลงทะเบียน “บัญชีผู้ใช้” บัญชีผู้ใช้และบริการที่เกี่ยวข้องเรียกรวมกันว่า “Website Rating บัญชี” ในข้อกำหนดนี้ ผู้ใช้ที่สร้างบัญชีผู้ใช้จะถูกกำหนดให้เป็น “เจ้าของบัญชี” ผู้ใช้บริการทุกท่าน Website Rating บัญชีตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้

โดยการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ คุณยอมรับว่าที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้ (“ที่อยู่อีเมลสำหรับการลงทะเบียน”) จะถูกใช้สำหรับการแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการที่เกี่ยวข้องกับคุณ Website Rating บัญชีและบริการ การไม่อ่านอีเมลหรือลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณเป็นประจำอาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพของบริการ

ผู้ใช้จะต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปีจึงจะสามารถเข้าถึงหรือใช้บริการได้ ผู้เยาว์จะต้องตรวจสอบข้อกำหนดเหล่านี้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเข้าถึงและใช้งานทั้งหมด Website Rating บัญชี.

โดยใช้บริการหรือลงทะเบียนก Website Rating บัญชี คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน รักษาความปลอดภัยของบัญชีของคุณ และแจ้งให้ทราบทันที Website Rating ของการละเมิดความปลอดภัยใดๆ

ค่าธรรมเนียมและการชำระเงิน

การสมัครรับบริการใด ๆ แสดงว่าคุณตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกเป็นประจำในวันที่เลือก ค่าธรรมเนียมจะถูกเรียกเก็บโดยอัตโนมัติตามวิธีการชำระเงินที่ให้ไว้ การไม่ชำระค่าธรรมเนียมอาจส่งผลให้มีการยกเลิกหรือระงับการให้บริการ

ค่าใช้จ่ายที่มีการโต้แย้งอาจส่งผลให้มีการระงับหรือยุติการให้บริการ ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทหรือการปฏิเสธการชำระเงิน

หากใช้บริการสำหรับลูกค้าบุคคลที่สาม คุณยังคงต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมทั้งหมด แม้ว่าลูกค้าของคุณจะชำระเงินไม่สำเร็จก็ตาม

ค่าธรรมเนียมระบุเป็นดอลลาร์สหรัฐและไม่รวมภาษี เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจน ผู้ใช้ตกลงที่จะจ่ายภาษีที่เกี่ยวข้องและชดใช้ค่าเสียหาย Website Rating กับภาระผูกพันใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

Website Rating ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมได้ตลอดเวลา ผู้ใช้สามารถยกเลิกบริการได้หากไม่ตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม แต่จะไม่มีการคืนเงินสำหรับค่าธรรมเนียมที่ชำระไปแล้ว

เนื้อหาของลูกค้า

ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาทั้งหมดที่โพสต์หรือส่งผ่านบริการ Website Rating ไม่ได้ควบคุมเนื้อหาของลูกค้าและไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือคุณภาพของเนื้อหา

เพื่อให้บริการ Website Rating อาจเข้าถึงและใช้เนื้อหาของลูกค้า โดยการใช้บริการผู้ใช้ให้สิทธิ์ Website Rating ใบอนุญาตในการเข้าถึง ใช้ และแจกจ่ายเนื้อหาของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ

เนื้อหาของลูกค้าจะต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ละเมิดกฎหมายใดๆ หรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ฉ้อโกง หรือหลอกลวง

ภาระผูกพันของลูกค้าและการใช้งานที่ยอมรับได้

ผู้ใช้ตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎและกฎหมายท้องถิ่นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและเนื้อหาออนไลน์

ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาอุปกรณ์และบริการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อเข้าถึงบริการ

ผู้ใช้ตกลงที่จะไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นอันตราย สร้างภาระให้กับบริการมากเกินไป หรือละเมิดขีดจำกัดแบนด์วิดท์

ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดในการส่งอีเมลและรับผิดชอบในการใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามหากจำเป็น

ผู้ใช้ตกลงที่จะไม่ใช้ทรัพยากร CPU หรือ MySQL มากเกินไป โฮสต์เนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีส่วนร่วมในการแชร์ไฟล์หรือกิจกรรม BitTorrent

 • ละเมิด ยักยอก หรือฝ่าฝืนสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า การรักษาความลับ สิทธิทางศีลธรรม หรือความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด
 • ละเมิดหรือส่งเสริมการละเมิดกฎหมายใด ๆ
 • หมิ่นประมาท ฉ้อโกง เป็นเท็จ ทำให้เข้าใจผิด หรือหลอกลวง
 • สร้าง ประกอบด้วย หรือเปิดใช้งานสแปม ความพยายามฟิชชิ่ง “จดหมายลูกโซ่” “แผนการปิรามิด” หรือกิจกรรมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ
 • อัปโหลดภาพอนาจาร หยาบคาย แสวงหาประโยชน์จากเด็ก หรือเนื้อหาลามกอนาจารอื่น ๆ
 • รวมเนื้อหาลามกอนาจาร ผิดกฎหมาย และ/หรือไม่เหมาะสมบนเว็บไซต์ของคุณที่โฮสต์กับเรา
 • ส่งเสริมการก่อการร้าย ความรุนแรง การเลือกปฏิบัติ ความคลั่งไคล้ การเหยียดเชื้อชาติ ความเกลียดชัง การคุกคาม หรือการทำร้ายบุคคลหรือกลุ่มใดๆ
 • ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ก Website Rating อย่างเป็นทางการ ผู้นำฟอรัม ไกด์ หรือโฮสต์ หรือกล่าวเท็จหรือบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของคุณกับบุคคลหรือนิติบุคคล
 • แทรกแซงหรือขัดขวางบริการหรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ขั้นตอน นโยบาย หรือข้อบังคับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ

การสิ้นสุด

Website Rating อาจยกเลิกบัญชีหรือบริการสำหรับการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ คำขอของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ปัญหาทางเทคนิค หรือการไม่มีการใช้งานที่ขยายเวลาออกไป

ผู้ใช้สามารถยกเลิกบริการผ่านพื้นที่ลูกค้าได้ หากไม่ดำเนินการตามคำขอยกเลิกจะส่งผลให้มีค่าธรรมเนียมอย่างต่อเนื่อง

การกระทำบางอย่างอาจส่งผลให้มีการยุติทันที รวมถึงการตลาดทางอีเมลจำนวนมาก การใช้ปลั๊กอินที่ถอดรหัส การโฮสต์เนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อ Website Rating บุคลากร

การประมวลผลการชำระเงิน

บริการประมวลผลการชำระเงินสำหรับ Website Rating จัดทำโดย Stripe และอยู่ภายใต้บังคับ แถบข้อตกลงบัญชีที่เชื่อมต่อซึ่งรวมถึง ข้อกำหนดในการให้บริการของ Stripe (เรียกรวมกันว่า “ข้อตกลงบริการ Stripe”) โดยการยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้หรือดำเนินการต่อไปในฐานะเจ้าของบัญชี Website Ratingคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงบริการของ Stripe เนื่องจาก Stripe อาจได้รับการแก้ไขเป็นครั้งคราว ตามเงื่อนไขของ Website Rating การเปิดใช้งานบริการประมวลผลการชำระเงินผ่าน Stripe คุณตกลงที่จะให้บริการ Website Rating ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเกี่ยวกับคุณและธุรกิจของคุณ และคุณอนุญาต Website Rating เพื่อแบ่งปันและข้อมูลธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการประมวลผลการชำระเงินของคุณที่ Stripe มอบให้

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา

Website Rating ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือรับผิดต่อผู้เยี่ยมชม ผู้เข้าชมถูกผูกมัดโดยการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา เนื่องจากหน้านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว เราจึงแนะนำให้ผู้เยี่ยมชมตรวจทานหน้านี้เป็นระยะ

ข้อจำกัดความรับผิดต่อความรับผิด

ข้อมูลที่มาจาก Website Rating มีลักษณะทั่วไปและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เราจัดเตรียมเนื้อหาเกี่ยวกับบริการเหล่านี้เป็นบริการแก่คุณ ข้อมูลทั้งหมดให้ไว้บนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือตามกฎหมาย ข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิด

ในขณะที่เราพยายามให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เราไม่ได้อ้างสิทธิ์ สัญญา หรือรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ให้โดย Website Rating. ให้ข้อมูลโดย Website Rating อาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ Website Rating ปฏิเสธความรับผิดชอบใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทั่วไปที่ให้ไว้ในหน้าใด ๆ

ข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์และส่วนประกอบต่างๆ นำเสนอเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ผู้เข้าชมใช้ Website Rating เนื้อหาอยู่ภายใต้ความเสี่ยงของตนเองเท่านั้น ไซต์นี้ไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความถูกต้อง ความเป็นประโยชน์ หรือการมีอยู่ของข้อมูลใด ๆ ที่ส่งหรือจัดทำผ่านไซต์ ไม่ว่าในกรณีใดจะ Website Rating ต้องรับผิดต่อบุคคลที่สามสำหรับความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือไม่ใช้เนื้อหา ไม่ว่าการเรียกร้องจะก้าวหน้าในสัญญา การละเมิด หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่นๆ

Website Rating นำเสนอข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริโภคเท่านั้น Website Rating ไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือผู้ขายผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่อธิบายไว้ในเว็บไซต์นี้ Website Rating ไม่รับรองผลิตภัณฑ์ บริการ ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการใด ๆ ที่กล่าวถึงในบทความหรือโฆษณาที่เกี่ยวข้อง Website Rating ไม่รับประกันว่าคำอธิบายผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาอื่น ๆ ของเว็บไซต์นั้นถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด

โดยการใช้บริการเหล่านี้คุณรับทราบว่าการใช้งานดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของคุณ แต่เพียงผู้เดียวรวมถึงความรับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่จำเป็นทั้งหมดหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ใด ๆ ที่คุณใช้ในการเชื่อมต่อกับบริการเหล่านี้

ตามการพิจารณาบางส่วนสำหรับการเข้าถึงบริการของเราและการใช้เนื้อหา คุณตกลงว่า Website Rating จะไม่รับผิดต่อคุณในลักษณะใด ๆ สำหรับการตัดสินใจที่คุณอาจทำหรือการกระทำหรือการไม่ดำเนินการของคุณโดยอาศัยเนื้อหา หากคุณไม่พึงพอใจกับบริการของเราหรือเนื้อหา (รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้) วิธีแก้ไขเพียงอย่างเดียวของคุณคือการยุติการใช้บริการของเรา

การใช้บริการของคุณถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว บริการนี้มีให้ "ตามสภาพ" และ "ตามที่มี" Website Ratingและเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ตัวแทน หุ้นส่วน และผู้อนุญาตโดยชัดแจ้งขอปฏิเสธการรับประกันทุกประเภทไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยในความสามารถเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิด

Website Rating และเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ตัวแทน หุ้นส่วน และผู้อนุญาตไม่รับประกันว่า (i) บริการจะตรงตามความต้องการของคุณ; (ii) บริการจะไม่หยุดชะงัก ทันเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด (iii) ผลลัพธ์ที่อาจได้รับจากการใช้บริการจะมีความถูกต้องหรือเชื่อถือได้; (iv) คุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูล หรือวัสดุอื่นใดที่คุณซื้อหรือได้รับผ่านบริการจะเป็นไปตามความคาดหวังของคุณ และ (v) ข้อผิดพลาดใดๆ ในซอฟต์แวร์จะได้รับการแก้ไข

เนื้อหาใดๆ ที่ดาวน์โหลดหรือได้รับจากการใช้บริการนี้สามารถเข้าถึงได้ตามดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณเอง และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดกับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณหรือการสูญเสียข้อมูลที่เป็นผลจากการดาวน์โหลดเนื้อหาดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

ข้อจำกัดความรับผิด

คุณเข้าใจและตกลงโดยชัดแจ้งว่า Website Ratingและเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ตัวแทน หุ้นส่วน และผู้อนุญาตจะไม่รับผิดต่อคุณสำหรับความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ เป็นผลสืบเนื่อง หรือเป็นตัวอย่าง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร ค่าความนิยม การใช้ ข้อมูล หรือการสูญเสียที่จับต้องไม่ได้อื่น ๆ (แม้ว่าการสูญเสียดังกล่าวจะสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลหรือก็ตาม) Website Rating มีการแจ้งเตือนตามความเป็นจริงถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว) ซึ่งเป็นผลมาจาก: (i) การใช้งานหรือการไม่สามารถใช้บริการได้; (ii) ต้นทุนในการจัดซื้อสินค้าและบริการทดแทนอันเป็นผลมาจากสินค้า ข้อมูล ข้อมูลหรือบริการใดๆ ที่ซื้อหรือได้รับ หรือข้อความที่ได้รับหรือธุรกรรมที่ทำผ่านหรือจากบริการ (iii) การเข้าถึงหรือการเปลี่ยนแปลงการส่งหรือข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต; (iv) คำแถลงหรือการดำเนินการของบุคคลที่สามในบริการ; หรือ (v) เรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริการ

ทางเลือกของกฎหมาย

ประเด็นทางกฎหมายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ Website Rating จะได้รับการประเมินภายใต้กฎหมายของรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน

หากศาลที่มีเขตอำนาจพบว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้ไม่ถูกต้องบทบัญญัตินั้นจะถูกตัดออก แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของบทบัญญัติที่เหลืออยู่ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายของเรา ติดต่อเรา.

นโยบายการคืนเงินและการยกเลิก

At Website Ratingเราให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของคุณเหนือสิ่งอื่นใด เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการโฮสติ้งที่เกินความคาดหมายของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณพบว่าบริการของเราไม่น่าพอใจ เราเสนอการรับประกันคืนเงินภายใน 30 วันสำหรับแผนโฮสติ้งทั้งหมด

หากคุณยกเลิกบัญชีโฮสติ้งของคุณภายใน 30 วันแรกของการลงทะเบียน เราจะคืนเงินให้คุณเต็มจำนวน ซึ่งจะทำให้คุณสามารถทดสอบคุณภาพความเร็ว การสนับสนุน และความปลอดภัยของเราได้เต็มเดือน

เงื่อนไข:

 • คำขอยุติบริการจะต้องโพสต์ผ่านพื้นที่ลูกค้าของคุณหรือโดยติดต่อทีมสนับสนุนของเรา
 • การเรียกเก็บเงินอัตโนมัติจะเกิดขึ้นหากคุณได้บันทึกรายละเอียดการชำระเงินไว้ เว้นแต่คุณจะขอยกเลิก
 • การรับประกันคืนเงินภายใน 30 วันใช้กับการชำระเงินครั้งแรกสำหรับแผนรายเดือนเท่านั้นและมีสิทธิ์ได้รับเงินคืน การต่ออายุโฮสติ้งครั้งต่อไปจะไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการคืนเงินหากมีหลักฐานการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการของเรา
 • การยกเลิกบัญชีของคุณและการคืนเงินจะยุติบัญชีโฮสติ้งของคุณทันที 
 • ก่อนที่จะขอยกเลิก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้สำรองข้อมูล ย้ายเว็บไซต์ของคุณ และดาวน์โหลดข้อมูลสำรองที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว

วิธีการขอคืนเงิน:

คุณสามารถยกเลิกบัญชีโฮสติ้งของคุณและขอเงินคืนได้จากพื้นที่ลูกค้าของคุณหรือโดยติดต่อฝ่ายสนับสนุนของเรา การคืนเงินจะดำเนินการโดยใช้วิธีการชำระเงินเดิม และคุณสามารถคาดหวังว่าจำนวนเงินที่คืนจะได้รับการดำเนินการภายใน 5-10 วันทำการ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้อย่างจริงจัง โดยใช้ Website Rating คุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราซึ่งรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ถ้าไม่อยากผูกพัน Website Rating' นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือข้อกำหนดและเงื่อนไข ทางแก้ไขเพียงอย่างเดียวของคุณคือหยุดใช้ Website Rating' เนื้อหา.

ใช้ข้อมูลร่วมกัน

Website Rating ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้เยี่ยมชมของเราเป็นอย่างมาก Website Rating ไม่เปิดเผยข้อมูลที่รวบรวม ไม่ว่าจะเป็นแบบทั่วไปหรือส่วนบุคคลในลักษณะเฉพาะใดๆ กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เยี่ยมชมหรือตามที่กฎหมายกำหนด

Website Rating อาจรวบรวม:

(1) ส่วนบุคคล or

(2) ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าชม ข้อมูล

(1) ข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงที่อยู่อีเมล)

Website Rating จะไม่ขาย ให้เช่า หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงชื่อและที่อยู่อีเมล กับบุคคลที่สาม

ผู้เข้าชมไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการใช้งานทั่วไปของไซต์ นักท่องเที่ยวอาจมีโอกาสจัดให้ Website Rating พร้อมข้อมูลส่วนตัวในการตอบรับการสมัคร Website Ratingจดหมายข่าวของ ในการลงชื่อสมัครรับจดหมายข่าว ผู้เข้าชมอาจต้องให้ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อและที่อยู่อีเมล

เมื่อผู้เยี่ยมชมแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์เราจะรวบรวมข้อมูลที่แสดงในแบบฟอร์มความคิดเห็นรวมถึงที่อยู่ IP และสตริงตัวแทนผู้ใช้ของเบราว์เซอร์เพื่อช่วยในการตรวจจับสแปม สตริงที่ไม่ระบุชื่อที่สร้างจากที่อยู่อีเมลของคุณ (หรือที่เรียกว่าแฮช) อาจถูกมอบให้กับบริการ Gravatar เพื่อดูว่าคุณใช้งานหรือไม่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการ Gravatar มีให้ที่นี่: https://automattic.com/privacy/. หลังจากอนุมัติความคิดเห็นรูปภาพโปรไฟล์ของคุณจะปรากฏต่อสาธารณชนในบริบทของความคิดเห็นของคุณ

(2) ข้อมูลทั่วไป

เช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่นๆ Website Rating ติดตามข้อมูลทั่วไปที่เชื่อมโยงกับผู้เยี่ยมชมของเราเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้เยี่ยมชมโดยการวิเคราะห์แนวโน้ม การดูแลเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวของผู้ใช้รอบ ๆ เว็บไซต์ และรวบรวมข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ข้อมูลที่ติดตามนี้ หรือที่เรียกว่าไฟล์บันทึก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ประเภทของเบราว์เซอร์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) เวลาเข้าถึง เว็บไซต์ที่อ้างอิง หน้าออก และกิจกรรมการคลิก ข้อมูลที่ติดตามนี้ไม่ได้ระบุตัวผู้เยี่ยมชมเป็นการส่วนตัว (เช่น ตามชื่อ)

ทางเดียว Website Rating รวบรวมข้อมูลทั่วไปนี้ผ่านคุกกี้ ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่มีสตริงอักขระที่ระบุเฉพาะ คุกกี้ช่วย Website Rating เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าของผู้เยี่ยมชม บันทึกข้อมูลเฉพาะผู้ใช้เกี่ยวกับหน้าที่ผู้ใช้เข้าถึง และปรับแต่งเนื้อหาเว็บตามประเภทเบราว์เซอร์ของผู้เยี่ยมชมหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้เยี่ยมชมส่งผ่านเบราว์เซอร์ของพวกเขา

คุณสามารถปิดการใช้งานคุกกี้ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อไม่ให้มีการตั้งค่าคุกกี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ โปรดทราบว่าการปิดใช้งานคุกกี้อาจจำกัดคุณสมบัติและบริการที่มีให้คุณ คุกกี้ที่ Website Rating ชุดจะไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการคุกกี้กับเว็บเบราว์เซอร์เฉพาะสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของเบราว์เซอร์นั้นๆ

เว็บไซต์อื่น ๆ

Website Ratingนโยบายความเป็นส่วนตัวใช้เฉพาะกับ Website Rating เนื้อหา. เว็บไซต์อื่นๆ รวมทั้งเว็บไซต์ที่โฆษณาบน Website Rating, ลิงค์ไปยัง Website Ratingหรือว่า Website Rating ลิงก์ไปยัง อาจมีนโยบายของตนเอง

เมื่อคุณคลิกที่โฆษณาหรือลิงก์เหล่านี้ ผู้โฆษณาหรือเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้จะได้รับที่อยู่ IP ของคุณโดยอัตโนมัติ เทคโนโลยีอื่นๆ เช่น คุกกี้ JavaScript หรือเว็บบีคอน อาจถูกใช้โดยเครือข่ายโฆษณาบุคคลที่สามเพื่อวัดประสิทธิภาพของโฆษณาของพวกเขา และ/หรือเพื่อปรับแต่งเนื้อหาโฆษณาที่คุณเห็น

Website Rating ไม่มีอำนาจควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อวิธีการที่เว็บไซต์อื่น ๆ เหล่านี้รวบรวมหรือใช้ข้อมูลของคุณ คุณควรปรึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของเซิร์ฟเวอร์โฆษณาบุคคลที่สามเหล่านี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติรวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเลือกไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติบางอย่าง

Googleคุกกี้ลูกดอกของ Doubleclick

ในฐานะผู้ให้บริการโฆษณาบุคคลที่สาม Google จะวางคุกกี้ DART บนคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมไซต์โดยใช้ DoubleClick หรือ Google การโฆษณา AdSense Google ใช้คุกกี้นี้เพื่อแสดงโฆษณาเฉพาะสำหรับคุณและความสนใจของคุณ โฆษณาที่แสดงอาจถูกกำหนดเป้าหมายตามประวัติการเรียกดูก่อนหน้าของคุณ คุกกี้ DART ใช้เฉพาะข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ พวกเขาไม่ติดตามข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่จริง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขประกันสังคม หมายเลขบัญชีธนาคาร หรือหมายเลขบัตรเครดิต คุณสามารถป้องกัน Google จากการใช้คุกกี้ DART บนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยไปที่ Google นโยบายความเป็นส่วนตัวของเครือข่ายโฆษณาและเนื้อหา

Google เครื่องมือวัด Conversion ของ AdWords

เว็บไซต์นี้ใช้ 'Google โปรแกรมโฆษณาออนไลน์ของ AdWords โดยเฉพาะฟังก์ชันเครื่องมือวัด Conversion คุกกี้เครื่องมือวัด Conversion ถูกตั้งค่าเมื่อผู้ใช้คลิกที่โฆษณาที่ส่งโดย Google. คุกกี้เหล่านี้จะหมดอายุหลังจาก 30 วันและไม่ให้ระบุตัวตน หากผู้ใช้เข้าชมบางหน้าของเว็บไซต์นี้และคุกกี้ยังไม่หมดอายุ เราและ Google จะตรวจพบว่าผู้ใช้ได้คลิกที่โฆษณาและถูกเปลี่ยนเส้นทางมาที่หน้านี้

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

โปรดทราบว่าเราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว ผู้ใช้สามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวล่าสุดของเราได้ตลอดเวลาโดยไปที่หน้านี้

สอบถามเพิ่มเติม

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายของเรา ติดต่อเรา.

นโยบายคุกกี้

นี่คือนโยบายคุกกี้สำหรับเว็บไซต์เรตติ้ง.com เช่น (“Website Rating”, “เว็บไซต์”, “เรา” หรือ “พวกเรา”)

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราอย่างยิ่งและอยู่ในกลยุทธ์การช่วยเหลือผู้เยี่ยมชมของคุณ เราแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งมีรายละเอียดว่าเรารวบรวมใช้และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

คุกกี้คือไฟล์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กซึ่งอาจดาวน์โหลดลงในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ คุกกี้เป็นไฟล์ที่ไม่เป็นอันตรายซึ่งสามารถช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณได้หากเบราว์เซอร์ของคุณอนุญาต เว็บไซต์สามารถปรับแต่งการทำงานให้ตรงกับความต้องการความชอบและไม่ชอบของคุณได้โดยการรวบรวมและจดจำการตั้งค่าออนไลน์ของคุณ

คุกกี้ส่วนใหญ่จะถูกลบทันทีที่คุณปิดเบราว์เซอร์ซึ่งเรียกว่าคุกกี้เซสชัน คุกกี้อื่น ๆ ที่เรียกว่าคุกกี้ถาวรจะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณจนกว่าคุณจะลบออกหรือหมดอายุ (ดูคำถาม 'ฉันจะควบคุมหรือลบคุกกี้เหล่านี้ได้อย่างไร' ด้านล่างเกี่ยวกับวิธีการลบคุกกี้)

เราใช้คุกกี้บันทึกการเข้าชมเพื่อระบุว่ากำลังใช้หน้าใด สิ่งนี้ช่วยให้เราวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมหน้าเว็บและปรับปรุงเว็บไซต์ของเราเพื่อปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการของผู้ใช้ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้นจากนั้นข้อมูลจะถูกลบออกจากระบบ

นอกจากนี้เรายังทำงานร่วมกับบุคคลที่สามในการให้บริการคุณผ่านเว็บไซต์ของเราและพวกเขาอาจตั้งคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้

เราจะใช้คุกกี้ได้อย่างไร

โดยทั่วไป คุกกี้ที่ใช้โดยเว็บไซต์เรตติ้ง.com แบ่งออกเป็นสามกลุ่ม:

วิกฤต: คุกกี้เหล่านี้จำเป็นเพื่อให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ของเราได้ หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้เว็บไซต์ของเราจะทำงานไม่ถูกต้องและคุณอาจไม่สามารถใช้งานได้

การโต้ตอบและการวิเคราะห์ของผู้ใช้: สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เราทราบว่าบทความเครื่องมือและข้อตกลงใดที่คุณสนใจมากที่สุด ข้อมูลทั้งหมดถูกรวบรวมโดยไม่ระบุตัวตน - เราไม่รู้ว่าใครทำอะไรไปบ้าง

การโฆษณาหรือการติดตาม: เราไม่อนุญาตให้โฆษณา แต่เราโปรโมตตัวเองบนไซต์ของบุคคลที่สามและใช้คุกกี้เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสิ่งที่เราคิดว่าคุณจะสนใจโดยอ้างอิงจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราครั้งก่อน คุกกี้ช่วยให้เราเข้าใจว่าเราทำสิ่งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดและ จำกัด จำนวนครั้งที่คุณเห็นโปรโมชั่นของเรา นอกจากนี้เรายังรวมลิงก์ไปยังเครือข่ายโซเชียลเช่น Facebook และหากคุณโต้ตอบกับเนื้อหานี้เครือข่ายโซเชียลอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบของคุณเพื่อกำหนดเป้าหมายการโฆษณาไปยังคุณบนเว็บไซต์ของพวกเขา

คุกกี้ใด ๆ ที่ไม่ได้ใช้เพื่อทำให้ประสบการณ์ของคุณในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ดีขึ้นเพียง แต่ให้ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้โดยทั่วไปใช้ในเว็บไซต์ เราไม่ใช้ข้อมูลใด ๆ ที่ได้มาจากคุกกี้เพื่อระบุตัวผู้ใช้แต่ละราย

เราตรวจสอบประเภทของคุกกี้ที่ใช้บนเว็บไซต์ของเรา แต่เป็นไปได้ว่าบริการที่เราใช้อาจทำการเปลี่ยนแปลงชื่อและวัตถุประสงค์ของคุกกี้ บริการบางอย่างโดยเฉพาะเครือข่ายสังคมเช่น Facebook และ Twitter เปลี่ยนคุกกี้เป็นประจำ เรามุ่งมั่นที่จะแสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันให้คุณเสมอ แต่อาจไม่สามารถสะท้อนการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ในนโยบายของเราทันที

ฉันจะควบคุมหรือลบคุกกี้เหล่านี้ได้อย่างไร

เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะเปิดใช้งานคุกกี้โดยอัตโนมัติเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น หากต้องการหยุดการจัดเก็บคุกกี้ในคอมพิวเตอร์ของคุณในอนาคตคุณจะต้องปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณ คุณสามารถดูคำแนะนำในการดำเนินการนี้ได้โดยคลิก 'Help' ในแถบเมนูหรือทำตามสิ่งเหล่านี้ คำแนะนำเบราว์เซอร์โดยเบราว์เซอร์จาก AboutCookies.org.

สำหรับ Google คุกกี้การวิเคราะห์ คุณยังสามารถหยุดได้ Google จากการรวบรวมข้อมูลของคุณโดยการดาวน์โหลดและติดตั้ง Google โปรแกรมเสริมเบราว์เซอร์ที่เลือกไม่ใช้ Analytics.

หากคุณต้องการลบคุกกี้ที่มีอยู่แล้วในคอมพิวเตอร์ของคุณคุณจะต้องค้นหาไฟล์หรือไดเรกทอรีที่คอมพิวเตอร์ของคุณเก็บไว้ - นี่คือ วิธีลบคุกกี้ ข้อมูลควรช่วย

โปรดทราบว่าด้วยการลบคุกกี้ของเราหรือปิดการใช้งานคุกกี้ในอนาคตคุณอาจไม่สามารถโพสต์ข้อความในฟอรัมของเรา ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบหรือควบคุมคุกกี้มีอยู่ที่ เกี่ยวกับCookies.org.

คุกกี้ที่เราใช้

รายละเอียดส่วนนี้เกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้

เราพยายามทำให้รายการนี้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ แต่เป็นไปได้ที่บริการที่เราใช้อาจทำการเปลี่ยนแปลงชื่อคุกกี้และวัตถุประสงค์และเราอาจไม่สามารถสะท้อนการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ทันทีในนโยบายนี้

เว็บไซต์คุกกี้

การแจ้งเตือนคุกกี้: เมื่อคุณเพิ่งเข้าสู่เว็บไซต์คุณจะเห็นข้อความคุกกี้แจ้งให้คุณทราบว่าเราใช้คุกกี้อย่างไรและทำไม เราวางคุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะเห็นข้อความนี้เพียงครั้งเดียว นอกจากนี้เรายังวางคุกกี้เพื่อแจ้งให้คุณทราบหากเราประสบปัญหาในการทิ้งคุกกี้ซึ่งอาจส่งผลต่อประสบการณ์ของคุณ

บทวิเคราะห์: เหล่านี้ Google คุกกี้การวิเคราะห์ช่วยให้เราเข้าใจและปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้เว็บไซต์ของเรา เราใช้ Google Analytics เพื่อติดตามผู้เยี่ยมชมไซต์นี้ Google Analytics ใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบใหม่ Google รวม a การแก้ไขการประมวลผลข้อมูล.

ความคิดเห็น: หากคุณแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ของเราคุณสามารถเลือกที่จะบันทึกชื่อที่อยู่อีเมลและเว็บไซต์ในคุกกี้ เหล่านี้เพื่อความสะดวกของคุณเพื่อให้คุณไม่ต้องกรอกรายละเอียดของคุณอีกครั้งเมื่อคุณแสดงความคิดเห็นอื่น คุกกี้เหล่านี้จะมีอายุหนึ่งปี สตริงที่ไม่ระบุชื่อที่สร้างจากที่อยู่อีเมลของคุณ (หรือที่เรียกว่าแฮช) อาจถูกมอบให้กับบริการ Gravatar เพื่อดูว่าคุณใช้งานหรือไม่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการ Gravatar มีให้ที่นี่: https://automattic.com/privacy/. หลังจากอนุมัติความคิดเห็นรูปภาพโปรไฟล์ของคุณจะปรากฏต่อสาธารณชนในบริบทของความคิดเห็นของคุณ

Third-party Cookies

เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของเราคุณอาจเห็นคุกกี้ถูกส่งโดยบุคคลที่สาม ข้อมูลด้านล่างแสดงคุกกี้หลักที่คุณอาจเห็นและให้คำอธิบายโดยย่อเกี่ยวกับสิ่งที่แต่ละคุกกี้ทำ

Google บทวิเคราะห์: เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำความเข้าใจว่ามีการใช้และเข้าถึงเว็บไซต์อย่างไรเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ - ข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดไม่ระบุตัวตน Google จัดเก็บข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้บนเซิร์ฟเวอร์ในสหรัฐอเมริกา Google อาจถ่ายโอนข้อมูลนี้ไปยังบุคคลที่สามตามที่กฎหมายกำหนด หรือเมื่อบุคคลที่สามดังกล่าวประมวลผลข้อมูลบน Googleนามของ ข้อมูลใดๆ ที่สร้างโดยคุกกี้เหล่านี้จะถูกนำไปใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายคุกกี้นี้ และ Googleนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายคุกกี้ของ

Facebook: Facebook ใช้คุกกี้เมื่อคุณแบ่งปันเนื้อหาจากเว็บไซต์ของเราบน Facebook นอกจากนี้ เรายังใช้ Facebook Analytics เพื่อทำความเข้าใจว่าเพจ Facebook และเว็บไซต์ของเราถูกใช้งานอย่างไร และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมของผู้ใช้ Facebook ตามผู้ใช้ที่โต้ตอบกับเนื้อหา Facebook ของเรา ข้อมูลผู้ใช้จะไม่ระบุชื่อทั้งหมด ข้อมูลใดๆ ที่สร้างโดยคุกกี้เหล่านี้จะถูกใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายคุกกี้นี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายคุกกี้ของ Facebook

Twitter: Twitter ใช้คุกกี้เมื่อคุณแบ่งปันเนื้อหาจากเว็บไซต์ของเราบน Twitter

LinkedIn: Linkedin ใช้คุกกี้เมื่อคุณแบ่งปันเนื้อหาจากเว็บไซต์ของเราบน Linkedin

Pinterest: Pinterest ใช้คุกกี้เมื่อคุณแบ่งปันเนื้อหาจากเว็บไซต์ของเราบน Pinterest

เว็บไซต์อื่น ๆ: นอกจากนี้เมื่อคุณคลิกลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ จากเว็บไซต์ของเราเว็บไซต์เหล่านั้นอาจใช้คุกกี้ บุคคลที่สามสามารถวางคุกกี้ได้ซึ่งมีลิงก์ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้ บทความในเว็บไซต์นี้อาจรวมถึงเนื้อหาที่ฝังอยู่ (เช่นวิดีโอรูปภาพบทความ ฯลฯ ) เนื้อหาฝังตัวจากเว็บไซต์อื่น ๆ จะทำงานในลักษณะเดียวกันกับที่ผู้เข้าชมได้เข้าชมเว็บไซต์อื่น เว็บไซต์เหล่านี้อาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณใช้คุกกี้ฝังการติดตามบุคคลที่สามเพิ่มเติมและติดตามการโต้ตอบของคุณกับเนื้อหาที่ฝังรวมถึงการติดตามการโต้ตอบของคุณกับเนื้อหาที่ฝังหากคุณมีบัญชีและลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์นั้น

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณนานแค่ไหน

Google คุกกี้ Analytics _ga ถูกเก็บไว้เป็นเวลา 2 ปีและใช้เพื่อแยกแยะผู้ใช้ Google คุกกี้ Analytics _gid ถูกเก็บไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง และยังใช้เพื่อแยกแยะผู้ใช้อีกด้วย Google คุกกี้การวิเคราะห์ _gat ถูกเก็บไว้เป็นเวลา 1 นาทีและใช้เพื่อควบคุมอัตราคำขอ หากคุณต้องการยกเลิกและป้องกันไม่ให้มีการใช้ข้อมูลโดย Google เยี่ยมชมการวิเคราะห์ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

ถ้าคุณแสดงความคิดเห็นความคิดเห็นและข้อมูลเมตาจะถูกเก็บไว้อย่างไม่มีกำหนด เพื่อให้เราสามารถรับรู้และอนุมัติความคิดเห็นติดตามผลโดยอัตโนมัติแทนการเก็บไว้ในคิวการกลั่นกรอง

สิทธิที่คุณมีกับข้อมูลของคุณ

หากคุณได้แสดงความเห็น คุณสามารถขอไฟล์ที่ส่งออกของข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บไว้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลใดๆ ที่คุณให้ไว้กับเรา คุณยังสามารถขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณ นี่ไม่รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่เราจำเป็นต้องเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหาร กฎหมาย หรือความปลอดภัย

หากคุณต้องการเลิกใช้ Google คุกกี้การวิเคราะห์ จากนั้นไปที่ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

คุณสามารถขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลาโดยติดต่อเราที่ [ป้องกันอีเมล]

เราปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไร

เซิร์ฟเวอร์ของเราได้รับการโฮสต์อย่างปลอดภัยที่ศูนย์ข้อมูลระดับบนสุด และเราใช้โปรโตคอลการเข้ารหัสและการตรวจสอบสิทธิ์ HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) และ SSL (Secure Socket Layer)

ที่เราส่งข้อมูลของคุณ

ความคิดเห็นของผู้เข้าชมอาจได้รับการตรวจสอบผ่านบริการตรวจหาสแปมอัตโนมัติ

สอบถามเพิ่มเติม

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายของเรา ติดต่อเรา.

การเปิดเผยข้อมูลของ บริษัท ในเครือ

Website Rating เป็นเว็บไซต์ตรวจสอบอิสระที่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทที่เราตรวจสอบผลิตภัณฑ์ มีลิงค์ภายนอกบนเว็บไซต์นี้ที่เป็น “ลิงค์พันธมิตร” ซึ่งเป็นลิงค์ที่มีรหัสติดตามพิเศษ

ซึ่งหมายความว่าเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่นเล็กน้อย (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับคุณ) หากคุณซื้อบางอย่างผ่านลิงก์เหล่านี้ เราทดสอบแต่ละผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดและให้คะแนนสูงถึงสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้น เว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของโดยอิสระและความคิดเห็นที่แสดงที่นี่เป็นของเราเอง

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านการเปิดเผยพันธมิตรของเรา. คุณอ่านได้ กระบวนการตรวจสอบของเราที่นี่.

แชร์ไปที่...