อภิธานศัพท์การจัดเก็บบนคลาวด์

อภิธานศัพท์ คำ และเทคโนโลยีที่ใช้กันทั่วไปในที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์และการสำรองข้อมูลบนคลาวด์

แชร์ไปที่...