Vad är ett SSL-certifikat?

Ett SSL-certifikat är ett digitalt certifikat som autentiserar identiteten för en webbplats och krypterar information som skickas till servern med hjälp av SSL/TLS-teknik.

Vad är ett SSL-certifikat?

Ett SSL-certifikat är ett digitalt certifikat som hjälper till att säkra en webbplatss anslutning genom att kryptera den data som utbyts mellan webbplatsen och dess besökare. Detta innebär att all information som skickas eller tas emot på webbplatsen är skyddad från att avlyssnas eller nås av obehöriga. Det är som en hemlig kod som bara webbplatsen och besökaren kan förstå, vilket gör det säkert att dela känslig information som lösenord, kreditkortsuppgifter och personlig information.

Ett SSL-certifikat är en viktig komponent i webbplatsens säkerhet som säkerställer att all data som skickas mellan webbservern och webbläsaren förblir privat. SSL står för Secure Sockets Layer, vilket är ett säkerhetsprotokoll som skapar en krypterad länk mellan en webbserver och en webbläsare. Denna länk säkerställer att all data som skickas mellan webbservern och webbläsaren förblir privat.

SSL-certifikat är ett digitalt certifikat som autentiserar en webbplatss identitet och möjliggör en krypterad anslutning. SSL-certifikat gör SSL/TLS-kryptering möjlig och de innehåller webbplatsens publika nyckel och webbplatsens identitet, tillsammans med relaterad information. SSL är föregångaren till den moderna TLS-krypteringen som används idag och är allmänt känd för att upprätta en krypterad länk mellan en server och en klient, vanligtvis en webbserver (webbplats) och en webbläsare.

I dagens digitala tidsålder har SSL-certifikat blivit en avgörande komponent i affärssäkerhet online. De spelar en viktig roll för att skydda användardata, juridiska dokument, medicinska journaler och onlinetransaktioner från avlyssning och man-i-mitten-attacker. SSL-certifikat spelar också en viktig roll för webbplatssäkerhet, SEO-rankning och användarförtroende. I den här artikeln kommer vi att utforska de olika typerna av SSL-certifikat, hur de fungerar och varför de är viktiga för webbplatssäkerhet och onlineaffärer.

Vad är ett SSL-certifikat?

Definition

Ett SSL-certifikat är ett digitalt certifikat som verifierar identiteten på en webbplats och möjliggör en krypterad anslutning mellan webbservern och användarens webbläsare. SSL, eller Secure Sockets Layer, är ett protokoll som används för att säkra onlinekommunikation och skydda känslig data från obehörig åtkomst. SSL-certifikat utfärdas av certifikatutfärdare (CA) och innehåller information om webbplatsens domännamn, publika nyckel och certifikatets utgångsdatum.

Syfte

Syftet med ett SSL-certifikat är att ge förtroende och säkerhet för onlinekommunikation. När en webbplats har ett SSL-certifikat kommer användarens webbläsare att visa en hänglåsikon och webbplatsens URL börjar med "https" istället för "http. Detta indikerar att webbplatsen använder kryptering för att skydda data under överföring och att webbplatsens identitet har verifierats av en betrodd tredje parts CA.

SSL-certifikat ger följande fördelar:

 • Kryptering: SSL-certifikat krypterar data under överföring, vilket gör det svårt för angripare att fånga upp och läsa känslig information.
 • Autentisering: SSL-certifikat verifierar webbplatsens identitet, vilket säkerställer att användare kommunicerar med den avsedda webbplatsen och inte en falsk.
 • Förtroende: SSL-certifikat utfärdas av betrodda certifikatutfärdare, vilket ger användarna förtroende för att webbplatsen de besöker är legitim och säker.

Det finns olika typer av SSL-certifikat, inklusive:

 • Domain Validation (DV) SSL-certifikat: Dessa certifikat verifierar webbplatsens domännamn.
 • Wildcard SSL-certifikat: Dessa certifikat täcker alla underdomäner av ett domännamn.
 • SSL-certifikat för flera domäner: Dessa certifikat täcker flera domännamn.
 • Extended Validation (EV) SSL-certifikat: Dessa certifikat ger den högsta nivån av validering och visar företagsnamnet i webbläsarens adressfält.

Sammanfattningsvis spelar SSL-certifikat en avgörande roll för att säkra onlinekommunikation och ge användarna förtroende. Genom att kryptera data under överföring och verifiera webbplatsens identitet hjälper SSL-certifikaten till att skydda känslig information från obehörig åtkomst.

Hur SSL-certifikat fungerar

SSL-certifikat är en avgörande komponent för att säkerställa säker kommunikation mellan en webbserver och en klient. Så här fungerar SSL-certifikat:

kryptering

När en användare besöker en webbplats med ett SSL-certifikat initierar deras webbläsare och servern en process som kallas SSL Handshake. Under denna process upprättar webbläsaren och servern en säker krypterad anslutning mellan dem. Denna krypteringsprocess säkerställer att all data som överförs mellan webbläsaren och servern är säker och inte kan avlyssnas av tredje part.

Validering

SSL-certifikat ger också validering av webbplatsens identitet. Certifikatet innehåller information om webbplatsens domännamn, underdomän och certifikatutfärdaren som utfärdade certifikatet. Denna information används för att verifiera att webbplatsen är legitim och att användaren kommunicerar med rätt server.

Handslag

SSL Handshake-processen innefattar en serie steg som säkerställer att den krypterade anslutningen upprättas korrekt. Processen inkluderar följande steg:

 1. Webbläsaren skickar en begäran till servern om att initiera SSL-handskakning.
 2. Servern skickar sitt SSL-certifikat till webbläsaren.
 3. Webbläsaren verifierar certifikatets äkthet och giltighet.
 4. Webbläsaren och servern upprättar en delad krypteringsnyckel.
 5. Den krypterade anslutningen upprättas och data kan överföras säkert.

Under SSL Handshake-processen visar användarens webbläsare en hänglåsikon i adressfältet, vilket indikerar att anslutningen är säker.

SSL-certifikat finns i olika typer, inklusive domänvalidering, jokertecken SSL-certifikat och multidomäncertifikat. Varje typ av certifikat tillhandahåller olika nivåer av autentisering och kryptering.

Sammanfattningsvis ger SSL-certifikat en säker, krypterad anslutning mellan en användares webbläsare och en webbsidas server. De tillhandahåller också validering av webbplatsens identitet, vilket säkerställer att användarna kommunicerar med rätt server. SSL Handshake-processen säkerställer att den krypterade anslutningen upprättas korrekt, vilket ger en säker miljö för dataöverföring.

Typer av SSL-certifikat

SSL-certifikat finns i olika typer, alla med sin egen nivå av validering och säkerhet. Här är de vanligaste typerna av SSL-certifikat:

Domänvaliderat (DV) SSL-certifikat

Ett Domain Validated (DV) SSL-certifikat är den mest grundläggande typen av SSL-certifikat. Den används för att säkra en enda domän och verifierar endast att domänen är registrerad. Valideringsprocessen innebär att du skickar ett e-postmeddelande till domänägaren eller administratören för att bekräfta ägandet. DV SSL-certifikat är de snabbaste att få och är i allmänhet de billigaste.

Organisationsvaliderat (OV) SSL-certifikat

Ett organisationsvaliderat (OV) SSL-certifikat ger en högre valideringsnivå än ett DV SSL-certifikat. Den verifierar domänägandet och organisationens identitet som äger domänen. Valideringsprocessen innebär att verifiera organisationens lagliga existens, fysiska adress och telefonnummer. OV SSL-certifikat rekommenderas för företag som hanterar känslig information.

Extended Validation (EV) SSL-certifikat

Ett SSL-certifikat för Extended Validation (EV) ger den högsta nivån av validering och säkerhet. Den verifierar domänägandet, organisationens identitet och lagliga existens. Valideringsprocessen är den mest rigorösa och involverar en grundlig bakgrundskontroll av organisationen. EV SSL-certifikat visar ett grönt adressfält i webbläsaren, vilket indikerar högsta säkerhetsnivå. De rekommenderas för e-handel och finansiella webbplatser som hanterar känslig information.

Wildcard SSL-certifikat

Ett Wildcard SSL-certifikat används för att säkra en domän och alla dess underdomäner. Det är idealiskt för företag som har flera underdomäner och vill säkra dem alla med ett enda certifikat. Wildcard SSL-certifikat är tillgängliga för både DV- och OV-valideringsnivåer.

Multi-Domain SSL-certifikat

Ett SSL-certifikat för flera domäner, även känt som ett SSL-certifikat för Subject Alternative Name (SAN), används för att säkra flera domäner med ett enda certifikat. Det är idealiskt för företag som har flera domäner och vill säkra dem alla med ett enda certifikat. SSL-certifikat för flera domäner är tillgängliga för både DV- och OV-valideringsnivåer.

Unified Communications Certificates (UCC)

Unified Communications Certificates (UCC) är designade för Microsoft Exchange- och Microsoft Office Communications Server-miljöer. De används för att säkra flera domäner och underdomäner med ett enda certifikat. UCC SSL-certifikat är tillgängliga för både DV- och OV-valideringsnivåer.

Sammanfattningsvis finns SSL-certifikat i olika typer, alla med sin egen nivå av validering och säkerhet. Att välja rätt SSL-certifikat beror på ditt företags specifika behov. Det rekommenderas att du rådgör med en betrodd certifikatutfärdare (CA) för att fastställa det bästa SSL-certifikatet för ditt företag.

Varför SSL-certifikat är viktiga

När du surfar på internet kan du ha märkt en hänglåsikon i adressfältet på vissa webbplatser. Detta indikerar att webbplatsen använder SSL-kryptering (Secure Sockets Layer), vilket är ett säkerhetsprotokoll som skapar en krypterad länk mellan en webbserver och en webbläsare. SSL-certifikat är digitala certifikat som autentiserar en webbplatss identitet och möjliggör en krypterad anslutning. I det här avsnittet kommer vi att diskutera varför SSL-certifikat är viktiga.

Säkerhet

En av de viktigaste anledningarna till att SSL-certifikat är viktiga är säkerheten. SSL-kryptering hjälper till att skydda användardata från avlyssning och man-in-the-midten-attacker. När en användare anger känslig information, såsom kreditkortsuppgifter eller inloggningsuppgifter, säkerställer SSL-kryptering att denna information överförs säkert och inte kan avlyssnas av tredje part.

SEO

En annan anledning till att SSL-certifikat är viktiga är SEO (Search Engine Optimization). Google har uppgett att SSL-kryptering är en rankningsfaktor i dess sökalgoritm. Detta innebär att webbplatser med SSL-certifikat är mer benägna att rankas högre på sökmotorernas resultatsidor (SERP) än webbplatser utan SSL-certifikat.

Litar

SSL-certifikat hjälper också till att skapa förtroende mellan en webbplats och dess användare. När en webbplats har ett SSL-certifikat kan användare se att webbplatsens identitet har validerats av en pålitlig tredje parts certifikatutfärdare. Detta hjälper användare att känna sig mer säkra på att dela sin personliga information med webbplatsen, till exempel när de gör onlinetransaktioner eller skickar in juridiska dokument eller medicinska journaler.

Utöver dessa fördelar finns SSL-certifikat i olika typer och valideringsnivåer. Till exempel verifierar DV (Domain Validated) SSL-certifikat endast att domännamnet ägs av certifikatinnehavaren, medan EV (Extended Validation) SSL-certifikat kräver mer rigorös validering av certifikatinnehavarens identitet. SSL-certifikat med flera domäner tillåter att flera domäner säkras med ett enda certifikat, medan SSL-certifikat med jokertecken kan säkra alla underdomäner i en domän.

Sammanfattningsvis är SSL-certifikat en viktig aspekt av webbplatssäkerhet och förtroende online. Genom att använda SSL-kryptering och erhålla SSL-certifikat kan webbplatser skydda användardata, förbättra deras SEO-rankningar och skapa förtroende med sina användare.

Mer läsning

Ett SSL-certifikat är ett digitalt certifikat som autentiserar en webbplatss identitet och möjliggör en krypterad anslutning mellan en webbserver och en webbläsare. SSL står för Secure Sockets Layer, vilket är ett säkerhetsprotokoll som skapar en krypterad länk mellan en webbserver och en webbläsare. SSL-certifikat innehåller webbplatsens publika nyckel och identitet, tillsammans med relaterad information, och lagras och visas på webben av en webbplatss eller applikations server (källa: CloudFlare, kaspersky, DigiCert).

Relaterade villkor för webbplatssäkerhet

Hem » Webbhotell » Ordlista » Vad är ett SSL-certifikat?

Hållas informerad! Gå med i vårt nyhetsbrev
Prenumerera nu och få gratis tillgång till guider, verktyg och resurser som endast gäller för prenumeranter.
Du kan avbryta prenumerationen när som helst. Din data är säker.
Hållas informerad! Gå med i vårt nyhetsbrev
Prenumerera nu och få gratis tillgång till guider, verktyg och resurser som endast gäller för prenumeranter.
Du kan avbryta prenumerationen när som helst. Din data är säker.
Dela till...