Vad är SSH?

SSH står för Secure Shell. Det är ett kryptografiskt nätverksprotokoll som används för säker kommunikation över ett osäkrat nätverk. Det ger en säker kanal mellan två enheter, vilket gör att de kan kommunicera säkert och utbyta data.

Vad är SSH?

SSH står för Secure Shell, det är ett sätt att säkert ansluta till en annan dator över internet. Den låter dig komma åt och fjärrstyra en dator som om du satt precis framför den. Det används ofta av systemadministratörer för att hantera servrar eller av individer för att säkert överföra filer mellan datorer.

Secure Shell, eller SSH, är ett allmänt använt nätverksprotokoll som ger säker kommunikation mellan två enheter över ett osäkrat nätverk. Det används ofta i datacenter och stora företag för systemadministration och filöverföringar. SSH anses vara ett säkrare alternativ till osäkra fjärrskalprotokoll, eftersom det använder ett klient-server-paradigm och stark lösenordsautentisering och kryptering av offentlig nyckel.

SSH-protokollet har tre lager: transportlagret, autentiseringslagret och anslutningslagret. Transportlagret tillhandahåller konfidentialitet, integritet och autenticitet för de data som överförs. Autentiseringslagret verifierar identiteten för klienten och servern, medan anslutningslagret upprättar en säker anslutning mellan klienten och servern. SSH kan användas för en mängd olika ändamål, inklusive fjärrinloggning och kommandoradsexekvering, filöverföringar och tunnling av andra protokoll.

Sammantaget är SSH ett viktigt verktyg för säker kommunikation över osäkra nätverk. Dess utbredda användning i företagsmiljöer och datacenter är ett bevis på dess tillförlitlighet och säkerhetsfunktioner. I följande artikel kommer vi att utforska grunderna för SSH, inklusive dess historia, hur det fungerar och dess olika användningsfall.

Vad är SSH?

Secure Shell (SSH) är ett nätverksprotokoll som möjliggör säker kommunikation mellan två enheter. SSH designades som ett säkert alternativ till osäkrade fjärrskalprotokoll, som Telnet och RSH. Den tillhandahåller en säker kanal mellan klienten och servern, vilket gör att användare kan fjärråtkomst till och styra en enhet.

SSH-protokoll

SSH-protokollet har tre lager: transportlagret, användarautentiseringslagret och anslutningslagret. Transportlagret ger konfidentialitet och integritet för data genom kryptering. Användarautentiseringslagret säkerställer att endast auktoriserade användare kan komma åt systemet. Anslutningslagret upprättar en säker anslutning mellan klienten och servern.

SSH implementeringar

Det finns flera SSH-implementationer tillgängliga, inklusive OpenSSH, SSH.com och PuTTY. OpenSSH är en gratis implementering med öppen källkod av SSH-protokollsviten, utvecklad av OpenBSD Project. SSH.com är en kommersiell implementering av SSH-protokollet som tillhandahåller säkerhet och support i företagsklass. PuTTY är en populär SSH-klient för Windows, som erbjuder ett enkelt och användarvänligt gränssnitt.

SSH-klienter

SSH-klienter är mjukvaruapplikationer som tillåter användare att ansluta till fjärrsystem med hjälp av SSH-protokollet. Några populära SSH-klienter inkluderar PuTTY, OpenSSH och WinSCP. SSH-klienter förser användare med ett kommandoradsgränssnitt för att utföra kommandon på fjärrsystem, såväl som ett grafiskt gränssnitt för filöverföringar och andra uppgifter.

SSH-klienter stöder också enkel inloggning (SSO) genom användning av SSH-nycklar. SSH-nycklar är ett par kryptografiska nycklar som används för att autentisera klienten till servern. Den privata nyckeln lagras på den lokala maskinen, medan den offentliga nyckeln lagras på fjärrservern. Detta tillåter användare att logga in på fjärrservrar utan att behöva ange sitt användarnamn och lösenord.

Användningsfall

SSH används ofta av systemadministratörer för att säkert ansluta till fjärrservrar. Det används också för filöverföringar, säkerhetskopieringssystem och konfigurationshanteringsverktyg. SSH kan användas för en mängd olika uppgifter, inklusive att köra skript, hantera databaser och övervaka systemutdata.

SSH är ett värdefullt verktyg för informationssäkerhet, vilket ger en säker metod för fjärråtkomst och kontroll. Det används i stor utsträckning inom mjukvaruutvecklingsindustrin, med många kodlager, som GitHub, som stöder SSH för säkra filöverföringar.

Sammanfattningsvis är SSH ett säkert nätverkskommunikationsprotokoll som tillhandahåller en säker kanal mellan klienten och servern. Det används ofta av systemadministratörer och mjukvaruutvecklare för fjärråtkomst och filöverföringar. SSH-klienter, som PuTTY och WinSCP, ger användarna ett enkelt och användarvänligt gränssnitt för att utföra kommandon och överföra filer.

SSH-protokoll

Vad är SSH-protokollet?

SSH-protokollet, även känt som Secure Shell, är ett kryptografiskt nätverksprotokoll som ger ett säkert sätt att komma åt och hantera fjärrenheter och servrar. Det är ett allmänt använt protokoll som erbjuder säker fjärrinloggning, filöverföringar och andra nätverkstjänster över ett osäkrat nätverk.

Hur fungerar SSH-protokollet?

SSH-protokollet fungerar genom att skapa en säker kanal mellan två enheter, klienten och servern. Kanalen är krypterad, vilket innebär att all data som överförs mellan de två enheterna skyddas från obehörig åtkomst. Krypteringsprocessen använder en kombination av symmetriska och asymmetriska krypteringsalgoritmer, vilket säkerställer konfidentialitet, integritet och autenticitet för de överförda data.

För att upprätta en anslutning skickar klientenheten en begäran till servern om att initiera SSH-protokollet. Servern svarar sedan genom att skicka sin publika nyckel till klienten, som klienten använder för att kryptera en slumpmässig sessionsnyckel. Den krypterade sessionsnyckeln skickas sedan tillbaka till servern, som använder sin privata nyckel för att dekryptera den. När sessionsnyckeln är dekrypterad kan servern och klienten använda den för att kryptera och dekryptera data som överförs mellan dem.

SSH-nycklar

SSH-nycklar är en kritisk komponent i SSH-protokollet. De används för att autentisera klient- och serverenheterna och upprätta en säker anslutning mellan dem. SSH-nycklar kommer i par, en offentlig nyckel och en privat nyckel. Den offentliga nyckeln delas med servern, medan den privata nyckeln hålls på klientenheten.

När en klientenhet ansluter till en server skickar servern sin publika nyckel till klienten. Klienten använder sedan den publika nyckeln för att kryptera en slumpmässig sessionsnyckel, som skickas till servern. Servern använder sin privata nyckel för att dekryptera sessionsnyckeln, vilket gör att de två enheterna kan upprätta en säker anslutning.

Sammanfattningsvis är SSH-protokollet ett säkert sätt att komma åt och hantera fjärrenheter och servrar. Den använder kryptering för att skydda data som överförs mellan enheter och förlitar sig på SSH-nycklar för att autentisera och upprätta en säker anslutning.

SSH implementeringar

SSH har implementerats för de flesta datorplattformar, inklusive Windows, Linux, Unix och macOS. Här är några av de mest populära SSH-implementeringarna:

OpenSSH

OpenSSH är en öppen källkodsimplementering av SSH-protokollet. Det är den vanligaste SSH-implementeringen på Unix-baserade system, inklusive macOS. OpenSSH tillhandahåller säker fjärråtkomst och filöverföringsfunktioner, såväl som tunnelfunktionalitet. Den stöder ett brett utbud av autentiseringsmetoder, inklusive autentisering med offentlig nyckel, Kerberos och mer.

PuTTY

PuTTY är en gratis SSH-klient med öppen källkod för Windows. Det tillhandahåller ett grafiskt användargränssnitt för SSH-anslutningar, såväl som Telnet- och Rlogin-anslutningar. PuTTY stöder en rad olika autentiseringsmetoder, inklusive autentisering med offentlig nyckel, lösenordsautentisering och mer. Den innehåller också funktioner som X11-vidarebefordran, portvidarebefordran och SSH-nyckelhantering.

WinSCP

WinSCP är en gratis SSH- och SFTP-klient med öppen källkod för Windows. Det tillhandahåller ett grafiskt användargränssnitt för säkra filöverföringar mellan lokala och fjärrsystem. WinSCP stöder en rad olika autentiseringsmetoder, inklusive autentisering med offentlig nyckel, lösenordsautentisering och mer. Den innehåller även funktioner som synchronisering, skriptning och filredigering.

Sammanfattningsvis är OpenSSH, PuTTY och WinSCP några av de mest populära SSH-implementeringarna som finns tillgängliga. De tillhandahåller säker fjärråtkomst och filöverföringsfunktioner, såväl som tunnelfunktionalitet. De stöder en rad olika autentiseringsmetoder och inkluderar funktioner som X11-vidarebefordran, portvidarebefordran och filredigering.

SSH-klienter

SSH-klienter är program som tillåter användare att upprätta säkra och autentiserade SSH-anslutningar till SSH-servrar. De är tillgängliga för större operativsystem, inklusive Unix-varianter, Microsoft Windows och IBM z/OS. Några populära SSH-klienter inkluderar OpenSSH, PuTTY och Cyberduck.

Vad är en SSH-klient?

En SSH-klient är ett program som gör det möjligt för användare att säkert ansluta till en SSH-server. Det tillåter användare att utföra kommandon på en fjärrserver, överföra filer mellan två enheter och fjärrstyra nätverksenheter. SSH-klienter använder SSH-protokollet för att kryptera data och upprätta en säker anslutning mellan klienten och servern.

Hur man använder en SSH-klient

Att använda en SSH-klient är relativt enkelt. Användare kan öppna programmet och ange IP-adressen eller domännamnet för fjärrservern de vill ansluta till. De kommer sedan att uppmanas att ange sitt användarnamn och lösenord för att autentisera anslutningen.

När de är anslutna kan användare utföra kommandon på fjärrserverns kommandoradsgränssnitt eller överföra filer med hjälp av SSH File Transfer Protocol (SFTP). Vissa SSH-klienter stöder även andra protokoll, såsom FTP och rlogin.

SSH-filöverföringsprotokoll

SSH File Transfer Protocol (SFTP) är ett säkert filöverföringsprotokoll som tillåter användare att överföra filer mellan två enheter över en SSH-anslutning. Den erbjuder samma säkerhetsfunktioner som SSH, inklusive kryptering av data under överföring och autentisering av anslutningen.

SFTP används ofta som ett alternativ till andra filöverföringsprotokoll, till exempel FTP, som inte ger samma säkerhetsnivå. Det tillåter användare att överföra filer säkert och effektivt, vilket gör det till ett populärt val för företag och privatpersoner som behöver överföra känsliga data över internet.

Sammantaget är SSH-klienter viktiga verktyg för alla som behöver hantera fjärrservrar eller överföra filer säkert över internet. De erbjuder ett pålitligt och säkert sätt att upprätta anslutningar och överföra data, vilket gör dem till ett populärt val för både företag och privatpersoner.

Mer läsning

SSH (Secure Shell) är ett nätverksprotokoll som ger ett säkert sätt att komma åt och kommunicera med fjärrmaskiner över ett osäkrat nätverk. Det designades som ett säkert alternativ till osäkrade fjärrskalprotokoll och används i stor utsträckning av nätverksadministratörer och utvecklare för att hantera fjärrsystem och applikationer, utföra kommandon, dela filer och mer. SSH-applikationer är baserade på en klient-server-arkitektur som kopplar samman en SSH-klientinstans med en SSH-server. SSH-protokollet har tre lager: transportlagret, autentiseringslagret och anslutningslagret. (källa: phoenixNAP, wikipedia, Nördflare)

Relaterade nätverkstermer

Hem » Webbhotell » Ordlista » Vad är SSH?

Hållas informerad! Gå med i vårt nyhetsbrev
Prenumerera nu och få gratis tillgång till guider, verktyg och resurser som endast gäller för prenumeranter.
Du kan avbryta prenumerationen när som helst. Din data är säker.
Hållas informerad! Gå med i vårt nyhetsbrev
Prenumerera nu och få gratis tillgång till guider, verktyg och resurser som endast gäller för prenumeranter.
Du kan avbryta prenumerationen när som helst. Din data är säker.
Dela till...