Vad är HTTPS?

HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure) är ett protokoll för säker kommunikation över internet. Det är en kombination av standard-HTTP-protokollet och SSL/TLS-krypteringsprotokollet, som säkerställer att data som överförs mellan en användares webbläsare och en webbplats är krypterad och säker från avlyssning eller manipulering.

Vad är HTTPS?

HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure) är ett sätt att säkert kommunicera över internet. Det är som en hemlig kod som ser till att ingen annan kan se informationen du skickar eller tar emot online, som lösenord eller kreditkortsnummer. Det är viktigt att använda HTTPS när du anger känslig information på webbplatser för att skydda dig mot hackare.

HTTPS, eller Hypertext Transfer Protocol Secure, är en viktig komponent för säker webbsurfning. Det är den säkra versionen av HTTP, som är det primära protokollet som används för att skicka data mellan en webbläsare och en webbplats. HTTPS krypterar all data som passerar mellan webbläsaren och servern med hjälp av ett krypteringsprotokoll som kallas Transport Layer Security (TLS), föregås av Secure Sockets Layer (SSL). Denna kryptering säkerställer att känslig information, såsom lösenord och kreditkortsnummer, inte kan avlyssnas av avlyssnare eller hackare.

"S" i HTTPS står för "Secure". Det är ett säkerhetsprotokoll som skyddar integriteten och sekretessen för data som överförs mellan webbläsare och webbservrar. När du besöker en webbplats med HTTPS kommer du att se en låsikon bredvid webbplatsens URL i adressfältet. Denna låsikon indikerar att du är ansluten till en säker webbplats och att din anslutning är krypterad. HTTPS är en viktig teknik för onlinebanker, e-handel och alla andra webbplatser som hanterar känslig information.

HTTPS har blivit allt viktigare de senaste åren, eftersom säkerhetsrisker online har blivit allt vanligare. Google och andra stora webbläsare har börjat flagga osäkra webbplatser som "inte säkra" för att varna användare om potentiella säkerhetsrisker. Som ett resultat är webbplatser som använder HTTPS mer trovärdiga och pålitliga för användarna. I den här artikeln kommer vi att utforska grunderna i HTTPS, hur det fungerar och varför det är så viktigt för webbsäkerhet.

Vad är HTTPS?

Definition

HTTPS, eller Hypertext Transfer Protocol Secure, är en säker version av HTTP, som är det primära protokollet som används för att skicka data mellan en webbläsare och en webbplats. HTTPS är krypterad för att öka säkerheten vid dataöverföring. Det säkerställer att data som överförs mellan webbläsaren och webbplatsen skyddas från avlyssning och manipulering av obehöriga.

historik

HTTPS introducerades först 1994 av Netscape Communications Corporation. Det skapades för att tillhandahålla ett säkert sätt för användare att överföra känslig information, såsom kreditkortsnummer och personlig information, över internet. Sedan dess har HTTPS blivit standardprotokollet för säker kommunikation över internet.

Hur det fungerar

HTTPS fungerar genom att kryptera data som överförs mellan webbläsaren och webbplatsen med hjälp av ett SSL/TLS-certifikat. SSL (Secure Sockets Layer) och TLS (Transport Layer Security) är kryptografiska protokoll som ger säker kommunikation över internet. När en användare ansluter till en webbplats med HTTPS skickar webbservern en kopia av sitt SSL/TLS-certifikat till användarens webbläsare. Webbläsaren verifierar sedan certifikatets äkthet och upprättar en säker anslutning till webbservern om det är giltigt.

När den säkra anslutningen har upprättats krypteras all data som överförs mellan webbläsaren och webbplatsen och kan inte avlyssnas eller manipuleras av obehöriga. Detta säkerställer att känslig information, såsom kreditkortsnummer och personuppgifter, skyddas från nyfikna ögon.

Sammanfattningsvis är HTTPS en säker version av HTTP som krypterar data som överförs mellan webbläsaren och webbplatsen. Det skapades för att tillhandahålla ett säkert sätt för användare att överföra känslig information över internet, och har sedan dess blivit standardprotokollet för säker kommunikation online.

Varför är HTTPS viktigt?

När du surfar på internet kanske du har märkt att vissa webbplatser börjar med "https" istället för bara "http". Detta extra "s" står för "secure" och är en avgörande aspekt av webbplatssäkerhet. Här är några anledningar till varför HTTPS är viktigt:

Säkerhet

HTTPS krypterar all data som passerar mellan webbläsaren och servern med hjälp av ett krypteringsprotokoll som kallas Transport Layer Security (TLS), föregås av Secure Sockets Layer (SSL). Denna kryptering gör det svårt för hackare att fånga upp och stjäla känslig information som inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och annan personlig information.

Utan HTTPS är dina data sårbara för att fångas upp av tredje parter, vilket gör det lättare för dem att stjäla din information och använda den i skadliga syften.

Integritetspolicy

HTTPS ger också ytterligare sekretess för normal webbsurfning. Till exempel, Googles sökmotor har nu HTTPS-anslutningar som standard. Det betyder att folk inte kan se vad du söker efter Google.com. Detsamma gäller Wikipedia och andra webbplatser.

HTTPS säkerställer att din webbhistorik och annan personlig information förblir privat, vilket förhindrar tredje part från att spåra dina onlineaktiviteter.

SEO

Google har bekräftat att HTTPS är en rankningsfaktor i sökresultaten. Detta innebär att webbplatser som använder HTTPS har större chans att rankas högre på sökmotorernas resultatsidor (SERP) än de som inte gör det.

Genom att använda HTTPS skyddar du inte bara dina användares information utan förbättrar också din webbplatss synlighet och sökmotorrankning.

Trovärdighet

HTTPS fungerar också för att legitimera alla webbplatser som använder det eftersom företag som använder HTTPS kan verifieras. När det gäller alla e-handelssidor, i synnerhet, kommer kunderna att känna sig säkrare att handla där.

Genom att använda HTTPS visar du för dina användare att du tar deras säkerhet och integritet på allvar, vilket kan bidra till att bygga förtroende och trovärdighet hos din publik.

Sammanfattningsvis är HTTPS en avgörande aspekt av webbplatssäkerhet som ger kryptering, integritet, förbättrar SEO och ökar trovärdigheten. Genom att implementera HTTPS på din webbplats kan du skydda dina användares information, förbättra din sökmotorrankning och bygga förtroende hos din publik.

Hur fungerar HTTPS?

HTTPS är en säker version av HTTP-protokollet som använder kryptering för att skydda data som överförs mellan en webbläsare och en server. Det fungerar genom att använda en kombination av kryptering, SSL/TLS-certifikat och en SSL/TLS-handskakningsprocess.

kryptering

Kryptering är processen att koda data på ett sådant sätt att endast behöriga parter kan läsa dem. HTTPS använder kryptering för att skydda data som överförs mellan en webbläsare och en server. När data krypteras omvandlas den till en kod som bara kan läsas av någon som har nyckeln för att låsa upp den. Detta innebär att även om någon fångar upp data, kommer de inte att kunna läsa den utan nyckeln.

SSL/TLS-certifikat

Ett SSL/TLS-certifikat är ett digitalt certifikat som verifierar identiteten på en webbplats och krypterar data som överförs mellan en webbläsare och en server. När en användare ansluter till en webbplats med HTTPS, skickar webbplatsen över sitt SSL/TLS-certifikat, som innehåller den publika nyckel som krävs för att starta den säkra sessionen. SSL/TLS-certifikatet utfärdas av en betrodd certifikatutfärdare (CA), som verifierar webbplatsägarens identitet.

SSL/TLS-handslag

SSL/TLS-handskakning är den process genom vilken en webbläsare och en server upprättar en säker anslutning. Under SSL/TLS-handskakning utbyter webbläsaren och servern information för att fastställa krypterings- och autentiseringsparametrarna för sessionen. SSL/TLS-handskakningen inkluderar följande steg:

  1. Kund Hej: Webbläsaren skickar ett meddelande till servern som begär en säker anslutning.
  2. Server Hej: Servern svarar med ett meddelande som innehåller SSL/TLS-certifikatet och krypteringsparametrarna för sessionen.
  3. Certifikatverifiering: Webbläsaren verifierar SSL/TLS-certifikatet för att säkerställa att det utfärdades av en betrodd certifikatutfärdare och att webbplatsägarens identitet har verifierats.
  4. Nyckelutbyte: Webbläsaren och servern utbyter krypteringsnycklar som ska användas för sessionen.
  5. Sessionskryptering: Webbläsaren och servern använder krypteringsnycklarna för att kryptera och dekryptera data som överförs under sessionen.

Sammanfattningsvis fungerar HTTPS genom att kryptera data som överförs mellan en webbläsare och en server med en kombination av kryptering, SSL/TLS-certifikat och en SSL/TLS-handskakningsprocess. Detta säkerställer att data som överförs mellan de två parterna är säker och inte kan fångas upp av obehöriga parter.

Hur man implementerar HTTPS

Att implementera HTTPS på din webbplats är ett viktigt steg för att säkra dina användares data. Här är stegen att följa:

Skaffa ett SSL/TLS-certifikat

För att implementera HTTPS måste du först skaffa ett SSL/TLS-certifikat. Du kan få ett certifikat från en betrodd certifikatutfärdare (CA) eller använda ett gratis certifikat från Let's Encrypt. Certifikatet verifierar din webbplats identitet och krypterar data som skickas mellan din webbplats och dina användares webbläsare.

Installation av certifikatet

När du har erhållit certifikatet måste du installera det på din webbserver. Installationsprocessen varierar beroende på din webbserver och värdleverantör. Du kan installera certifikatet manuellt eller använda ett verktyg som Certbot för att automatisera processen.

Konfigurera din webbserver

När certifikatet är installerat måste du konfigurera din webbserver för att använda HTTPS. Detta innebär att du uppdaterar din webbservers konfigurationsfiler för att omdirigera HTTP-trafik till HTTPS och aktivera SSL/TLS-kryptering. Konfigurationsprocessen varierar också beroende på din webbserver och värdleverantör.

Testa din HTTPS-inställning

När du har konfigurerat din webbserver bör du testa din HTTPS-inställning för att säkerställa att den fungerar korrekt. Du kan använda verktyg som SSL Labs SSL Server Test för att kontrollera din SSL/TLS-konfiguration och identifiera eventuella problem. Du bör också testa din webbplats funktionalitet för att säkerställa att den fungerar korrekt över HTTPS.

Att implementera HTTPS på din webbplats är ett viktigt steg för att säkra dina användares data. Genom att skaffa ett SSL/TLS-certifikat, installera det på din webbserver, konfigurera din webbserver och testa din HTTPS-inställning kan du säkerställa att din webbplats är säker och pålitlig.

Vanliga HTTPS-problem och -risker

Blandat innehåll

Ett vanligt problem med HTTPS är blandat innehåll, som uppstår när en webbsida laddas över HTTPS men vissa resurser, som bilder eller skript, laddas över HTTP. Detta kan äventyra sidans säkerhet eftersom de osäkra resurserna kan fångas upp och modifieras av angripare, vilket kan leda till stöld av känslig information.

För att undvika problem med blandat innehåll bör webbutvecklare se till att alla resurser på deras sidor laddas säkert över HTTPS. De kan använda verktyg som Content Security Policy (CSP) för att upprätthålla detta och förhindra att osäkra resurser laddas.

Utgångna eller ogiltiga SSL/TLS-certifikat

Ett annat problem med HTTPS är utgångna eller ogiltiga SSL/TLS-certifikat. Dessa certifikat används för att verifiera identiteten på webbplatsen som används och för att kryptera data under överföring. Om ett certifikat har gått ut eller är ogiltigt kan det tillåta angripare att fånga upp och ändra data, vilket kan leda till stöld av känslig information.

Webbutvecklare bör se till att deras SSL/TLS-certifikat är uppdaterade och giltiga. De kan använda verktyg som SSL Labs för att kontrollera statusen för sina certifikat och se till att de är korrekt konfigurerade.

Man-i-mitten-attacker

Man-in-the-middle (MITM)-attacker är en allvarlig risk med HTTPS. I dessa attacker avlyssnar en angripare kommunikationen mellan användaren och webbplatsen, vilket gör att de kan avlyssna konversationen eller ändra data som överförs.

För att förhindra MITM-attacker bör webbutvecklare använda starka krypteringsprotokoll som TLS 1.3 och se till att deras SSL/TLS-certifikat är korrekt konfigurerade. Användare bör också vara försiktiga med offentliga Wi-Fi-nätverk och använda ett VPN för att kryptera sin trafik.

Sammantaget, medan HTTPS är ett säkrare protokoll än HTTP, är det inte utan problem och risker. Webbutvecklare och användare måste vara vaksamma och vidta åtgärder för att minska dessa risker för att säkerställa säkerheten för deras data.

Slutsats

Sammanfattningsvis är HTTPS en säker version av HTTP som krypterar dataöverföring mellan en webbläsare och en webbplats. Det är en viktig säkerhetsåtgärd för webbplatser, särskilt de som hanterar känslig information som finansiella transaktioner och personlig information.

De ytterligare säkerhetsåtgärderna i HTTPS, såsom TLS/SSL-certifikat och TLS/SSL-handskakning, gör det säkrare än HTTP. Att byta till HTTPS kan öka en webbplatss säkerhet och trovärdighet.

Även om HTTPS inte är perfekt, är det en bra säkerhetsåtgärd som gör att miljarder finansiella transaktioner och överföringar av personuppgifter kan ske varje dag på internet. Det är viktigt för webbplatsägare att implementera HTTPS för att skydda sina användares data och bygga förtroende hos sin publik.

Sammantaget är HTTPS en nödvändig säkerhetsåtgärd för webbplatser som vill skydda sina användares data och säkerställa säker kommunikation mellan sin webbplats och webbläsare.

Mer läsning

HTTPS står för Hypertext Transfer Protocol Secure. Det är den säkra versionen av HTTP, som är det primära protokollet som används för att skicka data mellan en webbläsare och en webbplats. HTTPS är krypterad för att öka säkerheten vid dataöverföring. Detta är särskilt viktigt när användare överför känslig information, till exempel genom att logga in på ett bankkonto eller göra ett onlineköp. (källa: CloudFlare)

Termer för relaterade protokoll

Hem » Webbhotell » Ordlista » Vad är HTTPS?

Hållas informerad! Gå med i vårt nyhetsbrev
Prenumerera nu och få gratis tillgång till guider, verktyg och resurser som endast gäller för prenumeranter.
Du kan avbryta prenumerationen när som helst. Din data är säker.
Hållas informerad! Gå med i vårt nyhetsbrev
Prenumerera nu och få gratis tillgång till guider, verktyg och resurser som endast gäller för prenumeranter.
Du kan avbryta prenumerationen när som helst. Din data är säker.
Dela till...