Vad är caching?

Cachning är processen att lagra data som ofta används på en tillfällig lagringsplats (cache) för att minska tiden det tar att hämta data från dess ursprungliga källa.

Vad är caching?

Cachning är ett sätt att lagra information så att den kan nås snabbare i framtiden. Det är som att ha ett exemplar av en bok du ofta läser på ditt nattduksbord istället för att behöva gå till biblioteket varje gång du vill läsa den. På samma sätt, när du besöker en webbplats kommer din dator att lagra en del av webbplatsens information så att den nästa gång du besöker den kan laddas snabbare.

Caching är en process som har blivit en integrerad del av vår vardagliga onlineupplevelse. Det är en metod för att lagra data som ofta används i en cache, som är ett temporärt lagringsområde. Detta underlättar snabbare åtkomst till data, förbättrar applikationer och systemprestanda. Cachning används ofta i webbläsare, servrar och nätverk för innehållsleverans.

Cachning gör att du effektivt kan återanvända tidigare hämtade eller beräknade data, vilket minskar tiden det tar att komma åt data. När en begäran görs för data som tidigare har nåtts kan cachen svara på begäran direkt, utan att behöva hämta data från dess primära lagringsplats. Detta resulterar i snabbare svarstider och minskad latens. Cachning används ofta i servrar för att förbättra webbplatsens prestanda och kan implementeras i RAM eller på en disk.

Sammantaget är cachning en viktig process som har revolutionerat sättet vi kommer åt data online. Det har blivit en grundläggande del av modern datoranvändning, vilket gör att vi kan komma åt data snabbare och mer effektivt. Genom att minska latensen och förbättra systemets prestanda har caching blivit ett viktigt verktyg för både företag och privatpersoner.

Vad är caching?

Definition

Cachning är processen att lagra ofta använda data i ett temporärt lagringsområde som kallas cache. Målet med cachelagring är att förbättra applikations- och systemprestanda genom att minska den tid det tar att komma åt data. När en begäran görs om data som lagras i cachen kan systemet hämta data från cachen istället för att behöva hämta den från dess ursprungliga källa, vilket kan vara långsammare.

Hur fungerar cachelagring?

När en begäran om data görs kontrollerar systemet cachen för att se om data redan finns lagrad där. Om så är fallet hämtar systemet data från cachen och skickar dem till användaren. Om data inte finns i cachen, hämtar systemet den från sin ursprungliga källa och lagrar den i cachen för framtida användning. Nästa gång informationen begärs kommer den att serveras från cachen, vilket är snabbare än att hämta den från dess ursprungliga källa.

Typer av caching

Det finns flera typer av cachning, inklusive minnescache, cachning i minnet och diskcache. Minnescachelagring lagrar data i systemets cacheminne, vilket är snabbare än att lagra det på disk. Cachning i minnet lagrar data i systemets RAM, vilket är ännu snabbare än minnescache. Diskcachelagring lagrar data på disk, vilket är långsammare än minnescache men kan lagra mer data.

Cachning kan också göras på olika nivåer, inklusive webbläsare, webbserver, CDN (Content Delivery Network) och ursprungsserver. Webbläsare cachelagrar HTML, bilder och kod för att minska antalet förfrågningar till webbservern. Webbservrar cachelagrar svarsdata för att minska belastningen på processorn och förbättra applikationsprestanda. CDN:er cachelagrar innehåll för att minska latens och förbättra användarupplevelsen. Ursprungsservrar cachelagrar data för att minska belastningen på backend-servrarna och förbättra applikationsprestanda.

API:er kan också använda caching för att förbättra prestandan. När en API-begäran görs kan systemet kontrollera cachen för att se om svaret redan är lagrat där. Om så är fallet kan systemet servera svaret från cachen istället för att bearbeta begäran igen.

Sammanfattningsvis är cachning en värdefull teknik för att förbättra applikations- och systemprestanda genom att minska tiden det tar att komma åt data som används ofta. Genom att lagra data i en cache kan system hämta data snabbare och minska belastningen på backend-servrar.

Fördelar med cachelagring

Cachning är en teknik som kan ge många fördelar för applikationer genom att förbättra deras prestanda, minska kostnaderna och öka genomströmningen. Här är några av de viktigaste fördelarna med cachelagring:

Förbättrad prestanda

En av de främsta fördelarna med cachelagring är att det avsevärt kan förbättra applikationernas prestanda. Detta beror på att det går mycket snabbare att läsa data från en cache i minnet än att komma åt data från ett diskdrivet datalager. Genom att lagra data som ofta används i RAM-minnet, minskar cachning den latens som är associerad med åtkomst till data från långsammare, längre lagringsenheter. Detta kan förbättra användarupplevelsen och öka effektiviteten i kritiska affärsprocesser.

Kostnadseffektiv

Cachning kan också hjälpa till att minska kostnaderna i samband med databasanvändning. Genom att lagra data som ofta används i minnet minskar cachelagring antalet gånger som data behöver hämtas från en databas. Detta kan bidra till att minska belastningen på databasservern, vilket i sin tur kan hjälpa till att minska databasanvändning och kostnader.

Högre genomströmning

Cachning kan också hjälpa till att öka genomströmningen, vilket är mängden data som kan bearbetas av ett system under en viss tid. Genom att lagra data som ofta används i minnet kan cachelagring hjälpa till att minska den tid det tar att hämta data från en databas eller annan lagringsenhet. Detta kan bidra till att öka den totala genomströmningen av en applikation.

Cachning kan ta många former, inklusive webbcache, distribuerad cache och in-memory cache. Några populära cachningslösningar inkluderar Redis, Memcached och Hazelcast. Innehållsleveransnätverk (CDN) använder också cachning för att lagra innehåll som ofta används på geografiskt distribuerade platser, vilket minskar laddningstider och skyddar mot cyberattacker.

Sammantaget är cachning en kraftfull teknik som kan ge många fördelar för applikationer. Genom att förbättra prestandan, minska kostnaderna och öka genomströmningen kan cachning hjälpa till att säkerställa att applikationer är snabba, effektiva och tillförlitliga.

Bästa metoder för cachelagring

Caching är ett kraftfullt verktyg för att förbättra prestanda och skalbarhet för webbapplikationer. Men för att utnyttja caching fullt ut är det viktigt att följa några bästa praxis. I det här avsnittet kommer vi att diskutera några av de bästa metoderna för cachelagring.

Cache-invalidering

Cache-ogiltigförklaring är processen att ta bort inaktuella eller inaktuella data från cachen. Det är viktigt att ogiltigförklara cachen när data ändras, för att säkerställa att cachad data är uppdaterad. Det finns flera sätt att ogiltigförklara cachen:

 • Time-to-Live (TTL): Ställ in en tidsgräns för hur länge cachen kan lagra data. Efter att TTL löper ut kommer cachen att ogiltigförklaras.
 • Cache-kontrollhuvud: Använd Cache-Control-huvudet för att ange hur länge cachen kan lagra data. Den här rubriken kan också användas för att ange andra cache-relaterade inställningar, till exempel om cachen kan delas mellan flera användare eller om cachen ska valideras innan data serveras.
 • Manuell ogiltigförklaring: Ogiltigförklara cachen manuellt när data ändras. Detta kan göras genom att skicka en begäran till servern med en specifik header som talar om för servern att ogiltigförklara cachen.

Cache-ersättningspolicyer

Cache-ersättningspolicyer bestämmer vilka objekt som ska tas bort från cachen när cachen är full. Det finns flera policyer för ersättning av cache, var och en med sina egna fördelar och nackdelar. Några av de vanligaste policyerna är:

 • Minst nyligen använda (LRU): Ta bort det senast använda objektet från cachen.
 • Först-in-först-ut (FIFO): Ta bort det äldsta objektet från cachen.
 • Minst ofta använda (LFU): Ta bort det minst använda objektet från cachen.

Cache-kontrollhuvud

Cache-Control-huvudet är ett HTTP-huvud som kontrollerar cachningsbeteende. Den kan användas för att ange hur länge cachen kan lagra data, om cachen kan delas mellan flera användare och om cachen ska valideras innan data serveras. Cache-Control-huvudet kan också användas för att specificera andra cache-relaterade inställningar, till exempel om cachen ska lagra data på disk eller i minne.

andra överväganden

När du implementerar cachelagring finns det flera andra faktorer att tänka på:

 • Cacheplats: Fundera över var du ska lagra cachen. Cachning kan göras i huvudminnet, på hårddisken eller på ett innehållsleveransnätverk (CDN).
 • Memory Management Unit (MMU): Tänk på MMU när du cachar i huvudminnet. MMU är ansvarig för att hantera minnesallokering och kan påverka prestandan för cachen.
 • Back-End-databas: Tänk på backend-databasen vid cachelagring. Om data i cachen inte är det syncHroniserad med back-end-databasen kan det leda till inkonsekvenser.
 • CDN-cache: Överväg CDN-cache när du använder ett CDN. CDN-cachelagring kan förbättra prestandan för cachen genom att lagra data närmare användaren.
 • DNS Caching: Överväg DNS-cache när du använder ett CDN. DNS-cachelagring kan minska latensen för DNS-uppslagningar och förbättra prestandan för cachen.

Sammanfattningsvis är caching ett kraftfullt verktyg för att förbättra prestanda och skalbarhet för webbapplikationer. Genom att följa bästa praxis för cachelagring, såsom ogiltigförklaring av cache, policyer för cacheersättning och använda Cache-Control-huvudet, kan du säkerställa att din cache är effektiv och effektiv.

Cachingteknik

Cachning är en avgörande teknik som förbättrar applikationsprestanda genom att minska svarstiden för data som ofta används. Cachingtekniker kan klassificeras i fyra kategorier: In-Memory Caching, Proxy Caching, CDN Caching och Browser Caching.

In-Memory Caching

In-Memory Caching lagrar data som ofta används i tillfälligt minne, såsom DRAM, för att minska tiden som krävs för att hämta data från långsammare lagringsenheter. Denna teknik används i olika applikationer, såsom sessionshantering, nyckel-värdesdatalager och NoSQL-databaser. In-Memory Caching kan avsevärt minska svarstiden för en applikation och förbättra användarupplevelsen.

Proxy-caching

Proxycaching lagrar data som ofta används på en proxyserver mellan klienten och servern. När en klient begär data kontrollerar proxyservern sin cache för att se om den begärda informationen är tillgänglig. Om data är tillgänglig returnerar proxyservern den till klienten utan att vidarebefordra begäran till servern. Proxycaching kan förbättra applikationsprestanda genom att minska bandbreddsanvändningen och serverns svarstid.

CDN-cache

CDN Caching lagrar data som ofta används på flera servrar distribuerade över hela världen. När en klient begär data returnerar CDN-servern närmast klienten data. CDN Caching kan förbättra applikationens prestanda genom att minska serverns svarstid och bandbreddsanvändning. CDN Caching används ofta för multimediainnehåll, såsom bilder och videor.

Webbläsarcache

Webbläsarcaching lagrar data som ofta används i klientens webbläsare. När en klient begär data kontrollerar webbläsaren sin cache för att se om den begärda informationen är tillgänglig. Om data är tillgänglig returnerar webbläsaren den till klienten utan att begära den från servern. Webbläsarcache kan förbättra användarupplevelsen genom att minska applikationens svarstid och bandbreddsanvändningen.

Cachingteknik är avgörande för att förbättra applikationsprestanda och minska svarstiden för data som ofta används. Genom att använda cachningsteknik kan utvecklare förbättra användarupplevelsen avsevärt och minska serverns bandbreddsanvändning.

Mer läsning

Cachning är processen att lagra en delmängd av data i ett höghastighetsdatalagringslager, vanligtvis övergående till sin natur, så att framtida förfrågningar om denna data serveras snabbare än vad som är möjligt genom att komma åt datans primära lagringsplats. Detta möjliggör effektiv återanvändning av tidigare hämtade eller beräknade data (källa: AWS). Inom datoranvändning är en cache en hårdvaru- eller mjukvarukomponent som lagrar data så att framtida förfrågningar om denna data kan levereras snabbare. Data som lagras i en cache kan vara resultatet av en tidigare beräkning eller en kopia av data lagrad någon annanstans (källa: wikipedia)).

Relaterade villkor för webbplatsprestanda

Hem » Webbhotell » Ordlista » Vad är caching?

Hållas informerad! Gå med i vårt nyhetsbrev
Prenumerera nu och få gratis tillgång till guider, verktyg och resurser som endast gäller för prenumeranter.
Du kan avbryta prenumerationen när som helst. Din data är säker.
Hållas informerad! Gå med i vårt nyhetsbrev
Prenumerera nu och få gratis tillgång till guider, verktyg och resurser som endast gäller för prenumeranter.
Du kan avbryta prenumerationen när som helst. Din data är säker.
Dela till...