Co to jest przejmowanie DNS?

Przejęcie DNS to rodzaj cyberataku, w którym osoba atakująca przekierowuje ruch internetowy użytkownika do złośliwej witryny internetowej, modyfikując ustawienia DNS (Domain Name System) na urządzeniu użytkownika lub w sieci.

Co to jest przejmowanie DNS?

Przejęcie DNS to rodzaj cyberataku, w którym haker przekierowuje Twój ruch internetowy do witryny, którą kontroluje, zamiast do witryny, którą zamierzałeś odwiedzić. To tak, jakby ktoś zmienił znaki drogowe, więc trafiłeś w niewłaściwe miejsce. Może to być niebezpieczne, ponieważ witryna internetowa hakera może być fałszywa i zaprojektowana w celu kradzieży danych osobowych.

Przejęcie DNS to rodzaj cyberataku, który staje się coraz bardziej powszechny w dzisiejszym cyfrowym świecie. Polega ona na przekierowywaniu użytkowników do złośliwej witryny zamiast legalnej witryny, którą zamierzali odwiedzić. Osiąga się to poprzez instalowanie złośliwego oprogramowania na komputerze użytkownika, przejęcie kontroli nad jego routerem lub przechwytywanie i hakowanie komunikacji DNS.

System nazw domen (DNS) jest kluczowym elementem infrastruktury internetowej, który tłumaczy nazwy domen na adresy IP. Ten system jest używany przez wszystkie urządzenia podłączone do Internetu do poruszania się po sieci, a wszelkie zakłócenia w tym systemie mogą powodować powszechne problemy. Przejęcie DNS jest poważnym zagrożeniem, które może prowadzić do kradzieży danych, strat finansowych i innych negatywnych konsekwencji. Atakujący często wykorzystują wiadomości e-mail typu phishing, aby nakłonić użytkowników do kliknięcia łącza prowadzącego do fałszywej witryny internetowej, która jest następnie wykorzystywana do kradzieży danych logowania lub innych poufnych informacji.

Aby walczyć z przechwytywaniem DNS, ważne jest, aby aktualizować oprogramowanie i systemy bezpieczeństwa, używać silnych haseł i zachować ostrożność podczas klikania łączy lub pobierania plików z nieznanych źródeł. Dobrym pomysłem jest również skorzystanie z usług renomowanego dostawcy usług DNS i monitorowanie ruchu sieciowego pod kątem wszelkich oznak podejrzanej aktywności. Podejmując te środki ostrożności, możesz pomóc chronić swoją tożsamość online i chronić swoje dane przed złośliwymi podmiotami.

Co to jest DNS?

DNS oznacza system nazw domen. Jest to hierarchiczny system nazewnictwa, który tłumaczy nazwy domen na unikalne adresy IP. DNS jest odpowiedzialny za konwersję nazw domen czytelnych dla człowieka na adresy IP czytelne dla komputera, których komputery używają do komunikacji między sobą przez Internet.

Rekord DNS

Rekord DNS to rekord bazy danych zawierający informacje o nazwie domeny, takie jak adres IP, serwery nazw i inne informacje. Istnieje kilka rodzajów rekordów DNS, w tym rekordy A, rekordy MX, rekordy NS i inne.

Rodzaje ataków polegających na przejęciu DNS

Przejęcie DNS to rodzaj ataku DNS, w którym użytkownicy są przekierowywani do złośliwych witryn zamiast do rzeczywistej witryny, do której próbują dotrzeć. Istnieje kilka typów ataków polegających na przejęciu DNS, w tym:

  • Ataki typu man-in-the-middle (MITM): osoba atakująca przechwytuje żądania DNS użytkownika i przekierowuje je do własnego skompromitowanego serwera DNS osoby atakującej.
  • Zatruwanie pamięci podręcznej DNS: osoba atakująca wstrzykuje fałszywe informacje DNS do pamięci podręcznej programu rozpoznawania nazw DNS, powodując, że zwraca on nieprawidłowe adresy IP dla nazw domen.
  • Naruszenie serwera DNS: osoba atakująca uzyskuje dostęp do serwera DNS i modyfikuje jego konfigurację w celu przekierowania ruchu do złośliwych witryn.

Podsumowując, DNS jest kluczowym elementem Internetu, który tłumaczy nazwy domen na unikalne adresy IP. Przejęcie DNS jest poważnym zagrożeniem, które może zagrozić bezpieczeństwu użytkowników i organizacji. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z różnych typów ataków polegających na przejmowaniu DNS i podejmować kroki, aby im zapobiegać.

Co to jest przejmowanie DNS?

DNS Hijacking to rodzaj cyberataku, który polega na przekierowaniu użytkowników do złośliwej strony internetowej zamiast do tej legalnej, którą zamierzali odwiedzić. Można to zrobić za pomocą różnych metod, w tym fałszowania DNS, zatruwania pamięci podręcznej, pharmingu i innych. Atakujący mogą wykorzystywać złośliwe oprogramowanie, phishing lub inne taktyki, aby uzyskać dostęp do komputera lub sieci użytkownika i zmodyfikować ustawienia DNS w celu przekierowania ruchu do fałszywego serwera DNS.

Metody porwania

DNS Hijacking można przeprowadzić na kilka sposobów. Jedną z powszechnych metod jest fałszowanie DNS, w ramach którego osoba atakująca przechwytuje zapytania DNS i odpowiada fałszywym adresem IP. Można tego dokonać poprzez ataki typu phishing lub włamanie się do komputera lub sieci użytkownika. Inną metodą jest zatruwanie pamięci podręcznej, w której osoba atakująca wstrzykuje fałszywe dane do pamięci podręcznej DNS, powodując przekierowanie uzasadnionych żądań do złośliwej witryny.

DNS Spoofing

Fałszowanie DNS to rodzaj przejęcia DNS, w którym osoba atakująca przechwytuje zapytania DNS i odpowiada fałszywym adresem IP. Można tego dokonać poprzez ataki typu phishing lub włamanie się do komputera lub sieci użytkownika. Gdy atakujący przejmie kontrolę nad procesem rozpoznawania nazw DNS, może przekierować ruch do nieuczciwego serwera DNS, który może udostępniać złośliwą zawartość lub kraść poufne informacje.

Zatruwanie pamięci podręcznej

Zatruwanie pamięci podręcznej to rodzaj przejmowania DNS, w którym osoba atakująca wprowadza fałszywe dane do pamięci podręcznej DNS, powodując przekierowanie uzasadnionych żądań do złośliwej witryny. Można to zrobić, wykorzystując luki w oprogramowaniu DNS lub włamując się do serwera DNS. Gdy atakujący przejmie kontrolę nad procesem rozpoznawania nazw DNS, może przekierować ruch do nieuczciwego serwera DNS, który może udostępniać złośliwą zawartość lub kraść poufne informacje.

Pharming

Pharming to rodzaj przejęcia DNS, w którym osoba atakująca przekierowuje ruch do złośliwej witryny internetowej, modyfikując ustawienia DNS na komputerze użytkownika lub w sieci. Można to zrobić za pomocą złośliwego oprogramowania lub wykorzystując luki w oprogramowaniu DNS. Gdy atakujący przejmie kontrolę nad procesem rozpoznawania nazw DNS, może przekierować ruch do nieuczciwego serwera DNS, który może udostępniać złośliwą zawartość lub kraść poufne informacje.

Podsumowując, DNS Hijacking jest poważnym zagrożeniem, które może skutkować kradzieżą poufnych informacji lub instalacją złośliwego oprogramowania na komputerze lub w sieci użytkownika. Ważne jest, aby znać różne metody stosowane przez osoby atakujące i podejmować kroki w celu ochrony przed nimi, takie jak stosowanie silnych haseł, aktualizowanie oprogramowania i korzystanie z renomowanego oprogramowania antywirusowego.

Jak działa przejęcie DNS?

Przejęcie DNS to rodzaj ataku DNS, w którym użytkownicy są przekierowywani do złośliwych witryn zamiast do rzeczywistej witryny, do której próbują dotrzeć. Hakerzy mogą instalować złośliwe oprogramowanie na komputerach użytkowników, przejmować kontrolę nad routerami lub przechwytywać lub hakować połączenia DNS w celu przeprowadzenia ataku.

Przekierowywanie użytkowników

Podczas przejmowania DNS osoby atakujące mogą przekierowywać użytkowników do fałszywej strony internetowej, która wygląda podobnie do oryginalnej. Gdy użytkownik wpisze adres URL oryginalnej witryny, osoba atakująca przechwytuje żądanie i odsyła użytkownika do fałszywej witryny. Odbywa się to poprzez zmianę rekordu DNS oryginalnej strony internetowej, tak aby wskazywał adres IP fałszywej strony internetowej.

Zaatakowane routery

Przejęcie DNS może być również przeprowadzone przez włamanie się do routerów. Atakujący mogą uzyskać dostęp do konfiguracji routera i zmienić ustawienia DNS, aby wskazywały na własny złośliwy serwer DNS. To pozwala im przechwytywać wszystkie żądania DNS wysyłane przez urządzenia w sieci, w tym żądania dotyczące witryn bankowych, witryn mediów społecznościowych i innych.

Zhakowane hosty

Hakerzy mogą również instalować złośliwe oprogramowanie na komputerach użytkowników w celu przejęcia DNS. To złośliwe oprogramowanie może zmienić ustawienia mechanizmu rozpoznawania nazw DNS na komputerze użytkownika, aby wskazywały na złośliwy serwer DNS kontrolowany przez osobę atakującą. Pozwala to atakującemu przechwycić wszystkie żądania DNS wysyłane przez komputer użytkownika.

Podsumowując, przejmowanie DNS polega na wprowadzaniu zmian w zapytaniach DNS użytkownika, które skutkują przekierowaniem do miejsca docelowego wybranego przez atakującego. Można to zrobić, włamując się do routerów, instalując złośliwe oprogramowanie na komputerach użytkowników lub zatruwając pamięć podręczną. Przechwytywanie DNS może służyć do kradzieży danych logowania, popełniania oszustw związanych z kartami kredytowymi, sprzedawania danych osobowych w ciemnej sieci i podejmowania innych złośliwych działań.

Dlaczego atakujący używają przejmowania DNS?

Przejęcie DNS jest powszechną techniką stosowaną przez atakujących do przekierowywania użytkowników do złośliwych witryn zamiast do rzeczywistej witryny, do której próbują dotrzeć. Atakujący wykorzystują tę technikę do różnych złośliwych działań, w tym:

phishing

Ataki phishingowe to jeden z najczęstszych rodzajów cyberataków wykorzystujących przejmowanie DNS. Atakujący tworzą fałszywe strony logowania, które wyglądają identycznie jak legalne strony internetowe i wykorzystują przejmowanie DNS, aby przekierowywać użytkowników na te strony. Gdy użytkownicy wprowadzą swoje dane logowania, osoby atakujące mogą ukraść ich poufne informacje i wykorzystać je do złośliwych celów.

Dystrybucja złośliwego oprogramowania

Atakujący mogą wykorzystywać przejmowanie DNS w celu dystrybucji złośliwego oprogramowania do niczego niepodejrzewających użytkowników. Mogą przekierowywać użytkowników do fałszywych witryn zawierających złośliwe oprogramowanie lub wykorzystywać przejmowanie DNS, aby uniemożliwić użytkownikom dostęp do legalnych witryn oferujących oprogramowanie antywirusowe.

Cenzura

Przechwytywanie DNS może być również wykorzystywane do celów cenzury. Rządy i dostawcy usług internetowych mogą wykorzystywać przejmowanie DNS, aby blokować dostęp do niektórych stron internetowych lub treści, które uznają za nieodpowiednie lub obraźliwe.

Generowanie przychodów

Atakujący mogą wykorzystywać przejmowanie DNS w celu generowania przychodów, przekierowując użytkowników do fałszywych witryn zawierających reklamy lub przekierowując użytkowników do sklonowanych witryn, które wyglądają identycznie jak legalne witryny. Następnie mogą ukraść dane osobowe użytkowników lub dane kart kredytowych i wykorzystać je do oszukańczych działań.

Aby zapobiec przejmowaniu DNS, konieczne jest użycie niezawodnego narzędzia do rozpoznawania nazw DNS i wdrożenie uwierzytelniania dwuskładnikowego dla wszystkich kont internetowych. Zaleca się również korzystanie z wirtualnej sieci prywatnej (VPN) i oprogramowania antywirusowego w celu ochrony przed złośliwymi działaniami.

Podsumowując, przejmowanie DNS stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i prywatności użytkowników końcowych. Dzięki zrozumieniu motywów przechwytywania DNS użytkownicy mogą podjąć proaktywne działania w celu ochrony przed cyberprzestępcami i zapewnienia bezpieczeństwa swoich działań online.

Jak zapobiegać przejmowaniu DNS?

Zapobieganie przejmowaniu DNS ma kluczowe znaczenie dla ochrony sieci i informacji o użytkownikach przed złośliwymi działaniami. Oto kilka środków zapobiegawczych, które możesz podjąć:

Blokada rejestru

Jednym ze sposobów zapobiegania przejmowaniu DNS jest użycie blokady rejestru przed cyberzagrożeniami. Blokada rejestru to dodatkowa warstwa zabezpieczeń, która zapobiega nieautoryzowanym zmianom ustawień serwera nazw domen (DNS). Wymaga dodatkowych kroków weryfikacyjnych przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, co utrudnia atakującym modyfikację ustawień DNS.

DNSSEC

Kolejnym środkiem zapobiegawczym jest użycie DNSSEC (Domain Name System Security Extensions). DNSSEC dodaje dodatkową warstwę bezpieczeństwa do komunikacji DNS poprzez cyfrowe podpisywanie rekordów DNS. Dzięki temu Twój ruch DNS nie zostanie zmanipulowany ani przechwycony przez atak typu man-in-the-middle. DNSSEC jest obsługiwany przez większość rejestrów domen najwyższego poziomu (TLD) i rejestratorów nazw domen.

Anti-Malware

Korzystanie z aktualnego oprogramowania chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem ma również kluczowe znaczenie w zapobieganiu przejmowaniu DNS. Oprogramowanie chroniące przed złośliwym oprogramowaniem może wykrywać i usuwać złośliwe oprogramowanie typu trojan, które jest często wykorzystywane w lokalnych atakach polegających na przejmowaniu DNS. Może również chronić Twoją sieć przed innymi złośliwymi działaniami.

Two-Factor Authentication

Wdrożenie uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA) to kolejny środek zapobiegawczy, który może pomóc w ochronie ustawień DNS. 2FA dodaje dodatkową warstwę bezpieczeństwa do procesu logowania, wymagając drugiego czynnika uwierzytelniającego, takiego jak kod wysłany na Twój telefon. Utrudnia to atakującym uzyskanie dostępu do Twoich ustawień DNS, nawet jeśli mają Twoje dane logowania.

Wdrażając te środki zapobiegawcze, możesz znacznie zmniejszyć ryzyko przejęcia DNS i chronić swoją sieć i informacje o użytkownikach przed złośliwymi działaniami.

Więcej Reading

Przejęcie DNS, znane również jako zatruwanie DNS lub przekierowanie DNS, to rodzaj cyberataku, w którym osoba atakująca ingeruje w system nazw domen (DNS) w celu przekierowania ruchu internetowego z legalnych witryn do złośliwych. Można to zrobić, zastępując konfigurację TCP/IP komputera, aby wskazywała fałszywy serwer DNS kontrolowany przez osobę atakującą lub modyfikując zachowanie zaufanego serwera DNS. Przechwytywanie DNS może być wykorzystywane do różnych złośliwych celów, w tym do phishingu, dystrybucji złośliwego oprogramowania i kradzieży tożsamości (źródło: Wikipedia).

Powiązane warunki dotyczące bezpieczeństwa internetowego

Strona główna » VPN » Słowniczek VPN » Co to jest przejmowanie DNS?

Bądź na bieżąco! Dołącz do naszego newslettera
Zasubskrybuj teraz i uzyskaj bezpłatny dostęp do przewodników, narzędzi i zasobów tylko dla subskrybentów.
Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie. Twoje dane są bezpieczne.
Bądź na bieżąco! Dołącz do naszego newslettera
Zasubskrybuj teraz i uzyskaj bezpłatny dostęp do przewodników, narzędzi i zasobów tylko dla subskrybentów.
Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie. Twoje dane są bezpieczne.
Dzielić się z...