Co to jest szyfrowanie asymetryczne i symetryczne?

Asymetryczny odnosi się do czegoś, co nie jest symetryczne ani zrównoważone. W kontekście kryptografii szyfrowanie asymetryczne to rodzaj szyfrowania, który wykorzystuje dwa różne klucze, jeden do szyfrowania, a drugi do deszyfrowania. Jest to również znane jako kryptografia z kluczem publicznym, w której jeden klucz jest upubliczniany i może być udostępniany każdemu, podczas gdy drugi klucz jest prywatny przez właściciela. Szyfrowanie asymetryczne jest powszechnie stosowane w bezpiecznych protokołach komunikacyjnych, takich jak SSL/TLS i SSH.

Co to jest szyfrowanie asymetryczne i symetryczne?

Asymetryczny odnosi się do czegoś, co nie jest symetryczne lub zrównoważone po obu stronach. W kontekście kryptografii asymetria odnosi się do rodzaju szyfrowania, w którym do szyfrowania i deszyfrowania danych używane są dwa różne klucze. Jeden klucz, znany jako klucz publiczny, służy do szyfrowania danych, podczas gdy drugi klucz, znany jako klucz prywatny, służy do odszyfrowywania danych. Ten typ szyfrowania jest również znany jako kryptografia z kluczem publicznym i jest powszechnie używany do bezpiecznej komunikacji i transakcji online.

Szyfrowanie asymetryczne i symetryczne to dwie podstawowe koncepcje w dziedzinie kryptografii. Szyfrowanie to proces przekształcania zwykłego tekstu w zakodowaną wiadomość w celu ochrony poufności informacji. Jest to kluczowa technika zabezpieczania transmisji danych w Internecie.

Szyfrowanie symetryczne to metoda, w której ten sam klucz jest używany zarówno do szyfrowania, jak i deszyfrowania danych. Jest to prosta i szybka technika, ale ma istotną wadę. Klucz musi być wcześniej udostępniony między nadawcą a odbiorcą, co czyni go podatnym na przechwycenie i niewłaściwe użycie. Z drugiej strony szyfrowanie asymetryczne wykorzystuje dwa różne klucze do szyfrowania i deszyfrowania. Klucz publiczny służy do szyfrowania, a klucz prywatny do deszyfrowania. Ta technika zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa, ponieważ klucz prywatny jest utrzymywany w tajemnicy przez właściciela.

W tym artykule przyjrzymy się różnicom między szyfrowaniem symetrycznym i asymetrycznym, ich zaletom i wadom. Zagłębimy się w ich działanie i ich zastosowania w rzeczywistych scenariuszach. Pod koniec tego artykułu będziesz mieć jasne zrozumienie znaczenia szyfrowania i tego, jak można go wykorzystać do ochrony poufnych informacji.

Co to jest szyfrowanie?

Szyfrowanie to proces przekształcania zwykłego tekstu w zakodowany format, który jest nieczytelny dla każdego, kto nie ma klucza do jego odszyfrowania. Szyfrowanie służy do ochrony poufnych informacji, takich jak dane osobowe, informacje finansowe i hasła.

Szyfrowanie symetryczne

Szyfrowanie symetryczne, znane również jako wspólne szyfrowanie tajne, to rodzaj szyfrowania, w którym ten sam klucz jest używany zarówno do szyfrowania, jak i deszyfrowania danych. Klucz jest współdzielony między nadawcę i odbiorcę, a obie strony muszą mieć ten sam klucz do szyfrowania i odszyfrowywania danych. Szyfrowanie symetryczne jest szybsze i wydajniejsze niż szyfrowanie asymetryczne, ale jest mniej bezpieczne, ponieważ klucz musi być współdzielony.

Szyfrowanie asymetryczne

Szyfrowanie asymetryczne, znane również jako kryptografia z kluczem publicznym, to rodzaj szyfrowania, w którym używane są dwa klucze: klucz publiczny i klucz prywatny. Klucz publiczny służy do szyfrowania danych, a klucz prywatny do odszyfrowywania danych. Klucz publiczny można udostępnić każdemu, ale klucz prywatny musi być utrzymywany w tajemnicy. Szyfrowanie asymetryczne jest wolniejsze i mniej wydajne niż szyfrowanie symetryczne, ale jest bezpieczniejsze, ponieważ klucz prywatny jest utrzymywany w tajemnicy.

Szyfrowanie jest stosowane w różnych dziedzinach, w tym w chemii, matematyce i informatyce. W chemii szyfrowanie służy do ochrony poufności danych badawczych. W matematyce szyfrowanie służy do zabezpieczania komunikacji i ochrony poufnych informacji. W informatyce szyfrowanie służy do ochrony danych przesyłanych przez Internet i przechowywanych w systemach komputerowych.

Szyfrowanie może być symetryczne lub asymetryczne, regularne lub nieregularne. Termin „symetria” odnosi się do równowagi między dwiema stronami, podczas gdy „asymetria” odnosi się do braku równowagi między dwiema stronami. Szyfrowanie może być również przekrzywione, niesymetryczne lub nawet przestarzałe.

Podsumowując, szyfrowanie jest niezbędnym narzędziem do ochrony poufnych informacji. Szyfrowanie symetryczne i asymetryczne to dwa rodzaje szyfrowania używane do zabezpieczania danych. Szyfrowanie symetryczne jest szybsze i wydajniejsze, podczas gdy szyfrowanie asymetryczne jest bezpieczniejsze.

Szyfrowanie symetryczne

Definicja

Szyfrowanie symetryczne, znane również jako szyfrowanie kluczem tajnym, to metoda szyfrowania, w której ten sam klucz jest używany zarówno do szyfrowania, jak i deszyfrowania danych. Jest to stosunkowo stara i prosta forma szyfrowania, która używa jednego tajnego klucza do szyfrowania i odszyfrowywania wiadomości.

Wygodna Subskrypcja

W szyfrowaniu symetrycznym nadawca i odbiorca muszą mieć ten sam tajny klucz. Nadawca używa tajnego klucza do zaszyfrowania wiadomości, a odbiorca używa tego samego tajnego klucza do odszyfrowania wiadomości. Oznacza to, że zarówno nadawca, jak i odbiorca muszą bezpiecznie udostępnić tajny klucz, zanim jakakolwiek komunikacja będzie mogła mieć miejsce.

Algorytmy szyfrowania symetrycznego można podzielić na dwie kategorie: szyfry blokowe i szyfry strumieniowe. Szyfry blokowe szyfrują dane w blokach o stałym rozmiarze, podczas gdy szyfry strumieniowe szyfrują dane po jednym bicie lub bajcie na raz.

Plusy i minusy

Szyfrowanie symetryczne ma kilka zalet i wad.

ZALETY

 • Jest szybsze i wydajniejsze niż szyfrowanie asymetryczne.
 • Łatwiej jest wdrożyć i używać.
 • Nadaje się do szyfrowania dużych ilości danych.

Wady

 • Wymaga bezpiecznej metody wymiany kluczy.
 • Jest podatny na ataki, jeśli tajny klucz zostanie naruszony.
 • Nie zapewnia uwierzytelniania ani niezaprzeczalności.

Ogólnie rzecz biorąc, szyfrowanie symetryczne jest przydatną metodą szyfrowania w przypadku niektórych aplikacji, takich jak szyfrowanie dużych ilości danych. Jednak ważne jest, aby dokładnie rozważyć implikacje bezpieczeństwa i ograniczenia szyfrowania symetrycznego przed jego użyciem.

Szyfrowanie asymetryczne

Definicja

Szyfrowanie asymetryczne, znane również jako kryptografia z kluczem publicznym, to rodzaj szyfrowania, który wykorzystuje parę kluczy do szyfrowania i odszyfrowywania danych. Para kluczy zawiera klucz publiczny, który może być współdzielony z każdym, oraz klucz prywatny, który jest utrzymywany w tajemnicy przez właściciela. Klucz publiczny służy do szyfrowania danych, a klucz prywatny do odszyfrowywania danych.

Wygodna Subskrypcja

Gdy użytkownik chce wysłać wiadomość do innego użytkownika, szyfruje wiadomość przy użyciu klucza publicznego odbiorcy. Odbiorca może następnie odszyfrować wiadomość za pomocą swojego klucza prywatnego. Szyfrowanie asymetryczne jest często używane w połączeniu z podpisem cyfrowym, który jest sposobem weryfikacji autentyczności wiadomości.

Szyfrowanie asymetryczne jest bezpieczniejsze niż szyfrowanie symetryczne, ponieważ klucz prywatny nigdy nie jest udostępniany, co utrudnia atakującemu przechwycenie i odszyfrowanie wiadomości.

Plusy i minusy

ZALETY

 • Bezpieczniejsze niż szyfrowanie symetryczne
 • Klucz publiczny można udostępniać bez narażania bezpieczeństwa
 • Umożliwia podpisy cyfrowe w celu weryfikacji autentyczności

Wady

 • Wolniejsze niż szyfrowanie symetryczne
 • Bardziej złożone do wdrożenia i zarządzania
 • Wymaga większej mocy obliczeniowej niż szyfrowanie symetryczne

Ogólnie rzecz biorąc, szyfrowanie asymetryczne jest potężnym narzędziem do zabezpieczania danych i zapewniania autentyczności wiadomości. Chociaż może być wolniejsze i bardziej złożone niż szyfrowanie symetryczne, dodatkowe korzyści w zakresie bezpieczeństwa sprawiają, że jest to cenne narzędzie dla każdej organizacji, która chce chronić poufne informacje.

Szyfrowanie asymetryczne w wojnie

Szyfrowanie asymetryczne, znane również jako szyfrowanie z kluczem publicznym, nabiera coraz większego znaczenia we współczesnej wojnie. Szyfrowanie asymetryczne to rodzaj szyfrowania, który wykorzystuje dwa klucze, klucz publiczny i klucz prywatny, do zabezpieczenia danych. Klucz publiczny służy do szyfrowania danych, podczas gdy klucz prywatny służy do ich odszyfrowania. Ta metoda szyfrowania jest szeroko stosowana w łączności wojskowej, ponieważ zapewnia bezpieczny sposób przesyłania poufnych informacji.

Asymetryczna wojna

Wojna asymetryczna to strategia wojskowa polegająca na stosowaniu niekonwencjonalnych taktyk przez słabszą siłę przeciwko silniejszej sile. Ten rodzaj działań wojennych jest często używany przez grupy powstańcze, takie jak te w Afganistanie i Iraku. Wojna asymetryczna w dużej mierze opiera się na wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych, co sprawia, że ​​stosowanie szyfrowania asymetrycznego jest niezbędne.

Partyzantka

Wojna partyzancka to rodzaj wojny asymetrycznej, w której biorą udział małe, mobilne grupy bojowników, którzy stosują taktykę uderzenia i ucieczki w celu zaatakowania większej, bardziej konwencjonalnej siły zbrojnej. Bojownicy partyzanccy często polegają na szyfrowaniu asymetrycznym, aby bezpiecznie komunikować się między sobą i ze swoimi zwolennikami.

Terroryzm

Terroryzm to kolejna forma wojny asymetrycznej, która w dużym stopniu opiera się na wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Grupy terrorystyczne używają szyfrowania asymetrycznego do bezpiecznej komunikacji między sobą i planowania ataków. Stosowanie szyfrowania asymetrycznego utrudnia organom ścigania i agencjom wywiadowczym przechwytywanie i dekodowanie komunikacji.

Podsumowując, szyfrowanie asymetryczne odgrywa kluczową rolę we współczesnej wojnie, szczególnie w wojnie asymetrycznej, wojnie partyzanckiej i terroryzmie. Jego zdolność do zapewnienia bezpiecznej komunikacji jest niezbędna do powodzenia tych niekonwencjonalnych taktyk.

Szyfrowanie asymetryczne na rynkach

Szyfrowanie asymetryczne, znane również jako szyfrowanie z kluczem publicznym, to rodzaj szyfrowania wykorzystujący klucz publiczny i klucz prywatny. Klucz publiczny służy do szyfrowania danych, a klucz prywatny do ich odszyfrowania. Ten rodzaj szyfrowania jest szeroko stosowany na rynkach w celu zabezpieczenia poufnych informacji.

Informacja asymetryczna

Asymetria informacji to sytuacja, w której jedna ze stron transakcji ma więcej informacji niż druga strona. Może to prowadzić do negatywnej selekcji, w przypadku której kupujący mogą nie być w stanie odróżnić produktów wysokiej jakości od produktów niskiej jakości.

Niekorzystny wybór

Selekcja negatywna ma miejsce, gdy kupujący nie potrafią odróżnić produktów wysokiej jakości od produktów niskiej jakości. Może to prowadzić do zawodności rynku, gdy rynek nie alokuje zasobów w sposób efektywny. Szyfrowanie asymetryczne może pomóc w zapobieganiu niekorzystnej selekcji, zapewniając bezpieczeństwo poufnych informacji.

Na rynkach szyfrowanie asymetryczne może służyć do ochrony poufnych informacji, takich jak tajemnice handlowe, dane finansowe i informacje o klientach. Korzystając z szyfrowania asymetrycznego, firmy mogą zabezpieczyć te informacje, zapobiegając ich wpadnięciu w niepowołane ręce.

Ogólnie rzecz biorąc, szyfrowanie asymetryczne jest niezbędnym narzędziem na rynkach, pomagającym zapewnić bezpieczeństwo poufnych informacji. Korzystając z szyfrowania asymetrycznego, firmy mogą chronić swoje poufne informacje, zapobiegając niekorzystnej selekcji i niepowodzeniom rynkowym.

Wnioski

Podsumowując, szyfrowanie asymetryczne i symetryczne to dwie różne metody szyfrowania danych. Szyfrowanie symetryczne wykorzystuje ten sam klucz zarówno do szyfrowania, jak i deszyfrowania, podczas gdy szyfrowanie asymetryczne wykorzystuje klucz publiczny do szyfrowania i klucz prywatny do deszyfrowania.

Szyfrowanie symetryczne jest szybsze i prostsze niż szyfrowanie asymetryczne, ale wymaga bezpiecznego udostępniania klucza między nadawcą a odbiorcą. Szyfrowanie asymetryczne rozwiązuje ten problem, umożliwiając szerokie udostępnianie klucza publicznego przy zachowaniu tajemnicy klucza prywatnego.

Obie metody mają swoje mocne i słabe strony, a wybór jednej z nich zależy od konkretnych potrzeb danej sytuacji. Na przykład szyfrowanie symetryczne jest często używane do szyfrowania dużych ilości danych, podczas gdy szyfrowanie asymetryczne jest często używane do bezpiecznej komunikacji między dwiema stronami.

Należy zauważyć, że szyfrowanie nie jest niezawodne i można je złamać przy wystarczającej ilości czasu i zasobów. Dlatego ważne jest, aby używać silnych algorytmów szyfrowania oraz dbać o bezpieczeństwo kluczy i haseł. Ponadto szyfrowanie powinno być stosowane w połączeniu z innymi środkami bezpieczeństwa, takimi jak zapory ogniowe i oprogramowanie antywirusowe, aby zapewnić kompleksową ochronę przed cyberzagrożeniami.

Więcej Reading

Asymetryczny odnosi się do czegoś, co nie jest identyczne po obu stronach linii środkowej i nie ma symetrii. Może to również oznaczać posiadanie dwóch boków lub połówek, które nie są takie same lub niesymetryczne. (źródło: Dictionary.com, Merriam-Webster)

Powiązane warunki dotyczące bezpieczeństwa internetowego

Strona główna » VPN » Słowniczek VPN » Co to jest szyfrowanie asymetryczne i symetryczne?

Bądź na bieżąco! Dołącz do naszego newslettera
Zasubskrybuj teraz i uzyskaj bezpłatny dostęp do przewodników, narzędzi i zasobów tylko dla subskrybentów.
Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie. Twoje dane są bezpieczne.
Bądź na bieżąco! Dołącz do naszego newslettera
Zasubskrybuj teraz i uzyskaj bezpłatny dostęp do przewodników, narzędzi i zasobów tylko dla subskrybentów.
Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie. Twoje dane są bezpieczne.
Dzielić się z...