Regulamin, Polityka prywatności i plików cookie oraz ujawnianie informacji o partnerach

  1. Terms & Conditions
  2. Polityka prywatności
  3. Cookies Policy
  4. Ujawnienie partnerski

Warunki korzystania

Witamy na stronie internetowej websitehostingrating.com dostarczanej przez Website Rating („Ocena strony”, „strona internetowa”, „my” lub „nas”).

Korzystając z informacji zebranych na stronie internetowej Oceny Witryn, wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych Warunków, w tym naszej Polityki Prywatności. Jeśli nie chcesz być związany naszym Regulaminem lub naszą Polityką prywatności, jedyną opcją jest nieużywanie informacji o ocenie witryn.

Korzystanie z zawartości strony internetowejhostingrating.com

My lub nasi dostawcy treści jesteśmy właścicielami wszystkich treści na naszej stronie internetowej i naszych aplikacjach mobilnych (łącznie „Usługi”). Informacje dostarczane przez Ocena Witryn są chronione prawem autorskim Stanów Zjednoczonych i międzynarodowymi oraz innymi prawami. Ponadto sposób, w jaki skompilowaliśmy, zaaranżowaliśmy i zgromadziliśmy nasze treści, jest chroniony światowym prawem autorskim i postanowieniami traktatów.

Możesz używać treści w naszych Usługach wyłącznie do własnych, niekomercyjnych zakupów i celów informacyjnych. Kopiowanie, publikowanie, nadawanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie lub przesyłanie w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Oceny Witryn jest surowo zabronione. Ocena Witryny zastrzega sobie tytuł i pełne prawa własności intelektualnej do materiałów pobranych lub w inny sposób otrzymanych z tych Usług.

Niniejszym udzielamy zgody na pobieranie, drukowanie i przechowywanie wybranych części naszej zawartości (zgodnie z definicją poniżej). Jednak kopie muszą być przeznaczone do użytku osobistego i niekomercyjnego, nie można kopiować ani publikować treści na żadnym komputerze sieciowym ani nadawać ich na żadnym nośniku, a także nie można w żaden sposób zmieniać ani modyfikować treści. Nie możesz również usuwać ani zmieniać żadnych informacji o prawach autorskich lub znakach towarowych.

Nazwa Oceny Witryny i powiązane znaki, w tym między innymi inne nazwy, ikony przycisków, tekst, grafika, logo, obrazy, projekty, tytuły, słowa lub wyrażenia, klipy audio, nagłówki stron i nazwy usług używane w tych Usługach są znakami towarowymi , znaki usługowe, nazwy handlowe lub inną chronioną własność intelektualną Oceny Witryny. Nie mogą być używane w połączeniu z produktami lub usługami stron trzecich. Wszystkie inne marki i nazwy są własnością ich właścicieli.

Zmiany w naszych warunkach

Ocena Witryny zastrzega sobie prawo do zmiany naszego Regulaminu bez powiadomienia lub odpowiedzialności wobec odwiedzających. Odwiedzający są związani zmianami naszego Regulaminu. Ponieważ ta strona może się od czasu do czasu zmieniać, zalecamy odwiedzającym okresowe przeglądanie tej strony.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje dostarczane przez Ocena Witryn mają charakter ogólny i nie mają na celu zastąpienia profesjonalnej porady. Dostarczamy treści w tych Usługach jako usługę dla Ciebie. Wszystkie informacje są dostarczane na zasadzie „tak jak są” bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej, dorozumianej lub ustawowej. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności obejmuje między innymi wszelkie gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw.

Chociaż staramy się dostarczać dokładne informacje, nie składamy żadnych oświadczeń, obietnic ani gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji dostarczanych przez Ocena Witryn. Informacje dostarczone przez Witrynę Rating mogą być zmieniane, poprawiane lub modyfikowane w dowolnym momencie bez powiadomienia. Ocena Witryny zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności związanej z ogólnymi informacjami, które podaje na którejkolwiek ze swoich stron.

Informacje podane na stronie internetowej i jej elementach są oferowane wyłącznie w celach informacyjnych. Odwiedzający korzystają z treści Oceny witryn wyłącznie na własne ryzyko. Ta witryna nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, użyteczność lub dostępność jakichkolwiek informacji przesyłanych lub udostępnianych za pośrednictwem witryny. W żadnym wypadku Ocena Witryny nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody związane z wykorzystaniem lub niewykorzystaniem jego treści, niezależnie od tego, czy roszczenia dotyczą umowy, czynu niedozwolonego, czy innych teorii prawnych.

Nasze Usługi nie mogą i nie zawierają informacji o stanach zdrowia, diagnozie lub leczeniu. Nie może zawierać wszystkich informacji mających zastosowanie do osobistych okoliczności. Treść nie jest przeznaczona do diagnozy i nie powinna być stosowana jako substytut konsultacji z lekarzem.

Ranking Serwisu prezentuje informacje zawarte na tej stronie wyłącznie w celu edukacji konsumentów. Witryna Rating nie jest producentem ani sprzedawcą żadnego z produktów opisanych na tej stronie. Ocena Witryny nie popiera żadnego produktu, usługi, sprzedawcy ani dostawcy wymienionego w żadnym z jego artykułów lub powiązanych reklam. Ocena Witryny nie gwarantuje, że opis produktu lub inna zawartość witryny jest dokładna, kompletna, wiarygodna, aktualna lub wolna od błędów.

Korzystając z tych Usług, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie wykorzystanie odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika, w tym odpowiedzialność za wszystkie koszty związane z konieczną obsługą lub naprawą jakiegokolwiek sprzętu używanego w związku z tymi Usługami.

Częściowo biorąc pod uwagę Twój dostęp do naszych Usług i korzystanie z treści, zgadzasz się, że Ocena Witryny nie ponosi wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności za decyzje, które możesz podjąć lub Twoje działania lub zaniechania w oparciu o treści. Jeśli jesteś niezadowolony z naszych usług lub ich zawartości (w tym z niniejszych Warunków korzystania), jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania z naszych Usług.

Wybór prawa

Wszelkie kwestie prawne wynikające lub związane z korzystaniem z Oceny Witryn będą oceniane zgodnie z prawem stanu Wiktoria, Australia niezależnie od zasad kolizyjnych.

Jeśli sąd posiadający jurysdykcję uzna którykolwiek z niniejszych Warunków za nieważny, postanowienie to zostanie zerwane, ale nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień niniejszych Warunków.

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych zasad, skontaktuj się z nami.

401 Collins Street
Melbourne VIC 3000
 

Polityka prywatności

Bardzo poważnie traktujemy prywatność naszych użytkowników. Korzystając z treści Oceny witryn, akceptujesz nasz Regulamin, który obejmuje niniejszą Politykę prywatności. Jeśli nie chcesz być związany Polityką prywatności lub Regulaminem Oceny Witryn, jedynym środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania z treści Oceny Witryn.

Udostępnianie informacji

Ocena witryn bardzo poważnie traktuje prywatność naszych odwiedzających. Ocena Witryny nie udostępnia gromadzonych informacji, zarówno ogólnych, jak i osobistych, w żaden szczególny sposób stronom trzecim bez zgody odwiedzających lub w inny sposób wymagany przez prawo.

Ocena Witryny może zbierać:

(1) osobisty or

(2) ogólne związane z gośćmi Informacja

(1) Dane osobowe (w tym adresy e-mail)

Ocena Witryn nigdy nie będzie sprzedawać, wynajmować ani udostępniać danych osobowych, w tym imion i adresów e-mail, żadnej stronie trzeciej.

Odwiedzający nie będą musieli podawać danych osobowych w celu ogólnego korzystania z witryny. Odwiedzający mogą mieć możliwość podania swoich danych osobowych w ramach Oceny Witryny w odpowiedzi na zapisanie się do biuletynu Oceny Witryny. Aby zapisać się do newslettera, odwiedzający mogą być zobowiązani do podania danych osobowych, takich jak imiona i adresy e-mail.

Gdy użytkownicy zostawiają komentarze na stronie, zbieramy dane pokazane w formularzu komentarzy, a także adres IP odwiedzającego i ciąg agenta przeglądarki w celu ułatwienia wykrywania spamu. Anonimowy ciąg utworzony z Twojego adresu e-mail (zwany również hashem) może zostać dostarczony do usługi Gravatar, aby sprawdzić, czy go używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu Twojego komentarza Twoje zdjęcie profilowe jest widoczne dla publiczności w kontekście Twojego komentarza.

(2) Informacje ogólne

Podobnie jak wiele innych witryn internetowych, Ocena Witryny śledzi ogólne informacje związane z naszymi gośćmi, aby poprawić wrażenia naszych odwiedzających, analizując trendy, administrując witryną, śledząc ruch użytkownika w witrynie i zbierając dane demograficzne. Te śledzone informacje, zwane również plikami dziennika, obejmują między innymi adresy protokołu internetowego (IP), typy przeglądarek, dostawców usług internetowych (ISP), czasy dostępu, strony odsyłające, strony wyjścia i aktywność kliknięć. Te śledzone informacje nie identyfikują osoby odwiedzającej (np. z imienia i nazwiska).

Jednym ze sposobów, w jaki Ocena Witryny zbiera te ogólne informacje, są pliki cookie, mały plik tekstowy z unikalnym identyfikującym ciągiem znaków. Pliki cookie pomagają w ocenie witryn internetowych przechowywać informacje o preferencjach odwiedzających, rejestrować informacje dotyczące poszczególnych użytkowników o stronach, do których użytkownicy uzyskują dostęp, oraz dostosowywać zawartość stron internetowych w oparciu o typ przeglądarki odwiedzającego lub inne informacje, które odwiedzający wysyła za pośrednictwem swojej przeglądarki.

Możesz wyłączyć pliki cookie w swojej przeglądarce internetowej, aby pliki cookie nie były ustawiane bez Twojej zgody. Pamiętaj, że wyłączenie plików cookie może ograniczyć dostępne dla Ciebie funkcje i usługi. Pliki cookie ustawiane przez ocenę witryn nie są powiązane z żadnymi danymi osobowymi. Bardziej szczegółowe informacje na temat zarządzania plikami cookie w określonych przeglądarkach internetowych można znaleźć na odpowiednich stronach internetowych przeglądarek.

Inne strony

Polityka Prywatności Oceny Witryn dotyczy wyłącznie treści Oceny Witryn. Inne witryny, w tym te, które reklamują się w ramach Oceny Witryn, zawierają linki do Oceny Witryn lub do których prowadzą linki do Oceny Witryn, mogą mieć własne zasady.

Po kliknięciu tych reklam lub linków zewnętrzni reklamodawcy lub witryny automatycznie otrzymują Twój adres IP. Inne technologie, takie jak pliki cookie, JavaScript lub sygnalizatory sieci Web, mogą być również wykorzystywane przez zewnętrzne sieci reklamowe do mierzenia skuteczności ich reklam i/lub personalizowania wyświetlanych treści reklamowych.

Witryna Rating nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za sposoby, w jakie te inne witryny gromadzą lub wykorzystują Twoje informacje. Należy zapoznać się z odpowiednimi politykami prywatności tych zewnętrznych serwerów reklamowych, aby uzyskać więcej informacji na temat ich praktyk, a także instrukcje dotyczące rezygnacji z niektórych praktyk.

Ciasteczka dartowe Google Doubleclick

Jako zewnętrzny dostawca reklam, Google umieszcza plik cookie DART na Twoim komputerze, gdy odwiedzasz witrynę korzystającą z reklam DoubleClick lub Google AdSense. Google używa tego pliku cookie do wyświetlania reklam dostosowanych do Ciebie i Twoich zainteresowań. Wyświetlane reklamy mogą być kierowane na podstawie Twojej poprzedniej historii przeglądania. Pliki cookie DART wykorzystują wyłącznie informacje nieosobowe. Nie śledzą Twoich danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres fizyczny, numer telefonu, numery ubezpieczenia społecznego, numery kont bankowych lub numery kart kredytowych. Możesz uniemożliwić Google używanie plików cookie DART na swoim komputerze, odwiedzając politykę prywatności Google dotyczącą reklam i sieci partnerskiej.

Śledzenie konwersji Google Adwords

Ta strona korzysta z internetowego programu reklamowego „Google AdWords”, a konkretnie z funkcji śledzenia konwersji. Plik cookie śledzenia konwersji jest ustawiany, gdy użytkownik kliknie reklamę dostarczoną przez Google. Te pliki cookie wygasają po dniach 30 i nie dają osobistej identyfikacji. Jeśli użytkownik odwiedzi niektóre strony tej witryny i plik cookie nie wygasł, my i Google wykryjemy, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Zmiany zasad

Pamiętaj, że od czasu do czasu możemy zmienić naszą politykę prywatności. Użytkownicy mogą przeglądać naszą najnowszą politykę prywatności w dowolnym momencie, odwiedzając tę ​​stronę.

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych zasad, skontaktuj się z nami.

401 Collins Street
Melbourne VIC 3000
 

Cookies Policy

Jest to Polityka dotycząca plików cookie dla websitehostingrating.com, tj. („Ocena witryny”, „strona internetowa”, „my” lub „nas”).

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna i wpisuje się w naszą strategię pomocy Tobie, odwiedzającemu. Zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, która zawiera szczegółowe informacje na temat sposobu gromadzenia, wykorzystywania i ochrony danych osobowych użytkownika.

Co to jest plik cookie?

Plik cookie to mały plik komputerowy, który można pobrać na dysk twardy komputera podczas odwiedzania witryny internetowej. Pliki cookie to nieszkodliwe pliki, które mogą pomóc poprawić komfort korzystania z witryny, jeśli pozwalają na to preferencje przeglądarki. Witryna może dostosować swoje działania do Twoich potrzeb, upodobań i niechęci, zbierając i zapamiętując Twoje preferencje online.

Większość plików cookie jest usuwana zaraz po zamknięciu przeglądarki – są to tak zwane pliki cookie sesji. Inne, znane jako trwałe pliki cookie, są przechowywane na Twoim komputerze do momentu ich usunięcia lub wygaśnięcia (patrz pytanie „Jak mogę kontrolować lub usunąć te pliki cookie?” poniżej, aby dowiedzieć się, jak usunąć pliki cookie).

Używamy plików cookie rejestru ruchu, aby określić, które strony są używane. Pomaga nam to analizować dane o ruchu na stronach internetowych i ulepszać naszą witrynę internetową, aby dostosować je do potrzeb użytkowników. Używamy tych informacji wyłącznie do celów analizy statystycznej, a następnie dane są usuwane z systemu.

Współpracujemy również ze stronami trzecimi w zakresie świadczenia usług za pośrednictwem naszej strony internetowej i mogą ustawić plik cookie na Twoim komputerze w ramach tej umowy.

Jak używamy plików cookie?

Ogólnie rzecz biorąc, pliki cookie używane przez serwis webhostingrating.com dzielą się na trzy grupy:

Krytyczny: Te pliki cookie są niezbędne, aby umożliwić Ci korzystanie z naszej strony internetowej. Bez tych plików cookie nasza strona internetowa nie będzie działać poprawnie i możesz nie być w stanie z niej korzystać.

Interakcje użytkowników i analizy: Pomagają nam zobaczyć, które artykuły, narzędzia i oferty są dla Ciebie najbardziej interesujące. Informacje są zbierane anonimowo - nie wiemy, którzy ludzie co zrobili.

Reklama lub śledzenie: Nie zezwalamy na reklamy, ale promujemy się w witrynach stron trzecich i używamy plików cookie, aby poinformować Cię o tym, co naszym zdaniem będzie Cię zainteresować, na podstawie twoich poprzednich wizyt na naszej stronie. Pliki cookie pomagają nam zrozumieć, jak skutecznie to robimy, i ograniczają liczbę wyświetleń naszych promocji. Zawieramy również linki do sieci społecznościowych, takich jak Facebook, a jeśli wchodzisz w interakcje z tymi treściami, sieci społecznościowe mogą wykorzystywać informacje o twoich interakcjach, aby kierować reklamy do Ciebie na swoich stronach internetowych.

Wszelkie pliki cookie, które nie są wykorzystywane w celu ułatwienia dostępu do witryny i korzystania z niej, dostarczają nam jedynie statystyk dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy poruszają się po stronie. Nie wykorzystujemy żadnych informacji pochodzących z plików cookies do identyfikacji poszczególnych użytkowników.

Kontrolujemy rodzaje plików cookie, które są używane na naszej stronie internetowej, ale możliwe jest, że używane przez nas usługi mogą wprowadzać zmiany w nazwach i celach plików cookie. Niektóre usługi, zwłaszcza sieci społecznościowe, takie jak Facebook i Twitter, regularnie zmieniają swoje pliki cookie. Zawsze staramy się pokazywać aktualne informacje, ale może nie być w stanie od razu odzwierciedlić tych zmian w naszej polityce.

Jak mogę kontrolować lub usuwać te pliki cookie?

Większość przeglądarek internetowych domyślnie automatycznie włącza obsługę plików cookie. Aby w przyszłości uniemożliwić przechowywanie plików cookie na Twoim komputerze, musisz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Instrukcje, jak to zrobić, znajdziesz, klikając „Pomoc” na pasku menu lub postępując zgodnie z poniższymi instrukcje przeglądarki wg przeglądarki AboutCookies.org.

W przypadku plików cookie Google Analytics możesz również uniemożliwić Google gromadzenie informacji, pobierając i instalując Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Jeśli chcesz usunąć pliki cookie już znajdujące się na komputerze, musisz zlokalizować plik lub katalog, w którym są one przechowywane na komputerze - to jak usunąć pliki cookie informacje powinny pomóc.

Pamiętaj, że usunięcie naszych plików cookie lub wyłączenie przyszłych plików cookie może uniemożliwić publikowanie wiadomości na naszych forach. Dalsze informacje na temat usuwania lub kontrolowania plików cookie są dostępne pod adresem AboutCookies.org.

Pliki cookie, których używamy

Ta sekcja zawiera szczegółowe informacje na temat używanych przez nas plików cookie.

Staramy się, aby ta lista była zawsze aktualna, ale możliwe jest, że usługi, z których korzystamy, mogą wprowadzać zmiany w nazwach i celach plików cookie, i możemy nie być w stanie od razu odzwierciedlić tych zmian w tej polityce.

Pliki cookie witryny

Powiadomienia o plikach cookie: Gdy jesteś nowy na stronie, zobaczysz komunikat cookie informujący o tym, w jaki sposób i dlaczego używamy plików cookie. Upuszczamy plik cookie, aby mieć pewność, że zobaczysz tę wiadomość tylko raz. Upuszczamy również plik cookie, aby powiadomić Cię, jeśli występują problemy z upuszczaniem plików cookie, które mogą mieć wpływ na Twoje wrażenia.

Analityka: Te pliki cookie Google Analytics pomagają nam zrozumieć i poprawić komfort korzystania z naszej witryny przez naszych użytkowników. Używamy Google Analytics do śledzenia odwiedzających tę stronę. Google Analytics używa plików cookie do zbierania tych danych. Aby zachować zgodność z nowym rozporządzeniem, Google uwzględniło: zmiana przetwarzania danych.

Komentarze: Jeśli zostawisz komentarz na naszej stronie, możesz zapisać swoje imię i nazwisko, adres e-mail i stronę internetową w plikach cookie. Są to dla Twojej wygody, aby nie musieć ponownie wypełniać swoich danych, gdy zostawisz kolejny komentarz. Te pliki cookie będą działać przez rok. Anonimowy ciąg utworzony z Twojego adresu e-mail (zwany również hashem) może zostać dostarczony do usługi Gravatar, aby sprawdzić, czy go używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu Twojego komentarza Twoje zdjęcie profilowe jest widoczne dla publiczności w kontekście Twojego komentarza.

Pliki cookie stron trzecich

Kiedy korzystasz z naszej strony internetowej, możesz zobaczyć pliki cookie dostarczane przez osoby trzecie. Poniższe informacje pokazują główne pliki cookie, które możesz zobaczyć, oraz krótkie wyjaśnienie tego, co robi każde ciasteczko.

Google Analytics: Używamy tego, aby zrozumieć, w jaki sposób witryna jest używana i dostępna, aby poprawić wrażenia użytkownika - wszystkie dane użytkownika są anonimowe. Google przechowuje informacje zebrane przez pliki cookie na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub gdy takie strony trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Wszelkie informacje generowane przez te pliki cookie będą wykorzystywane zgodnie z naszą Polityką prywatności, niniejszą Polityką plików cookie oraz polityką prywatności i polityką plików cookie Google.

Facebook: Facebook wykorzystuje pliki cookie, gdy udostępniasz treści z naszej witryny na Facebooku. Korzystamy również z Facebook Analytics, aby zrozumieć, w jaki sposób nasza strona i witryna na Facebooku są wykorzystywane oraz aby zoptymalizować działania użytkowników Facebooka w oparciu o interakcję użytkowników z naszymi treściami na Facebooku. Dane użytkownika są anonimowe. Wszelkie informacje generowane przez te pliki cookie będą wykorzystywane zgodnie z naszą Polityką prywatności, niniejszą Polityką plików cookie oraz polityką prywatności i polityką plików cookie Facebooka.

Twitter: Twitter używa plików cookie podczas udostępniania treści z naszej strony na Twitterze.

Linkedin: Linkedin używa plików cookie podczas udostępniania treści z naszej strony na Linkedin.

Pinterest: Pinterest używa ciasteczek podczas udostępniania treści z naszej strony na Pintereście.

Inne strony: Ponadto, po kliknięciu na niektóre linki do innych stron internetowych z naszej strony internetowej, te strony mogą korzystać z plików cookie. Pliki cookie mogą być umieszczane przez stronę trzecią, która udostępnia ten link, nad którym nie mamy kontroli. Artykuły na tej stronie mogą zawierać treści wbudowane (np. Filmy, obrazy, artykuły itp.). Zawartość osadzona z innych stron internetowych zachowuje się dokładnie tak samo, jak gdyby użytkownik odwiedził inną stronę internetową. Witryny te mogą gromadzić dane o Tobie, wykorzystywać pliki cookie, umieszczać dodatkowe śledzenie stron trzecich i monitorować Twoją interakcję z zawartością wbudowaną, w tym śledzić interakcję z treścią osadzoną, jeśli masz konto i jesteś zalogowany na tej stronie.

Jak długo przechowujemy Twoje dane

Plik cookie Google Analytics _ga jest przechowywany dla 2 lat i służy do odróżnienia użytkowników. Plik cookie Google Analytics _gid jest przechowywany dla godzin 24 i służy również do odróżniania użytkowników. Plik cookie Google Analytics _gat jest przechowywany dla minuty 1 i służy do ograniczania stawki żądania. Jeśli chcesz zrezygnować i uniemożliwić korzystanie z danych przez wizytę Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Jeśli zostawisz komentarz, komentarz i jego metadane zostaną zatrzymane na czas nieokreślony. Dzięki temu możemy automatycznie rozpoznawać i zatwierdzać wszelkie komentarze uzupełniające zamiast trzymać je w kolejce moderacji.

Jakie masz prawa do twoich danych

Jeśli zostawiłeś komentarz, możesz poprosić o otrzymanie wyeksportowanego pliku danych osobowych, które posiadamy o Tobie, w tym wszelkich danych, które nam przekazałeś. Możesz również zażądać, abyśmy usunęli wszelkie Twoje dane osobowe, które posiadamy. Nie obejmuje to żadnych danych, które jesteśmy zobowiązani zachować ze względów administracyjnych, prawnych lub bezpieczeństwa.

Jeśli chcesz zrezygnować z plików cookie Google Analytics, odwiedź https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

W każdej chwili możesz poprosić o swoje dane osobowe, kontaktując się z nami pod adresem [email chroniony]

Jak chronimy Twoje dane

Nasze serwery są bezpiecznie hostowane w najwyższej klasy centrach danych i używamy protokołów szyfrowania i uwierzytelniania HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) i SSL (Secure Socket Layer).

Gdzie wysyłamy twoje dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych zasad, skontaktuj się z nami.

401 Collins Street
Melbourne VIC 3000
 

Ujawnienie partnerski

To jest niezależna witryna z recenzjami, która otrzymuje wynagrodzenie od firm, których produkty oceniamy. Na tej stronie internetowej znajdują się linki zewnętrzne, które są „linkami partnerskimi”, czyli linkami posiadającymi specjalny kod śledzenia.

Oznacza to, że możemy otrzymać niewielką prowizję (bez dodatkowych kosztów), jeśli kupisz coś za pośrednictwem tych linków. Dokładnie testujemy każdy produkt i dajemy najwyższe noty tylko najlepszym. Ta strona jest niezależna, a wyrażone tutaj opinie są naszymi opiniami.

Po więcej szczegółów, przeczytaj nasze ujawnienie partnerskie

Przeczytaj nasz proces przeglądu