Co to jest jednokrotne logowanie (SSO)?

Single Sign-On (SSO) to technologia, która umożliwia użytkownikom dostęp do wielu aplikacji za pomocą jednego zestawu danych logowania. Jest to rodzaj procesu uwierzytelniania, który upraszcza proces logowania użytkowników, eliminując konieczność zapamiętywania wielu nazw użytkownika i haseł. SSO zmniejsza również ryzyko nieautoryzowanego dostępu, ponieważ tylko jeden zestaw loginów musi być zabezpieczony.

Co to jest jednokrotne logowanie (SSO)?

Jednokrotne logowanie można wdrożyć w ramach organizacji lub w różnych organizacjach, na przykład oferujących usługi w chmurze. Centralizując procesy uwierzytelniania i autoryzacji, zapewnia zwiększone bezpieczeństwo kont użytkowników, jednocześnie zmniejszając złożoność zarówno dla działów IT, jak i dla użytkowników końcowych. Ponadto gwarantuje, że dane użytkowników są dostępne z dowolnego miejsca w dowolnym czasie przy minimalnym wysiłku zarówno ze strony administratorów, jak i użytkowników.

W tym artykule wyjaśnimy, jak działa SSO, jakie są jego zalety i wady, a także przedstawimy praktyczne przykłady dla początkujących zainteresowanych korzystaniem z tej technologii. W tym artykule szczegółowo omówimy sposób działania SSO, jego zalety i wady, a także zaoferujemy praktyczne przykłady dla początkujących użytkowników, którzy chcą rozpocząć pracę z tą technologią.

Co to jest jednokrotne logowanie?

Uwierzytelnianie za pomocą jednego zestawu poświadczeń służy do uzyskiwania dostępu do wielu aplikacji lub usług. Single Sign-On (SSO) to proces uwierzytelniania, który umożliwia użytkownikom bezpieczne uwierzytelnianie w wielu aplikacjach i witrynach internetowych przy użyciu tylko jednego zestawu poświadczeń, takiego jak kombinacja nazwy użytkownika i hasła. SSO poprawia komfort użytkowania, eliminując konieczność zapamiętywania wielu nazw użytkowników i haseł. Ponadto zmniejsza ryzyko ujawnienia poufnych informacji w wyniku ataków typu phishing, ponieważ użytkownicy wprowadzają swoje dane uwierzytelniające tylko raz.

Proces SSO obejmuje dwa główne komponenty: dostawcę tożsamości (IDP) i dostawcę usług (SP). IDP przechowuje dane uwierzytelniające użytkownika i uwierzytelnia je, gdy ten próbuje się zalogować; może to być platforma strony trzeciej, taka jak Facebook lub Googlelub system lokalny, taki jak Active Directory lub LDAP. SP jest wtedy odpowiedzialny za zapewnienie dostępu do zasobów na podstawie wyniku uwierzytelnienia od IDP.

Praktyczne przykłady SSO obejmują sieci korporacyjne, w których pracownicy mogą uzyskiwać dostęp do wielu aplikacji wewnętrznych za pomocą jednego loginu, lub systemy szkolne, w których uczniowie mogą logować się do różnych platform edukacyjnych przy użyciu jednego zestawu danych uwierzytelniających wydanych przez szkołę.

Jak działa logowanie jednokrotne?

Dzięki zastosowaniu scentralizowanego zarządzania tożsamością i dostępem, SSO umożliwia użytkownikom jednorazowe uwierzytelnienie w celu uzyskania dostępu do wielu aplikacji. Osiąga się to poprzez wprowadzenie przez użytkownika danych logowania do centralnego systemu uwierzytelniania, który następnie weryfikuje i uwierzytelnia tożsamość użytkownika. Pozwala to użytkownikowi na płynne przechodzenie z aplikacji do aplikacji bez konieczności ponownego wprowadzania poświadczeń dla każdej z nich.

System SSO przechowuje również centralnie profile użytkowników, umożliwiając różnym aplikacjom w organizacji lub sieci współdzielenie informacji o pojedynczym użytkowniku. Proces logowania jednokrotnego można podzielić na cztery odrębne etapy: uwierzytelnianie, autoryzacja, zarządzanie sesją i wylogowanie.

Uwierzytelnianie obejmuje weryfikację tożsamości użytkownika poprzez wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła lub innych informacji identyfikujących na centralnym serwerze uwierzytelniającym. Autoryzacja gwarantuje, że każdy użytkownik ma uprawnienia dostępu do określonych zasobów w organizacji lub sieci na podstawie wcześniej określonych kryteriów, takich jak kontrola dostępu oparta na rolach (RBAC).

Zarządzanie sesjami utrzymuje aktywne sesje między aplikacjami podczas pojedynczego zdarzenia logowania, podczas gdy wylogowanie kończy wszystkie aktywne sesje powiązane z tym konkretnym kontem, gdy użytkownik się wyloguje.

Korzyści i wady wdrożenia SSO

Wdrożenie SSO oferuje organizacjom skuteczny i bezpieczny sposób uwierzytelniania użytkowników, zapewniając jednocześnie szereg innych korzyści, które mogą zrewolucjonizować doświadczenia użytkowników. Jedną z takich korzyści jest zwiększona wygoda dla użytkownika; zamiast zapamiętywać wiele haseł do różnych aplikacji, potrzebują tylko jednej kombinacji nazwy użytkownika i hasła. Eliminuje to ryzyko używania przez użytkowników słabych lub zduplikowanych haseł — coś, co może zwiększyć ryzyko bezpieczeństwa w całym systemie.

Ponadto SSO pomaga zmniejszyć obciążenie personelu wsparcia IT, umożliwiając im centralne zarządzanie uwierzytelnianiem za pośrednictwem jednego interfejsu administracyjnego. Pozwala to również na łatwiejsze wdrażanie zautomatyzowanych procesów, takich jak śledzenie logowania i zarządzanie kontrolą dostępu. Kolejną zaletą wdrożenia SSO jest zwiększona skalowalność, która umożliwia organizacjom szybkie dodawanie nowych aplikacji bez potrzeby stosowania oddzielnych protokołów uwierzytelniania.

Istnieją jednak pewne wady związane z implementacją SSO, które należy dokładnie rozważyć przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji. Na przykład, jeśli organizacja ucierpi z powodu naruszenia danych lub jej dostawca tożsamości zostanie naruszony, wówczas każda połączona aplikacja zostanie naruszona jednocześnie ze względu na jej scentralizowany charakter. Ponadto, jeśli użytkownicy zapomną swoje dane uwierzytelniające, może być potrzebny wysoki poziom wiedzy technicznej w celu ich zresetowania, ponieważ wszystkie logowania są obsługiwane wspólnie przez jednego dostawcę.

Podsumowanie

Wnioski:

Single Sign-On (SSO) to scentralizowany system uwierzytelniania, który umożliwia użytkownikom dostęp do wielu aplikacji i sieci przy użyciu jednego zestawu poświadczeń. To nowoczesne podejście do bezpieczeństwa eliminuje konieczność zapamiętywania różnych haseł przez użytkowników, zapewniając jednocześnie dodatkową warstwę ochrony.

SSO pozwala organizacjom obniżyć koszty administracyjne, zwiększyć wygodę użytkowników i poprawić bezpieczeństwo danych. Chociaż jego wdrożenie może być złożone i kosztowne, korzyści, jakie zapewnia, sprawiają, że jest to cenny zasób dla każdej organizacji, która chce uprościć procesy uwierzytelniania.

Więcej czytania

Jednokrotne logowanie (SSO) to schemat uwierzytelniania użytkownika, który umożliwia użytkownikom dostęp do wielu aplikacji i usług przy użyciu tylko jednego zestawu danych logowania (źródło: TechTarget). Dzięki SSO użytkownicy muszą wprowadzić swoje dane logowania tylko raz, aby uzyskać dostęp do wszystkich aplikacji, do których otrzymali uprawnienia (źródło: Wikipedia). SSO eliminuje potrzebę zapamiętywania wielu nazw użytkowników i haseł, a także poprawia bezpieczeństwo, zmniejszając ryzyko zmęczenia hasła i ataków typu phishing.

Strona główna » Menedżerowie haseł » Słownik » Co to jest jednokrotne logowanie (SSO)?

Bądź na bieżąco! Dołącz do naszego newslettera
Zasubskrybuj teraz i uzyskaj bezpłatny dostęp do przewodników, narzędzi i zasobów tylko dla subskrybentów.
Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie. Twoje dane są bezpieczne.
Bądź na bieżąco! Dołącz do naszego newslettera
Zasubskrybuj teraz i uzyskaj bezpłatny dostęp do przewodników, narzędzi i zasobów tylko dla subskrybentów.
Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie. Twoje dane są bezpieczne.
Dzielić się z...