Słowniczek Menedżera haseł

Słowniczek terminów, słów i technologii powszechnie używanych w narzędziach i usługach do zarządzania hasłami.

Inne glosariusze:

Glosariusz pamięci masowej w chmurze

Słowniczek VPN

Glosariusz hostingu

Słowniczek kreatora stron internetowych

Dzielić się z...