Nasze Warunki, Polityka zwrotów, Polityka prywatności i Informacje dla partnerów

 1. Regulamin
 2. Polityka zwrotów i anulowania
 3. Polityka prywatności
 4. Polityka cookies
 5. Ujawnienie partnerski

Regulaminem

Witamy na stronie internetowej websiterating.com dostarczanej przez Website Rating ( 'Website Rating”, „strona internetowa”, „my” lub „nas”).

Korzystając z informacji zebranych w Website Rating strony internetowej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych Warunków, w tym naszej Polityki Prywatności. Jeśli nie chcesz być związany naszym Regulaminem lub naszą Polityką prywatności, jedyną opcją jest nieużywanie Website Rating informacje.

Korzystanie z treści serwisu WWWrating.com

My lub nasi dostawcy treści jesteśmy właścicielami wszystkich treści na naszej stronie internetowej i naszych aplikacjach mobilnych (łącznie „Usługi”). Informacje dostarczone przez Website Rating jest chroniony przez Stany Zjednoczone oraz międzynarodowe prawa autorskie i inne prawa. Ponadto sposób, w jaki skompilowaliśmy, zaaranżowaliśmy i zgromadziliśmy nasze treści, jest chroniony światowym prawem autorskim i postanowieniami traktatów.

Możesz używać treści w naszych Usługach wyłącznie do własnych, niekomercyjnych zakupów i celów informacyjnych. Kopiowanie, publikowanie, nadawanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie lub przesyłanie w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Website Rating jest surowo zabronione. Website Rating zastrzega sobie tytuł i pełne prawa własności intelektualnej do materiałów pobranych lub w inny sposób otrzymanych z tych Usług.

Niniejszym udzielamy Ci pozwolenia na pobieranie, drukowanie i przechowywanie wybranych fragmentów naszych treści (zgodnie z definicją poniżej). Jednak kopie muszą być przeznaczone do osobistego i niekomercyjnego użytku, nie możesz kopiować ani publikować treści na jakimkolwiek komputerze sieciowym ani rozpowszechniać ich w żadnych mediach, a także nie możesz w żaden sposób zmieniać ani modyfikować treści. Nie możesz również usuwać ani zmieniać żadnych informacji o prawach autorskich lub znakach towarowych.

Połączenia Website Rating nazwa i powiązane znaki, w tym między innymi inne nazwy, ikony przycisków, tekst, grafika, logo, obrazy, projekty, tytuły, słowa lub wyrażenia, klipy audio, nagłówki stron i nazwy usług używane w tych Usługach są znakami towarowymi, usługami znaki, nazwy handlowe lub inną chronioną własność intelektualną Website Rating. Nie mogą być używane w połączeniu z produktami lub usługami stron trzecich. Wszystkie inne marki i nazwy są własnością ich właścicieli.

Obowiązki rejestracyjne

Aby uzyskać dostęp do usług świadczonych przez naszą Website Rating Serwisu użytkownicy zobowiązani są do zarejestrowania „Konta Użytkownika”. Konto Użytkownika i powiązane z nim usługi zwane są łącznie „Website Rating Konto” w niniejszych warunkach. Użytkownik tworzący Konto Użytkownika zostanie oznaczony jako „Właściciel Konta”. Wszyscy użytkownicy Website Rating Konto wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków.

Rejestrując się w celu założenia Konta Użytkownika, zgadzasz się, że podany adres e-mail („Adres E-mail Rejestracji”) będzie używany do oficjalnych powiadomień związanych z Twoją Website Rating Konto i usługi. Brak regularnego czytania e-maili lub logowania się na konto może negatywnie wpłynąć na działanie usług.

Aby uzyskać dostęp do usług i z nich korzystać, użytkownicy muszą mieć ukończone 13 lat. Osoby niepełnoletnie muszą zapoznać się z niniejszymi warunkami z rodzicem lub opiekunem prawnym, który będzie odpowiedzialny za dostęp do serwisu i korzystanie z niego Website Rating Konto.

Korzystając z usług lub rejestrując się w serwisie a Website Rating Konto, wyrażasz zgodę na podanie dokładnych i pełnych informacji, utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i niezwłoczne powiadomienie Website Rating o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa.

Opłaty i płatności

Zapisując się na jakąkolwiek usługę zgadzasz się na regularne uiszczanie opłat abonamentowych w wybranym terminie. Opłaty zostaną automatycznie naliczone zgodnie z podaną metodą płatności. Nieuiszczenie opłat może skutkować wypowiedzeniem lub zawieszeniem świadczenia usług.

Sporne opłaty mogą skutkować zawieszeniem lub zakończeniem świadczenia usług. Użytkownicy są odpowiedzialni za wszelkie opłaty związane ze sporami lub obciążeniami zwrotnymi.

Jeśli korzystasz z usług dla klientów zewnętrznych, ponosisz odpowiedzialność za wszelkie opłaty, nawet jeśli Twoi klienci nie dokonają płatności.

Opłaty podawane są w dolarach amerykańskich i nie obejmują podatków, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Użytkownicy wyrażają zgodę na płacenie wszelkich należnych podatków i zabezpieczenie Website Rating przed wszelkimi powiązanymi zobowiązaniami.

Website Rating zastrzega sobie prawo do zmiany opłat w dowolnym momencie. Użytkownicy mogą zrezygnować z usług, jeśli nie wyrażają zgody na zmiany opłat, jednak nie będą zwracane żadne opłaty za już uiszczone opłaty.

Treść klienta

Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie treści publikowane lub przesyłane za pośrednictwem usług. Website Rating nie kontroluje treści Klienta i nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność i jakość.

Aby świadczyć usługi, Website Rating może uzyskać dostęp do treści klienta i z nich korzystać. Korzystając z usług, użytkownicy udzielają Website Rating licencję na dostęp, wykorzystywanie i rozpowszechnianie treści klienta w celu świadczenia usług.

Treści klientów nie mogą naruszać żadnych praw własności intelektualnej, naruszać jakichkolwiek przepisów ani być zniesławiające, oszukańcze lub zwodnicze.

Obowiązki klienta i dopuszczalne użytkowanie

Użytkownicy zgadzają się przestrzegać wszystkich lokalnych zasad i przepisów dotyczących postępowania i treści online.

Użytkownicy są odpowiedzialni za zapewnienie całego sprzętu i usług niezbędnych do uzyskania dostępu do usług.

Użytkownicy zgadzają się nie angażować w złośliwą działalność, nie obciążać usług ani nie naruszać limitów przepustowości.

Użytkownicy muszą przestrzegać limitów wysyłania wiadomości e-mail i są odpowiedzialni za korzystanie z zewnętrznych dostawców, jeśli to konieczne.

Użytkownicy zgadzają się nie używać nadmiernych zasobów procesora lub MySQL, nie hostować materiałów pirackich lub naruszających prawa autorskie, ani nie angażować się w udostępnianie plików ani czynności BitTorrent.

 • Naruszać, przywłaszczać lub naruszać jakiekolwiek patenty, prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe, poufność, prawa moralne lub prawa do prywatności bądź jakiekolwiek inne prawa własności lub prawa własności intelektualnej;
 • Naruszać lub promować naruszenie jakiegokolwiek prawa;
 • Być zniesławiające, oszukańcze, fałszywe, wprowadzające w błąd lub zwodnicze;
 • Stanowią, składają się lub umożliwiają spam, próby phishingu, „łańcuszki”, „piramidy” lub inne złośliwe działania;
 • Przesyłaj treści pornograficzne, wulgarne, wykorzystujące dzieci lub w inny sposób obsceniczne;
 • Dołącz materiały pornograficzne, nielegalne i/lub nieodpowiednie do swoich witryn hostowanych u nas;
 • Promuj terroryzm, przemoc, dyskryminację, bigoterię, rasizm, nienawiść, molestowanie lub krzywdę wyrządzoną jakiejkolwiek osobie lub grupie.
 • Podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, w tym między innymi: a Website Rating urzędnika, lidera forum, przewodnika lub gospodarza, ani też nieprawdziwie stwierdzać lub w inny sposób błędnie przedstawiać swoje powiązania z osobą lub podmiotem.
 • Zakłócać lub zakłócać działanie Usług lub serwerów lub sieci połączonych z Usługami lub nieprzestrzegać jakichkolwiek wymagań, procedur, zasad lub przepisów sieci połączonych z Usługami.

Zakończenie

Website Rating może zamknąć konta lub usługi z powodu naruszenia niniejszych warunków, żądań organów ścigania, problemów technicznych lub przedłużającego się braku aktywności.

Użytkownicy mogą zakończyć świadczenie usług za pośrednictwem Strefy Klienta. Niewypełnienie prośby o anulowanie będzie skutkować naliczeniem dalszych opłat.

Niektóre działania mogą skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy, w tym masowy marketing e-mailowy, korzystanie z crackowanych wtyczek, hosting nielegalnych lub nieodpowiednich materiałów lub obelżywe zachowanie wobec Website Rating personel.

Przetwarzanie płatności

Usługi przetwarzania płatności dla Website Rating są dostarczane przez Stripe i podlegają Umowa dotycząca konta Stripe Connect, który zawiera Warunki korzystania z usługi Stripe (łącznie „Umowa o świadczenie usług Stripe”). Wyrażając zgodę na niniejsze warunki lub kontynuując działanie jako posiadacz konta na Website Ratingwyrażasz zgodę na przestrzeganie Umowy o świadczenie usług Stripe, która może być okresowo modyfikowana przez Stripe. Jako warunek Website Rating umożliwienie świadczenia usług przetwarzania płatności za pośrednictwem Stripe, zgadzasz się świadczyć Website Rating dokładnych i pełnych informacji o Tobie i Twojej firmie, na co wyrażasz zgodę Website Rating do udostępniania ich oraz informacji o transakcjach związanych z korzystaniem przez Ciebie z usług przetwarzania płatności świadczonych przez Stripe.

Zmiany w naszych warunkach

Website Rating zastrzega sobie prawo do zmiany naszych Warunków bez powiadomienia lub odpowiedzialności wobec odwiedzających. Odwiedzający są związani zmianami naszego Regulaminu. Ponieważ ta strona może się od czasu do czasu zmieniać, zalecamy odwiedzającym okresowe przeglądanie tej strony.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje przekazane przez Website Rating ma charakter ogólny i nie ma zastępować profesjonalnej porady. Dostarczamy treści w tych Usługach jako usługę dla Ciebie. Wszystkie informacje są dostarczane na zasadzie „tak jak są” bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej, dorozumianej lub ustawowej. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności obejmuje między innymi wszelkie gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw.

Chociaż staramy się dostarczać dokładne informacje, nie składamy żadnych roszczeń, obietnic ani gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji dostarczonych przez Website Rating. Informacje dostarczone przez Website Rating mogą być zmieniane, poprawiane lub modyfikowane w dowolnym momencie bez powiadomienia. Website Rating zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności związanej z ogólnymi informacjami, które podaje na którejkolwiek ze swoich stron.

Informacje zawarte na stronie internetowej i jej elementach są oferowane wyłącznie w celach informacyjnych. Użytkownicy korzystają Website Rating treści wyłącznie na własne ryzyko. Ta witryna nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, użyteczność lub dostępność jakichkolwiek informacji przesyłanych lub udostępnianych za pośrednictwem witryny. W żadnym wypadku Website Rating ponosić odpowiedzialność wobec jakiejkolwiek strony trzeciej za szkody związane z wykorzystaniem lub niewykorzystaniem jego treści, niezależnie od tego, czy roszczenia dotyczą umowy, czynu niedozwolonego, czy innych teorii prawnych.

Website Rating prezentuje informacje zawarte w serwisie wyłącznie w celu edukacji konsumentów. Website Rating nie jest producentem ani sprzedawcą żadnego z produktów opisanych na tej stronie. Website Rating nie promuje żadnego produktu, usługi, sprzedawcy ani dostawcy wymienionego w jego artykułach lub powiązanych reklamach. Website Rating nie gwarantuje, że opis produktu lub inna zawartość strony jest dokładna, kompletna, wiarygodna, aktualna lub wolna od błędów.

Korzystając z tych Usług, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie wykorzystanie odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika, w tym odpowiedzialność za wszystkie koszty związane z konieczną obsługą lub naprawą jakiegokolwiek sprzętu używanego w związku z tymi Usługami.

Częściowo biorąc pod uwagę dostęp do naszych Usług i korzystanie z treści, zgadzasz się, że Website Rating nie ponosi wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności za decyzje, które możesz podjąć lub Twoje działania lub zaniechania w oparciu o treści. Jeśli jesteś niezadowolony z naszych usług lub ich zawartości (w tym z niniejszych Warunków korzystania), jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania z naszych Usług.

Korzystanie z usługi odbywa się na własne ryzyko. Usługa jest świadczona na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności”. Website Ratingoraz ich członkowie zarządu, pracownicy, agenci, partnerzy i licencjodawcy wyraźnie zrzekają się wszelkich gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw.

Website Rating oraz jej członkowie zarządu, pracownicy, agenci, partnerzy i licencjodawcy nie dają żadnej gwarancji, że (i) usługa spełni Twoje wymagania; (ii) usługa będzie nieprzerwana, terminowa, bezpieczna i wolna od błędów; (iii) wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z usługi, będą dokładne i wiarygodne; (iv) jakość wszelkich produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie za pośrednictwem usługi spełni Twoje oczekiwania; oraz (v) wszelkie błędy w oprogramowaniu zostaną poprawione.

Dostęp do wszelkich materiałów pobranych lub uzyskanych w inny sposób poprzez korzystanie z usługi odbywa się według własnego uznania i na własne ryzyko, a użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia systemu komputerowego lub utratę danych powstałą w wyniku pobrania takich materiałów.

Ograniczenie odpowiedzialności

Wyraźnie to rozumiesz i zgadzasz się z tym Website Ratingoraz jej członkowie zarządu, pracownicy, agenci, partnerzy i licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Użytkownika za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne, wynikowe lub przykładowe, w tym między innymi szkody z tytułu utraty zysków, wartości firmy, użytkowania, danych lub innych strat niematerialnych (nawet jeśli takie straty są racjonalnie przewidywalne lub Website Rating faktycznie został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód), powstałe na skutek: (i) korzystania lub niemożności korzystania z usługi; (ii) koszt nabycia towarów i usług zastępczych wynikający z zakupu lub uzyskania towarów, danych, informacji lub usług, otrzymanych wiadomości lub transakcji zawartych za pośrednictwem usługi lub w jej ramach; (iii) nieautoryzowany dostęp lub modyfikacja Twoich transmisji lub danych; (iv) oświadczenia lub zachowanie jakiejkolwiek strony trzeciej w serwisie; lub (v) wszelkie inne sprawy związane z usługą.

Wybór prawa

Wszelkie kwestie prawne wynikające lub związane z korzystaniem z Website Rating będą oceniane zgodnie z prawem stanu Queensland w Australii, niezależnie od zasad kolizyjnych.

Jeśli sąd posiadający jurysdykcję uzna którykolwiek z niniejszych Warunków za nieważny, postanowienie to zostanie zerwane, ale nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień niniejszych Warunków.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące naszych zasad, możesz to zrobić skontaktuj się z nami.

Polityka zwrotów i anulowania

At Website Rating, ponad wszystko cenimy Twoją satysfakcję. Zależy nam na dostarczaniu usług hostingowych, które przekraczają Twoje oczekiwania. Jeśli jednak uznasz nasze usługi za niezadowalające, oferujemy 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy dla wszystkich planów hostingowych.

Jeśli anulujesz swoje konto hostingowe w ciągu pierwszych 30 dni od rejestracji, zwrócimy Ci pełny zwrot pieniędzy. Dzięki temu masz cały miesiąc na przetestowanie jakości naszej szybkości, wsparcia i bezpieczeństwa.

Warunki:

 • Żądania zakończenia świadczenia usług należy składać w Strefie Klienta lub kontaktując się z naszym zespołem wsparcia.
 • Automatyczne rozliczenie nastąpi, jeśli zapisałeś szczegóły płatności, chyba że poprosisz o anulowanie.
 • 30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy dotyczy tylko pierwszej płatności za plany miesięczne i kwalifikuje się do zwrotu pieniędzy. Kolejne odnowienia hostingu nie podlegają zwrotowi.
 • Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zwrotu pieniędzy, jeśli istnieją dowody na nadużycie naszych warunków świadczenia usług.
 • Anulowanie konta i zainicjowanie zwrotu środków spowoduje natychmiastowe zamknięcie Twojego konta hostingowego. 
 • Zanim złożysz wniosek o anulowanie, upewnij się, że wykonałeś kopię zapasową, przeniosłeś swoją witrynę i pobrałeś wszystkie niezbędne kopie zapasowe.

Jak poprosić o zwrot pieniędzy:

Możesz anulować swoje konto hostingowe i poprosić o zwrot pieniędzy w Strefie Klienta lub kontaktując się z naszym wsparciem. Zwroty środków zostaną zrealizowane przy użyciu oryginalnej metody płatności, a zwrócona kwota zostanie przetworzona w ciągu 5–10 dni roboczych.

Polityka prywatności

Bardzo poważnie traktujemy prywatność naszych użytkowników. Używając Website Rating treści, akceptujesz nasz Regulamin, który obejmuje niniejszą Politykę prywatności. Jeśli nie chcesz być związany Website Rating' Polityka prywatności lub Regulamin, jedynym środkiem zaradczym jest zaprzestanie używania Website Rating' zawartość.

Udostępnianie informacji

Website Rating bardzo poważnie traktuje prywatność naszych gości. Website Rating nie udostępnia gromadzonych informacji, zarówno ogólnych, jak i osobistych, w żaden szczególny sposób stronom trzecim bez zgody odwiedzających lub w inny sposób wymagany przez prawo.

Website Rating może zbierać:

(1) osobisty or

(2) ogólne związane z gośćmi Informacja

(1) Dane osobowe (w tym adresy e-mail)

Website Rating nigdy nie będzie sprzedawać, wynajmować ani udostępniać danych osobowych, w tym imion i adresów e-mail, żadnej stronie trzeciej.

Odwiedzający nie będą musieli podawać danych osobowych w celu ogólnego korzystania z witryny. Odwiedzający mogą mieć możliwość dostarczenia Website Rating z ich danymi osobowymi w odpowiedzi na zarejestrowanie się Website Ratingbiuletyn. Aby zapisać się do newslettera, odwiedzający mogą zostać poproszeni o podanie danych osobowych, takich jak imiona i adresy e-mail.

Gdy użytkownicy zostawiają komentarze na stronie, zbieramy dane pokazane w formularzu komentarzy, a także adres IP odwiedzającego i ciąg agenta przeglądarki w celu ułatwienia wykrywania spamu. Anonimowy ciąg utworzony z Twojego adresu e-mail (zwany również hashem) może zostać dostarczony do usługi Gravatar, aby sprawdzić, czy go używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu Twojego komentarza Twoje zdjęcie profilowe jest widoczne dla publiczności w kontekście Twojego komentarza.

(2) Informacje ogólne

Podobnie jak wiele innych stron internetowych, Website Rating śledzi ogólne informacje związane z naszymi gośćmi, aby poprawić wrażenia naszych gości, analizując trendy, administrując witryną, śledząc ruch użytkownika w witrynie i zbierając dane demograficzne. Te śledzone informacje, zwane również plikami dziennika, obejmują między innymi adresy protokołu internetowego (IP), typy przeglądarek, dostawców usług internetowych (ISP), czasy dostępu, strony odsyłające, strony wyjścia i aktywność kliknięć. Te śledzone informacje nie identyfikują osoby odwiedzającej (np. z imienia i nazwiska).

Jednokierunkowa Website Rating zbiera te ogólne informacje za pomocą plików cookie, małego pliku tekstowego z unikalnym identyfikującym ciągiem znaków. Pliki cookie pomagają Website Rating przechowywać informacje o preferencjach odwiedzających, zapisywać specyficzne dla użytkownika informacje o stronach, do których użytkownicy uzyskują dostęp, i dostosowywać zawartość stron internetowych w oparciu o typ przeglądarki odwiedzającego lub inne informacje, które odwiedzający wysyła za pośrednictwem swojej przeglądarki.

Możesz wyłączyć pliki cookie w swojej przeglądarce internetowej, aby pliki cookie nie były ustawiane bez Twojej zgody. Pamiętaj, że wyłączenie plików cookie może ograniczyć dostępne dla Ciebie funkcje i usługi. Ciasteczka, które… Website Rating zestawy nie są powiązane z żadnymi danymi osobowymi. Bardziej szczegółowe informacje na temat zarządzania plikami cookie w poszczególnych przeglądarkach internetowych można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych przeglądarek.

Inne strony

Website RatingPolityka prywatności dotyczy tylko Website Rating zawartość. Inne strony internetowe, w tym te, które reklamują się na Website Rating, łączyć z Website Rating, albo to Website Rating linki do, mogą mieć własne zasady.

Po kliknięciu tych reklam lub linków zewnętrzni reklamodawcy lub witryny automatycznie otrzymują Twój adres IP. Inne technologie, takie jak pliki cookie, JavaScript lub sygnalizatory sieci Web, mogą być również wykorzystywane przez zewnętrzne sieci reklamowe do mierzenia skuteczności ich reklam i/lub personalizowania wyświetlanych treści reklamowych.

Website Rating nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki te inne witryny gromadzą lub wykorzystują Twoje informacje. Należy zapoznać się z odpowiednimi politykami prywatności tych zewnętrznych serwerów reklamowych, aby uzyskać więcej informacji na temat ich praktyk, a także instrukcje dotyczące rezygnacji z niektórych praktyk.

GooglePliki cookie firmy DoubleClick Dart

Jako zewnętrzny dostawca reklam, Google umieści plik cookie DART na Twoim komputerze, gdy odwiedzisz witrynę za pomocą DoubleClick lub Google Reklama AdSense. Google używa tego pliku cookie do wyświetlania reklam dostosowanych do Ciebie i Twoich zainteresowań. Wyświetlane reklamy mogą być kierowane na podstawie Twojej poprzedniej historii przeglądania. Pliki cookie DART wykorzystują wyłącznie informacje nieosobowe. Nie śledzą Twoich danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres fizyczny, numer telefonu, numery ubezpieczenia społecznego, numery kont bankowych lub numery kart kredytowych. Możesz zapobiec Google z używania plików cookie DART na komputerze, odwiedzając stronę Google Polityka prywatności reklam i sieci partnerskiej.

Google Śledzenie konwersji AdWords

Ta witryna korzysta z „Google Internetowy program reklamowy AdWords, w szczególności jego funkcja śledzenia konwersji. Plik cookie śledzenia konwersji jest ustawiany, gdy użytkownik kliknie reklamę dostarczoną przez Google. Te pliki cookie wygasają po 30 dniach i nie umożliwiają identyfikacji osobistej. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony tej witryny, a plik cookie nie wygasł, my i Google wykryje, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Zmiany zasad

Pamiętaj, że od czasu do czasu możemy zmienić naszą politykę prywatności. Użytkownicy mogą przeglądać naszą najnowszą politykę prywatności w dowolnym momencie, odwiedzając tę ​​stronę.

Kontakt

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące naszych zasad, możesz to zrobić skontaktuj się z nami.

Polityka cookies

Jest to Polityka dotycząca plików cookie dla websiterating.com, tj. („Website Rating”, „strona internetowa”, „my” lub „nas”).

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna i wpisuje się w naszą strategię pomocy Tobie, odwiedzającemu. Zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, która zawiera szczegółowe informacje na temat sposobu gromadzenia, wykorzystywania i ochrony danych osobowych użytkownika.

Plik cookie to mały plik komputerowy, który może zostać pobrany na dysk twardy komputera podczas odwiedzania strony internetowej. Pliki cookie to nieszkodliwe pliki, które mogą poprawić komfort korzystania ze strony internetowej, jeśli pozwalają na to preferencje przeglądarki. Witryna może dostosować swoje działania do Twoich potrzeb, upodobań i antypatii, zbierając i zapamiętując Twoje preferencje online.

Większość plików cookie jest usuwana natychmiast po zamknięciu przeglądarki — są to tak zwane pliki cookie sesji. Inne, znane jako trwałe pliki cookie, są przechowywane na Twoim komputerze do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia (patrz pytanie „Jak mogę kontrolować lub usunąć te pliki cookie?” poniżej, aby dowiedzieć się, jak usunąć pliki cookie).

Używamy plików cookie rejestru ruchu, aby określić, które strony są używane. Pomaga nam to analizować dane o ruchu na stronach internetowych i ulepszać naszą witrynę internetową, aby dostosować je do potrzeb użytkowników. Używamy tych informacji wyłącznie do celów analizy statystycznej, a następnie dane są usuwane z systemu.

Współpracujemy również ze stronami trzecimi w zakresie świadczenia usług za pośrednictwem naszej strony internetowej i mogą ustawić plik cookie na Twoim komputerze w ramach tej umowy.

W jaki sposób używamy plików cookie?

Ogólnie pliki cookie używane przez websiterating.com dzielą się na trzy grupy:

Krytyczny: Te pliki cookie są niezbędne, aby umożliwić Ci korzystanie z naszej strony internetowej. Bez tych plików cookie nasza witryna nie będzie działać poprawnie i korzystanie z niej może być niemożliwe.

Interakcje użytkowników i analizy: pomagają nam zobaczyć, które artykuły, narzędzia i oferty najbardziej Cię interesują. Wszystkie informacje są zbierane anonimowo – nie wiemy, które osoby co zrobiły.

Reklama lub śledzenie: Nie zezwalamy na reklamy, ale promujemy się w witrynach stron trzecich i używamy plików cookie, aby informować Cię o tym, co naszym zdaniem Cię zainteresuje, na podstawie Twoich poprzednich wizyt w naszej witrynie. Pliki cookie pomagają nam zrozumieć, jak skutecznie to robimy i ograniczyć liczbę wyświetleń naszych promocji. Zamieszczamy również linki do sieci społecznościowych, takich jak Facebook, a jeśli wchodzisz w interakcję z tymi treściami, sieci społecznościowe mogą wykorzystywać informacje o twoich interakcjach, aby kierować do ciebie reklamy na swoich stronach internetowych.

Wszelkie pliki cookie, które nie są wykorzystywane w celu ułatwienia dostępu do witryny i korzystania z niej, dostarczają nam jedynie statystyk dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy poruszają się po stronie. Nie wykorzystujemy żadnych informacji pochodzących z plików cookies do identyfikacji poszczególnych użytkowników.

Kontrolujemy rodzaje plików cookie, które są używane na naszej stronie internetowej, ale możliwe jest, że używane przez nas usługi mogą wprowadzać zmiany w nazwach i celach plików cookie. Niektóre usługi, zwłaszcza sieci społecznościowe, takie jak Facebook i Twitter, regularnie zmieniają swoje pliki cookie. Zawsze staramy się pokazywać aktualne informacje, ale może nie być w stanie od razu odzwierciedlić tych zmian w naszej polityce.

Jak mogę kontrolować lub usuwać te pliki cookie?

Większość przeglądarek internetowych automatycznie włącza pliki cookie jako ustawienie domyślne. Aby w przyszłości uniemożliwić zapisywanie plików cookies na Twoim komputerze, musisz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Możesz znaleźć instrukcje, jak to zrobić, klikając „Pomoc” na pasku menu lub postępując zgodnie z tymi instrukcjami instrukcje przeglądarki wg przeglądarki AboutCookies.org.

W razie zamówieenia projektu Google Analityczne pliki cookie można również zatrzymać Google od zbierania informacji przez pobranie i zainstalowanie Google Dodatek do przeglądarki blokujący Analytics.

Jeśli chcesz usunąć pliki cookie znajdujące się już na komputerze, musisz zlokalizować plik lub katalog, w którym komputer je przechowuje – to jak usunąć pliki cookie informacje powinny pomóc.

Pamiętaj, że usunięcie naszych plików cookie lub wyłączenie przyszłych plików cookie może uniemożliwić publikowanie wiadomości na naszych forach. Dalsze informacje na temat usuwania lub kontrolowania plików cookie są dostępne pod adresem AboutCookies.org.

Pliki cookie, których używamy

Ta sekcja zawiera szczegółowe informacje na temat używanych przez nas plików cookie.

Staramy się, aby ta lista była zawsze aktualna, ale możliwe jest, że usługi, z których korzystamy, mogą wprowadzać zmiany w nazwach i celach plików cookie, i możemy nie być w stanie od razu odzwierciedlić tych zmian w tej polityce.

Pliki cookie witryny

Powiadomienia o plikach cookie: Gdy jesteś nowy w witrynie, zobaczysz komunikat o plikach cookie informujący, w jaki sposób i dlaczego używamy plików cookie. Upuszczamy plik cookie, aby upewnić się, że zobaczysz tę wiadomość tylko raz. Upuszczamy również plik cookie, aby powiadomić Cię o problemach z usuwaniem plików cookie, które mogą mieć wpływ na Twoje wrażenia.

Analityka: Te Google Analityczne pliki cookie pomagają nam zrozumieć i poprawić komfort korzystania z naszej witryny przez naszych użytkowników. Używamy Google Analytics do śledzenia odwiedzających tę witrynę. Google Analytics używa plików cookie do zbierania tych danych. Aby zachować zgodność z nowym rozporządzeniem, Google zawierał zmiana przetwarzania danych.

Komentarze: Jeśli zostawisz komentarz na naszej stronie, możesz zapisać swoje imię i nazwisko, adres e-mail i stronę internetową w plikach cookie. Są to dla Twojej wygody, aby nie musieć ponownie wypełniać swoich danych, gdy zostawisz kolejny komentarz. Te pliki cookie będą działać przez rok. Anonimowy ciąg utworzony z Twojego adresu e-mail (zwany również hashem) może zostać dostarczony do usługi Gravatar, aby sprawdzić, czy go używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu Twojego komentarza Twoje zdjęcie profilowe jest widoczne dla publiczności w kontekście Twojego komentarza.

Pliki cookie innych firm

Kiedy korzystasz z naszej strony internetowej, możesz zobaczyć pliki cookie dostarczane przez osoby trzecie. Poniższe informacje pokazują główne pliki cookie, które możesz zobaczyć, oraz krótkie wyjaśnienie tego, co robi każde ciasteczko.

Google Analytics: Używamy tego, aby zrozumieć, w jaki sposób witryna jest używana i dostępna, aby poprawić wrażenia użytkownika – wszystkie dane użytkownika są anonimowe. Google przechowuje informacje zebrane przez pliki cookies na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo, lub gdy takie strony trzecie przetwarzają informacje na Googlew imieniu. Wszelkie informacje generowane przez te pliki cookie będą wykorzystywane zgodnie z naszą Polityką prywatności, niniejszą Polityką plików cookie oraz GooglePolityka prywatności i polityka plików cookie.

Facebook: Facebook używa plików cookie, gdy udostępniasz treści z naszej witryny na Facebooku. Korzystamy również z Facebook Analytics, aby zrozumieć, w jaki sposób używana jest nasza strona i witryna na Facebooku oraz aby zoptymalizować działania użytkowników Facebooka na podstawie interakcji użytkowników z naszymi treściami na Facebooku. Wszystkie dane użytkownika są anonimowe. Wszelkie informacje generowane przez te pliki cookie będą wykorzystywane zgodnie z naszą Polityką prywatności, niniejszą Polityką plików cookie oraz polityką prywatności i polityką plików cookie Facebooka.

Twitter: Twitter używa plików cookie podczas udostępniania treści z naszej strony na Twitterze.

LinkedIn: Linkedin używa plików cookie podczas udostępniania treści z naszej strony na Linkedin.

Pinterest: Pinterest używa ciasteczek podczas udostępniania treści z naszej strony na Pintereście.

Inne strony: Ponadto, po kliknięciu na niektóre linki do innych stron internetowych z naszej strony internetowej, te strony mogą korzystać z plików cookie. Pliki cookie mogą być umieszczane przez stronę trzecią, która udostępnia ten link, nad którym nie mamy kontroli. Artykuły na tej stronie mogą zawierać treści wbudowane (np. Filmy, obrazy, artykuły itp.). Zawartość osadzona z innych stron internetowych zachowuje się dokładnie tak samo, jak gdyby użytkownik odwiedził inną stronę internetową. Witryny te mogą gromadzić dane o Tobie, wykorzystywać pliki cookie, umieszczać dodatkowe śledzenie stron trzecich i monitorować Twoją interakcję z zawartością wbudowaną, w tym śledzić interakcję z treścią osadzoną, jeśli masz konto i jesteś zalogowany na tej stronie.

Jak długo przechowujemy Twoje dane

Google Analityczny plik cookie _ga jest przechowywany przez 2 lata i służy do rozróżniania użytkowników. Google Analityczny plik cookie _gid jest przechowywany przez 24 godziny i służy również do rozróżniania użytkowników. Google Analityczny plik cookie _gat jest przechowywany przez 1 minutę i służy do ograniczania szybkości żądań. Jeśli chcesz zrezygnować i uniemożliwić korzystanie z danych przez Google Wizyta Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Jeśli zostawisz komentarz, komentarz i jego metadane zostaną zatrzymane na czas nieokreślony. Dzięki temu możemy automatycznie rozpoznawać i zatwierdzać wszelkie komentarze uzupełniające zamiast trzymać je w kolejce moderacji.

Jakie masz prawa do twoich danych

Jeśli zostawiłeś komentarz, możesz poprosić o otrzymanie wyeksportowanego pliku danych osobowych, które posiadamy o Tobie, w tym wszelkich danych, które nam przekazałeś. Możesz również zażądać, abyśmy usunęli wszelkie Twoje dane osobowe, które posiadamy. Nie obejmuje to żadnych danych, które jesteśmy zobowiązani zachować ze względów administracyjnych, prawnych lub bezpieczeństwa.

Jeśli chcesz zrezygnować Google Następnie odwiedzają ciasteczka analityczne https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

W każdej chwili możesz poprosić o swoje dane osobowe, kontaktując się z nami pod adresem [email chroniony]

Jak chronimy Twoje dane

Nasze serwery są bezpiecznie hostowane w najwyższej klasy centrach danych i używamy protokołów szyfrowania i uwierzytelniania HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) i SSL (Secure Socket Layer).

Gdzie wysyłamy twoje dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Kontakt

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące naszych zasad, możesz to zrobić skontaktuj się z nami.

Ujawnienie partnerski

Website Rating to niezależna witryna z recenzjami, która otrzymuje wynagrodzenie od firm, których produkty recenzujemy. Na tej stronie znajdują się linki zewnętrzne, które są „linkami partnerskimi”, czyli linkami posiadającymi specjalny kod śledzący.

Oznacza to, że możemy otrzymać niewielką prowizję (bez dodatkowych kosztów), jeśli kupisz coś za pośrednictwem tych linków. Dokładnie testujemy każdy produkt i dajemy najwyższe noty tylko najlepszym. Ta strona jest niezależna, a wyrażone tutaj opinie są naszymi opiniami.

Po więcej szczegółów, przeczytaj nasze ujawnienie partnerskie. Możesz czytać nasz proces przeglądu tutaj.

Dzielić się z...