Pierwsze kroki z WordPress Edytor strony

To zdjęcie „Zacznij budować z WordPress Edytor witryny” wprowadza nowy (Gutenberg) WordPress edytor witryn, potężne narzędzie do tworzenia i dostosowywania całych witryn WordPress.

Interfejs edytora witryny umożliwia użytkownikom tworzenie i modyfikowanie stron, szablonów i stylów w jednym miejscu, obejmującym podgląd witryny na żywo, edytor menu nawigacyjnego i menu stylów.

Edytor umożliwia także użytkownikom edycję szablonów i płynne przełączanie między edycją treści a szablonami.

Dodatkowo, wzory, które pełnią funkcję elementów składowych większych projektów, pomagają użytkownikom wydajniej tworzyć strony i sekcje.

Edytor witryn oferuje usprawniony i wydajny sposób tworzenia i dostosowywania WordPress witryn i jest dostępny bezpłatnie z motywami takimi jak Ollie.

Home » Docs » Pierwsze kroki z WordPress Edytor strony