Tworzenie strony głównej i strony bloga

Ten film wideo zawiera przewodnik krok po kroku dotyczący szybkiego tworzenia strony głównej i strony bloga przy użyciu motywu bloku Ollie w WordPress i dostosuj projekt witryny internetowej za pomocą interfejsu Global Styles.

Pierwsza sekcja koncentruje się na tworzeniu strony głównej i strony bloga przy użyciu kreatora konfiguracji Ollie i wzorców. Wyjaśnia, jak używać Kreatora konfiguracji Ollie do automatycznego tworzenia stron i jak ręcznie tworzyć strony przy użyciu wzorców. Pokazuje także, jak dostosować wygląd stron poprzez zmianę szablonu i dodanie nagłówka H1.

Druga część filmu skupia się na dostosowywaniu projektu witryny internetowej za pomocą interfejsu Global Styles w WordPress. Film wyjaśnia, jak używać interfejsu Global Styles do zmiany typografii, kolorów i układu strony internetowej.

Pokazuje, jak korzystać z funkcji odmian stylu, aby zmienić paletę kolorów witryny oraz jak dostosować kolory czcionek i przycisków. Pokazuje także, jak korzystać z funkcji historii wersji, aby śledzić zmiany wprowadzone w projekcie witryny.