Onze algemene voorwaarden, restitutiebeleid, privacybeleid en openbaarmaking van partners

 1. Algemene voorwaarden
 2. Restitutie- en annuleringsbeleid
 3. Privacy Policy
 4. Cookies Beleid
 5. affiliate Openbaarmaking

Algemene Voorwaarden

Welkom op de websiterating.com website aangeboden door Website Rating ( 'Website Rating”, “website”, “wij” of “ons”).

Door gebruik te maken van informatie verzameld op de Website Rating website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden, inclusief ons privacybeleid. Als u niet gebonden wilt zijn aan onze Algemene voorwaarden of ons Privacybeleid, is uw enige optie om geen gebruik te maken van Website Rating informatie.

De inhoud van websiterating.com gebruiken

Wij of onze contentproviders zijn eigenaar van alle content op onze website en onze mobiele applicaties (gezamenlijk de “Services”). Informatie verstrekt door Website Rating wordt beschermd door de Amerikaanse en internationale auteursrechten en andere wetten. Bovendien wordt de manier waarop we onze inhoud hebben samengesteld, gerangschikt en samengesteld, beschermd door wereldwijde auteursrechtwetten en verdragsbepalingen.

U mag de inhoud van onze Diensten alleen gebruiken voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële winkel- en informatiedoeleinden. Kopiëren, publiceren, uitzenden, wijzigen, verspreiden of verzenden op welke manier dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Website Rating is ten strengste verboden. Website Rating behoudt zich de titel en volledige intellectuele eigendomsrechten voor op materiaal dat is gedownload of anderszins is ontvangen van deze Services.

We geven u hierbij toestemming om geselecteerde delen van onze inhoud te downloaden, af te drukken en op te slaan (zoals hieronder gedefinieerd). De kopieën moeten echter voor uw eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik zijn, u mag de inhoud niet kopiëren of plaatsen op een netwerkcomputer of deze uitzenden in welk medium dan ook, en u mag de inhoud op geen enkele manier wijzigen of wijzigen. U mag ook geen copyright- of handelsmerkkennisgevingen verwijderen of wijzigen.

De Website Rating naam en bijbehorende merken, inclusief maar niet beperkt tot andere namen, knoppictogrammen, tekst, afbeeldingen, logo's, afbeeldingen, ontwerpen, titels, woorden of zinnen, audioclips, paginakoppen en servicenamen die op deze Services worden gebruikt, zijn de handelsmerken, service merken, handelsnamen of ander beschermd intellectueel eigendom van Website Rating. Ze mogen niet worden gebruikt in verband met producten of diensten van derden. Alle andere merken en namen zijn eigendom van hun eigenaren.

Registratieverplichtingen

Om toegang te krijgen tot de diensten van onze Website Rating website, moeten gebruikers een “Gebruikersaccount” registreren. Een Gebruikersaccount en de bijbehorende diensten worden gezamenlijk een “Website Rating Account” in deze voorwaarden. De gebruiker die het gebruikersaccount aanmaakt, wordt aangeduid als de ‘Accounteigenaar’. Alle gebruikers van de Website Rating Account gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden.

Door u te registreren voor een Gebruikersaccount, gaat u ermee akkoord dat het opgegeven e-mailadres (“Registratie-e-mailadres”) wordt gebruikt voor officiële meldingen met betrekking tot uw Website Rating Rekening en diensten. Het niet regelmatig lezen van e-mails of het niet inloggen op uw account kan een negatieve invloed hebben op de prestaties van de services.

Gebruikers moeten ten minste 13 jaar oud zijn om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de diensten. Minderjarigen moeten deze voorwaarden doornemen met een ouder of wettelijke voogd, die verantwoordelijk is voor alle toegang tot en gebruik van de Website Rating Account.

Door gebruik te maken van de diensten of door u te registreren voor een Website Rating Account, gaat u ermee akkoord nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken, de veiligheid van uw account te handhaven en u onmiddellijk op de hoogte te stellen Website Rating van eventuele inbreuken op de beveiliging.

Kosten en betaling

Door u op een dienst te abonneren, gaat u ermee akkoord de abonnementskosten regelmatig op de geselecteerde datum te betalen. De kosten worden automatisch in rekening gebracht via de opgegeven betaalmethode. Het niet betalen van de kosten kan leiden tot beëindiging of opschorting van de dienstverlening.

Betwiste kosten kunnen leiden tot opschorting of beëindiging van de diensten. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle kosten die verband houden met geschillen of terugboekingen.

Als u de diensten voor externe klanten gebruikt, blijft u verantwoordelijk voor alle kosten, zelfs als uw klanten niet betalen.

De kosten worden weergegeven in Amerikaanse dollars en zijn exclusief belastingen, tenzij expliciet vermeld. Gebruikers gaan ermee akkoord alle toepasselijke belastingen te betalen en schadeloos te stellen Website Rating tegen eventuele daarmee samenhangende verplichtingen.

Website Rating behoudt zich het recht voor om de kosten op elk moment te wijzigen. Gebruikers kunnen diensten annuleren als ze niet akkoord gaan met tariefwijzigingen, maar er wordt geen restitutie verleend voor reeds betaalde vergoedingen.

Inhoud van de klant

Gebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor alle inhoud die via de diensten wordt geplaatst of verzonden. Website Rating heeft geen controle over de inhoud van de klant en is niet aansprakelijk voor de juistheid of kwaliteit ervan.

Om de diensten te kunnen verlenen, Website Rating mag klantinhoud openen en gebruiken. Door gebruik te maken van de diensten verlenen gebruikers Website Rating een licentie voor toegang tot, gebruik en distributie van klantinhoud met het oog op het verlenen van diensten.

De inhoud van klanten mag geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, geen wetten schenden, of lasterlijk, frauduleus of bedrieglijk zijn.

Verplichtingen van de klant en aanvaardbaar gebruik

Gebruikers gaan ermee akkoord zich te houden aan alle lokale regels en wetten met betrekking tot online gedrag en inhoud.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het leveren van alle benodigde apparatuur en diensten om toegang te krijgen tot de diensten.

Gebruikers gaan ermee akkoord zich niet in te laten met kwaadwillige activiteiten, de services te overbelasten of de bandbreedtelimieten te schenden.

Gebruikers moeten voldoen aan de verzendlimieten voor e-mail en zijn verantwoordelijk voor het gebruik van externe providers indien nodig.

Gebruikers gaan ermee akkoord geen buitensporige CPU- of MySQL-bronnen te gebruiken, geen piraten- of auteursrechtschendend materiaal te hosten, of deel te nemen aan het delen van bestanden of BitTorrent-activiteiten.

 • Een patent, auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim, vertrouwelijkheids-, moreel recht of privacyrecht of enig ander eigendomsrecht of intellectueel eigendomsrecht schenden, misbruiken of overtreden;
 • Een wet overtreden of bevorderen;
 • Lasterlijk, frauduleus, vals, misleidend of bedrieglijk zijn;
 • Spam, phishing-pogingen, “kettingbrieven”, “piramidespelen” of andere kwaadaardige activiteiten vormen, daaruit bestaan ​​of deze mogelijk maken;
 • Het uploaden van pornografische, vulgaire, uitbuitende inhoud van kinderen of anderszins obscene inhoud;
 • Pornografisch, illegaal en/of ongepast materiaal opnemen op uw website(s) die bij ons wordt gehost;
 • Terrorisme, geweld, discriminatie, onverdraagzaamheid, racisme, haat, intimidatie of schade jegens een individu of groep bevorderen.
 • Zich voordoen als een persoon of entiteit, inclusief, maar niet beperkt tot, a Website Rating ambtenaar, forumleider, gids of gastheer, of uw band met een persoon of entiteit valselijk vermelden of anderszins verkeerd voorstellen.
 • De Services of servers of netwerken die met de Services zijn verbonden, verstoren of verstoren, of vereisten, procedures, beleid of voorschriften van netwerken die met de Services zijn verbonden, negeren.

Beëindiging

Website Rating kan accounts of services beëindigen wegens schending van deze voorwaarden, verzoeken van wetshandhavingsinstanties, technische problemen of langdurige inactiviteit.

Gebruikers kunnen diensten beëindigen via de Klantenruimte. Het niet voltooien van annuleringsverzoeken zal resulteren in aanhoudende kosten.

Bepaalde acties kunnen leiden tot onmiddellijke beëindiging, waaronder bulk-e-mailmarketing, het gebruik van gekraakte plug-ins, het hosten van illegaal of ongepast materiaal, of beledigend gedrag jegens Website Rating personeel.

Verwerking van betalingen

Betalingsverwerkingsdiensten voor Website Rating worden geleverd door Stripe en zijn onderworpen aan de Stripe Connected Accountovereenkomst, waaronder de Servicevoorwaarden van Stripe (gezamenlijk de “Stripe Dienstenovereenkomst”). Door akkoord te gaan met deze voorwaarden of door te blijven werken als rekeninghouder op Website Ratinggaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Stripe Dienstenovereenkomst, aangezien deze van tijd tot tijd door Stripe kan worden gewijzigd. Als voorwaarde van Website Rating om betalingsverwerkingsdiensten via Stripe mogelijk te maken, stemt u ermee in deze te verstrekken Website Rating nauwkeurige en volledige informatie over u en uw bedrijf, en u geeft toestemming Website Rating om deze en transactie-informatie met betrekking tot uw gebruik van de door Stripe aangeboden betalingsverwerkingsdiensten te delen.

Wijzigingen in onze algemene voorwaarden

Website Rating behoudt zich het recht voor om onze Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder kennisgeving of aansprakelijkheid jegens haar bezoekers. Bezoekers zijn gebonden aan wijzigingen in onze Algemene Voorwaarden. Omdat deze pagina van tijd tot tijd kan veranderen, raden we bezoekers aan deze pagina regelmatig te bekijken.

Aansprakelijkheid disclaimer

Informatie verstrekt door Website Rating is algemeen van aard en is niet bedoeld ter vervanging van professioneel advies. We bieden u content op deze Services aan als een service. Alle informatie wordt verstrekt op een "as is"-basis zonder enige vorm van garantie, expliciet, impliciet of wettelijk. Deze disclaimer omvat, maar is niet beperkt tot, alle garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

Hoewel we proberen nauwkeurige informatie te verstrekken, doen we geen claims, beloften of garanties over de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie die door Website Rating. Informatie verstrekt door Website Rating kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, herzien of gewijzigd. Website Rating wijst elke verantwoordelijkheid af in verband met de algemene informatie die het op een van zijn pagina's verstrekt.

De informatie op de website en de onderdelen daarvan worden louter ter informatie aangeboden. Bezoekers gebruiken Website Rating inhoud uitsluitend op eigen risico. Deze site is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, bruikbaarheid of beschikbaarheid van informatie die via de site wordt verzonden of beschikbaar wordt gesteld. In geen geval zal Website Rating aansprakelijk zijn jegens derden voor schade die verband houdt met het al dan niet gebruiken van de inhoud ervan, ongeacht of claims worden ingediend op grond van een contract, onrechtmatige daad of andere juridische theorieën.

Website Rating presenteert de informatie op deze website uitsluitend met het doel consumenten voor te lichten. Website Rating is geen fabrikant of verkoper van een van de producten die op deze website worden beschreven. Website Rating keurt geen enkel product, dienst, verkoper of provider goed die in een van zijn artikelen of bijbehorende advertenties wordt genoemd. Website Rating garandeert niet dat de productbeschrijving of andere inhoud van de site nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van fouten is.

Door uw gebruik van deze Services erkent u dat dergelijk gebruik geheel voor eigen risico is, inclusief de verantwoordelijkheid voor alle kosten in verband met alle noodzakelijke service of reparaties van apparatuur die u gebruikt in verband met deze Services.

Als gedeeltelijke vergoeding voor uw toegang tot onze Diensten en het gebruik van de inhoud, gaat u ermee akkoord dat: Website Rating is op geen enkele manier aansprakelijk jegens u voor beslissingen die u neemt of uw actie of niet-acties op basis van de inhoud. Als u niet tevreden bent met onze diensten of hun inhoud (inclusief deze gebruiksvoorwaarden), is uw enige en exclusieve remedie om het gebruik van onze diensten te staken.

Uw gebruik van de dienst is op eigen risico. De dienst wordt geleverd op een ‘as is’- en ‘asavailable’-basis. Website Rating, en hun functionarissen, werknemers, agenten, partners en licentiegevers wijzen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

Website Rating en haar functionarissen, werknemers, agenten, partners en licentiegevers geven geen garantie dat (i) de service aan uw vereisten zal voldoen; (ii) de dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn; (iii) de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn; (iv) de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u via de dienst koopt of verkrijgt, zal aan uw verwachtingen voldoen; en (v) eventuele fouten in de software zullen worden gecorrigeerd.

Al het materiaal dat wordt gedownload of anderszins verkregen via het gebruik van de service, is toegankelijk naar eigen goeddunken en op eigen risico, en u bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens die voortvloeit uit het downloaden van dergelijk materiaal.

Beperking van aansprakelijkheid

U begrijpt dat uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord Website Rating, en haar functionarissen, werknemers, agenten, partners en licentiegevers zijn jegens u niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade wegens winstderving, goodwill, gebruiks-, gegevens- of andere immateriële verliezen (zelfs als dergelijke verliezen redelijkerwijs te voorzien zijn of Website Rating feitelijk op de hoogte is van de mogelijkheid van dergelijke schade), die voortvloeit uit: (i) het gebruik of de onmogelijkheid om de dienst te gebruiken; (ii) de kosten van aanschaf van vervangende goederen en diensten die voortvloeien uit goederen, gegevens, informatie of diensten die zijn gekocht of verkregen, of ontvangen berichten of transacties die zijn aangegaan via of vanuit de dienst; (iii) ongeautoriseerde toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens; (iv) verklaringen of gedrag van een derde partij op de dienst; of (v) enige andere kwestie met betrekking tot de dienst.

Keuze van de wet

Alle juridische kwesties die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van Website Rating zullen worden beoordeeld volgens de wetten van de staat Queensland, Australië, ongeacht eventuele conflicterende rechtsbeginselen.

Als een rechtbank met jurisdictie een van deze voorwaarden ongeldig acht, zal die bepaling worden verbroken maar heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Als u vragen heeft over ons beleid, kunt u dat gerust doen contact opnemen..

Restitutie- en annuleringsbeleid

At Website Rating, wij waarderen uw tevredenheid boven alles. We streven ernaar een hostingservice te leveren die uw verwachtingen overtreft. Mocht u onze service echter onbevredigend vinden, dan bieden wij voor alle hostingpakketten een geld-terug-garantie van 30 dagen.

Als u uw hostingaccount binnen de eerste 30 dagen na aanmelding annuleert, betalen wij u het volledige bedrag terug. Hiermee kunt u een volledige maand de kwaliteit van onze snelheid, ondersteuning en beveiliging testen.

Voorwaarden:

 • Verzoeken om servicebeëindiging moeten worden geplaatst via uw klantengedeelte of door contact op te nemen met ons ondersteuningsteam.
 • Automatische facturering vindt plaats als u betalingsgegevens heeft opgeslagen, tenzij u om annulering verzoekt.
 • De geld-terug-garantie van 30 dagen is alleen van toepassing op de eerste betaling voor maandabonnementen en komt in aanmerking voor terugbetaling. Daaropvolgende hostingverlengingen zijn niet-restitueerbaar.
 • We behouden ons het recht voor om een ​​terugbetaling te weigeren als er aanwijzingen zijn van misbruik van onze servicevoorwaarden.
 • Als u uw account annuleert en een terugbetaling in gang zet, wordt uw hostingaccount onmiddellijk beëindigd. 
 • Voordat u een annulering aanvraagt, moet u ervoor zorgen dat u een back-up heeft gemaakt, uw website heeft verplaatst en alle benodigde back-ups heeft gedownload.

Zo vraagt ​​u een terugbetaling aan:

U kunt uw hostingaccount annuleren en een terugbetaling aanvragen via uw klantengedeelte of door contact op te nemen met onze ondersteuning. Terugbetalingen worden uitgevoerd via de oorspronkelijke betaalmethode en u kunt ervan uitgaan dat het terugbetaalde bedrag binnen 5-10 werkdagen wordt verwerkt.

Privacy Policy

We nemen de privacy van onze gebruikers zeer serieus. Door het gebruiken van Website Rating inhoud, accepteert u onze Algemene voorwaarden, waaronder dit Privacybeleid. Als je niet gebonden wilt zijn door Website Rating' Privacybeleid of Algemene voorwaarden, uw enige remedie is om te stoppen met gebruiken Website Rating' inhoud.

Informatie-uitwisseling

Website Rating neemt de privacy van onze bezoekers zeer serieus. Website Rating deelt de verzamelde informatie, algemeen of persoonlijk, niet op een specifieke manier met derden zonder toestemming van de bezoeker of zoals anderszins vereist door de wet.

Website Rating mag verzamelen:

(1) persoonlijk or

(2) algemene bezoeker-gerelateerd informatie

(1) Persoonlijke informatie (inclusief e-mailadressen)

Website Rating zal nooit persoonlijke informatie, inclusief voornamen en e-mailadressen, verkopen, leasen of delen met derden.

Bezoekers hoeven geen persoonlijke informatie te verstrekken voor algemeen gebruik van de site. Bezoekers kunnen de mogelijkheid hebben om Website Rating met hun persoonlijke gegevens als reactie op het aanmelden voor Website Ratingde nieuwsbrief. Om zich aan te melden voor de nieuwsbrief, kunnen bezoekers worden gevraagd om persoonlijke informatie zoals voornamen en e-mailadressen te verstrekken.

Wanneer bezoekers opmerkingen op de site achterlaten, verzamelen we de gegevens die worden weergegeven in het opmerkingenformulier, en ook het IP-adres van de bezoeker en de browserexploitantreeks om spamdetectie te helpen. Een geanonimiseerde reeks gemaakt op basis van uw e-mailadres (ook hash genoemd) kan aan de Gravatar-service worden verstrekt om te zien of u deze gebruikt. Het privacybeleid van de Gravatar-service is hier beschikbaar: https://automattic.com/privacy/. Na goedkeuring van uw opmerking is uw profielfoto zichtbaar voor het publiek in de context van uw opmerking.

(2) Algemene informatie

Net als veel andere websites, Website Rating houdt algemene informatie bij die is gekoppeld aan onze bezoekers om de ervaringen van onze bezoekers te verbeteren door trends te analyseren, de site te beheren, de bewegingen van gebruikers op de site te volgen en demografische informatie te verzamelen. Deze informatie die wordt bijgehouden, ook wel logbestanden genoemd, omvat, maar is niet beperkt tot, internetprotocol (IP)-adressen, browsertypen, internetproviders (ISP's), toegangstijden, verwijzende websites, exit-pagina's en klikactiviteit. Deze informatie die wordt bijgehouden, identificeert een bezoeker niet persoonlijk (bijvoorbeeld bij naam).

Een manier Website Rating verzamelt deze algemene informatie door middel van cookies, een klein tekstbestand met een unieke identificerende tekenreeks. Cookies helpen Website Rating informatie over bezoekersvoorkeuren opslaan, gebruikersspecifieke informatie vastleggen over de pagina's die gebruikers openen en webinhoud aanpassen op basis van het browsertype van een bezoeker of andere informatie die de bezoeker via zijn browser verzendt.

U kunt cookies in uw webbrowser uitschakelen zodat cookies niet zonder uw toestemming worden geplaatst. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies de functies en services die voor u beschikbaar zijn, kan beperken. De koekjes die Website Rating sets zijn niet gebonden aan persoonlijke informatie. Meer gedetailleerde informatie over cookiebeheer met specifieke webbrowsers is te vinden op de respectievelijke websites van de browsers.

andere sites

Website Rating's Privacybeleid is alleen van toepassing op: Website Rating inhoud. Andere websites, waaronder die waarop wordt geadverteerd op Website Rating, link naar Website Rating, of dat Website Rating links naar, kunnen hun eigen beleid hebben.

Wanneer u op deze advertenties of links klikt, ontvangen deze externe adverteerders of sites automatisch uw IP-adres. Andere technologieën, zoals cookies, JavaScript of webbakens, kunnen ook worden gebruikt door advertentienetwerken van derden om de effectiviteit van hun advertenties te meten en/of om de advertentie-inhoud die u ziet te personaliseren.

Website Rating heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de manieren waarop deze andere websites uw informatie verzamelen of gebruiken. U dient het respectieve privacybeleid van deze externe advertentieservers te raadplegen voor meer informatie over hun praktijken en voor instructies over hoe u zich kunt afmelden voor bepaalde praktijken.

Google's Doubleclick-dartcookies

Als externe advertentieleverancier, Google plaatst een DART-cookie op uw computer wanneer u een site bezoekt met DoubleClick of Google AdSense-advertenties. Google gebruikt deze cookie om advertenties weer te geven die specifiek zijn voor u en uw interesses. De getoonde advertenties kunnen getarget zijn op basis van uw eerdere browsegeschiedenis. DART-cookies gebruiken alleen niet-persoonlijk identificeerbare informatie. Ze houden geen persoonlijke informatie over u bij, zoals uw naam, e-mailadres, fysiek adres, telefoonnummer, burgerservicenummers, bankrekeningnummers of creditcardnummers. U kunt voorkomen dat Google van het gebruik van DART-cookies op uw computer door naar de Google privacybeleid voor advertenties en inhoudsnetwerken.

Google AdWords-conversies bijhouden

Deze website maakt gebruik van de 'Google Het online advertentieprogramma van AdWords, met name de functie voor het bijhouden van conversies. De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een advertentie klikt die is geleverd door Google. Deze cookies verlopen na 30 dagen en leveren geen persoonlijke identificatie op. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie is niet verlopen, Google zal detecteren dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar deze pagina.

Beleidswijzigingen

Houd er rekening mee dat we ons privacybeleid van tijd tot tijd kunnen wijzigen. Gebruikers kunnen ons nieuwste privacybeleid op elk gewenst moment bekijken door deze pagina te bezoeken.

Contact

Als u vragen heeft over ons beleid, kunt u dat gerust doen contact opnemen..

Cookies Beleid

Dit is het Cookiebeleid voor websiterating.com ie (“Website Rating”, “website”, “wij” of “ons”).

Het beschermen van uw persoonlijke informatie is erg belangrijk voor ons en valt nadrukkelijk in onze strategie om u, de bezoeker, te helpen. We raden u aan ons Privacybeleid te lezen, waarin staat hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen.

Een cookie is een klein computerbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op de harde schijf van uw computer kan worden gedownload. Cookies zijn onschadelijke bestanden die uw gebruikservaring van een website kunnen helpen verbeteren als de voorkeuren van uw browser dit toestaan. De website kan zijn activiteiten afstemmen op uw behoeften, voorkeuren en antipathieën door uw online voorkeuren te verzamelen en te onthouden.

De meeste cookies worden verwijderd zodra u uw browser sluit – dit worden sessiecookies genoemd. Andere, ook wel permanente cookies genoemd, worden op uw computer opgeslagen totdat u ze verwijdert of totdat ze verlopen (zie de vraag 'Hoe kan ik deze cookies beheren of verwijderen?' hieronder over het verwijderen van cookies).

We gebruiken verkeerslogcookies om te identificeren welke pagina's worden gebruikt. Dit helpt ons gegevens over webpaginaverkeer te analyseren en onze website te verbeteren om deze af te stemmen op de behoeften van de gebruiker. We gebruiken deze informatie alleen voor statistische analysedoeleinden, waarna de gegevens uit het systeem worden verwijderd.

Wij werken ook samen met derden om u diensten aan te bieden via onze website en zij kunnen een cookie op uw computer plaatsen als onderdeel van dit arrangement.

Hoe gebruiken we cookies?

Over het algemeen vallen de cookies die door websiterating.com worden gebruikt in drie groepen uiteen:

kritisch: Deze cookies zijn nodig om u in staat te stellen onze website te gebruiken. Zonder deze cookies werkt onze website niet goed en kunt u er mogelijk geen gebruik van maken.

Gebruikersinteracties en -analyse: Deze helpen ons te zien welke artikelen, tools en deals voor u het meest interessant zijn. Informatie wordt allemaal anoniem verzameld - we weten niet welke mensen wat hebben gedaan.

Adverteren of volgen: We staan ​​geen advertenties toe, maar we promoten onszelf wel op sites van derden en gebruiken cookies om u te laten weten waarin we denken dat u geïnteresseerd zult zijn, op basis van uw eerdere bezoeken aan onze website. De cookies helpen ons te begrijpen hoe effectief we dit doen en beperken het aantal keren dat u onze promoties ziet. We nemen ook links op naar sociale netwerken zoals Facebook, en als u met deze inhoud communiceert, kunnen de sociale netwerken informatie over uw interacties gebruiken om advertenties op hun websites op u af te stemmen.

Alle cookies die niet worden gebruikt om uw ervaring met het bezoeken en gebruiken van de website te verbeteren, geven ons alleen statistieken over de manier waarop gebruikers in het algemeen op de website navigeren. We gebruiken geen informatie die is afgeleid van cookies om individuele gebruikers te identificeren.

We controleren de soorten cookies die op onze website worden gebruikt, maar het is mogelijk dat de services die we gebruiken wijzigingen kunnen aanbrengen in hun cookienamen en -doelen. Sommige diensten, met name sociale netwerken zoals Facebook en Twitter, veranderen hun cookies regelmatig. We proberen u altijd actuele informatie te tonen, maar zijn misschien niet in staat om deze wijzigingen in ons beleid meteen weer te geven.

Hoe kan ik deze cookies beheren of verwijderen?

De meeste webbrowsers schakelen cookies automatisch in als standaardinstelling. Om te voorkomen dat er in de toekomst cookies op uw computer worden opgeslagen, moet u de instellingen van uw internetbrowser wijzigen. Instructies hiervoor vindt u door in de menubalk op 'Help' te klikken of deze te volgen browser-by-browser instructies van AboutCookies.org.

Voor Google Analytics-cookies die u ook kunt stoppen Google van het verzamelen van uw informatie door het downloaden en installeren van de Google Analytics Opt-out Browser-add-on.

Als u cookies wilt verwijderen die al op uw computer staan, moet u het bestand of de map zoeken waarin uw computer ze opslaat. hoe cookies te verwijderen informatie zou moeten helpen.

Houd er rekening mee dat u door het verwijderen van onze cookies of het uitschakelen van toekomstige cookies, geen berichten kunt plaatsen op onze forums. Meer informatie over het verwijderen of beheren van cookies is beschikbaar op AboutCookies.org.

Cookies die we gebruiken

In dit gedeelte worden de cookies beschreven die we gebruiken.

We proberen ervoor te zorgen dat deze lijst altijd up-to-date is, maar het is mogelijk dat de services die we gebruiken, wijzigingen aanbrengen in hun cookienamen en -doelen en we mogelijk niet meteen deze wijzigingen in dit beleid kunnen weergeven.

Website Cookies

Cookie-meldingen: Wanneer u nieuw bent op de website, ziet u een cookiemelding die u laat weten hoe en waarom we cookies gebruiken. We plaatsen een cookie om ervoor te zorgen dat je dit bericht maar één keer ziet. We plaatsen ook een cookie om u op de hoogte te stellen als we problemen ondervinden bij het plaatsen van cookies die uw ervaring kunnen beïnvloeden.

Analytics: Deze Google Analytische cookies helpen ons de gebruikerservaring van onze website te begrijpen en te verbeteren. We gebruiken Google Analytics om bezoekers op deze site te volgen. Google Analytics gebruikt cookies om deze gegevens te verzamelen. Om te voldoen aan de nieuwe regelgeving, Google opgenomen een amendement op gegevensverwerking.

Heb je vragen? Stel ze hier.: Als u een reactie achterlaat op onze site, kunt u ervoor kiezen om uw naam, e-mailadres en website op te slaan in cookies. Deze zijn voor uw gemak zodat u uw gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen wanneer u een andere opmerking achterlaat. Deze cookies duren een jaar. Een geanonimiseerde reeks gemaakt op basis van uw e-mailadres (ook hash genoemd) kan aan de Gravatar-service worden verstrekt om te zien of u deze gebruikt. Het privacybeleid van de Gravatar-service is hier beschikbaar: https://automattic.com/privacy/. Na goedkeuring van uw opmerking is uw profielfoto zichtbaar voor het publiek in de context van uw opmerking.

Third-party cookies

Wanneer u onze website gebruikt, ziet u mogelijk dat cookies worden geleverd door derden. De onderstaande informatie toont de belangrijkste cookies die u kunt zien en geeft een korte uitleg over wat elke cookie doet.

Google Analytics: We gebruiken dit om te begrijpen hoe de website wordt gebruikt en geopend om de gebruikerservaring te verbeteren - gebruikersgegevens zijn allemaal anoniem. Google slaat de informatie die door de cookies wordt verzameld op servers in de Verenigde Staten op. Google kan deze informatie ook overdragen aan derden indien dit wettelijk verplicht is, of wanneer dergelijke derden de informatie verwerken op Googlenamens. Alle informatie die door deze cookies wordt gegenereerd, wordt gebruikt in overeenstemming met ons privacybeleid, dit cookiebeleid en Googleprivacybeleid en cookiebeleid.

Facebook: Facebook gebruikt cookies wanneer u inhoud van onze website deelt op Facebook. We gebruiken ook Facebook Analytics om te begrijpen hoe onze Facebook-pagina en website worden gebruikt en om Facebook-gebruikersactiviteiten te optimaliseren op basis van gebruikersinteractie met onze Facebook-inhoud. Gebruikersgegevens zijn allemaal anoniem. Alle informatie die door deze cookies wordt gegenereerd, wordt gebruikt in overeenstemming met ons privacybeleid, dit cookiebeleid en het privacybeleid en het cookiebeleid van Facebook.

Twitter: Twitter maakt gebruik van cookies wanneer u inhoud van onze website deelt op Twitter.

Linkedin: Linkedin maakt gebruik van cookies wanneer u inhoud deelt van onze website op Linkedin.

Pinterest: Pinterest gebruikt cookies wanneer u inhoud van onze website op Pinterest deelt.

andere sites: Als u bovendien op onze website enkele links naar andere websites klikt, kunnen die websites cookies gebruiken. Cookies kunnen door de derde partij worden geplaatst die de link biedt waarover wij geen controle hebben. Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt ​​zich op exact dezelfde manier als wanneer de bezoeker de andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derden insluiten en uw interactie met die ingesloten inhoud bewaken, inclusief het traceren van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en bent aangemeld bij die website.

Hoelang we je gegevens bewaren

Google Analytics cookie _ga wordt 2 jaar bewaard en wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden. Google Analytics-cookie _gid wordt 24 uur bewaard en wordt ook gebruikt om gebruikers te onderscheiden. Google Analytics-cookie _gat wordt gedurende 1 minuut opgeslagen en wordt gebruikt om de verzoeksnelheid te beperken. Als u zich wilt afmelden en wilt voorkomen dat gegevens worden gebruikt door: Google Analytics-bezoek https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Als je een opmerking achterlaat, worden de opmerking en de metagegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Dit is zodat we alle vervolgopmerkingen automatisch kunnen herkennen en goedkeuren in plaats van ze in een moderatierij te houden.

Welke rechten heb je over je gegevens?

Als u opmerkingen hebt achtergelaten, kunt u vragen om een ​​geëxporteerd bestand te ontvangen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren, inclusief alle gegevens die u ons hebt verstrekt. U kunt ook vragen dat we alle persoonlijke gegevens die we over u bewaren, wissen. Dit omvat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren voor administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Als u zich wilt afmelden voor Google Analytics-cookies bezoek dan https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

U kunt uw persoonlijke gegevens op elk moment opvragen door contact met ons op te nemen via: [e-mail beveiligd]

Hoe we uw gegevens beschermen

Onze servers worden veilig gehost in datacenters van het hoogste niveau en we gebruiken coderings- en authenticatieprotocollen HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) en SSL (Secure Socket Layer).

Welke gegevens slaan we op?

Bezoekerscommentaren kunnen worden gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectieservice.

Contact

Als u vragen heeft over ons beleid, kunt u dat gerust doen contact opnemen..

affiliate Openbaarmaking

Website Rating is een onafhankelijke beoordelingssite die een vergoeding ontvangt van de bedrijven waarvan wij de producten beoordelen. Er zijn externe links op deze website die “affiliate links” zijn. Dit zijn links met een speciale trackingcode.

Dit betekent dat we mogelijk een kleine commissie ontvangen (zonder extra kosten voor u) als u iets koopt via deze links. We testen elk product grondig en geven hoge cijfers aan alleen de allerbeste. Deze site is onafhankelijk eigendom en de meningen die hier worden weergegeven zijn de onze.

Voor meer details, lees onze affiliate openbaarmaking. Jij kunt lezen ons beoordelingsproces hier.

Delen naar...