Wat is AVG-compliance?

GDPR-naleving verwijst naar het naleven van de regels en voorschriften die zijn uiteengezet door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een wet van de Europese Unie die het verzamelen, verwerken en opslaan van persoonlijke gegevens van individuen binnen de EU regelt. Kort gezegd betekent het ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens op een wettige, eerlijke en transparante manier worden verzameld en verwerkt, en dat individuen controle hebben over hun persoonlijke informatie.

Wat is AVG-compliance?

GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming) Compliance is een reeks regels die bedrijven en organisaties moeten volgen om de persoonlijke informatie van mensen die in de Europese Unie (EU) wonen te beschermen. Dit omvat dingen zoals hun naam, adres, e-mail en andere informatie die hen zou kunnen identificeren. Bedrijven moeten toestemming krijgen van mensen voordat ze hun informatie verzamelen, en ze moeten deze beschermen tegen hackers en andere slechte actoren. Als een bedrijf zich niet aan deze regels houdt, kan het in de problemen komen en een hoge boete betalen.

Naleving van de AVG is een hot topic voor bedrijven en organisaties die actief zijn binnen de Europese Unie (EU) of omgaan met persoonsgegevens van EU-burgers. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 in werking getreden om de wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy in de hele EU te versterken. Het verving de richtlijn gegevensbescherming van 1995 en stelde nieuwe regels vast voor het verzamelen, verwerken en opslaan van persoonsgegevens.

Onder de AVG omvatten persoonsgegevens alle informatie die een persoon kan identificeren, zoals naam, adres, e-mailadres, IP-adres, biometrische gegevens en politieke opvattingen. Naleving van de AVG vereist dat bedrijven en organisaties expliciete toestemming van individuen verkrijgen voordat ze hun persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken. Ze moeten er ook voor zorgen dat persoonsgegevens rechtmatig, eerlijk en transparant worden verwerkt, en alleen voor specifieke doeleinden. Naleving van de AVG vereist ook dat organisaties passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen en autoriteiten en betrokkenen op de hoogte te stellen in geval van een datalek. Het niet naleven van de AVG kan leiden tot forse boetes en boetes.

Wat is GDPR?

Definitie

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een wet die is aangenomen door de Europese Unie (EU) om gegevensprivacy- en beveiligingswetten vast te stellen voor de Europese Economische Ruimte, die alle EU-landen plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen omvat. De AVG is een complex stuk wetgeving dat de wetgeving inzake gegevensprivacy in de hele EU heeft geüpdatet en verenigd. Het is de strengste privacy- en veiligheidswet ter wereld.

Wanneer is de AVG van kracht geworden?

De AVG is op 14 april 2016 door het Europees Parlement goedgekeurd en is op 25 mei 2018 in werking getreden. De verordening verving de EU-richtlijn gegevensbescherming uit 1995.

Op wie is de AVG van toepassing?

Hoewel de AVG is opgesteld en aangenomen door de EU, is deze van toepassing op elke organisatie die zich richt op of gegevens verzamelt met betrekking tot mensen in de EU, ongeacht waar de organisatie zich bevindt. GDPR classificeert organisaties in een van twee categorieën: gegevensbeheerders, die gegevens verzamelen van EU-ingezetenen, of gegevensverwerkers, die gegevens verwerken namens een gegevensbeheerder.

Wat zijn de belangrijkste principes van de AVG?

De belangrijkste principes van de AVG zijn:

 • Rechtmatigheid, billijkheid en transparantie
 • Doel beperking
 • Gegevensminimalisatie
 • Nauwkeurigheid
 • Opslagbeperking
 • Integriteit en vertrouwelijkheid
 • Verantwoording

De AVG vereist dat organisaties zich aan deze principes houden bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. Het geeft betrokkenen ook rechten over hun persoonlijke gegevens, zoals het recht op toegang tot, rectificatie, wissen en beperking van de verwerking van hun gegevens. De AVG vereist ook dat organisaties datalekken melden aan de relevante toezichthoudende autoriteit en aan betrokkenen wanneer de inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor hun rechten en vrijheden.

Kortom, de AVG is een veelomvattende wet inzake gegevensbescherming die de verwerking van persoonsgegevens van EU-burgers en -ingezetenen regelt. Het heeft tot doel de privacy en veiligheid van persoonsgegevens te beschermen en individuen controle te geven over hun gegevens. Organisaties die de AVG niet naleven, kunnen te maken krijgen met zware boetes en reputatieschade.

GDPR-conformiteit

Wat is AVG-compliance?

Naleving van de AVG verwijst naar het naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een verordening die is aangenomen door de Europese Unie (EU) om de privacy en veiligheid van persoonlijke gegevens van EU-burgers te beschermen. Naleving van de AVG omvat het implementeren van beleid, procedures en beveiligingsmaatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking.

Waarom is AVG-compliance belangrijk?

Naleving van de AVG is belangrijk omdat het de privacy en veiligheid van persoonlijke gegevens van EU-burgers beschermt. Het niet naleven van de AVG kan leiden tot forse boetes en reputatieschade. Naleving van de AVG helpt ook bij het opbouwen van vertrouwen bij klanten en toont betrokkenheid bij gegevensbescherming.

Wie moet GDPR-compatibel zijn?

Elke organisatie die persoonlijke gegevens van EU-burgers verzamelt, verwerkt of opslaat, moet voldoen aan de AVG, ongeacht hun locatie. Dit geldt ook voor organisaties buiten de EU die goederen of diensten aanbieden aan EU-burgers of hun gedrag monitoren.

Wat gebeurt er als u niet GDPR-compatibel bent?

Het niet naleven van de AVG kan leiden tot boetes tot 4% van de wereldwijde jaaromzet of € 20 miljoen (welke van de twee het hoogste is). Niet-naleving kan ook leiden tot reputatieschade en verlies van klantvertrouwen.

Hoe kunt u AVG Compliant worden?

Om GDPR Compliant te worden, moeten organisaties:

 • Stel een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aan
 • Voer een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) uit
 • Passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen
 • Vraag toestemming van betrokkenen voor gegevensverwerking
 • Geef betrokkenen toegang tot hun persoonsgegevens en laat ze verzoeken om verwijdering of correctie
 • Meld datalekken binnen 72 uur aan de toezichthoudende autoriteiten

Organisaties moeten ook regelmatig hun AVG-nalevingsmaatregelen herzien en bijwerken om voortdurende naleving te garanderen.

Meer lezen

GDPR-compliance verwijst naar het proces om ervoor te zorgen dat een organisatie de regels en voorschriften volgt die zijn uiteengezet in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is een verordening in de EU-wetgeving die tot doel heeft de privacy en persoonsgegevens van EU-burgers te beschermen. Het stelt strenge eisen aan organisaties die met persoonsgegevens omgaan, onder andere hoe gegevens worden verzameld, verwerkt en opgeslagen. Om aan de AVG te voldoen, moeten organisaties passende technische en organisatorische maatregelen treffen om persoonsgegevens te beschermen, individuen bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens te verlenen en datalekken te melden aan de bevoegde autoriteiten. (bron: Termijn, AVG.eu)

Gerelateerde Cloud Compliance-termen

Home » Cloud Storage » Begrippenlijst » Wat is AVG-compliance?

Blijf geïnformeerd! Schrijf je in op onze nieuwsbrief
Abonneer u nu en krijg gratis toegang tot handleidingen, tools en bronnen die alleen voor abonnees zijn bedoeld.
U kunt zich op elk moment afmelden. Uw gegevens zijn veilig.
Blijf geïnformeerd! Schrijf je in op onze nieuwsbrief
Abonneer u nu en krijg gratis toegang tot handleidingen, tools en bronnen die alleen voor abonnees zijn bedoeld.
U kunt zich op elk moment afmelden. Uw gegevens zijn veilig.
Delen naar...