पहुँच के हो?

पहुँचले अशक्तता भएका वा विशेष आवश्यकता भएका व्यक्तिहरूद्वारा प्रयोग गर्न सक्ने उत्पादनहरू, यन्त्रहरू, सेवाहरू वा वातावरणहरूको डिजाइनलाई जनाउँछ, कुनै अवरोध वा सीमाहरू बिना। यो सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राख्छ कि सबैले समान रूपमा र स्वतन्त्र रूपमा यी स्रोतहरू पहुँच गर्न र प्रयोग गर्न सक्छन्, तिनीहरूको भौतिक, संवेदी, वा संज्ञानात्मक क्षमताहरू बिना।

पहुँच के हो?

पहुँचले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्न सक्ने उत्पादनहरू, उपकरणहरू, सेवाहरू वा वातावरणहरूको डिजाइनलाई जनाउँछ। यसको मतलब सबैले आफ्नो शारीरिक वा मानसिक क्षमतालाई ध्यान नदिई वेबसाइट, भवन, यातायात र प्रविधि जस्ता चीजहरू पहुँच गर्न र प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु हो। अनिवार्य रूपमा, यो सबैका लागि समावेशी संसार सिर्जना गर्ने बारे हो।

पहुँच उत्पादन र सेवाहरू डिजाइन गर्ने एक महत्वपूर्ण पक्ष हो जुन सबैले प्रयोग गर्न सक्छन्, तिनीहरूको क्षमता वा असक्षमताहरू बिना। पहुँचको अवधारणाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समायोजन गर्नुभन्दा बाहिर जान्छ, तर प्रयोगका विभिन्न सन्दर्भहरूमा सबै सम्भावित प्रयोगकर्ताहरूको आवश्यकताहरूलाई पनि विचार गर्दछ। यसको मतलब यो हो कि पहुँच कुनै पनि डिजाइन प्रक्रियाको आधारभूत पक्ष हुनुपर्दछ, किनकि यसले सबैका लागि राम्रो डिजाइनहरू निम्त्याउँछ।

पहुँचयोग्य उत्पादन र सेवाहरू सिर्जना गर्नु सही कुरा मात्र होइन, तर यसले समुदाय र डिजाइनरहरू दुवैका लागि महत्त्वपूर्ण फाइदाहरू पनि छन्। पहुँचयोग्य उत्पादनहरू र सेवाहरू डिजाइन गरेर, डिजाइनरहरूले यो सुनिश्चित गर्न सक्छन् कि तिनीहरू फराकिलो दर्शकहरूमा पुगिरहेका छन् र कसैलाई पनि छोड्दैनन्। पहुँचले राम्रो उपयोगिता र प्रयोगकर्ता अनुभवलाई पनि निम्त्याउँछ, जसले ग्राहकको सन्तुष्टि र वफादारी बढाउन सक्छ। थप रूपमा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहायता गर्न पहुँचयोग्य कानूनहरू अवस्थित छन्, त्यसैले पहुँचयोग्य उत्पादनहरू र सेवाहरू डिजाइन गर्दा कम्पनीहरूलाई कानुनी समस्याहरूबाट बच्न र उनीहरूको प्रतिष्ठा सुधार गर्न मद्दत गर्न सक्छ।

यस लेखमा, हामी पहुँचको अवधारणाको अन्वेषण गर्नेछौं र किन डिजाइनरहरूले उत्पादन र सेवाहरू सिर्जना गर्दा यसलाई विचार गर्न आवश्यक छ। हामी विभिन्न प्रकारका असक्षमताहरू र तिनीहरूले पहुँचलाई कसरी प्रभाव पार्न सक्छन्, साथै पहुँचयोग्य उत्पादन र सेवाहरू सिर्जना गर्ने फाइदाहरूबारे पनि छलफल गर्नेछौं। अन्तमा, हामी सबैले प्रयोग गर्न सक्ने पहुँचयोग्य उत्पादन र सेवाहरू डिजाइन गर्नका लागि केही सुझावहरू र उत्तम अभ्यासहरू प्रदान गर्नेछौं।

पहुँच बुझ्दै

पहुँच के हो?

पहुँच क्षमता भनेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र अपाङ्गता नभएका व्यक्तिहरूद्वारा प्रयोग गर्न सकिने उत्पादनहरू, सेवाहरू र वातावरणहरू डिजाइन गर्ने अभ्यास हो। पहुँचको उद्देश्य सबैको सूचना, सञ्चार र सेवाहरूमा समान पहुँच छ भनी सुनिश्चित गर्नु हो, तिनीहरूको क्षमतालाई पर्वाह नगरी। वेब विकासको सन्दर्भमा, पहुँचको अर्थ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, जस्तै अन्धोपन, बहिरापन, गतिशीलता कमजोरी, र संज्ञानात्मक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्न सक्ने वेबसाइटहरू डिजाइन गर्नु हो।

पहुँच किन महत्त्वपूर्ण छ?

पहुँच महत्त्वपूर्ण छ किनभने यसले सबैलाई सूचना, सञ्चार, र सेवाहरूमा समान पहुँच छ भनी सुनिश्चित गर्दछ, तिनीहरूको क्षमतालाई पर्वाह नगरी। पहुँचयोग्य वेबसाइटहरू डिजाइन गरेर, हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई जानकारी पहुँच गर्न, अरूसँग सञ्चार गर्न, वा अनलाइन सेवाहरू प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरिएको छैन भनेर सुनिश्चित गर्न सक्छौं। पहुँचले अपाङ्गता नभएका मानिसहरूलाई पनि फाइदा पुर्‍याउँछ, जस्तै मोबाइल उपकरणहरू प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरू वा सुस्त सञ्जाल जडान भएकाहरू, वेबसाइटहरूको उपयोगिता र कार्यक्षमतामा सुधार गरेर।

पहुँचबाट कसलाई फाइदा हुन्छ?

पहुँचले सबैलाई फाइदा गर्छ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र होइन। पहुँचयोग्य वेबसाइटहरू डिजाइन गरेर, हामी सबैलाई सूचना, सञ्चार र सेवाहरूमा समान पहुँच छ भनी सुनिश्चित गर्न सक्छौं। उदाहरणका लागि, भिडियोहरूमा क्याप्सनहरूले बहिरा मानिसहरूलाई मात्र होइन तर कोलाहलपूर्ण वातावरणमा भएका वा बोल्ने भाषा बुझ्न कठिनाइ भएका मानिसहरूलाई पनि फाइदा गर्छ। त्यसैगरी, स्पष्ट र व्यवस्थित लेआउटले संज्ञानात्मक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र होइन तर हतारमा रहेका वा सानो स्क्रिन प्रयोग गर्ने मानिसहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ।

दुर्गम डिजाइन को प्रभाव

दुर्गम डिजाइनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ। उदाहरणका लागि, स्क्रिन रिडरहरूसँग मिल्दो नभएको वेबसाइटले अन्धा मानिसहरूलाई जानकारी पहुँच गर्नबाट रोक्न सक्छ, जबकि भिडियोहरूमा क्याप्सन नभएको वेबसाइटले बहिरा मानिसहरूलाई सामग्री बुझ्नबाट रोक्न सक्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि वेबसाइटहरू पहुँच गर्न आवश्यक पर्ने धेरै देशहरूमा कानून र नियमहरू भएकाले दुर्गम डिजाइनमा कानुनी प्रभावहरू पनि हुन सक्छन्। संयुक्त राज्यमा, उदाहरणका लागि, पुनर्स्थापना ऐनको धारा ५०८ र असक्षमता भएका अमेरिकीहरू ऐन (ADA) ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो इलेक्ट्रोनिक र सूचना प्रविधि पहुँचयोग्य बनाउन संघीय कोष प्राप्त गर्ने संघीय एजेन्सीहरू र संस्थाहरूलाई आवश्यक पर्दछ।

अन्तमा, पहुँच एक मानव अधिकार हो, र पहुँचयोग्य वेबसाइटहरू डिजाइन गर्नु आवश्यक छ सूचना, सञ्चार, र सेवाहरूमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न सबैका लागि, तिनीहरूको क्षमतालाई पर्वाह नगरी। समानुभूतिको साथ डिजाइन गरेर र वेब कन्टेन्ट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन्स (WCAG) र वेब एक्सेसिबिलिटी इनिसिएटिभ (WAI) जस्ता पहुँच मापदण्डहरू पछ्याएर, हामी सबै प्रयोगकर्ताहरूका लागि समावेशी, प्रयोगयोग्य, र समतामूलक वेबसाइटहरू सिर्जना गर्न सक्छौं।

पहुँचको लागि डिजाइन गर्दै

पहुँचको लागि डिजाइन गर्नु भनेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सहित सबैले प्रयोग गर्न सक्ने उत्पादन वा सेवाहरू सिर्जना गर्नु हो। यो एक समावेशी र पहुँचयोग्य डिजिटल वातावरण सिर्जना गर्न एक आवश्यक भाग हो। यस खण्डमा, हामी पहुँचयोग्य डिजाइन, पहुँचयोग्य इन्टरफेस डिजाइन, रंग कन्ट्रास्ट र पहुँच, उत्तरदायी डिजाइन र पहुँच, र पहुँचयोग्य लेआउट र नेभिगेसनका सिद्धान्तहरू छलफल गर्नेछौं।

पहुँचयोग्य डिजाइनका सिद्धान्तहरू

पहुँचयोग्य डिजाइन सार्वभौमिक डिजाइनको सिद्धान्तहरूमा आधारित छ, जुन अनुकूलन वा विशेष डिजाइनको आवश्यकता बिना, सम्भव भएसम्म सबै मानिसहरूले प्रयोग गर्न सक्ने उत्पादनहरू र वातावरणहरूको डिजाइन हो। पहुँचयोग्य डिजाइनका सिद्धान्तहरूमा लचिलोपन, सरलता, ग्रहणशीलता, त्रुटिको लागि सहिष्णुता, र कम शारीरिक प्रयास समावेश छ।

पहुँचयोग्य इन्टरफेस डिजाइन

पहुँचयोग्य इन्टरफेस डिजाइनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि प्रयोग गर्न र नेभिगेट गर्न सजिलो हुने प्रयोगकर्ता इन्टरफेसहरू डिजाइन गर्ने समावेश हुन्छ। यसमा स्पष्ट र सरल भाषा प्रयोग गर्ने, छविहरूको लागि वैकल्पिक पाठ प्रदान गर्ने, र सबै सामग्री किबोर्ड-मात्र नेभिगेसनको साथ पहुँचयोग्य छ भनी सुनिश्चित गर्ने समावेश छ।

रंग कन्ट्रास्ट र पहुँच

रङ कन्ट्रास्ट पहुँचयोग्य डिजाइनको एक आवश्यक पक्ष हो। यो सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि पाठ र छविहरू दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूले सजिलै छुट्याउन सक्ने पर्याप्त कन्ट्रास्ट छन्। वेब कन्टेन्ट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन्स (WCAG) ले रङ कन्ट्रास्ट रेसियोका लागि विशिष्ट दिशानिर्देशहरू प्रदान गर्दछ कि वेबसाइटहरू दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयोग्य छन्।

उत्तरदायी डिजाइन र पहुँच

उत्तरदायी डिजाइन एक डिजाइन दृष्टिकोण हो जसले सुनिश्चित गर्दछ कि वेबसाइटहरूले विभिन्न स्क्रिन आकार र उपकरणहरूमा अनुकूलन गर्न सक्छन्। यो पहुँचको लागि आवश्यक छ किनभने असक्षमता भएका व्यक्तिहरूले डिजिटल सामग्री पहुँच गर्न विभिन्न उपकरणहरू प्रयोग गर्न सक्छन्। उत्तरदायी डिजाइनले मोबाइल फोन र ट्याब्लेट सहित सबै यन्त्रहरूमा वेबसाइटहरू पहुँचयोग्य छन् भनी सुनिश्चित गर्दछ।

पहुँचयोग्य लेआउट र नेभिगेसन

पहुँचयोग्य लेआउट र नेभिगेसन पहुँचयोग्य प्रयोगकर्ता अनुभव सिर्जना गर्न आवश्यक छ। यसमा स्पष्ट र सुसंगत शीर्षकहरू प्रयोग गर्ने, छविहरूको लागि वैकल्पिक पाठ प्रदान गर्ने, र सबै लिङ्कहरू वर्णनात्मक र अर्थपूर्ण छन् भनी सुनिश्चित गर्ने समावेश छ।

अन्तमा, पहुँचको लागि डिजाइन समावेशी र पहुँचयोग्य डिजिटल वातावरण सिर्जना गर्न महत्त्वपूर्ण छ। पहुँचयोग्य डिजाइनको सिद्धान्तहरू पछ्याएर, पहुँचयोग्य इन्टरफेसहरू डिजाइन गर्दै, रङ कन्ट्रास्ट र पहुँच सुनिश्चित गर्दै, प्रतिक्रियाशील डिजाइन प्रयोग गरेर, र पहुँचयोग्य लेआउटहरू र नेभिगेसन सिर्जना गरेर, हामी उत्पादनहरू र सेवाहरू सिर्जना गर्न सक्छौं जुन सबैले प्रयोग गर्न सक्छन्, तिनीहरूको क्षमताहरू बिना।

पहुँच मानक र नियमहरू

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्नु समावेशी समाज निर्माणको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। पहुँच मापदण्ड र नियमहरू सबै व्यक्तिहरूले उनीहरूको क्षमतालाई ध्यान नदिई सूचना, सेवाहरू र उत्पादनहरू पहुँच गर्न सक्छन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नका लागि राखिएको छ। यस खण्डमा, हामी केही महत्त्वपूर्ण पहुँच मापदण्ड र नियमहरू छलफल गर्नेछौं।

WCAG 2.1 र धारा 508

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 र Section 508 संयुक्त राज्य अमेरिकामा सबैभन्दा व्यापक रूपमा मान्यता प्राप्त पहुँच मापदण्डहरू मध्ये दुई हुन्। WCAG 2.1 ले वेब पहुँचको लागि दिशानिर्देशहरू प्रदान गर्दछ, जबकि धारा 508 एक संघीय कानून हो जसले सबै इलेक्ट्रोनिक र सूचना प्रविधि (EIT) लाई संघीय सरकारले विकास गरेको, खरिद गरेको, मर्मत गरिएको वा प्रयोग गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पहुँचयोग्य बनाउन आवश्यक छ। सँगसँगै, यी मापदण्डहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सूचना र सञ्चार प्रविधिमा समान पहुँच छ भनी सुनिश्चित गर्दछ।

अक्षमता ऐन (एडीए) को साथ अमेरिकीहरू

अमेरिकी असक्षमता ऐन (ADA) एक नागरिक अधिकार कानून हो जसले सार्वजनिक जीवनका सबै क्षेत्रहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू विरुद्धको भेदभावलाई निषेध गर्दछ, रोजगारी, विद्यालय, यातायात, र सबै सार्वजनिक र निजी स्थानहरू जुन सर्वसाधारणका लागि खुला छन्। ADA को शिर्षक III ले रेस्टुरेन्ट, होटेल र खुद्रा पसलहरू जस्ता जनताका लागि खुला रहेका व्यवसाय र संस्थाहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समान पहुँच प्रदान गर्न आवश्यक छ। यसमा भवनहरूमा भौतिक परिमार्जन गर्ने, सहायक सहायता र सेवाहरू उपलब्ध गराउने र वेबसाइटहरू पहुँचयोग्य छन् भनी सुनिश्चित गर्ने समावेश छ।

विश्वभरका पहुँच कानून र नियमहरू

पहुँच कानून र नियमहरू देश अनुसार फरक हुन्छन्। युरोपेली संघमा, वेब पहुँच निर्देशनले सबै सार्वजनिक क्षेत्रका वेबसाइटहरू र मोबाइल अनुप्रयोगहरू पहुँचयोग्य हुन आवश्यक छ। अष्ट्रेलियामा, असक्षमता भेदभाव ऐन (DDA) ले सबै सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समान पहुँच प्रदान गर्न आवश्यक छ। क्यानाडामा, ओन्टारियोसँग असक्षमता ऐन (AODA) ले ओन्टारियोका सबै सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले पहुँच मापदण्डहरूको पालना गर्न आवश्यक छ।

समग्रमा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सूचना, सेवा र उत्पादनहरूमा समान पहुँच छ भनी सुनिश्चित गर्न पहुँच स्तर र नियमहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। यी मापदण्डहरूको पालना गरेर, संस्थाहरूले थप समावेशी समाज सिर्जना गर्न र विश्वभरका लाखौं अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनमा सुधार गर्न सक्छन्।

सहायक प्रविधि र पहुँच

सहायक प्रविधि (AT) एक प्रकारको प्रविधि हो जुन विशेष रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कार्य गर्न मद्दत गर्न डिजाइन गरिएको हो। AT लाई दृष्टि, श्रवण, गतिशीलता, र संज्ञानात्मक कमजोरीहरू सहित, अपाङ्गताहरूको विस्तृत दायरा भएका मानिसहरूलाई सहयोग गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। AT लाई अस्थायी अशक्तता भएका मानिसहरूलाई मद्दत गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, जस्तै चोटपटक वा रोगले गर्दा।

स्क्रिन रिडरहरू

स्क्रिन रिडरहरू सफ्टवेयर प्रोग्रामहरू हुन् जसले कम्प्युटर स्क्रिनको सामग्री ठूलो स्वरमा पढ्छन्। तिनीहरू डिजिटल सामग्री पहुँच गर्न दृष्टिविहीन वा कम दृष्टि भएका मानिसहरूद्वारा प्रयोग गरिन्छ। स्क्रिन रिडरहरू सिक्ने असक्षमता वा संज्ञानात्मक कमजोरी भएका व्यक्तिहरूले पनि प्रयोग गर्न सक्छन् जसलाई स्क्रिनमा पाठ पढ्न गाह्रो हुन्छ। केही लोकप्रिय स्क्रिन रीडरहरूले नरेटर (विन्डोज), भ्वाइसओभर (म्याक), र टकब्याक (एन्ड्रोइड) समावेश गर्दछ।

स्क्रिन म्याग्निफायरहरू

स्क्रिन म्याग्निफायरहरू सफ्टवेयर प्रोग्रामहरू हुन् जसले कम्प्युटर स्क्रिनको सामग्रीलाई ठूलो बनाउँछ। तिनीहरू डिजिटल सामग्री पहुँच गर्न कम दृष्टि भएका मानिसहरूद्वारा प्रयोग गरिन्छ। स्क्रिन म्याग्निफायरहरू रङ अन्धोपन वा अन्य दृष्टिविहीनता भएका व्यक्तिहरूले पनि प्रयोग गर्न सक्छन्। केही लोकप्रिय स्क्रिन म्याग्निफायरहरूमा ZoomText (Windows) र Zoom (Mac) समावेश छन्।

आवाज मान्यता सफ्टवेयर

आवाज पहिचान सफ्टवेयरले प्रयोगकर्ताहरूलाई आफ्नो आवाज प्रयोग गरेर कम्प्युटर नियन्त्रण गर्न अनुमति दिन्छ। यो गतिशीलता कमजोरी भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्छन् जसलाई किबोर्ड वा माउस प्रयोग गर्न गाह्रो हुन्छ। आवाज पहिचान सफ्टवेयर सिकाउन असक्षमता वा संज्ञानात्मक कमजोरी भएका व्यक्तिहरूले पनि प्रयोग गर्न सक्छन् जसलाई टाइप गर्न गाह्रो लाग्छ। केहि लोकप्रिय आवाज पहिचान सफ्टवेयरमा ड्र्यागन नेचुरली स्पिकिङ (विन्डोज) र सिरी (म्याक) समावेश छ।

क्याप्शन र अडियो विवरण

क्याप्सन र अडियो विवरणहरू बहिरो वा सुन्न नसक्ने वा अन्धो वा दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूलाई भिडियो सामग्री पहुँचयोग्य बनाउन प्रयोग गरिन्छ। क्याप्सनहरूले अडियो सामग्रीको पाठ ट्रान्सक्रिप्ट प्रदान गर्दछ, जबकि अडियो विवरणहरूले दृश्य सामग्रीको मौखिक विवरण प्रदान गर्दछ। दुबै भिडियो सामग्री सबैको लागि पहुँचयोग्य बनाउनको लागि आवश्यक छ।

पहुँचयोग्य किबोर्ड र मुसाहरू

पहुँचयोग्य किबोर्ड र मुसाहरूलाई गतिशीलता कमजोरी भएका मानिसहरूलाई कम्प्युटर प्रयोग गर्न सजिलो बनाउन डिजाइन गरिएको हो। तिनीहरूले ठूला कुञ्जीहरू, वैकल्पिक इनपुट विधिहरू (जस्तै जोइस्टिक वा ट्र्याकबल), र प्रोग्रामयोग्य बटनहरू जस्ता सुविधाहरू समावेश गर्न सक्छन्। केही लोकप्रिय पहुँचयोग्य किबोर्डहरू र मुसाहरूमा Microsoft Ergonomic किबोर्ड र Logitech MX वर्टिकल माउस समावेश छन्।

निष्कर्षमा, असक्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई डिजिटल सामग्री पहुँचयोग्य बनाउन सहायक प्रविधिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। AT र पहुँचयोग्य डिजाइन सिद्धान्तहरूको संयोजन प्रयोग गरेर, हामी सबैको सूचना र प्रविधिमा समान पहुँच छ भनी सुनिश्चित गर्न सक्छौं।

पहुँचको संस्कृति सिर्जना गर्दै

आफ्नो उत्पादन र सेवाहरूमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न चाहने संस्थाहरूको लागि पहुँचको संस्कृति सिर्जना गर्नु आवश्यक छ। मानव अधिकारको रूपमा, पहुँच एक कानूनी आवश्यकता मात्र होइन तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समान अवसरहरू प्रदान गर्न कम्पनीहरूको नैतिक दायित्व पनि हो। यस खण्डमा, हामी नीति र प्रक्रियाहरू, तालिम र शिक्षा, पहुँच परीक्षण र मूल्याङ्कन, र पहुँच परीक्षण र उपचार सहित पहुँचको संस्कृति सिर्जना गर्ने मुख्य तत्वहरू अन्वेषण गर्नेछौं।

पहुँच नीति र प्रक्रियाहरू

पहुँच नीति र प्रक्रियाहरू सिर्जना गर्नु पहुँचको संस्कृति निर्माण गर्ने पहिलो चरण हो। सङ्गठनहरूसँग स्पष्ट नीति र प्रक्रियाहरू हुनुपर्दछ जसले पहुँचका लागि उनीहरूको प्रतिबद्धता र उनीहरूका उत्पादनहरू र सेवाहरू सबैका लागि पहुँचयोग्य छन् भनी सुनिश्चित गर्न उनीहरूले चाल्ने कदमहरू रेखांकित गर्दछ। नीति र प्रक्रियाहरूमा पहुँचयोग्य सामग्री सिर्जना गर्ने दिशानिर्देशहरू, साथै परीक्षण र उपचारका लागि प्रक्रियाहरू समावेश हुनुपर्छ।

प्रशिक्षण र शिक्षा

पहुँचको संस्कृति सिर्जना गर्नका लागि सायद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लिन्चपिन भनेको सुनिश्चित गर्नु हो कि कर्मचारीहरूलाई पहुँच भनेको के हो भन्ने मात्र होइन तर संगठनले सिर्जना गर्ने सबै कुरा वास्तवमा पहुँचयोग्य छ भन्ने कुराको महत्त्व पनि हो। संस्थाहरूले वेब पहुँच, डिजिटल पहुँच, र विश्वव्यापी डिजाइन सहित पहुँचमा सबै कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षण र शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ। कर्मचारीहरू नवीनतम पहुँच प्रवृत्ति र अभ्यासहरूसँग अद्यावधिक छन् भनी सुनिश्चित गर्न यो प्रशिक्षण जारी रहनुपर्छ।

पहुँच परीक्षण र मूल्याङ्कन

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि उत्पादन र सेवाहरू पहुँचयोग्य छन् भनी सुनिश्चित गर्न पहुँच परीक्षण र मूल्याङ्कन आवश्यक छ। संस्थाहरूले पहुँच समस्याहरू पहिचान गर्न र समाधान गर्न नियमित पहुँच परीक्षण र मूल्याङ्कन सञ्चालन गर्नुपर्छ। यस परीक्षणमा JAWS, NVDA, VoiceOver, र TalkBack जस्ता सहायक प्रविधिहरूका साथसाथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँगको परीक्षण समावेश गर्नुपर्छ।

पहुँच अडिट र उपचार

उत्पादन र सेवाहरूले पहुँच मापदण्डहरू पूरा गर्दछन् र अशक्तता भेदभाव ऐन र मानव अधिकार कानून जस्ता नियमहरूको पालना गर्दछन् भन्ने सुनिश्चित गर्न पहुँच परीक्षण र उपचार आवश्यक छ। संस्थाहरूले पहुँच समस्याहरू पहिचान गर्न र समाधान गर्न नियमित पहुँच लेखा परीक्षण र समाधानहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। यस प्रक्रियामा सामग्री र कोडको समीक्षा, सहायक प्रविधिहरूसँग परीक्षण, र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग परीक्षण समावेश गर्नुपर्छ।

अन्तमा, आफ्नो उत्पादन र सेवाहरूमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न चाहने संगठनहरूको लागि पहुँचको संस्कृति सिर्जना गर्नु आवश्यक छ। संगठनहरूसँग स्पष्ट नीति र प्रक्रियाहरू हुनुपर्छ, प्रशिक्षण र शिक्षा प्रदान गर्नुहोस्, नियमित पहुँच परीक्षण र मूल्याङ्कन सञ्चालन गर्नुहोस्, र नियमित पहुँच परीक्षण र उपचार सञ्चालन गर्नुहोस्। त्यसो गरेर, संगठनहरूले सुनिश्चित गर्न सक्छन् कि उनीहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समान पहुँच प्रदान गर्दैछन् र उनीहरूको कानुनी र नैतिक दायित्वहरू पूरा गरिरहेका छन्।

थप पठन

पहुँच भनेको उत्पादनहरू, यन्त्रहरू, सेवाहरू, सवारी साधनहरू, वातावरणहरू, र जानकारीहरू सकेसम्म धेरै व्यक्तिहरूद्वारा प्रयोगयोग्य बनाउने अभ्यास हो, तिनीहरूको क्षमता वा असक्षमतालाई पर्वाह नगरी। यसमा "प्रत्यक्ष पहुँच" (अप्रत्यक्ष पहुँच) र "अप्रत्यक्ष पहुँच" (सहायक प्रविधिसँग अनुकूलता) दुवै समावेश छन्। पहुँच लाभहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र होइन तर अन्य समूहहरू जस्तै मोबाइल उपकरणहरू प्रयोग गर्ने वा ढिलो नेटवर्क जडान भएकाहरू (स्रोत: MDN वेब कागजात, अन्तरक्रिया डिजाइन फाउन्डेशन, Digital.gov)। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहायता गर्न पहुँचसम्बन्धी कानुनहरू अवस्थित छन्, तर डिजाइनरहरूले जसरी पनि प्रयोगका धेरै सन्दर्भहरूमा सबै सम्भावित प्रयोगकर्ताहरूलाई समायोजन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ (स्रोत: अन्तरक्रिया डिजाइन फाउन्डेशन).

सम्बन्धित वेबसाइट डिजाइन सर्तहरू

जानकारी रहनुहोस्! हाम्रो न्यूजलेटरमा सामेल हुनुहोस्
अहिले सदस्यता लिनुहोस् र ग्राहक-मात्र गाइडहरू, उपकरणहरू, र स्रोतहरूमा नि:शुल्क पहुँच पाउनुहोस्।
तपाईं कुनै पनि समयमा सदस्यता रद्द गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको डाटा सुरक्षित छ।
जानकारी रहनुहोस्! हाम्रो न्यूजलेटरमा सामेल हुनुहोस्
अहिले सदस्यता लिनुहोस् र ग्राहक-मात्र गाइडहरू, उपकरणहरू, र स्रोतहरूमा नि:शुल्क पहुँच पाउनुहोस्।
तपाईं कुनै पनि समयमा सदस्यता रद्द गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको डाटा सुरक्षित छ।
जानकारी रहनुहोस्! हाम्रो न्यूजलेटरमा सामेल हुनुहोस्!
अहिले सदस्यता लिनुहोस् र ग्राहक-मात्र गाइडहरू, उपकरणहरू, र स्रोतहरूमा नि:शुल्क पहुँच पाउनुहोस्।
अद्यावधिक रहनुहोस्! हाम्रो न्यूजलेटरमा सामेल हुनुहोस्
तपाईं कुनै पनि समयमा सदस्यता रद्द गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको डाटा सुरक्षित छ।
मेरो कम्पनी
अद्यावधिक रहनुहोस्! हाम्रो न्यूजलेटरमा सामेल हुनुहोस्
🙌 तपाईंले (लगभग) सदस्यता लिनुभएको छ!
तपाईको इमेल इनबक्समा जानुहोस्, र तपाईको इमेल ठेगाना पुष्टि गर्न मैले पठाएको इमेल खोल्नुहोस्।
मेरो कम्पनी
तपाईंले सदस्यता लिनुभयो!
तपाईंको सदस्यताको लागि धन्यवाद। हामी हरेक सोमबार अन्तर्दृष्टि डेटा सहित न्यूजलेटर पठाउँछौं।
शेयर गर्न...