X'inhu CLV? (Valur tal-Ħajja tal-Klijent)

CLV (Customer Lifetime Value) huwa l-ammont totali ta' flus li klijent huwa mistenni li jonfoq fuq il-prodotti jew is-servizzi ta' kumpanija matul ir-relazzjoni kollha tiegħu mal-kumpanija.

X'inhu CLV? (Valur tal-Ħajja tal-Klijent)

CLV (Customer Lifetime Value) huwa kejl ta' kemm klijent huwa mistenni li jonfoq fuq il-prodotti jew is-servizzi ta' kumpanija matul iż-żmien kollu li jagħmlu negozju flimkien. Jgħin lill-kumpaniji jifhmu l-valur fit-tul tal-klijenti tagħhom u jieħdu deċiżjonijiet dwar kemm għandhom jinvestu biex jakkwistawhom u jżommuhom. F'termini sempliċi, huwa mod għall-kumpaniji biex insemmu kemm klijent jiswa għalihom maż-żmien.

Customer Lifetime Value (CLV) hija metrika tan-negozju li tkejjel il-valur totali li klijent iġib lil negozju matul il-kors kollu tar-relazzjoni tiegħu. Hija metrika kruċjali għan-negozji biex isegwuhom peress li tgħinhom jifhmu l-valur fit-tul tal-klijenti tagħhom u jieħdu deċiżjonijiet infurmati dwar il-marketing, il-bejgħ u l-istrateġiji tas-servizz tal-konsumatur.

CLV tqis diversi fatturi bħall-valur medju tal-ordni tal-klijent, in-numru ta 'tranżazzjonijiet li jagħmlu, u t-tul medju tar-relazzjoni tagħhom man-negozju. Billi jikkalkulaw CLV, in-negozji jistgħu jidentifikaw il-klijenti l-aktar siewja tagħhom u jinvestu riżorsi biex iżommuhom, u b'hekk iżidu l-lealtà u d-dħul tal-klijenti maż-żmien.

F'dan l-artikolu, se ngħaddu aktar fil-fond fil-kunċett ta 'CLV, l-importanza tiegħu, u kif in-negozji jistgħu jikkalkulaw u jużawh għall-vantaġġ tagħhom. Se niddiskutu wkoll xi l-aħjar prattiki għat-titjib tal-valur tal-ħajja tal-klijent u l-istrateġiji għall-ingranaġġ tas-CLV biex imexxi t-tkabbir tan-negozju.

X'inhu CLV?

definizzjoni

Customer Lifetime Value (CLV) hija metrika tan-negozju użata biex tkejjel l-ammont totali ta’ flus li klijent huwa mistenni li jonfoq fuq il-prodotti jew is-servizzi ta’ kumpanija matul il-ħajja tiegħu. Essenzjalment, CLV hija tbassir tal-profitt nett li klijent partikolari se jiġġenera għal negozju matul ir-relazzjoni tagħhom.

CLV jiġi kkalkulat billi jiġi mmultiplikat il-valur medju tax-xiri ta' klijent bin-numru ta' drabi li huma mistennija li jagħmlu xirja f'perjodu partikolari, u mbagħad jiġi mmultiplikat dak in-numru bit-tul previst tar-relazzjoni tal-klijent man-negozju.

Importanza

CLV hija metrika importanti għan-negozji għaliex tgħinhom jifhmu l-valur fit-tul tal-klijenti tagħhom. Billi jkunu jafu l-CLV tal-klijenti tagħhom, in-negozji jistgħu jieħdu deċiżjonijiet infurmati dwar kemm għandhom jonfqu fuq l-akkwist u ż-żamma tal-klijenti.

Pereżempju, jekk negozju jaf li klijent partikolari għandu CLV għoli, jista 'jkun lest li jonfoq aktar flus fuq kampanji ta' kummerċjalizzazzjoni biex jakkwista dak il-klijent, billi jkun jaf li l-investiment se jħallas fit-tul. Bl-istess mod, jekk negozju jkun jaf li klijent għandu CLV baxx, jista' jagħżel li jiffoka l-isforzi tiegħu fuq iż-żamma ta' klijenti ta' valur ogħla minflok.

Minbarra li jgħin lin-negozji jieħdu deċiżjonijiet strateġiċi dwar l-akkwist u ż-żamma tal-klijenti, CLV jista 'jintuża wkoll biex jidentifika oqsma fejn negozju jista' jtejjeb il-prodotti jew is-servizzi tiegħu. Billi janalizzaw l-imġieba ta’ klijenti ta’ valur għoli, in-negozji jistgħu jiksbu għarfien dwar dak li jmexxi l-lealtà u s-sodisfazzjon tal-klijenti, u jużaw dik l-informazzjoni biex itejbu l-esperjenza ġenerali tal-klijent tagħhom.

B'mod ġenerali, CLV hija metrika siewja għan-negozji ta 'kull daqs, peress li tipprovdi stampa ċara tal-valur fit-tul tal-klijenti tagħhom u tista' tinforma firxa wiesgħa ta 'deċiżjonijiet strateġiċi.

Kif tikkalkula CLV

Kalkolu tal-Valur tal-Ħajja tal-Klijent (CLV) huwa pass essenzjali biex tifhem il-profitabilità tan-negozju tiegħek. Hawn huma l-passi biex tikkalkula CLV:

Formula

Il-formula għall-kalkolu tas-CLV hija:

CLV = Average Order Value (AOV) x Number of Transactions x Average Customer Lifespan

Fatturi

Valur Medji tal-Ordni (AOV)

L-AOV huwa l-ammont medju ta’ flus li klijent jonfoq fuq kull tranżazzjoni. Biex tikkalkula l-AOV, iddividi d-dħul totali bin-numru totali ta 'tranżazzjonijiet.

Numru ta' Transazzjonijiet

In-numru ta 'tranżazzjonijiet huwa n-numru totali ta' xiri magħmul minn klijent matul ir-relazzjoni tiegħu man-negozju tiegħek.

Medja tal-Ħajja tal-Klijent

Il-ħajja medja tal-klijent hija l-ammont ta' żmien li klijent jibqa' attiv man-negozju tiegħek. Jista' jiġi kkalkulat billi jiġi diviż in-numru totali ta' snin li klijent jibqa' attiv bin-numru totali ta' klijenti.

Eżempju

Ejja ngħidu li klijent jonfoq medja ta’ $100 għal kull tranżazzjoni man-negozju tiegħek, jagħmel 5 tranżazzjonijiet fis-sena, u jibqa’ attiv għal 5 snin. Is-CLV għal dan il-klijent ikun:

CLV = $100 x 5 x 5 = $2,500

Billi tikkalkula CLV għal kull klijent, tista 'tidentifika l-klijenti l-aktar profittabbli u tiżviluppa strateġiji biex iżżommhom.

CLV fl-Istrateġija tan-Negozju

Customer Lifetime Value (CLV) hija metrika tan-negozju kruċjali li tkejjel l-ammont totali ta’ flus li klijent x’aktarx jonfoq fuq il-prodotti jew is-servizzi ta’ kumpanija tul ħajjithom. CLV hija għodda essenzjali għan-negozji biex jifhmu l-valur tal-klijenti tagħhom u kif jallokaw ir-riżorsi biex jimmassimizzaw il-profittabilità.

Akkwist tal-Klijent

L-akkwist tal-klijenti huwa l-proċess li jakkwista klijenti ġodda. L-ispiża tal-akkwist ta' klijenti ġodda tista' tkun sinifikanti, u huwa essenzjali li wieħed jifhem is-CLV ta' dawn il-klijenti biex jiġi żgurat li l-ispiża tal-akkwist tkun iġġustifikata. Billi jifhmu l-CLV ta 'klijenti ġodda, in-negozji jistgħu jieħdu deċiżjonijiet infurmati dwar kemm jonfqu fuq l-akkwist tal-klijenti u liema kanali ta' kummerċjalizzazzjoni huma l-aktar effettivi.

Żamma tal-Klijent

Iż-żamma tal-klijenti hija l-proċess taż-żamma tal-klijenti eżistenti. Billi jżommu l-klijenti, in-negozji jistgħu jnaqqsu l-ispiża tal-akkwist tal-klijenti u jżidu l-profittabilità. Il-fehim tas-CLV tal-klijenti eżistenti huwa kruċjali għall-iżvilupp ta' strateġiji ta' żamma effettivi. Billi jidentifikaw il-klijenti l-aktar siewja, in-negozji jistgħu jfasslu l-isforzi ta 'żamma tagħhom biex jimmassimizzaw il-CLV ta' dawn il-klijenti.

Klijenti Leali

Klijenti leali huma klijenti li ripetutament jixtru minn negozju fuq perjodu estiż. Klijenti leali huma essenzjali għan-negozji minħabba li għandhom CLV ogħla minn klijenti ġodda jew okkażjonali. Billi jiffokaw fuq il-bini ta 'relazzjonijiet b'saħħithom ma' klijenti leali, in-negozji jistgħu jżidu l-profittabbiltà tagħhom u jnaqqsu l-ispiża tal-akkwist tal-klijenti.

Relazzjoni mal-Klijent

Il-bini ta' relazzjonijiet b'saħħithom mal-klijenti huwa kritiku biex timmassimizza CLV. Billi jiffokaw fuq il-bini ta 'relazzjonijiet b'saħħithom mal-klijenti, in-negozji jistgħu jżidu ż-żamma tal-klijenti, jinkoraġġixxu xiri ripetut, u jtejbu s-sodisfazzjon tal-klijent. In-negozji jistgħu jibnu relazzjonijiet b'saħħithom mal-klijenti billi jipprovdu servizz eċċellenti għall-klijenti, esperjenzi personalizzati, u programmi ta' lealtà.

Bħala konklużjoni, il-fehim ta 'CLV huwa kritiku għall-iżvilupp ta' strateġiji kummerċjali effettivi. Billi jiffokaw fuq l-akkwist tal-klijenti, iż-żamma, il-klijenti leali u r-relazzjonijiet mal-klijenti, in-negozji jistgħu jimmassimizzaw il-profittabbiltà u jiżguraw suċċess fit-tul.

Aktar Qari

Customer Lifetime Value (CLV) hija metrika tan-negozju użata biex tiddetermina l-ammont ta’ flus li l-klijenti se jonfqu fuq il-prodotti jew is-servizzi ta’ kumpanija matul iż-żmien (sors: Konsulent ta 'Forbes). Huwa kejl ta' kemm hu siewi klijent għal kumpanija, mhux biss fuq bażi ta' xiri b'xiri iżda fuq relazzjonijiet sħaħ tal-klijenti (sors: Kwalitriċi). CLV jikkunsidra l-valur tad-dħul ta' klijent u jqabbel dak in-numru mat-tul tal-ħajja tal-klijent imbassar tal-kumpanija (sors: HubSpot).

Termini tal-Marketing tal-Websajt Relatati

home » Bennejja tal-websajt » Glossarju » X'inhu CLV? (Valur tal-Ħajja tal-Klijent)

Ibqa' infurmat! Ingħaqad man-newsletter tagħna
Abbona issa u ksib aċċess b'xejn għal gwidi, għodod u riżorsi għall-abbonati biss.
Tista' tneħħi l-abbonament fi kwalunkwe ħin. Id-dejta tiegħek hija sigura.
Ibqa' infurmat! Ingħaqad man-newsletter tagħna
Abbona issa u ksib aċċess b'xejn għal gwidi, għodod u riżorsi għall-abbonati biss.
Tista' tneħħi l-abbonament fi kwalunkwe ħin. Id-dejta tiegħek hija sigura.
Aqsam lil...