Terma & Syarat, Polisi Bayaran Balik, Polisi Privasi & Pendedahan Ahli Gabungan kami

 1. Terma & Syarat
 2. Dasar Bayaran Balik & Pembatalan
 3. Polisi Laman Web
 4. Cookies
 5. Pendedahan Affiliate

Terma dan Syarat

Selamat datang ke laman web websiterating.com yang disediakan oleh Website Rating ( "Website Rating”, “laman web”, “kami” atau “kami”).

Dengan menggunakan maklumat yang dikumpul di Website Rating laman web, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat berikut, termasuk Dasar Privasi kami. Jika anda tidak mahu terikat dengan Terma dan Syarat kami atau Polisi Privasi kami satu-satunya pilihan anda adalah untuk tidak menggunakan Website Rating maklumat.

Menggunakan kandungan websiterating.com

Kami atau pembekal kandungan kami memiliki semua kandungan di tapak web kami dan aplikasi mudah alih kami (secara kolektif "Perkhidmatan"). Maklumat disediakan oleh Website Rating dilindungi oleh Amerika Syarikat dan hak cipta antarabangsa dan undang-undang lain. Selain itu, cara kami menyusun, menyusun dan mengumpulkan kandungan kami dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan peruntukan perjanjian sedunia.

Anda boleh menggunakan kandungan pada Perkhidmatan kami hanya untuk tujuan membeli-belah dan maklumat peribadi, bukan komersial anda sendiri. Menyalin, menerbitkan, penyiaran, pengubahsuaian, pengedaran, atau penghantaran dalam apa jua cara tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Website Rating adalah dilarang sama sekali. Website Rating menyimpan hak milik dan hak harta intelek penuh untuk bahan yang dimuat turun atau diterima daripada Perkhidmatan ini.

Kami dengan ini memberi anda kebenaran untuk memuat turun, mencetak dan menyimpan bahagian kandungan kami yang terpilih (seperti yang ditakrifkan di bawah). Walau bagaimanapun, salinan mestilah untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial anda sendiri, anda tidak boleh menyalin atau menyiarkan kandungan pada mana-mana komputer rangkaian atau menyiarkannya dalam mana-mana media, dan anda tidak boleh mengubah atau mengubah suai kandungan dalam apa jua cara. Anda juga tidak boleh memadam atau menukar sebarang notis hak cipta atau tanda dagangan.

. Website Rating nama dan tanda yang berkaitan, termasuk tetapi tidak terhad kepada nama lain, ikon butang, teks, grafik, logo, imej, reka bentuk, tajuk, perkataan atau frasa, klip audio, pengepala halaman dan nama perkhidmatan yang digunakan pada Perkhidmatan ini ialah tanda dagangan, perkhidmatan tanda, nama dagangan atau harta intelek lain yang dilindungi daripada Website Rating. Mereka tidak boleh digunakan berkaitan dengan mana-mana produk atau perkhidmatan pihak ketiga. Semua jenama dan nama lain adalah hak milik pemiliknya.

Kewajipan pendaftaran

Untuk mengakses perkhidmatan yang disediakan oleh kami Website Rating laman web, pengguna dikehendaki mendaftar "Akaun Pengguna." Akaun Pengguna dan perkhidmatan yang berkaitan secara kolektif dirujuk sebagai "Website Rating Akaun” dalam syarat ini. Pengguna yang membuat Akaun Pengguna akan ditetapkan sebagai "Pemilik Akaun." Semua pengguna Website Rating Akaun bersetuju untuk terikat dengan syarat ini.

Dengan mendaftar untuk Akaun Pengguna, anda bersetuju bahawa alamat e-mel yang diberikan (“Alamat E-mel Pendaftaran”) akan digunakan untuk pemberitahuan rasmi yang berkaitan dengan anda Website Rating Akaun dan perkhidmatan. Kegagalan membaca e-mel atau log masuk ke akaun anda dengan kerap boleh memberi kesan negatif kepada prestasi perkhidmatan.

Pengguna mestilah berumur sekurang-kurangnya 13 tahun untuk mengakses atau menggunakan perkhidmatan tersebut. Kanak-kanak bawah umur mesti menyemak syarat ini dengan ibu bapa atau penjaga yang sah, yang akan bertanggungjawab untuk semua akses dan penggunaan Website Rating Akaun.

Dengan menggunakan perkhidmatan atau mendaftar untuk a Website Rating Akaun, anda bersetuju untuk memberikan maklumat yang tepat dan lengkap, mengekalkan keselamatan akaun anda dan memaklumkan dengan segera Website Rating daripada sebarang pelanggaran keselamatan.

Yuran dan bayaran

Dengan melanggan mana-mana perkhidmatan, anda bersetuju untuk membayar yuran langganan secara tetap pada tarikh yang dipilih. Yuran akan dicaj secara automatik kepada kaedah pembayaran yang disediakan. Kegagalan untuk membayar yuran boleh mengakibatkan penamatan atau penggantungan perkhidmatan.

Caj yang dipertikaikan boleh mengakibatkan penggantungan atau penamatan perkhidmatan. Pengguna bertanggungjawab untuk sebarang bayaran yang berkaitan dengan pertikaian atau caj balik.

Jika menggunakan perkhidmatan untuk pelanggan pihak ketiga, anda tetap bertanggungjawab ke atas semua yuran, walaupun pelanggan anda gagal membuat pembayaran.

Yuran disediakan dalam dolar AS dan tidak termasuk cukai melainkan dinyatakan dengan jelas. Pengguna bersetuju untuk membayar sebarang cukai yang dikenakan dan menanggung rugi Website Rating terhadap sebarang kewajipan yang berkaitan.

Website Rating berhak untuk menukar yuran pada bila-bila masa. Pengguna boleh membatalkan perkhidmatan jika mereka tidak bersetuju dengan perubahan yuran, tetapi tiada bayaran balik akan diberikan untuk yuran yang telah dibayar.

Kandungan pelanggan

Pengguna bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua kandungan yang disiarkan atau dihantar melalui perkhidmatan. Website Rating tidak mengawal kandungan pelanggan dan tidak bertanggungjawab ke atas ketepatan atau kualitinya.

Untuk menyediakan perkhidmatan, Website Rating boleh mengakses dan menggunakan kandungan klien. Dengan menggunakan perkhidmatan, pengguna memberikan Website Rating lesen untuk mengakses, menggunakan dan mengedar kandungan pelanggan untuk tujuan menyediakan perkhidmatan.

Kandungan pelanggan tidak boleh melanggar mana-mana hak harta intelek, melanggar mana-mana undang-undang, atau memfitnah, menipu atau memperdaya.

Kewajipan pelanggan dan penggunaan yang boleh diterima

Pengguna bersetuju untuk mematuhi semua peraturan dan undang-undang tempatan berkenaan kelakuan dan kandungan dalam talian.

Pengguna bertanggungjawab untuk menyediakan semua peralatan dan perkhidmatan yang diperlukan untuk mengakses perkhidmatan.

Pengguna bersetuju untuk tidak terlibat dalam aktiviti berniat jahat, membebankan perkhidmatan atau melanggar had lebar jalur.

Pengguna mesti mematuhi had penghantaran e-mel dan bertanggungjawab untuk menggunakan penyedia pihak ketiga jika perlu.

Pengguna bersetuju untuk tidak menggunakan sumber CPU atau MySQL yang berlebihan, menjadi tuan rumah kepada lanun atau bahan yang melanggar hak cipta, atau terlibat dalam perkongsian fail atau aktiviti BitTorrent.

 • Melanggar, menyalahgunakan, atau melanggar mana-mana paten, hak cipta, tanda dagangan, rahsia dagangan, kerahsiaan, moral, atau hak privasi, atau mana-mana hak proprietari atau harta intelek yang lain;
 • Melanggar atau mempromosikan pelanggaran mana-mana undang-undang;
 • Menjadi fitnah, penipuan, palsu, mengelirukan atau memperdaya;
 • Wujudkan, terdiri daripada, atau dayakan spam, percubaan pancingan data, "surat berantai", "skim piramid" atau Aktiviti Hasad yang lain;
 • Muat naik kandungan lucah, lucah, mengeksploitasi kanak-kanak atau sebaliknya lucah;
 • Sertakan bahan lucah, haram dan/atau tidak sesuai di tapak web anda yang dihoskan dengan kami;
 • Menggalakkan keganasan, keganasan, diskriminasi, ketaksuban, perkauman, kebencian, gangguan atau bahaya terhadap mana-mana individu atau kumpulan.
 • Menyamar sebagai mana-mana orang atau entiti, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, a Website Rating rasmi, ketua forum, panduan atau hos, atau nyatakan secara palsu atau sebaliknya menyalahgambarkan hubungan anda dengan seseorang atau entiti.
 • Mengganggu atau mengganggu Perkhidmatan atau pelayan atau rangkaian yang disambungkan kepada Perkhidmatan, atau tidak mematuhi sebarang keperluan, prosedur, dasar atau peraturan rangkaian yang disambungkan kepada Perkhidmatan.

Penamatan

Website Rating boleh menamatkan akaun atau perkhidmatan kerana pelanggaran syarat ini, permintaan penguatkuasaan undang-undang, isu teknikal atau ketidakaktifan yang berpanjangan.

Pengguna boleh menamatkan perkhidmatan melalui Kawasan Pelanggan. Kegagalan untuk menyelesaikan permintaan pembatalan akan menyebabkan bayaran berterusan.

Tindakan tertentu boleh mengakibatkan penamatan serta-merta, termasuk pemasaran e-mel pukal, penggunaan pemalam yang retak, pengehosan bahan yang menyalahi undang-undang atau tidak sesuai atau tingkah laku kesat terhadap Website Rating kakitangan.

Pemprosesan pembayaran

Perkhidmatan pemprosesan pembayaran untuk Website Rating disediakan oleh Stripe dan tertakluk kepada Perjanjian Akaun Bersambung Stripe, yang merangkumi Syarat Perkhidmatan Stripe (secara kolektif, "Perjanjian Perkhidmatan Stripe"). Dengan bersetuju dengan syarat ini atau terus beroperasi sebagai pemegang akaun pada Website Rating, anda bersetuju untuk terikat dengan Perjanjian Perkhidmatan Stripe, kerana perkara yang sama mungkin diubah suai oleh Stripe dari semasa ke semasa. Sebagai syarat Website Rating mendayakan perkhidmatan pemprosesan pembayaran melalui Stripe, anda bersetuju untuk menyediakan Website Rating maklumat yang tepat dan lengkap tentang anda dan perniagaan anda, dan anda membenarkan Website Rating untuk berkongsinya dan maklumat transaksi yang berkaitan dengan penggunaan perkhidmatan pemprosesan pembayaran yang disediakan oleh Stripe.

Perubahan kepada terma dan syarat kami

Website Rating berhak untuk menukar Terma dan Syarat kami tanpa notis atau liabiliti kepada pelawatnya. Pelawat terikat dengan pengubahsuaian pada Terma dan Syarat kami. Oleh kerana halaman ini boleh berubah dari semasa ke semasa, kami mengesyorkan agar pelawat menyemak halaman ini secara berkala.

Penafian liabiliti

Maklumat yang disediakan oleh Website Rating bersifat umum dan tidak bertujuan untuk menggantikan nasihat profesional. Kami menyediakan kandungan pada Perkhidmatan ini sebagai perkhidmatan kepada anda. Semua maklumat diberikan atas dasar "seadanya" tanpa sebarang jenis waranti, sama ada nyata, tersirat atau berkanun. Penafian ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mana-mana dan semua jaminan kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu dan bukan pelanggaran.

Semasa kami cuba memberikan maklumat yang tepat, kami tidak membuat tuntutan, janji atau jaminan tentang ketepatan atau kesempurnaan maklumat yang diberikan oleh Website Rating. Maklumat disediakan oleh Website Rating boleh diubah, disemak atau diubah suai pada bila-bila masa tanpa notis. Website Rating menafikan sebarang tanggungjawab yang berkaitan dengan maklumat am yang diberikannya pada mana-mana halamannya.

Maklumat yang disediakan di laman web dan komponennya ditawarkan untuk tujuan maklumat sahaja. Pelawat menggunakan Website Rating kandungan semata-mata atas risiko mereka sendiri. Laman web ini tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab ke atas ketepatan, kegunaan, atau ketersediaan sebarang maklumat yang dihantar atau disediakan melalui laman web ini. Dalam apa jua keadaan tidak boleh Website Rating bertanggungjawab kepada mana-mana pihak ketiga untuk kerosakan yang berkaitan dengan menggunakan atau tidak menggunakan kandungannya sama ada tuntutan dikemukakan atas kontrak, tort atau teori undang-undang lain.

Website Rating membentangkan maklumat yang terkandung di laman web ini untuk tujuan mendidik pengguna sahaja. Website Rating bukan pengilang atau penjual mana-mana produk yang diterangkan di laman web ini. Website Rating tidak mengendors mana-mana produk, perkhidmatan, penjual atau pembekal yang disebut dalam mana-mana artikelnya atau iklan yang berkaitan. Website Rating tidak menjamin bahawa perihalan produk atau kandungan lain tapak adalah tepat, lengkap, boleh dipercayai, terkini atau bebas ralat.

Dengan menggunakan Perkhidmatan ini, anda mengakui bahawa penggunaan tersebut adalah pada risiko tunggal anda, termasuk tanggungjawab untuk semua kos yang berkaitan dengan semua servis atau pembaikan yang diperlukan untuk sebarang peralatan yang anda gunakan berkaitan dengan Perkhidmatan ini.

Sebagai pertimbangan separa untuk akses anda kepada Perkhidmatan kami dan penggunaan kandungan, anda bersetuju bahawa Website Rating tidak bertanggungjawab kepada anda dalam apa jua cara sekalipun untuk keputusan yang anda boleh buat atau tindakan atau bukan tindakan anda bergantung pada kandungan. Jika anda tidak berpuas hati dengan perkhidmatan kami atau kandungannya (termasuk Terma dan Syarat penggunaan ini), ubat tunggal dan eksklusif anda adalah untuk menghentikan penggunaan Perkhidmatan kami.

Penggunaan perkhidmatan anda adalah atas risiko anda sendiri. Perkhidmatan disediakan atas dasar "sebagaimana adanya" dan "sebagaimana tersedia". Website Rating, dan pegawai, pekerja, ejen, rakan kongsi dan pemberi lesen mereka dengan jelas menafikan semua waranti dalam apa jua bentuk, sama ada nyata atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada waranti tersirat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu dan bukan pelanggaran.

Website Rating dan pegawai, pekerja, ejen, rakan kongsi dan pemberi lesennya tidak memberi jaminan bahawa (i) perkhidmatan tersebut akan memenuhi keperluan anda; (ii) perkhidmatan tidak akan terganggu, tepat pada masanya, selamat atau bebas ralat; (iii) keputusan yang mungkin diperoleh daripada penggunaan perkhidmatan tersebut adalah tepat atau boleh dipercayai; (iv) kualiti mana-mana produk, perkhidmatan, maklumat atau bahan lain yang dibeli atau diperolehi oleh anda melalui perkhidmatan akan memenuhi jangkaan anda; dan (v) sebarang ralat dalam perisian akan dibetulkan.

Sebarang bahan yang dimuat turun atau sebaliknya diperoleh melalui penggunaan perkhidmatan diakses mengikut budi bicara dan risiko anda sendiri, dan anda akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang kerosakan pada sistem komputer anda atau kehilangan data yang disebabkan oleh muat turun mana-mana bahan tersebut.

Had liabiliti

Anda faham dan bersetuju dengannya Website Rating, dan pegawai, pekerja, ejen, rakan kongsi dan pemberi lesennya tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, khas, berbangkit atau teladan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, ganti rugi untuk kehilangan keuntungan, muhibah, penggunaan, data atau kerugian tidak ketara yang lain (walaupun jika kerugian tersebut boleh dijangka secara munasabah atau Website Rating mempunyai notis sebenar tentang kemungkinan kerosakan tersebut), akibat daripada: (i) penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan perkhidmatan; (ii) kos perolehan barangan dan perkhidmatan pengganti yang terhasil daripada apa-apa barangan, data, maklumat atau perkhidmatan yang dibeli atau diperolehi atau mesej yang diterima atau transaksi yang dibuat melalui atau daripada perkhidmatan itu; (iii) akses tanpa kebenaran atau pengubahan penghantaran atau data anda; (iv) kenyataan atau kelakuan mana-mana pihak ketiga mengenai perkhidmatan; atau (v) apa-apa perkara lain yang berkaitan dengan perkhidmatan itu.

Pilihan undang-undang

Semua isu undang-undang yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Website Rating hendaklah dinilai di bawah undang-undang Negeri Queensland, Australia tanpa mengira sebarang percanggahan prinsip undang-undang.

Sekiranya mahkamah yang mempunyai bidang kuasa mendapati mana-mana Terma dan Syarat ini tidak sah, peruntukan itu akan diputuskan tetapi tidak akan menjejaskan kesahan ketentuan-ketentuan lain dari Terma dan Syarat ini.

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai dasar kami, jangan ragu hubungi kami.

Dasar Bayaran Balik & Pembatalan

At Website Rating, kami menghargai kepuasan anda di atas segalanya. Kami komited untuk menyampaikan perkhidmatan pengehosan yang melebihi jangkaan anda. Walau bagaimanapun, sekiranya anda mendapati perkhidmatan kami tidak memuaskan, kami menawarkan jaminan wang dikembalikan selama 30 hari untuk semua rancangan pengehosan.

Jika anda membatalkan akaun pengehosan anda dalam tempoh 30 hari pertama selepas pendaftaran, kami akan memberikan anda bayaran balik penuh. Ini membolehkan anda sebulan penuh untuk menguji kualiti kelajuan, sokongan dan keselamatan kami.

Syarat:

 • Permintaan penamatan perkhidmatan mesti disiarkan melalui Kawasan Pelanggan anda atau dengan menghubungi pasukan sokongan kami.
 • Pengebilan automatik akan berlaku jika anda telah menyimpan butiran pembayaran, melainkan anda meminta pembatalan.
 • Jaminan wang dikembalikan 30 hari hanya terpakai pada pembayaran pertama untuk pelan bulanan dan layak untuk bayaran balik. Pembaharuan pengehosan seterusnya tidak boleh dikembalikan.
 • Kami berhak untuk menolak bayaran balik jika terdapat bukti penyalahgunaan dasar terma perkhidmatan kami.
 • Membatalkan akaun anda dan memulakan bayaran balik akan menamatkan akaun pengehosan anda dengan serta-merta. 
 • Sebelum meminta pembatalan, pastikan anda telah membuat sandaran, mengalihkan tapak web anda dan memuat turun semua sandaran yang diperlukan.

Cara meminta bayaran balik:

Anda boleh membatalkan akaun pengehosan anda dan meminta bayaran balik daripada Kawasan Pelanggan anda atau dengan menghubungi sokongan kami. Bayaran balik akan dikeluarkan menggunakan kaedah pembayaran asal dan anda boleh menjangkakan jumlah bayaran balik akan diproses dalam masa 5-10 hari perniagaan.

Polisi Laman Web

Kami mengambil serius tentang privasi pengguna kami. Dengan menggunakan Website Rating kandungan, anda menerima Terma dan Syarat kami yang termasuk Dasar Privasi ini. Jika anda tidak mahu terikat Website Rating' Dasar Privasi, atau Terma dan Syarat, satu-satunya ubat anda ialah berhenti menggunakan Website Rating' kandungan.

Perkongsian maklumat

Website Rating mengambil berat privasi pelawat kami. Website Rating tidak berkongsi maklumat yang dikumpulnya, sama ada umum atau peribadi, dalam apa-apa cara khusus dengan pihak ketiga tanpa kebenaran pelawat atau seperti yang dikehendaki oleh undang-undang.

Website Rating boleh mengumpul:

(1) peribadi or

(2) berkaitan dengan pelawat umum maklumat

(1) Maklumat Peribadi (termasuk Alamat E-mel)

Website Rating tidak akan menjual, memajak atau berkongsi maklumat peribadi, termasuk nama pertama dan alamat e-mel, dengan mana-mana pihak ketiga.

Pelawat tidak perlu memberikan maklumat peribadi untuk kegunaan umum tapak. Pengunjung mungkin berpeluang untuk menyediakan Website Rating dengan maklumat peribadi mereka sebagai tindak balas untuk mendaftar Website Ratingsurat berita. Untuk mendaftar ke surat berita, pelawat mungkin dikehendaki memberikan maklumat peribadi seperti nama pertama dan alamat e-mel.

Apabila pelawat meninggalkan komen di laman web kami mengumpulkan data yang ditunjukkan dalam borang komen, dan juga alamat IP pelawat dan rentetan ejen pelayar untuk membantu pengesanan spam. Rentetan anonim yang dibuat dari alamat e-mel anda (juga dipanggil hash) boleh diberikan kepada perkhidmatan Gravatar untuk melihat apakah anda menggunakannya. Dasar privasi perkhidmatan Gravatar tersedia di sini: https://automattic.com/privacy/. Selepas kelulusan komen anda, gambar profil anda dapat dilihat oleh orang ramai dalam konteks komen anda.

Maklumat Umum (2)

Seperti kebanyakan laman web lain, Website Rating menjejaki maklumat umum yang dikaitkan dengan pelawat kami untuk meningkatkan pengalaman pelawat kami dengan menganalisis arah aliran, mentadbir tapak, menjejak pergerakan pengguna di sekitar tapak dan mengumpul maklumat demografi. Maklumat yang dijejaki ini, juga dirujuk sebagai fail log, termasuk tetapi tidak terhad kepada, alamat protokol Internet (IP), jenis penyemak imbas, Pembekal Perkhidmatan Internet (ISP), masa capaian, tapak web yang merujuk, halaman keluar dan aktiviti klik. Maklumat yang dijejaki ini tidak mengenal pasti pelawat secara peribadi (cth, dengan nama).

Sehala Website Rating mengumpul maklumat am ini adalah melalui kuki, fail teks kecil dengan rentetan unik mengenal pasti aksara. Kuki membantu Website Rating menyimpan maklumat tentang keutamaan pelawat, merekodkan maklumat khusus pengguna tentang halaman yang diakses pengguna dan menyesuaikan kandungan web berdasarkan jenis pelayar pelawat atau maklumat lain yang dihantar pelawat melalui penyemak imbas mereka.

Anda boleh melumpuhkan kuki dalam pelayar web anda supaya kuki tidak ditetapkan tanpa kebenaran anda. Ambil perhatian bahawa melumpuhkan kuki mungkin mengehadkan ciri dan perkhidmatan yang tersedia untuk anda. Kuki yang Website Rating set tidak terikat dengan sebarang maklumat peribadi. Maklumat lebih terperinci tentang pengurusan kuki dengan penyemak imbas web tertentu boleh didapati di tapak web pelayar masing-masing.

laman web lain

Website RatingDasar Privasi hanya terpakai untuk Website Rating kandungan. Laman web lain, termasuk laman web yang mengiklankan Website Rating, pautan ke Website Rating, atau itu Website Rating pautan ke, mungkin mempunyai dasar mereka sendiri.

Apabila anda mengklik iklan atau pautan ini, pengiklan atau laman web pihak ketiga ini secara automatik akan menerima alamat IP anda. Teknologi lain, seperti kuki, JavaScript, atau suar web, juga dapat digunakan oleh jaringan iklan pihak ketiga untuk mengukur keberkesanan iklan mereka dan / atau untuk memperibadikan kandungan iklan yang anda lihat.

Website Rating tidak mempunyai kawalan ke atas dan tidak bertanggungjawab ke atas, cara laman web lain ini mengumpul atau menggunakan maklumat anda. Anda harus merujuk kepada dasar privasi masing-masing pelayan iklan pihak ketiga ini untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang amalan mereka serta untuk mendapatkan arahan tentang cara memilih keluar daripada amalan tertentu.

Googlekuki dart Doubleclick

Sebagai vendor pengiklanan pihak ketiga, Google akan meletakkan kuki DART pada komputer anda apabila anda melawat tapak menggunakan DoubleClick atau Google Pengiklanan AdSense. Google menggunakan kuki ini untuk menyiarkan iklan khusus untuk anda dan minat anda. Iklan yang dipaparkan mungkin disasarkan berdasarkan sejarah penyemakan imbas anda yang terdahulu. Kuki DART hanya menggunakan maklumat yang tidak boleh dikenal pasti secara peribadi. Mereka tidak menjejaki maklumat peribadi tentang anda, seperti nama, alamat e-mel, alamat fizikal, nombor telefon, nombor keselamatan sosial, nombor akaun bank atau nombor kad kredit anda. Anda boleh menghalang Google daripada menggunakan kuki DART pada komputer anda dengan melawati Google dasar privasi rangkaian iklan dan kandungan.

Google Penjejakan penukaran AdWords

Laman web ini menggunakan 'Google Program pengiklanan dalam talian AdWords, khususnya fungsi penjejakan penukarannya. Kuki penjejakan penukaran ditetapkan apabila pengguna mengklik pada iklan yang dihantar oleh Google. Kuki ini akan tamat tempoh selepas 30 hari dan tidak memberikan pengenalan peribadi. Jika pengguna melawat halaman tertentu laman web ini dan kuki belum tamat tempoh, kami dan Google akan mengesan bahawa pengguna telah mengklik pada iklan dan telah diubah hala ke halaman ini.

Perubahan dasar

Sila ambil perhatian bahawa kami mungkin mengubah Dasar Privasi kami dari semasa ke semasa. Pengguna boleh melihat Dasar Privasi terbaru kami pada bila-bila masa dengan melawat halaman ini.

Hubungi kami

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai dasar kami, jangan ragu hubungi kami.

Cookies

Ini ialah Dasar Kuki untuk websiterating.com iaitu (“Website Rating”, “laman web”, “kami” atau “kami”).

Melindungi maklumat peribadi anda sangat penting kepada kami dan jatuh tepat ke dalam strategi kami untuk membantu anda, pengunjung. Kami mengesyorkan anda membaca Dasar Privasi kami yang memperincikan bagaimana kami mengumpul, menggunakan dan melindungi maklumat peribadi anda.

Kuki ialah fail komputer kecil, yang boleh dimuat turun ke pemacu keras komputer anda apabila anda melawat tapak web. Kuki ialah fail tidak berbahaya yang boleh membantu meningkatkan pengalaman anda menggunakan tapak web jika pilihan penyemak imbas anda membenarkannya. Tapak web boleh menyesuaikan operasinya mengikut keperluan, suka dan tidak suka anda dengan mengumpulkan dan mengingati pilihan dalam talian anda.

Kebanyakan kuki dipadamkan sebaik sahaja anda menutup penyemak imbas anda – ini dipanggil kuki sesi. Lain-lain, dikenali sebagai kuki berterusan, disimpan pada komputer anda sehingga anda memadamkannya atau ia tamat tempoh (lihat soalan 'Bagaimana saya boleh mengawal atau memadam kuki ini?' di bawah tentang cara memadam kuki).

Kami menggunakan kuki log lalu lintas untuk mengenal pasti halaman mana yang sedang digunakan. Ini membantu kami menganalisis data mengenai lalu lintas halaman web dan memperbaiki laman web kami untuk menyesuaikannya dengan keperluan pengguna. Kami hanya menggunakan maklumat ini untuk tujuan analisis statistik dan kemudian data dikeluarkan dari sistem.

Kami juga bekerjasama dengan pihak ketiga dalam menyediakan perkhidmatan anda melalui laman web kami dan mereka mungkin menetapkan kuki di komputer anda sebagai sebahagian daripada susunan ini.

Bagaimanakah kita menggunakan kuki?

Secara umum, kuki yang digunakan oleh websiterating.com dibahagikan kepada tiga kumpulan:

Kritikal: Kuki ini diperlukan untuk membolehkan anda menggunakan tapak web kami. Tanpa kuki ini, tapak web kami tidak akan berfungsi dengan baik dan anda mungkin tidak dapat menggunakannya.

Interaksi pengguna dan analisis: Ini membantu kami melihat artikel, alatan dan tawaran yang paling menarik minat anda. Maklumat dikumpul tanpa nama – kami tidak tahu orang mana yang telah melakukan apa.

Pengiklanan atau pengesanan: Kami tidak membenarkan pengiklanan tetapi kami mempromosikan diri kami di tapak pihak ketiga dan menggunakan kuki untuk memberitahu anda tentang perkara yang kami fikir anda akan berminat, berdasarkan lawatan anda ke tapak web kami sebelum ini. Kuki membantu kami memahami keberkesanan kami melakukan ini dan mengehadkan bilangan kali anda melihat promosi kami. Kami juga menyertakan pautan ke rangkaian sosial seperti Facebook, dan jika anda berinteraksi dengan kandungan ini, rangkaian sosial mungkin menggunakan maklumat tentang interaksi anda untuk menyasarkan pengiklanan kepada anda di tapak web mereka.

Sebarang kuki yang tidak digunakan untuk menjadikan pengalaman anda ke dan menggunakan laman web dengan lebih baik hanya memberi kami statistik mengenai cara pengguna, secara umum, melayari laman web. Kami tidak menggunakan maklumat yang berasal dari kuki untuk mengenal pasti mana-mana pengguna.

Kami mengaudit jenis kuki yang digunakan di laman web kami, tetapi ada kemungkinan bahawa perkhidmatan yang kami gunakan mungkin membuat perubahan pada nama dan tujuan cookie mereka. Sesetengah perkhidmatan, terutamanya rangkaian sosial seperti Facebook dan Twitter, menukar kuki mereka dengan kerap. Kami sentiasa berhasrat untuk menunjukkan kepada anda maklumat terkini, tetapi mungkin tidak dapat menggambarkan perubahan ini dalam dasar kami.

Bagaimana saya boleh mengawal atau memadam kuki ini?

Majoriti pelayar web secara automatik mendayakan kuki sebagai tetapan lalai. Untuk menghentikan kuki daripada disimpan pada komputer anda pada masa hadapan, anda perlu mengubah tetapan pelayar internet anda. Anda boleh mendapatkan arahan tentang cara melakukan ini dengan mengklik 'Bantuan' dalam bar menu, atau mengikuti ini arahan peramban mengikut pelayar dari AboutCookies.org.

Untuk Google Kuki analitis yang anda juga boleh hentikan Google daripada mengumpul maklumat anda dengan memuat turun dan memasang Google Alat tambah Penyemak Imbas Pilih Keluar Analitis.

Jika anda ingin memadam mana-mana kuki yang sudah ada pada komputer anda, anda perlu mencari fail atau direktori tempat komputer anda menyimpannya – ini cara memadam kuki maklumat harus membantu.

Sila ambil perhatian bahawa dengan memotong cookies kami atau melumpuhkan cookies masa depan anda mungkin tidak dapat menyiarkan mesej di forum kami. Maklumat lanjut mengenai memotong atau mengawal kuki boleh didapati di AboutCookies.org.

Cookies yang Kami Gunakan

Bahagian ini menghuraikan kuki yang kami gunakan.

Kami cuba memastikan senarai ini sentiasa terkini, tetapi adalah mungkin bahawa perkhidmatan yang kami gunakan mungkin membuat perubahan pada nama dan tujuan cookie mereka dan kami mungkin tidak dapat mencerminkan perubahan ini dalam dasar ini.

Kuki Laman Web

Pemberitahuan cookies: Apabila anda baru menggunakan tapak web, anda akan melihat mesej kuki yang memberitahu anda cara dan sebab kami menggunakan kuki. Kami melepaskan kuki untuk memastikan anda hanya melihat mesej ini sekali sahaja. Kami juga menggugurkan kuki untuk memberitahu anda jika kami mengalami masalah menggugurkan kuki yang mungkin menjejaskan pengalaman anda.

Analisis: Ini Google Kuki analitis membantu kami memahami dan meningkatkan pengalaman pengguna kami terhadap tapak web kami. Kami guna Google Analitis untuk menjejak pelawat di tapak ini. Google Analitis menggunakan kuki untuk mengumpul data ini. Untuk mematuhi peraturan baru, Google termasuk a pindaan pemprosesan data.

Komen-komen: Jika anda meninggalkan komen di laman web kami, anda boleh memilih untuk menyimpan nama, alamat e-mel dan laman web dalam kuki anda. Ini adalah untuk kemudahan anda supaya anda tidak perlu mengisi butiran anda sekali lagi apabila anda meninggalkan komen lain. Kuki ini akan berlangsung selama satu tahun. Rentetan anonim yang dibuat dari alamat e-mel anda (juga dipanggil hash) boleh diberikan kepada perkhidmatan Gravatar untuk melihat apakah anda menggunakannya. Dasar privasi perkhidmatan Gravatar tersedia di sini: https://automattic.com/privacy/. Selepas kelulusan komen anda, gambar profil anda dapat dilihat oleh orang ramai dalam konteks komen anda.

Kuki pihak ketiga

Apabila anda menggunakan laman web kami, anda mungkin melihat kuki dihantar oleh pihak ketiga. Maklumat di bawah menunjukkan kuki utama yang mungkin anda lihat dan memberikan penerangan ringkas tentang apa yang dilakukan oleh setiap cookie.

Google Analisis: Kami menggunakan ini untuk memahami cara tapak web digunakan dan diakses untuk meningkatkan pengalaman pengguna – data pengguna semuanya tanpa nama. Google menyimpan maklumat yang dikumpul oleh kuki pada pelayan di Amerika Syarikat. Google juga boleh memindahkan maklumat ini kepada pihak ketiga jika dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang, atau di mana pihak ketiga tersebut memproses maklumat tersebut Googlebagi pihak. Sebarang maklumat yang dijana oleh kuki ini akan digunakan menurut Dasar Privasi kami, Dasar Kuki ini dan Googledasar privasi dan dasar kuki.

Facebook: Facebook menggunakan kuki apabila anda berkongsi kandungan daripada tapak web kami di Facebook. Kami juga menggunakan Analitis Facebook untuk memahami cara halaman Facebook dan tapak web kami digunakan dan untuk mengoptimumkan aktiviti pengguna Facebook berdasarkan pengguna yang berinteraksi dengan kandungan Facebook kami. Data pengguna semuanya tanpa nama. Sebarang maklumat yang dijana oleh kuki ini akan digunakan menurut Dasar Privasi kami, Dasar Kuki ini dan dasar privasi dan dasar kuki Facebook.

Twitter: Twitter menggunakan cookies apabila anda berkongsi kandungan dari laman web kami di Twitter.

linkedin: Linkedin menggunakan kuki apabila anda berkongsi kandungan dari laman web kami di Linkedin.

Pinterest: Pinterest menggunakan kuki apabila anda berkongsi kandungan dari laman web kami di Pinterest.

laman web lain: Di samping itu, apabila anda mengklik beberapa pautan ke laman web lain dari laman web kami, laman web tersebut mungkin menggunakan kuki. Cookies boleh diletakkan oleh pihak ketiga yang menyediakan pautan yang tidak mempunyai kawalan. Artikel di laman web ini mungkin termasuk kandungan tertanam (contohnya video, imej, artikel, dll.). Kandungan tertanam dari laman web lain berkelakuan dengan cara yang sama seperti jika pelawat telah melawat laman web yang lain. Laman web ini boleh mengumpul data tentang anda, menggunakan kuki, menanamkan penjejakan pihak ketiga tambahan dan memantau interaksi anda dengan kandungan tertanam, termasuk mengesan interaksi anda dengan kandungan tertanam jika anda mempunyai akaun dan log masuk ke tapak web tersebut.

Berapa lama kita mengekalkan data anda

Google Kuki analitis _ga disimpan selama 2 tahun dan digunakan untuk membezakan pengguna. Google Kuki analitis _gid disimpan selama 24 jam dan juga digunakan untuk membezakan pengguna. Google Kuki analitis _gat disimpan selama 1 minit dan digunakan untuk mendikit kadar permintaan. Jika anda ingin menarik diri dan menghalang data daripada digunakan oleh Google Lawatan analitis https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Jika anda meninggalkan komen, komen dan metadatanya disimpan selama-lamanya. Ini supaya kami dapat mengenali dan meluluskan sebarang komen susulan secara automatik dan bukannya memegang mereka dalam barisan yang sederhana.

Hak apa yang anda ada ke atas data anda

Jika anda telah meninggalkan komen, anda boleh meminta untuk menerima fail yang dieksport data peribadi yang kami pegang tentang anda, termasuk apa-apa data yang anda berikan kepada kami. Anda juga boleh meminta supaya kami memadamkan apa-apa data peribadi yang kami pegang tentang anda. Ini tidak termasuk sebarang data yang kami wajib menyimpan untuk tujuan pentadbiran, perundangan, atau keselamatan.

Jika anda ingin menarik diri daripada Google Kuki analitis kemudian lawati https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Anda boleh meminta data peribadi anda kapan saja dengan menghubungi kami di [e-mel dilindungi]

Bagaimana kami melindungi data anda

Pelayan kami dihoskan dengan selamat di pusat data tingkat atas dan kami menggunakan protokol HTTPS enkripsi dan pengesahan (HyperText Transfer Protocol Secure) dan SSL (Secure Socket Layer).

Di mana kami menghantar data anda

Komen pengunjung boleh diperiksa melalui perkhidmatan pengesanan spam automatik.

Hubungi kami

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai dasar kami, jangan ragu hubungi kami.

Pendedahan Affiliate

Website Rating ialah tapak semakan bebas yang menerima pampasan daripada syarikat yang produknya kami semak. Terdapat pautan luar di tapak web ini yang merupakan "pautan gabungan" yang merupakan pautan yang mempunyai kod penjejakan khas.

Ini bermakna kita boleh menerima komisen kecil (tanpa kos tambahan kepada anda) jika anda membeli sesuatu melalui pautan ini. Kami menguji setiap produk dengan teliti dan memberi markah yang tinggi hanya dengan yang terbaik. Laman ini dimiliki secara bebas dan pendapat yang dinyatakan di sini adalah milik kita sendiri.

Untuk maklumat lanjut, baca pendedahan sekutu kami. Anda boleh membaca proses semakan kami di sini.

Kongsi ke...