Үүлэн хадгалалтын тайлбар толь

Үүл хадгалах болон үүлэн нөөцлөлтөд түгээмэл хэрэглэгддэг нэр томъёо, үг, технологийн тайлбар толь.

Хуваалцах...