Што е CSS? (Каскадни листови со стилови)

CSS (Cascading Style Sheets) е јазик на стилски лист кој се користи за опишување на презентација на документ напишан на јазик за обележување. Се користи за контрола на распоредот, фонтовите, боите и другите визуелни аспекти на веб-страниците.

Што е CSS? (Каскадни листови со стилови)

CSS или Cascading Style Sheets е јазик за кодирање што се користи за стилизирање и форматирање на веб-страници. Тоа им овозможува на веб-дизајнерите да го контролираат изгледот на текстот, сликите и другите елементи на веб-локацијата, вклучувајќи ја нивната големина, боја и позиција на страницата. Поедноставно кажано, CSS прави веб-локациите да изгледаат убаво и организирано.

CSS или Cascading Style Sheets е програмски јазик кој се користи за опишување на презентација на документ напишан во HTML или XML. CSS се користи за дефинирање на стилот на веб-локација заедно со HTML и е јазик заснован на правила кој ви овозможува да ги дефинирате правилата со одредување групи на стилови кои треба да се применат на одредени елементи или групи елементи на вашата веб-страница.

CSS е моќна алатка која може да го контролира распоредот на повеќе веб-страници одеднаш, заштедувајќи многу работа. Може да манипулира со бои на текст, кутии и други елементи за да создаде убави и функционални веб-страници. CSS опишува како елементите треба да се прикажуваат на екран, на хартија, во говор или на други медиуми, што го прави суштински дел од веб-развојот.

Без разлика дали сте почетник или искусен веб-развивач, разбирањето на CSS е од клучно значење за создавање визуелно привлечна и корисничка веб-страница. Во оваа статија, ќе навлеземе подлабоко во тоа што е CSS, како функционира и различните типови на CSS. Исто така, ќе истражиме некои од најдобрите практики за користење на CSS за да создадеме прекрасни веб-страници кои се и функционални и визуелно привлечни.

Што е CSS?

CSS или Cascading Style Sheets е програмски јазик што се користи за опишување на презентација на документ напишан во HTML или XML. Се користи за стилизирање на HTML елементи и контрола на распоредот на повеќе веб-страници одеднаш.

дефиниција

CSS е јазик заснован на правила кој ги дефинира правилата за тоа како елементите треба да се прикажуваат на екран, хартија, говор или на други медиуми. Тоа им овозможува на програмерите да ја одделат презентацијата на веб-страницата од нејзината содржина, што го олеснува одржувањето и ажурирањето на веб-страницата.

историја

CSS првпат беше воведен во 1996 година и оттогаш претрпе неколку ажурирања и ревизии. Развиен е за да одговори на ограничувањата на HTML во однос на стилот и распоредот. Пред CSS, HTML се користеше за дефинирање на структурата на веб-страницата и нејзината презентација. Сепак, ова го отежна правењето промени во изгледот или дизајнот на веб-локацијата.

Важност

CSS игра клучна улога во веб-развојот бидејќи им овозможува на програмерите да креираат визуелно привлечни и одговорни веб-страници. Овозможува поголема контрола врз презентацијата на веб-локација и им овозможува на програмерите да создадат конзистентен изглед и чувство на повеќе веб-страници.

Како заклучок, CSS е суштинска алатка за веб-програмерите да создаваат визуелно привлечни и одговорни веб-страници. Ја одвојува презентацијата на веб-локацијата од нејзината содржина и им овозможува на програмерите да создадат конзистентен изглед и чувство на повеќе веб-страници.

Основи на CSS

CSS е моќен стилски јазик кој може да се користи за форматирање на изгледот на веб-страницата. Во овој дел, ќе опфатиме некои од основните концепти на CSS, вклучувајќи синтакса, селектори, својства и вредности.

синтакса

CSS е јазик заснован на правила кој користи збир на правила за да одреди како елементите на HTML треба да бидат прикажани на веб-страница. Правилото на CSS се состои од избирач и блок за декларација. Избирачот покажува на HTML елементот за стилизирање, додека блокот за декларација содржи една или повеќе декларации одделени со точка-запирка. Секоја декларација вклучува име на својство на CSS и вредност, одделени со две точки.

Избирачи

Селектори се користат за насочување на одредени HTML елементи на веб-страница. Постојат неколку типови на селектори, вклучувајќи избирачи на елементи, избирачи на класи, избирачи на ID и избирачи на атрибути. Избирачите на елементи таргетираат специфични HTML елементи, додека избирачите на класи цели елементи со специфичен атрибут на класа. ИД селектори цели на елементи со специфичен ID атрибут, додека избирачите на атрибути цели елементи со специфичен атрибут.

Својства

Својствата на CSS се користат за контрола на визуелниот изглед на HTML елементите на веб-страницата. Достапни се многу CSS својства, вклучувајќи боја, големина на фонт, боја на позадина и маргина, меѓу другото. Својствата на CSS може да се постават на специфични вредности, како што се боја или големина на фонт, за да се контролира како се прикажува некој елемент.

Вредности

Вредностите се користат за поставување на специфичните вредности на својствата на CSS. На пример, својството боја може да се постави на одредена вредност на бојата, како црвена, зелена или сина. Други својства, како што е големината на фонтот, може да се постават на специфични вредности, како што се 12px или 16px.

Правила и предност

Правилата на CSS се користат за поставување на стил за одредени HTML елементи на веб-страница. Кога се применуваат повеќе правила на ист елемент, правилото со најголема специфичност и последно применетите ќе имаат предност. Во некои случаи, може да биде неопходно да се користи клучниот збор !important за да се отфрлат другите правила и да се осигура дека се применува специфичен стил.

Како заклучок, CSS е моќен стилски јазик што може да се користи за форматирање на изгледот на веб-страницата. Со разбирање на основите на CSS синтаксата, избирачите, својствата и вредностите, можете да креирате убави и одговорни веб-страници кои се лесни за навигација и визуелно привлечни.

CSS верзии

CSS еволуираше со текот на годините, со воведување на нови верзии за да се задоволат променливите потреби на веб-програмерите. Во моментов, постојат четири главни верзии на CSS: CSS1, CSS2.1, CSS3 и CSS4.

CSS1

CSS1 беше првата верзија на CSS, објавена во 1996 година. Обезбедуваше основни опции за стајлинг како што се бојата на фонтот, големината и стилот. Исто така, овозможи создавање едноставни распореди со специфицирање на позицијата на елементите на страницата. CSS1 беше значително подобрување во однос на претходните методи за стилизирање на веб-страници, кои вклучуваа користење на HTML ознаки за дефинирање на изгледот на елементите.

CSS2.1

CSS2.1 беше објавен во 1998 година и додаде неколку нови функции, вклучително и поддршка за типови медиуми, како што се печатење и екран, и можност за одредување на редоследот по кој елементите треба да се прикажуваат. Исто така, го воведе концептот на селектори, што им овозможи на програмерите да таргетираат одредени елементи на страницата и да применуваат стилови на нив.

CSS3

CSS3 беше претставен во 1999 година и е најновата верзија на CSS. Додаде широк спектар на нови функции, вклучувајќи поддршка за анимации, транзиции и градиенти. CSS3, исто така, воведе нови опции за распоред како што се flexbox и grid, кои овозможуваат креирање на посложени распореди со помалку код. CSS3 сè уште е широко користен денес и стана стандард за модерен веб-развој.

CSS4

CSS4 моментално е во развој и се очекува да биде објавен во блиска иднина. Ќе воведе неколку нови функции, вклучително и поддршка за променливи, што ќе им овозможи на програмерите да дефинираат и повторно да ги користат вредностите низ нивните стилски листови. CSS4 ќе вклучува и нови опции за распоред, како што се барања за контејнери, кои ќе им овозможат на програмерите да креираат одговорни дизајни кои се прилагодуваат на големината на контејнерот во кој се сместени.

Како заклучок, CSS измина долг пат од своето основање, со воведени нови верзии за да се задоволат променливите потреби на веб-програмерите. Секоја верзија додаде нови функции и способности, што го олеснува создавањето сложени распореди и стилови. Со објавувањето на CSS4 на хоризонтот, иднината на веб-развојот изгледа светла, со уште помоќни алатки и опции достапни за програмерите.

CSS и HTML

CSS и HTML се два посебни јазици кои се користат за креирање веб-страници. HTML е јазик за означување што се користи за структурирање на содржината на веб-страница, додека CSS се користи за стилизирање и форматирање на содржината. Во овој дел, ќе истражиме како CSS и HTML работат заедно за да создадат визуелно привлечни веб-страници.

HTML елементи

HTML елементите се градежни блокови на веб-страница. Тие се ознаки кои ја дефинираат структурата и содржината на веб-страницата. HTML-елементите може да се користат за креирање наслови, параграфи, списоци, слики и многу повеќе. Секој HTML елемент има свој сет на својства што може да се стилизираат со користење на CSS.

Јазик на обележување

HTML е јазик за обележување кој користи ознаки за да ја дефинира структурата на веб-страницата. Ознаките се користат за да се приложи содржината и да се даде значење. На пример, на <h1> ознаката се користи за дефинирање на наслов од највисоко ниво, додека на <p> ознаката се користи за дефинирање на параграф. HTML е моќен јазик кој може да се користи за креирање сложени веб-страници.

линкови

Врските се суштински дел од секоја веб-страница. Тие им овозможуваат на корисниците да се движат помеѓу страниците и да пристапуваат до надворешни ресурси. Врските се креираат со помош на <a> ознака и може да се стилизира со помош на CSS. Врските може да се користат и за креирање обележувачи во рамките на веб-страницата, овозможувајќи им на корисниците брзо да скокаат до одредени делови од страницата.

Генерално, CSS и HTML работат заедно за да создадат визуелно привлечни веб-страници. HTML ја дефинира структурата и содржината на веб-страницата, додека CSS се користи за стилизирање и форматирање на таа содржина. Со користење на HTML и CSS заедно, веб-програмерите можат да креираат убави и функционални веб-локации кои се лесни за користење и навигација.

CSS и веб дизајн

CSS игра клучна улога во веб дизајнот. Тоа им овозможува на програмерите да го контролираат визуелниот изглед на веб-страниците и да обезбедат конзистентност на повеќе страници. Во овој дел, ќе истражиме како CSS влијае на различни аспекти на веб дизајнот, вклучувајќи распоред, типографија, боја и слики.

Распоред

CSS им овозможува на веб-програмерите да го контролираат распоредот на веб-страниците. Со користење на CSS, програмерите можат да позиционираат различни елементи на веб-страница, да ја контролираат големината на овие елементи и да се осигураат дека тие постојано се прикажуваат на различни уреди. CSS, исто така, им овозможува на програмерите да креираат одговорни дизајни кои се прилагодуваат на различни големини на екранот, осигурувајќи дека веб-страниците се достапни на сите уреди.

Типографија

CSS им нуди на програмерите широк спектар на опции за контрола на типографијата на веб-страниците. Со CSS, програмерите можат да го контролираат семејството на фонтови, големината на фонтот, висината на линијата и проредот на буквите на текстот на веб-страницата. Тие исто така можат да го контролираат усогласувањето на текстот и растојанието помеѓу различни елементи на веб-страница.

Боја

CSS им овозможува на програмерите да ги контролираат боите што се користат на веб-страницата. Со CSS, програмерите можат да ја постават бојата на позадината на веб-страницата, да ја менуваат бојата на текстот и да ја контролираат бојата на различни елементи на веб-страницата. CSS, исто така, им овозможува на програмерите можност да креираат градиенти и други сложени ефекти во боја.

Слики

CSS им овозможува на програмерите да го контролираат прикажувањето на сликите на веб-страница. Со CSS, програмерите можат да ја контролираат големината на сликите, да ја поставуваат позицијата на сликите на веб-страница и да ја контролираат непроѕирноста на сликите. CSS, исто така, им овозможува на програмерите можност да создаваат сложени ефекти на сликата, како што се паѓачки сенки и граници.

Како заклучок, CSS е суштинска алатка за веб дизајн. Тоа им овозможува на програмерите да го контролираат распоредот, типографијата, бојата и сликите што се користат на веб-страницата, осигурувајќи дека веб-страниците се визуелно привлечни и достапни на сите уреди.

CSS и веб развој

CSS, или Cascading Style Sheets, е суштинска алатка за веб-програмерите. Тоа им овозможува да ја контролираат презентацијата на HTML и XML документи, вклучувајќи го распоредот, боите, фонтовите и многу повеќе.

Надворешен CSS

Надворешниот CSS е посебна датотека што ги содржи сите стилови што ги користи веб-локацијата. Оваа датотека е поврзана со HTML документот користејќи го ознака. Надворешниот CSS е одличен начин да се задржи презентацијата одвоена од содржината, што го олеснува одржувањето и ажурирањето на веб-локацијата. Исто така, овозможува конзистентност на повеќе страници на веб-локација.

Внатрешен CSS

Внатрешниот CSS е дефиниран во HTML документот користејќи го tag. It is useful when you want to apply styles to a single page or a specific section of a website. However, it can make the HTML document cluttered and harder to read.

Вграден CSS

Вградениот CSS е дефиниран во HTML елементот користејќи го атрибутот стил. Корисно е кога сакате да примените стилови на одреден елемент. Сепак, може да го направи HTML документот преполн и потежок за читање. Не е препорачливо да се користи вграден CSS за стајлинг од големи размери.

Пребарувања за медиуми

Пребарувањата за медиумите се користат за примена на различни стилови врз основа на големината на екранот на уредот. Ова овозможува веб-локацијата да реагира и да се прилагодува на различни уреди, како што се телефони, таблети и десктоп компјутери. Медиумските барања може да се дефинираат во надворешната CSS-датотека или во HTML документот.

Како заклучок, CSS е суштинска алатка за веб-програмерите. Овозможува поделба на презентацијата и содржината, што го олеснува одржувањето и ажурирањето на веб-локацијата. Надворешниот CSS се препорачува за стилизирање од големи размери, додека внатрешниот и вградениот CSS се корисни за стилизирање во помал обем. Медиумските барања овозможуваат веб-локацијата да реагира и да се прилагодува на различни уреди.

Предности на CSS

CSS е моќна алатка која им овозможува на веб-програмерите да креираат визуелно привлечни и конзистентни веб-страници. Еве некои од предностите на користењето на CSS:

Забрза

Една од главните предности на CSS е неговата брзина. CSS им овозможува на програмерите да го одделат дизајнот и изгледот на веб-страницата од нејзината содржина. Ова раздвојување може значително да го намали времето на вчитување на веб-страницата, бидејќи прелистувачот не мора да презема повеќе стилски листови за секоја страница. Наместо тоа, прелистувачот го кешира стилскиот лист, кој може да се користи на повеќе страници, што резултира со побрзо време на вчитување на страницата.

доследност

CSS им помага на програмерите да креираат конзистентни дизајни на повеќе веб-страници. Со користење на еден стилски лист, програмерите можат да се погрижат сите страници на веб-локацијата да имаат конзистентен изглед и чувство. Оваа конзистентност може да помогне да се подобри корисничкото искуство, бидејќи корисниците ќе можат полесно да се движат на веб-локацијата и брзо да ги најдат потребните информации.

Одржување

CSS го олеснува одржувањето и ажурирањето на веб-локацијата. Со одвојување на дизајнот и изгледот на веб-локацијата од неговата содржина, програмерите можат да направат промени во дизајнот без да влијаат на содржината. Ова значи дека ако треба да се направи промена во дизајнот на веб-локација, тоа може да се направи брзо и лесно без да се препишува целата веб-страница.

CSS исто така го олеснува правењето промени во изгледот на веб-локацијата. Со користење на CSS, програмерите можат да креираат стилови за повеќекратна употреба кои можат да се применат на повеќе елементи на веб-страница. Ова значи дека ако треба да се направи промена во изгледот на веб-страницата, тоа може да се направи брзо и лесно со ажурирање на листот со стилови на CSS.

Како заклучок, CSS е моќна алатка која нуди многу предности за веб-програмерите. Со користење на CSS, програмерите можат да создадат визуелно привлечни и конзистентни веб-страници кои брзо се вчитуваат и се лесни за одржување и ажурирање.

Референци за CSS

Кога работите со CSS, од суштинско значење е да имате доверлива референца за да се консултирате кога ќе наидете на непознати својства или синтакса. За среќа, има многу достапни ресурси кои ќе ви помогнат ефикасно да го разберете и користите CSS.

W3C

Конзорциумот на World Wide Web (W3C) е примарна организација одговорна за развој и одржување на веб-стандарди, вклучително и CSS. Нивната веб-страница нуди сеопфатна CSS референца која ги опфаќа сите аспекти на јазикот, од основна синтакса до напредни техники за распоред. Референцата е организирана по својство и вклучува примери за тоа како да се користи секоја од нив.

Покрај референцата, веб-страницата на W3C обезбедува и многу други ресурси за учење и користење на CSS, вклучувајќи упатства, спецификации и најдобри практики. Ако сте сериозни за совладување на CSS, веб-страницата на W3C е суштински ресурс.

Модули

CSS е модуларен јазик, што значи дека е составен од посебни модули кои може да се комбинираат за да се создаде комплетен стилски лист. Секој модул е ​​фокусиран на одредена област на CSS, како што се распоред, типографија или боја. Со разложување на CSS на модули, полесно е да се разбере и ефективно да се користи.

Веб-страницата на W3C обезбедува листа на сите CSS модули, заедно со линкови до нивните спецификации. Некои од најважните модули вклучуваат:

  • CSS селектори: Ја дефинира синтаксата за избор на елементи во документ.
  • CSS Box Model: Опишува како елементите се поставени на страницата.
  • CSS Grid Layout: Обезбедува моќен систем за креирање сложени распореди.
  • CSS Transforms: Ви овозможува да ги трансформирате обликот, големината и положбата на елементите.
  • CSS анимации: Ви овозможува да креирате анимации и транзиции користејќи CSS.

Со запознавање со различните CSS модули, можете да станете повешт развивач на CSS и да креирате понапредни и софистицирани дизајни.

Како заклучок, да се има доверлива референца за CSS е од клучно значење за секој развивач што работи со CSS. Веб-страницата на W3C обезбедува обемна референца, заедно со многу други ресурси, за да ви помогне да го совладате CSS. Дополнително, разбирањето на различните CSS модули може да ви помогне да креирате понапредни и пософистицирани дизајни.

CSS анимации

CSS анимациите се моќна алатка која им овозможува на програмерите да креираат динамични и привлечни кориснички искуства на нивните веб-локации. Анимациите може да се користат за да се привлече внимание на одредени елементи на страницата, да се обезбеди повратна информација за корисниците или едноставно да се додаде визуелен интерес.

За да креирате CSS анимација, прво треба да го изберете елементот што сакате да го анимирате, а потоа да ја дефинирате анимацијата користејќи CSS својства. На animation својството се користи за дефинирање на анимацијата и има неколку под-својства што ви дозволуваат да го контролирате времето, времетраењето и другите детали на анимацијата.

Една важна работа што треба да се забележи е дека анимациите можат да бидат интензивни за ресурси, па затоа е важно да ги користите умерено и внимателно. Анимациите треба да го подобрат корисничкото искуство, а не да го намалат, па затоа е важно темелно да ги тестирате и да размислите како тие ќе влијаат на севкупните перформанси на вашата веб-локација.

Еве неколку клучни CSS својства што можете да ги користите за да креирате анимации:

анимација-име

Ова својство го дефинира името на анимацијата што сакате да ја примените на елементот. Можете да дефинирате повеќе анимации и да ги примените на различни елементи на вашата страница.

анимација-времетраење

Ова својство го дефинира должината на времето што ќе и биде потребно на анимацијата за да се заврши. Можете да го одредите времетраењето во секунди или милисекунди.

анимација-тајминг-функција

Ова својство ја дефинира функцијата за тајминг што ќе се користи за контрола на брзината на анимацијата. Постојат неколку однапред дефинирани функции за тајминг што можете да ги користите, како на пр linear, ease-in, и ease-out, или можете да креирате свои сопствени функции за тајминг.

анимација-одложување

Ова својство го дефинира времето што ќе помине пред да започне анимацијата. Ова може да биде корисно ако сакате да го запретете времето на повеќе анимации на страница.

анимација-итерација-броење

Ова својство дефинира колку пати ќе се повтори анимацијата. Можете да наведете одреден број повторувања или можете да ја користите вредноста infinite да креирате анимација која се врти на неодредено време.

анимација-насока

Ова својство ја дефинира насоката во која ќе се репродуцира анимацијата. Можете да наведете normal за напредна анимација, reverse за заостаната анимација, или alternate наизменично помеѓу напред и назад анимации.

анимација-пополнување-режим

Ова својство дефинира како елементот што се анимира треба да биде стилизиран пред и по анимацијата. Можете да наведете none да се остави стилот на елементот непроменет, forwards да се задржи стилот на елементот на крајот од анимацијата, или backwards да се примени стилот на елементот на почетокот на анимацијата.

анимација-игра-состојба

Ова својство дефинира дали анимацијата се репродуцира или паузира. Можете да ја користите вредноста paused да ја паузирате анимацијата или running да го започнете или продолжите.

Како заклучок, CSS анимациите се моќна алатка која може да се користи за создавање динамични и привлечни кориснички искуства на вашата веб-страница. Сепак, важно е да ги користите умерено и внимателно, бидејќи тие можат да бидат интензивни за ресурси и да влијаат на севкупните перформанси на вашата веб-страница. Со разбирање на клучните својства на CSS што се користат за креирање анимации, можете да креирате анимации кои го подобруваат корисничкото искуство и додаваат визуелен интерес на вашата веб-страница.

Повеќе читање

CSS (Cascading Style Sheets) е јазик кој се користи за опишување на презентацијата на јазиците за означување како HTML и XML. Се користи за стилизирање и распоредување на веб-страници со менување на фонтот, бојата, големината и растојанието на содржината, делење на повеќе колони или додавање анимации и други украсни карактеристики. CSS заштедува многу работа и може да го контролира распоредот на повеќе веб-страници одеднаш. (извор: MDN веб-документи, W3Schools)

Поврзани услови за развој на веб-страници

Почетна » Градежни веб-страници » Речник » Што е CSS? (Каскадни листови со стилови)

Останете информирани! Придружете се на нашиот билтен
Претплатете се сега и добијте бесплатен пристап до водичи, алатки и ресурси само за претплатници.
Можете да се откажете во секое време. Вашите податоци се безбедни.
Останете информирани! Придружете се на нашиот билтен
Претплатете се сега и добијте бесплатен пристап до водичи, алатки и ресурси само за претплатници.
Можете да се откажете во секое време. Вашите податоци се безбедни.
Останете информирани! Придружете се на нашиот билтен!
Претплатете се сега и добијте бесплатен пристап до водичи, алатки и ресурси само за претплатници.
Останете во тек! Придружете се на нашиот билтен
Можете да се откажете во секое време. Вашите податоци се безбедни.
Мојата компанија
Останете во тек! Придружете се на нашиот билтен
🙌 Вие сте (скоро) претплатени!
Упатете се до вашето сандаче за е-пошта и отворете ја е-поштата што ви ја испратив за да ја потврдите вашата адреса за е-пошта.
Мојата компанија
Вие сте претплатени!
Ви благодариме за вашата претплата. Секој понеделник испраќаме билтен со проникливи податоци.
Споделете на...