Што е CPP? (Трошоци по купување)

CPP (Cost Per Purchase) е маркетиншка метрика која ги мери трошоците за стекнување на клиент кој купува. Се пресметува со делење на вкупните трошоци на маркетинг кампања со бројот на купувања направени како резултат на таа кампања.

Што е CPP? (Трошоци по купување)

CPP е кратенка за Cost Per Purchase, што е маркетинг метрика што се користи за мерење на трошоците за стекнување на клиент кој купува. Со други зборови, ви кажува колку пари сте потрошиле за рекламирање или маркетинг за да натерате еден клиент да купи нешто од вашиот бизнис. На пример, ако сте потрошиле 100 долари за рекламирање и сте добиле 10 клиенти да купат, вашиот CPP би бил 10 долари по купување. Тоа им помага на бизнисите да ја разберат ефективноста на нивните маркетинг кампањи и да донесат информирани одлуки за тоа каде да го инвестираат својот буџет за рекламирање.

Цена по купување (CPP) е популарна метрика што се користи во маркетингот што им помага на бизнисите да ја измерат ефикасноста на трошоците на нивните рекламни кампањи. CPP е вредност што ја претставува вкупната цена на рекламната кампања поделена со бројот на купувања што произлегле од кампањата. Оваа метрика се користи за да се одреди колку чини да се стекне нов клиент преку одреден канал за рекламирање и им помага на бизнисите да ги оптимизираат своите маркетинг стратегии за да постигнат подобри резултати.

Формулата за пресметување на CPP е едноставна: поделете ги вкупните трошоци на рекламната кампања со бројот на купувања што произлегле од кампањата. Оваа метрика е особено корисна за бизнисите со е-трговија кои сакаат да ја измерат ефективноста на нивните онлајн рекламни кампањи. Со следење на CPP, бизнисите можат да одредат кои канали се најефективни во поттикнувањето на продажбата и соодветно да ги приспособат своите маркетинг стратегии.

Севкупно, CPP е суштинска метрика за бизнисите кои сакаат да ги оптимизираат трошоците за рекламирање и да постигнат подобри резултати. Со мерење на трошковната ефикасност на нивните рекламни кампањи, бизнисите можат да донесат информирани одлуки за тоа како да ги распределат своите буџети за маркетинг и да ги постигнат своите продажни цели.

Што е CPP?

дефиниција

Цена по набавка (CPP) е метрика што се користи во маркетингот која ги пресметува трошоците за стекнување на едно купување. Тоа е клучна метрика за секој бизнис кој сака да ја измери ефикасноста на своите маркетинг кампањи и ефективноста на својата рекламна стратегија. CPP се пресметува со делење на вкупните трошоци за маркетинг кампања со бројот на направени купувања.

Важност

CPP е суштинска мерка за бизнисите да го измерат успехот на нивните маркетинг кампањи. Тоа им помага на огласувачите да ја одредат ефикасноста на нивните рекламни кампањи и да го оптимизираат нивниот буџет за рекламирање. Со пресметување на CPP, бизнисите можат да ја одредат исплатливоста на нивната рекламна стратегија и да донесуваат информирани одлуки за идните маркетинг кампањи.

Како се пресметува?

Формулата за пресметување на CPP е јасна. Се пресметува со делење на вкупните трошоци за маркетинг кампања со бројот на направени купувања. На пример, ако бизнисот потрошил 1000 долари на рекламна кампања на Facebook и примил 50 купувања, CPP би бил 20 долари.

CPP може да се пресмета и со делење на вкупните трошоци на маркетинг кампања со вкупниот број на импресии. Овој метод е корисен за бизнисите кои сакаат да ја измерат ефикасноста на нивните рекламни кампањи во однос на досегот и релевантноста.

За да се оптимизира CPP, бизнисите треба да се фокусираат на зголемување на нивната стапка на конверзија и намалување на вкупните трошоци на нивните маркетинг кампањи. Тие можат да го постигнат тоа со поефективно насочување на својата публика, користење конкурентни цени и промовирање на нивните производи во точниот опсег на цени.

Како заклучок, CPP е клучна метрика која бизнисите треба да ја измерат ефективноста на нивните маркетинг кампањи и да го оптимизираат нивниот буџет за рекламирање. Со пресметување на CPP, бизнисите можат да донесуваат информирани одлуки за нивната стратегија за рекламирање, да ги зголемат приходите и да ја подобрат нивната севкупна ефикасност.

Примери на CPP во акција

Кога станува збор за мерење на успехот на маркетинг кампањата, Cost Per Purchase (CPP) е вредна метрика што може да им помогне на бизнисите да ја одредат ефективноста на нивната рекламна стратегија. Еве неколку примери на CPP во акција:

Е-трговија

За бизнисите со е-трговија, CPP може да биде корисна алатка за оптимизирање на рекламните кампањи и зголемување на приходите. Со пресметување на CPP за секој производ, бизнисите можат да идентификуваат кои производи имаат највисоки и најниски профитни маржи и соодветно да ја приспособат својата стратегија за рекламирање.

На пример, да речеме дека бизнисот продава низа производи со различни цени. Со пресметување на CPP за секој производ, тие можат да одредат кои производи се најпрофитабилни и да го прилагодат својот буџет за рекламирање за да се фокусираат на тие производи. Ова може да им помогне да постигнат повисок поврат на инвестицијата (ROI) за нивните трошоци за рекламирање.

Рекламирање

Во светот на рекламирањето, CPP често се користи за мерење на исплатливоста на различните рекламни канали. Со споредување на CPP на различни канали, огласувачите можат да одредат кои канали се најисплатливи за нивната целна публика.

На пример, да речеме дека огласувачот води кампања и на рекламите на Facebook и Google Реклами. Со пресметување на CPP за секој канал, тие можат да одредат кој канал е поисплатлив за нивната целна публика. Ова може да им помогне да ја оптимизираат својата стратегија за рекламирање и да постигнат повисока стапка на конверзија.

Генерално, CPP е вредна метрика за бизнисите кои сакаат да ја оптимизираат својата стратегија за рекламирање и да ги зголемат приходите. Со пресметување на CPP за секој производ или канал, бизнисите можат да донесуваат одлуки засновани на податоци и да останат конкурентни во својата индустрија.

Како да се оптимизира CPP

Ако сакате да ја максимизирате ефикасноста на вашите маркетинг кампањи, оптимизирањето на вашата цена по набавка (CPP) е клучен чекор. CPP е метрика која ги мери трошоците за стекнување на едно купување од клиент. Со оптимизирање на вашата CPP, можете да го подобрите враќањето на инвестицијата (ROI) и да ги зголемите вашите профитни маржи. Еве неколку стратегии кои ќе ви помогнат да го оптимизирате вашиот CPP:

Подобрување на стапката на конверзија

Еден од најефикасните начини за оптимизирање на вашата CPP е преку подобрување на стапката на конверзија. Вашата стапка на конверзија е процентот на посетители на веб-страницата кои купуваат. Со зголемување на стапката на конверзија, можете да стекнете повеќе купувања без да го зголемите буџетот за рекламирање. Еве неколку начини да ја подобрите стапката на конверзија:

 • Оптимизирајте го дизајнот на вашата веб-страница за да ја направите попријателска и интуитивна за корисниците
 • Користете убедливо пишување за да ги нагласите придобивките од вашите производи
 • Користете висококвалитетни слики и видеа за да ги прикажете вашите производи
 • Понудете стимулации како што се бесплатна испорака или попусти за да ги поттикнете купувањата
 • Користете социјални докази како што се прегледи и оценки од клиенти за да изградите доверба со потенцијалните клиенти

Насочување на вистинската публика

Друг важен фактор за оптимизирање на вашата CPP е таргетирање на вистинската публика. Со допирање на вистинските луѓе со вашите рекламни кампањи, можете да ја зголемите веројатноста за купување. Еве неколку начини да ја насочите вистинската публика:

 • Користете алатки за таргетирање на публиката, како што се рекламите на Фејсбук за да допрете до луѓе кои најверојатно ќе бидат заинтересирани за вашите производи
 • Користете аналитика на податоци за да ги идентификувате демографијата, интересите и однесувањето на вашата целна публика
 • Користете кампањи за ретаргетирање за да допрете до луѓе кои претходно ја посетиле вашата веб-страница или изразиле интерес за вашите производи
 • Користете пораки и слики што резонираат со вашата целна публика

Конкурентни цени

Конкурентните цени се исто така важен фактор за оптимизирање на вашата CPP. Со наоѓање на вистинската рамнотежа помеѓу цената и вредноста, можете да стекнете набавки додека одржувате здрава профитна маржа. Еве неколку стратегии кои ќе ви помогнат да го пронајдете вистинскиот опсег на цени:

 • Истражете ги стратегиите за цени на вашите конкуренти и соодветно прилагодете ги цените
 • Користете динамични цени за да ги прилагодите вашите цени врз основа на побарувачката и понудата на пазарот
 • Користете промоции и попусти за да ги поттикнете купувањата без да ги жртвувате профитните маржи
 • Користете аналитика на податоци за да ја идентификувате оптималната цена за вашите производи

Како заклучок, оптимизирањето на вашата CPP е од суштинско значење за максимизирање на ефикасноста на вашите маркетинг кампањи. Со подобрување на стапката на конверзија, таргетирање на вистинската публика и наоѓање на вистинскиот опсег на цени, можете да ги зголемите вашите рентабилност и профитни маржи. Користете ги стратегиите наведени погоре за да ја оптимизирате вашата CPP и да ги постигнете вашите маркетинг цели.

Повеќе читање

Цена по купување (CPP) е маркетиншка метрика што се користи за пресметување на трошоците за стекнување на вистински корисник со делење на вкупните трошоци на маркетинг кампања со бројот на направени купувања. Познат е и како цена по нарачка и вообичаено се користи во е-трговија за мерење на трошковната ефикасност на кампањите. (извор: GreedyGame, ThoughtMetric, Aperoltech, DanielNytra.com)

Поврзани услови за маркетинг на веб-страници

Почетна » Градежни веб-страници » Речник » Што е CPP? (Трошоци по купување)

Споделете на...