Што е стапка на конверзија? (CR)

Стапка на конверзија (CR) е процентот на посетители на веб-локација кои завршуваат посакувано дејство, како што е купување или пополнување формулар, од вкупниот број посетители кои ја посетиле веб-локацијата.

Што е стапка на конверзија? (CR)

Стапка на конверзија (CR) е процентот на луѓе кои преземаат посакувана акција на веб-локација или реклама, како што се купување или пополнување формулар, во споредба со вкупниот број на луѓе кои го посетуваат или прегледуваат. На пример, ако 100 луѓе посетат веб-локација и 10 од нив купуваат, стапката на конверзија би била 10%.

Стапката на конверзија (CR) е клучна метрика во дигиталниот маркетинг што ја мери ефективноста на веб-локацијата или одредена целна страница во претворањето на посетителите во клиенти или постигнувањето на посакуваната цел. Се изразува како процент и го претставува бројот на успешни конверзии поделен со вкупниот број посетители или интеракции. Високата стапка на конверзија покажува дека значителен дел од посетителите ја преземаат посакуваната акција и дека веб-страницата или целната страница функционира добро.

CR може да варира во зависност од видот на бизнисот, индустријата, целната публика и маркетинг целите. На пример, веб-локацијата за е-трговија може да има за цел да ги претвори посетителите во клиенти со купување, додека веб-локацијата за генерирање на потенцијални води може да се фокусира на собирање информации за контакт или генерирање на потенцијални клиенти. CR, исто така, може да биде под влијание на различни фактори како што се дизајнот, содржината, распоредот, употребливоста и повикувањето за акција на веб-локацијата или целната страница. Затоа, разбирањето и оптимизирањето на CR е од клучно значење за секој бизнис кој сака да ги подобри своите онлајн перформанси, да ја зголеми продажбата и да го максимизира ROI.

Што е стапка на конверзија?

дефиниција

Стапката на конверзија (CR) е метрика која го мери процентот на посетители на веб-локација или целна страница кои преземаат посакувана акција. Оваа акција може да биде што било, од купување, регистрирање за настан, претплата на билтен или пополнување формулар за контакт. Формулата за пресметување на стапката на конверзија е:

Conversion Rate = (Number of Conversions / Number of Visitors) x 100%

На пример, ако веб-локацијата има 1,000 посетители и 50 од нив купиле, стапката на конверзија би била 5%.

Важност

Стапката на конверзија е важна метрика за бизнисите бидејќи ја мери ефективноста на нивните маркетинг напори и дизајнот на веб-страниците. Високата стапка на конверзија значи дека поголем процент од посетителите ја преземаат посакуваната акција, што може да доведе до повеќе продажби, потенцијални клиенти или други вредни акции.

Подобрувањето на стапката на конверзија е клучен фокус на оптимизацијата на стапката на конверзија (CRO), која вклучува правење промени на веб-локација или целна страница за да се зголеми веројатноста посетителите да ја преземат саканата акција. CRO може да вклучи правење промени во дизајнот, копирање, понуда, таргетирање на публиката, поставување копчиња, приказ на разговор или видео, тестирање A/B и многу повеќе.

Високата стапка на конверзија, исто така, може да има позитивно влијание врз вредноста на бизнисот, бидејќи може да доведе до зголемен приход, лојалност на клиентите и упатување од уста на уста.

Во индустријата, просечните стапки на конверзија варираат во голема мера во зависност од видот на веб-страницата и индустријата. На пример, според Wordstream, просечната стапка на конверзија за веб-страниците за е-трговија е околу 2.86%, додека просечната стапка на конверзија за маркетинг содржина е околу 2.9%. Сепак, важно е да се забележи дека овие бројки може да варираат во голема мера во зависност од конкретната веб-страница и индустријата.

Како заклучок, стапката на конверзија е клучна метрика за бизнисите да ја следат и оптимизираат со цел да ги подобрат своите маркетинг напори и да поттикнат вредни активности од посетителите на нивните веб-локации.

Како да се пресмета стапката на конверзија

Формула

Стапката на конверзија (CR) е метрика што се користи за мерење на бројот на посетители на веб-локација кои завршуваат саканото дејство. Формулата за пресметување на CR е:

CR = (Conversions / Total Visits) x 100

пример

Да речеме дека вашата веб-страница имаше 10,000 посетители за еден месец и од тие посетители, 500 ја завршија посакуваната акција. За да го пресметаме CR, ќе ја искористиме формулата погоре:

CR = (500 / 10,000) x 100
CR = 5%

Затоа, CR за вашата веб-страница е 5%.

Важно е да се напомене дека CR може да варира во зависност од саканото дејство. На пример, ако саканото дејство е да се пополни формулар, тогаш формулата CR би изгледала вака:

CR = (Form Submissions / Total Visits) x 100

Во овој случај, броител би бил бројот на поднесени формулари, а именителот би бил вкупниот број на посети на веб-страницата.

Пресметувањето на CR е важен чекор во разбирањето колку добро функционира вашата веб-страница во однос на постигнување на нејзините цели. Со следење на CR со текот на времето, можете да одредите дали промените на вашата веб-страница или маркетинг стратегија имаат позитивно или негативно влијание врз конверзиите.

Фактори кои влијаат на стапката на конверзија

Стапката на конверзија е клучна метрика за секој бизнис кој сака да го зголеми своето онлајн присуство. Го мери процентот на посетители кои ја преземаат саканата акција на веб-локација, како што се купување, пополнување формулар или преземање датотека. Високата стапка на конверзија значи дека вашата веб-страница е ефикасна во претворањето на посетителите во потенцијални клиенти или клиенти. Сепак, неколку фактори можат да влијаат на стапката на конверзија на веб-локацијата.

Интернет Дизајн

Дизајнот на вашата веб-страница игра значајна улога во одредувањето на стапката на конверзија. Добро дизајнираната веб-локација може да привлече посетители и да ги задржи ангажирани, додека лошо дизајнираната веб-страница може да ги избрка. Еве неколку елементи на дизајнот кои можат да влијаат на стапката на конверзија:

 • Навигација: Јасното и лесно мени за навигација може да им помогне на посетителите брзо да го најдат она што го бараат.
 • Распоред: Чистиот и организиран распоред може да им олесни на посетителите да ја скенираат содржината и да преземат акција.
 • Шема на бои: Боите можат да предизвикаат емоции и да влијаат на однесувањето на посетителите. Изборот на вистинската шема на бои може да помогне да се создаде позитивно корисничко искуство.
 • Копчиња за повик за акција (CTA): поставеноста, големината и бојата на копчињата CTA може да влијаат на стапката на конверзија. Тестирањето на различни варијации преку A/B тестирањето може да помогне во оптимизирањето на копчињата CTA.

Корисникот Искуство

Корисничкото искуство (UX) е уште еден критичен фактор што може да влијае на стапката на конверзија. UX се однесува на тоа како посетителите комуницираат со вашата веб-страница и целокупното искуство што го имаат. Еве неколку UX елементи кои можат да влијаат на стапката на конверзија:

 • Брзина на вчитување: веб-локацијата со бавно вчитување може да ги фрустрира посетителите и да доведе до високи стапки на отскокнување.
 • Мобилна реакција: Со зголемената употреба на мобилни уреди, имањето веб-локација одговорна за мобилни телефони е од суштинско значење за обезбедување на беспрекорно корисничко искуство.
 • Поддршка за разговор: Нудењето поддршка за разговор може да им помогне на посетителите брзо да добијат одговор на нивните прашања, што доведува до повисоки стапки на конверзија.
 • Видео содржина: Вклучувањето видео содржина на вашата веб-локација може да помогне да се ангажираат посетителите и да се зголеми времето што го поминуваат на вашата веб-локација.

Стратегии за маркетинг

Маркетинг стратегиите исто така можат да влијаат на стапката на конверзија. Еве неколку маркетиншки елементи кои можат да влијаат на стапката на конверзија:

 • Целна публика: Познавањето на вашата целна публика и создавањето содржина што резонира со неа може да помогне да се зголеми стапката на конверзија.
 • Прикажи рекламирање: Рекламирањето со прикажување може да помогне да се привлечат посетители на вашата веб-страница, но треба да биде релевантно и привлечно.
 • Маркетинг со содржина: Создавањето висококвалитетна содржина што обезбедува вредност за посетителите може да помогне да се воспостави доверба и кредибилитет, што доведува до повисоки стапки на конверзија.
 • Рекламирање на Фејсбук: Рекламирањето на Фејсбук може да помогне да се насочи кон одредена публика и да се придвижи сообраќајот кон вашата веб-страница.

Понуда и понуда за вредност

Понудата и понудата за вредност се критични елементи кои можат да влијаат на стапката на конверзија. Еве неколку фактори кои треба да се земат предвид:

 • Понуда: Понудата треба да биде привлечна и релевантна за целната публика. Нудењето попусти, бесплатни проби или бесплатна испорака може да помогне да се зголеми стапката на конверзија.
 • Предлог за вредност: Предлогот за вредност треба да биде јасен и концизен, нагласувајќи ги придобивките од вашиот производ или услуга.

Како заклучок, оптимизирањето на стапката на конверзија бара холистички пристап кој зема предвид неколку фактори, вклучувајќи дизајн на веб-страница, корисничко искуство, маркетинг стратегии, понуда и понуда за вредност. Со тестирање и оптимизирање на овие елементи, бизнисите можат да ги подобрат своите стапки на конверзија и да го зголемат своето онлајн присуство.

Оптимизација на стапката на конверзија (CRO)

дефиниција

Оптимизација на стапка на конверзија (CRO) е процес на подобрување на процентот на посетители на веб-локации кои завршуваат посакуваното дејство на веб-локацијата, како што се купување, пополнување формулар или пријавување за услуга. Целта на CRO е да ја зголеми стапката на конверзија, што е процентот на посетители кои ја преземаат посакуваната акција.

Предности

CRO може да обезбеди неколку придобивки за бизнисите, вклучувајќи:

 • Зголемени приходи: со подобрување на стапката на конверзија, бизнисите можат да генерираат повеќе приходи од нивната веб-страница.
 • Подобро корисничко искуство: CRO може да им помогне на бизнисите да создадат подобро корисничко искуство за посетителите на нивните веб-локации, што може да доведе до зголемено задоволство и лојалност на клиентите.
 • Подобрен маркетинг рентабилност: со оптимизирање на стапката на конверзија, бизнисите можат да го подобрат својот поврат на инвестицијата (ROI) за нивните маркетинг кампањи.

Процесот на

Процесот на CRO вклучува неколку чекори, вклучувајќи:

 1. Анализирање на податоците на веб-локациите: Бизнисите мора прво да ги анализираат податоците на нивната веб-локација за да разберат како корисниците комуницираат со нивната локација и да ги идентификуваат областите за подобрување.
 2. Создавање хипотеза: Врз основа на анализата на податоците, бизнисите можат да создадат хипотеза за тоа какви промени можат да направат за да ја подобрат стапката на конверзија.
 3. Спроведување промени: бизнисите потоа можат да ги имплементираат промените на нивната веб-локација, како што е промена на изгледот или копијата на страницата.
 4. A/B тестирање: За да се утврди дали промените се ефективни, бизнисите можат да спроведат A/B тестирање, кое вклучува прикажување на две верзии на страница на различни корисници и мерење која верзија има подобра работа.
 5. Резултати од мониторингот: Бизнисите мора постојано да ги следат резултатите од нивните напори за CRO и да прават прилагодувања по потреба.

А / Б тестирање

A/B тестирањето е критична компонента на CRO процесот. Со прикажување на две верзии на страница на различни корисници, бизнисите можат да одредат која верзија има подобра работа и да донесуваат одлуки засновани на податоци за тоа кои промени да ги имплементираат на нивната веб-локација. Тестирањето A/B може да им помогне на бизнисите да оптимизираат различни елементи на нивната веб-локација, како што се изгледот, копирањето и повиците за акција.

Видео маркетинг

Видео маркетингот исто така може да биде ефективна алатка за CRO. Со вградување видеа на нивната веб-страница, бизнисите можат да обезбедат попривлечна и информативна содржина за своите посетители, што може да доведе до зголемени конверзии. Видеата може да се користат за прикажување производи или услуги, обезбедување упатства или демонстрации или споделување препораки од клиенти.

Како заклучок, Conversion Rate Optimization (CRO) е критична компонента на секоја успешна маркетинг стратегија. Со анализа на податоците на веб-страниците, создавање хипотези, спроведување на промени, спроведување на A/B тестирање и следење на резултатите, бизнисите можат да ги подобрат своите стапки на конверзија и да ги постигнат своите маркетинг цели. Инкорпорирањето на видео маркетинг може да биде и ефикасен начин за ангажирање посетители и зголемување на конверзиите.

Заклучок

Како заклучок, стапката на конверзија (CR) е критична метрика за секој бизнис кој сака да ја измери ефективноста на своите маркетинг кампањи. Со пресметување на стапката на конверзија, можете да одредите колку посетители на вашата веб-локација или целна страница го преземаат посакуваното дејство, како што е купување или обезбедување информации за контакт.

Сепак, важно е да се има на ум дека стапките на конверзија не се единствената метрика што е важна. Тие треба да се користат заедно со други метрики за да се добие целосна слика за вашите маркетинг напори. Дополнително, стапките на конверзија може да варираат во голема мера во зависност од фактори како што се видот на кампањата, индустријата и целната публика.

За да ја оптимизирате вашата стапка на конверзија, треба постојано да ја тестирате и подобрувате вашата маркетинг стратегија. Ова може да вклучи правење промени во дизајнот, пораките и таргетирањето на вашата веб-локација. Со следење на вашата стапка на конверзија и правење прилагодувања по потреба, можете да го зголемите вашиот ROI и да ги постигнете вашите деловни цели.

Повеќе читање

Стапката на конверзија (CR) е метрика што се користи во дигиталниот маркетинг за да се измери процентот на посетители на веб-локации кои преземаат посакувана акција, како што се купување, пополнување формулар или претплата на услуга. Формулата за пресметување на стапката на конверзија е (Конверзии / Вкупно посети) x 100. Стапката на конверзија може да се изрази како пропорција или процент. (извор: Workana, Outvio, Алатки за аналитика, HackerNoon)

Поврзани услови за маркетинг на веб-страници

Почетна » Градежни веб-страници » Речник » Што е стапка на конверзија? (CR)

Останете информирани! Придружете се на нашиот билтен
Претплатете се сега и добијте бесплатен пристап до водичи, алатки и ресурси само за претплатници.
Можете да се откажете во секое време. Вашите податоци се безбедни.
Останете информирани! Придружете се на нашиот билтен
Претплатете се сега и добијте бесплатен пристап до водичи, алатки и ресурси само за претплатници.
Можете да се откажете во секое време. Вашите податоци се безбедни.
Останете информирани! Придружете се на нашиот билтен!
Претплатете се сега и добијте бесплатен пристап до водичи, алатки и ресурси само за претплатници.
Останете во тек! Придружете се на нашиот билтен
Можете да се откажете во секое време. Вашите податоци се безбедни.
Мојата компанија
Останете во тек! Придружете се на нашиот билтен
🙌 Вие сте (скоро) претплатени!
Упатете се до вашето сандаче за е-пошта и отворете ја е-поштата што ви ја испратив за да ја потврдите вашата адреса за е-пошта.
Мојата компанија
Вие сте претплатени!
Ви благодариме за вашата претплата. Секој понеделник испраќаме билтен со проникливи податоци.
Споделете на...