ჩვენი წესები და პირობები, თანხის დაბრუნების პოლიტიკა, კონფიდენციალურობის პოლიტიკა და შვილობილი კომპანიის გამჟღავნება

 1. წესები და პირობები
 2. თანხის დაბრუნებისა და გაუქმების პოლიტიკა
 3. კონფიდენციალურობის წესები
 4. Cookies პოლიტიკის
 5. შვილობილი გამჟღავნება

ვადები და პირობები

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება websiterating.com-ის მიერ მოწოდებულ ვებსაიტზე Website Rating ("Website Rating", "ვებგვერდი", "ჩვენ" ან "ჩვენ").

საიტზე შეგროვებული ინფორმაციის გამოყენებით Website Rating ვებსაიტზე, თქვენ ეთანხმებით, რომ იყოთ შეკრული შემდეგი წესებით და პირობებით, მათ შორის ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ჩათვლით. თუ არ გსურთ იყოთ შეკრული ჩვენი წესებით და პირობებით ან ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკით, თქვენი ერთადერთი ვარიანტია არ გამოიყენოთ Website Rating ინფორმაციას.

websiterating.com-ის კონტენტის გამოყენება

ჩვენ ან ჩვენი კონტენტის პროვაიდერები ვფლობთ მთელ კონტენტს ჩვენს ვებსაიტზე და ჩვენს მობილურ აპლიკაციებზე (ერთობლივად „სერვისები“). მიერ მოწოდებული ინფორმაცია Website Rating დაცულია შეერთებული შტატების და საერთაშორისო საავტორო და სხვა კანონებით. გარდა ამისა, ჩვენი შინაარსის შედგენის, მოწყობისა და აწყობის წესი დაცულია საავტორო უფლებების შესახებ მსოფლიო კანონებითა და ხელშეკრულების დებულებებით.

თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ კონტენტი ჩვენს სერვისებზე მხოლოდ თქვენი პირადი, არაკომერციული სავაჭრო და საინფორმაციო მიზნებისთვის. კოპირება, გამოქვეყნება, მაუწყებლობა, მოდიფიკაცია, გავრცელება ან გადაცემა რაიმე ფორმით წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე Website Rating მკაცრად აკრძალულია. Website Rating იტოვებს უფლებას და სრულ ინტელექტუალურ უფლებებს ამ სერვისებიდან გადმოწერილი ან სხვაგვარად მიღებული მასალებისთვის.

ჩვენ გაძლევთ უფლებას ჩამოტვირთოთ, დაბეჭდოთ და შეინახოთ ჩვენი კონტენტის არჩეული ნაწილები (როგორც ეს განსაზღვრულია ქვემოთ). თუმცა, ასლები უნდა იყოს თქვენი პირადი და არაკომერციული გამოყენებისთვის, თქვენ არ შეგიძლიათ დააკოპიროთ ან განათავსოთ კონტენტი ქსელის კომპიუტერზე ან გადაიტანოთ იგი ნებისმიერ მედიაში, და თქვენ არ შეგიძლიათ შეცვალოთ ან შეცვალოთ შინაარსი რაიმე ფორმით. თქვენ ასევე არ შეგიძლიათ წაშალოთ ან შეცვალოთ საავტორო უფლებების ან სავაჭრო ნიშნის შენიშვნები.

ის Website Rating სახელი და ასოცირებული ნიშნები, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება სხვა სახელებით, ღილაკების ხატულებით, ტექსტით, გრაფიკით, ლოგოებით, სურათებით, დიზაინით, სათაურებით, სიტყვებით ან ფრაზებით, აუდიო კლიპებით, გვერდის სათაურებით და სერვისების სახელებით, რომლებიც გამოიყენება ამ სერვისებში არის სავაჭრო ნიშნები, სერვისები ნიშნები, სავაჭრო სახელები ან სხვა დაცული ინტელექტუალური საკუთრება Website Rating. მათი გამოყენება არ შეიძლება მესამე მხარის პროდუქტებთან ან სერვისებთან დაკავშირებით. ყველა სხვა ბრენდი და სახელი მათი მფლობელების საკუთრებაა.

სარეგისტრაციო ვალდებულებები

ჩვენს მიერ მოწოდებულ სერვისებზე წვდომისთვის Website Rating ვებსაიტზე, მომხმარებლებს მოეთხოვებათ დაარეგისტრირონ „მომხმარებლის ანგარიში“. მომხმარებლის ანგარიში და მასთან დაკავშირებული სერვისები ერთობლივად მოიხსენიება როგორც "Website Rating ანგარიში“ ამ პირობებში. მომხმარებელი, რომელიც ქმნის მომხმარებლის ანგარიშს, დაინიშნება როგორც "ანგარიშის მფლობელი". ყველა მომხმარებელი Website Rating ანგარიში თანახმაა იყოს შეკრული ამ პირობებით.

მომხმარებლის ანგარიშზე დარეგისტრირებით, თქვენ ეთანხმებით, რომ მოწოდებული ელ.ფოსტის მისამართი („რეგისტრაციის ელ. ფოსტის მისამართი“) გამოყენებული იქნება თქვენსთან დაკავშირებული ოფიციალური შეტყობინებებისთვის. Website Rating ანგარიში და მომსახურება. ელ.წერილების წაკითხვა ან თქვენს ანგარიშში რეგულარულად შესვლა შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს სერვისების მუშაობაზე.

მომხმარებლები უნდა იყვნენ არანაკლებ 13 წლის, რომ მიიღონ ან გამოიყენონ სერვისები. არასრულწლოვანებმა უნდა განიხილონ ეს პირობები მშობელთან ან კანონიერ მეურვესთან, რომელიც იქნება პასუხისმგებელი მის ყველა წვდომაზე და გამოყენებაზე Website Rating ანგარიში.

სერვისების გამოყენებით ან დარეგისტრირებით ა Website Rating ანგარიში, თქვენ თანახმა ხართ მიაწოდოთ ზუსტი და სრული ინფორმაცია, შეინარჩუნოთ თქვენი ანგარიშის უსაფრთხოება და დაუყოვნებლივ აცნობოთ Website Rating უსაფრთხოების ნებისმიერი დარღვევის შესახებ.

გადასახადი და გადახდა

ნებისმიერი სერვისის გამოწერით, თქვენ თანახმა ხართ, რეგულარულად გადაიხადოთ სააბონენტო გადასახადი არჩეულ თარიღზე. საკომისიო ავტომატურად დაირიცხება მითითებულ გადახდის მეთოდზე. საფასურის გადაუხდელობამ შეიძლება გამოიწვიოს მომსახურების შეწყვეტა ან შეჩერება.

სადავო გადასახადებმა შეიძლება გამოიწვიოს მომსახურების შეჩერება ან შეწყვეტა. მომხმარებლები პასუხისმგებელნი არიან ნებისმიერ საფასურზე, რომელიც დაკავშირებულია დავებს ან გადასახადებთან.

თუ იყენებთ სერვისებს მესამე მხარის მომხმარებლებისთვის, თქვენ დარჩებით პასუხისმგებელი ყველა საკომისიოზე, მაშინაც კი, თუ თქვენი კლიენტები ვერ განახორციელებენ გადახდას.

გადასახადები მოცემულია აშშ დოლარში და არ მოიცავს გადასახადებს, თუ ცალსახად არ არის მითითებული. მომხმარებლები თანხმდებიან გადაიხადონ ნებისმიერი მოქმედი გადასახადი და აანაზღაურონ Website Rating ნებისმიერი დაკავშირებული ვალდებულების წინააღმდეგ.

Website Rating იტოვებს უფლებას შეცვალოს საფასური ნებისმიერ დროს. მომხმარებლებს შეუძლიათ გააუქმონ სერვისები, თუ ისინი არ ეთანხმებიან საკომისიოს ცვლილებებს, მაგრამ თანხის დაბრუნება არ მოხდება უკვე გადახდილი გადასახადისთვის.

კლიენტის შინაარსი

მომხმარებლები მხოლოდ პასუხისმგებელნი არიან ყველა შინაარსზე, რომელიც გამოქვეყნებულია ან გადაცემულია სერვისების მეშვეობით. Website Rating არ აკონტროლებს კლიენტის შინაარსს და არ არის პასუხისმგებელი მის სიზუსტესა და ხარისხზე.

მომსახურების გაწევისთვის, Website Rating შეუძლია კლიენტის კონტენტზე წვდომა და გამოყენება. სერვისების გამოყენებით, მომხმარებლები აძლევენ გაცემას Website Rating მომსახურების მიწოდების მიზნით კლიენტის კონტენტის წვდომის, გამოყენებისა და გავრცელების ლიცენზია.

კლიენტის კონტენტი არ უნდა არღვევდეს რაიმე ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს, არ უნდა არღვევდეს კანონებს ან იყოს ცილისმწამებლური, თაღლითური ან მატყუარა.

კლიენტის ვალდებულებები და მისაღები გამოყენება

მომხმარებლები თანხმდებიან, დაიცვან ყველა ადგილობრივი წესი და კანონი ონლაინ ქცევისა და შინაარსის შესახებ.

მომხმარებლები პასუხისმგებელნი არიან უზრუნველყონ ყველა საჭირო აღჭურვილობა და სერვისი სერვისებზე წვდომისთვის.

მომხმარებლები თანხმდებიან, რომ არ ჩაერთონ მავნე საქმიანობაში, არ გადატვირთონ სერვისები ან არ დაარღვიონ გამტარუნარიანობის ლიმიტები.

მომხმარებლებმა უნდა დაიცვან ელ.ფოსტის გაგზავნის ლიმიტები და პასუხისმგებელნი არიან მესამე მხარის პროვაიდერების გამოყენებაზე საჭიროების შემთხვევაში.

მომხმარებლები თანხმდებიან, რომ არ გამოიყენონ გადაჭარბებული CPU ან MySQL რესურსები, არ უმასპინძლონ მეკობრეებს ან საავტორო უფლებების დამრღვევ მასალას, არ ჩაერთონ ფაილების გაზიარებაში ან BitTorrent აქტივობებში.

 • არღვევს, მიითვისებს ან არღვევს პატენტს, საავტორო უფლებებს, სავაჭრო ნიშნებს, სავაჭრო საიდუმლოებას, კონფიდენციალურობას, მორალურ ან კონფიდენციალურობის უფლებებს, ან სხვა საკუთრების ან ინტელექტუალური საკუთრების უფლებას;
 • ნებისმიერი კანონის დარღვევა ან ხელშეწყობა;
 • იყავი ცილისმწამებლური, თაღლითური, ყალბი, შეცდომაში შემყვანი ან მატყუარა;
 • შეადგინოს, შედგებოდეს ან ჩართოს სპამი, ფიშინგის მცდელობები, „ჯაჭვის ასოები“, „პირამიდული სქემები“ ან სხვა მავნე აქტივობა;
 • ატვირთეთ პორნოგრაფიული, ვულგარული, ბავშვების ექსპლუატაცია ან სხვაგვარად უხამსი შინაარსი;
 • ჩართეთ პორნოგრაფიული, უკანონო და/ან შეუსაბამო მასალა ჩვენთან განთავსებული თქვენს ვებსაიტზე/საიტებზე;
 • ხელი შეუწყეთ ტერორიზმის, ძალადობის, დისკრიმინაციის, ფანატიზმის, რასიზმის, სიძულვილის, შევიწროების ან ზიანის მიყენებას ნებისმიერი ინდივიდის ან ჯგუფის მიმართ.
 • რაიმე პიროვნების ან ერთეულის, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, ა Website Rating თანამდებობის პირი, ფორუმის ლიდერი, გიდი ან წამყვანი, ან ტყუილად განაცხადეთ ან სხვაგვარად არასწორად წარმოადგინეთ თქვენი კუთვნილება პიროვნებასთან ან ერთეულთან.
 • ჩაერიოთ ან შეაფერხოთ სერვისებთან ან სერვერებთან ან ქსელებთან დაკავშირებული სერვისები, ან არ დაემორჩილოთ სერვისებთან დაკავშირებული ქსელების ნებისმიერ მოთხოვნას, პროცედურას, პოლიტიკას ან რეგულაციას.

შეწყვეტა

Website Rating შეუძლია შეწყვიტოს ანგარიშები ან სერვისები ამ პირობების დარღვევის, სამართალდამცავი ორგანოების მოთხოვნების, ტექნიკური საკითხების ან გახანგრძლივებული უმოქმედობის გამო.

მომხმარებლებს შეუძლიათ შეწყვიტონ მომსახურება კლიენტთა ზონის მეშვეობით. გაუქმების მოთხოვნების შეუსრულებლობა გამოიწვევს საკომისიოს გაგრძელებას.

გარკვეულმა ქმედებებმა შეიძლება გამოიწვიოს დაუყოვნებელი შეწყვეტა, მათ შორის ელექტრონული ფოსტის მარკეტინგი, გატეხილი დანამატების გამოყენება, უკანონო ან შეუსაბამო მასალის ჰოსტინგი ან შეურაცხმყოფელი ქცევა. Website Rating პერსონალი.

გადახდის გადამამუშავებელი

გადახდის დამუშავების სერვისები Website Rating მოწოდებულია Stripe-ის მიერ და ექვემდებარება Stripe დაკავშირებული ანგარიშის შეთანხმება, რომელიც მოიცავს Stripe მომსახურების პირობები (კოლექტიური, "Stripe Services Agreement"). ამ პირობებზე დათანხმებით ან ანგარიშის მფლობელის მუშაობის გაგრძელებით Website Rating, თქვენ ეთანხმებით, რომ იყოთ ვალდებული Stripe სერვისების შეთანხმებით, რადგან იგივე შეიძლება შეიცვალოს Stripe-ის მიერ დროდადრო. როგორც პირობა Website Rating Stripe-ის მეშვეობით გადახდის დამუშავების სერვისების ჩართვით, თქვენ ეთანხმებით უზრუნველყოფას Website Rating ზუსტი და სრული ინფორმაცია თქვენსა და თქვენი ბიზნესის შესახებ და თქვენ უფლებას აძლევთ Website Rating გააზიაროთ ის და ტრანზაქციის ინფორმაცია, რომელიც დაკავშირებულია Stripe-ის მიერ მოწოდებული გადახდის დამუშავების სერვისების გამოყენებასთან.

ცვლილებები ჩვენს წესებსა და პირობებში

Website Rating იტოვებს უფლებას შეცვალოს ჩვენი წესები და პირობები მისი ვიზიტორების მიმართ შეტყობინების ან პასუხისმგებლობის გარეშე. სტუმრები ვალდებულნი არიან ცვლილებებით ჩვენს წესებსა და პირობებში. იმის გამო, რომ ეს გვერდი დროდადრო შეიძლება შეიცვალოს, ჩვენ გირჩევთ, რომ ვიზიტორებმა პერიოდულად გადახედონ ამ გვერდს.

პასუხისმგებლობის უარყოფა

ინფორმაცია მოწოდებული Website Rating ზოგადი ხასიათისაა და არ არის გამიზნული პროფესიული რჩევის შემცვლელად. ჩვენ გთავაზობთ ამ სერვისების შინაარსს, როგორც სერვისს თქვენთვის. ყველა ინფორმაცია მოწოდებულია „როგორც არის“ საფუძველზე რაიმე სახის გარანტიის გარეშე, იქნება ეს გამოხატული, ნაგულისხმევი თუ კანონიერი. ეს უარი პასუხისმგებლობაზე მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება ამით, ნებისმიერ და ყველა გარანტიას ვაჭრობის, კონკრეტული მიზნისთვის ვარგისიანობისა და არადარღვევის შესახებ.

მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვცდილობთ მივაწოდოთ ზუსტი ინფორმაცია, ჩვენ არ ვაძლევთ პრეტენზიას, დაპირებას ან გარანტიას მოწოდებული ინფორმაციის სიზუსტის ან სისრულის შესახებ Website Rating. მიერ მოწოდებული ინფორმაცია Website Rating შეიძლება შეიცვალოს, გადაიხედოს ან შეიცვალოს ნებისმიერ დროს გაფრთხილების გარეშე. Website Rating უარს ამბობს ნებისმიერ პასუხისმგებლობაზე, რომელიც დაკავშირებულია ზოგად ინფორმაციას, რომელსაც იგი აწვდის მის ნებისმიერ გვერდზე.

ვებსაიტზე მოწოდებული ინფორმაცია და მისი კომპონენტები შემოთავაზებულია მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის. სტუმრები იყენებენ Website Rating შინაარსი მხოლოდ საკუთარი რისკის ქვეშ. ეს საიტი არ არის პასუხისმგებელი ან პასუხისმგებელი საიტის მეშვეობით გადაცემული ან ხელმისაწვდომი ნებისმიერი ინფორმაციის სიზუსტეზე, სარგებლიანობაზე ან ხელმისაწვდომობაზე. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა Website Rating პასუხისმგებელი იქნება ნებისმიერი მესამე მხარის წინაშე მისი შინაარსის გამოყენებასთან ან გამოუყენებლობასთან დაკავშირებული ზიანისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ პრეტენზიები მოწოდებულია კონტრაქტზე, დელიქტურობაზე ან სხვა იურიდიულ თეორიებზე.

Website Rating წარმოგიდგენთ ამ ვებ-გვერდზე არსებულ ინფორმაციას მხოლოდ მომხმარებლების განათლების მიზნით. Website Rating არ არის ამ ვებგვერდზე აღწერილი რომელიმე პროდუქტის მწარმოებელი ან გამყიდველი. Website Rating არ უჭერს მხარს რომელიმე პროდუქტს, მომსახურებას, გამყიდველს ან პროვაიდერს, რომელიც მითითებულია მის რომელიმე სტატიაში ან დაკავშირებულ რეკლამაში. Website Rating არ იძლევა გარანტიას, რომ პროდუქტის აღწერა ან საიტის სხვა შინაარსი არის ზუსტი, სრული, სანდო, აქტუალური ან შეცდომების გარეშე.

ამ სერვისების გამოყენებით თქვენ აცნობიერებთ, რომ ასეთი გამოყენება არის თქვენი რისკის ქვეშ, მათ შორის პასუხისმგებლობა ყველა ხარჯზე, რომელიც დაკავშირებულია ყველა საჭირო სერვისთან ან აღჭურვილობის შეკეთებასთან, რომელსაც იყენებთ ამ სერვისებთან დაკავშირებით.

როგორც ნაწილობრივი განხილვა ჩვენს სერვისებზე თქვენი წვდომისა და შინაარსის გამოყენების შესახებ, თქვენ ეთანხმებით ამას Website Rating არ არის პასუხისმგებელი თქვენს წინაშე რაიმე ფორმით, თქვენ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების ან თქვენი ქმედებებისა და არამოქმედებების შესახებ, რომლებიც დამოკიდებულია შინაარსზე. თუ თქვენ უკმაყოფილო ხართ ჩვენი სერვისებით ან მათი შინაარსით (მათ შორის, გამოყენების წესები და პირობები), თქვენი ერთადერთი და ექსკლუზიური საშუალებაა შეწყვიტოთ ჩვენი სერვისების გამოყენება.

სერვისით სარგებლობა მხოლოდ თქვენი რისკის ქვეშაა. სერვისი გათვალისწინებულია „როგორც არის“ და „როგორც ხელმისაწვდომია“. Website Ratingდა მათი ოფიცრები, თანამშრომლები, აგენტები, პარტნიორები და ლიცენზიანტები პირდაპირ უარყოფენ ყველა სახის გარანტიას, გამოხატული თუ ნაგულისხმევი, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ ვაჭრობის, კონკრეტული მიზნისთვის ვარგისიანობისა და არადარღვევის ნაგულისხმევი გარანტიებით.

Website Rating და მისი ოფიცრები, თანამშრომლები, აგენტები, პარტნიორები და ლიცენზიანტები არ იძლევიან გარანტიას, რომ (i) სერვისი დააკმაყოფილებს თქვენს მოთხოვნებს; (ii) სერვისი იქნება უწყვეტი, დროული, უსაფრთხო ან უშეცდომო; (iii) შედეგები, რომლებიც შეიძლება მიღებულ იქნეს სერვისის გამოყენებით, იქნება ზუსტი ან სანდო; (iv) თქვენ მიერ სერვისის საშუალებით შეძენილი ან მოპოვებული ნებისმიერი პროდუქტის, მომსახურების, ინფორმაციის ან სხვა მასალის ხარისხი დააკმაყოფილებს თქვენს მოლოდინს; და (v) პროგრამული უზრუნველყოფის ნებისმიერი შეცდომა გამოსწორდება.

ნებისმიერი მასალა, რომელიც ჩამოტვირთულია ან სხვაგვარად არის მოპოვებული სერვისის გამოყენებით, ხელმისაწვდომია თქვენი შეხედულებისამებრ და რისკით და თქვენ იქნებით მხოლოდ პასუხისმგებელი თქვენი კომპიუტერის სისტემის ნებისმიერ დაზიანებაზე ან მონაცემთა დაკარგვაზე, რომელიც გამოწვეულია ნებისმიერი ასეთი მასალის ჩამოტვირთვის შედეგად.

შეზღუდვა პასუხისმგებლობა

თქვენ პირდაპირ გესმით და ეთანხმებით ამას Website Ratingდა მისი ოფიცრები, თანამშრომლები, აგენტები, პარტნიორები და ლიცენზიანტები არ იქნებიან პასუხისმგებელი თქვენს წინაშე რაიმე პირდაპირი, არაპირდაპირი, შემთხვევითი, სპეციალური, თანმიმდევრული ან სამაგალითო ზარალისთვის, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, მოგების დაკარგვის, გუდვილის ზარალისთვის, გამოყენება, მონაცემები ან სხვა არამატერიალური დანაკარგები (მაშინაც კი, თუ ასეთი დანაკარგები გონივრულად მოსალოდნელია ან Website Rating აქვს ფაქტობრივი გაფრთხილება ასეთი ზიანის შესაძლებლობის შესახებ, რომელიც გამოწვეულია: (i) სერვისით სარგებლობის ან უუნარობის გამო; (ii) შემცვლელი საქონლისა და მომსახურების შესყიდვის ღირებულება, რომელიც წარმოიქმნება შეძენილი ან მოპოვებული ნებისმიერი საქონლის, მონაცემების, ინფორმაციის ან მომსახურების ან მიღებული შეტყობინებების ან სერვისის მეშვეობით ან სერვისის მეშვეობით დადებული ტრანზაქციის შედეგად; (iii) თქვენი გადაცემების ან მონაცემების უნებართვო წვდომა ან შეცვლა; (iv) ნებისმიერი მესამე მხარის განცხადებები ან ქცევა სერვისზე; ან (v) მომსახურებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სხვა საკითხი.

კანონის არჩევანი

ყველა სამართლებრივი საკითხი, რომელიც წარმოიქმნება ან დაკავშირებულია გამოყენებასთან Website Rating უნდა შეფასდეს კუინსლენდის შტატის, ავსტრალიის კანონების მიხედვით, კანონის ნებისმიერი კონფლიქტის პრინციპების მიუხედავად.

თუ იურისდიქციის მქონე სასამართლო აღმოაჩენს რომელიმე წინამდებარე დებულებას არასწორად, ეს დებულება გაუქმდება, მაგრამ გავლენას არ მოახდენს წინამდებარე წესებისა და პირობების დარჩენილი დებულებების მოქმედებაზე.

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვები ჩვენს პოლიტიკასთან დაკავშირებით, მოგერიდებათ დაგვიკავშირდით.

თანხის დაბრუნებისა და გაუქმების პოლიტიკა

At Website Rating, ჩვენ ყველაზე მეტად ვაფასებთ თქვენს კმაყოფილებას. ჩვენ მზად ვართ მოგაწოდოთ ჰოსტინგის სერვისი, რომელიც გადააჭარბებს თქვენს მოლოდინს. თუმცა, თუ ჩვენი სერვისი არადამაკმაყოფილებელი აღმოჩნდა, ჩვენ გთავაზობთ 30-დღიან თანხის დაბრუნების გარანტიას ჰოსტინგის ყველა გეგმისთვის.

თუ თქვენ გააუქმებთ ჰოსტინგის ანგარიშს დარეგისტრირებიდან პირველი 30 დღის განმავლობაში, ჩვენ დაგიბრუნებთ სრულ თანხებს. ეს საშუალებას გაძლევთ მთელი თვე შეამოწმოთ ჩვენი სიჩქარის, მხარდაჭერისა და უსაფრთხოების ხარისხი.

პირობები:

 • სერვისის შეწყვეტის მოთხოვნები უნდა გამოქვეყნდეს თქვენი კლიენტთა ზონის მეშვეობით ან ჩვენს მხარდაჭერის ჯგუფთან დაკავშირებით.
 • ავტომატური ბილინგი მოხდება, თუ შენახული გაქვთ გადახდის დეტალები, თუ არ მოითხოვთ გაუქმებას.
 • 30-დღიანი თანხის დაბრუნების გარანტია ვრცელდება მხოლოდ თვიური გეგმების პირველ გადახდაზე და დასაშვებია თანხის დაბრუნება. ჰოსტინგის შემდგომი განახლებები ანაზღაურებადია.
 • ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას უარი თქვან თანხის დაბრუნებაზე, თუ არსებობს მტკიცებულება ჩვენი მომსახურების პირობების ბოროტად გამოყენების შესახებ.
 • თქვენი ანგარიშის გაუქმება და თანხის დაბრუნების დაწყება დაუყოვნებლივ შეწყვეტს თქვენს ჰოსტინგის ანგარიშს. 
 • გაუქმების მოთხოვნამდე, დარწმუნდით, რომ შექმენით სარეზერვო ასლი, გადაიტანეთ თქვენი ვებსაიტი და ჩამოტვირთეთ ყველა საჭირო სარეზერვო ასლი.

როგორ მოვითხოვოთ თანხის დაბრუნება:

შეგიძლიათ გააუქმოთ თქვენი ჰოსტინგის ანგარიში და მოითხოვოთ თანხის დაბრუნება თქვენი კლიენტის ზონიდან ან დაუკავშირდით ჩვენს მხარდაჭერას. თანხის დაბრუნება გაიცემა გადახდის ორიგინალური მეთოდის გამოყენებით და შეგიძლიათ ველოდოთ დაბრუნებული თანხის დამუშავებას 5-10 სამუშაო დღის განმავლობაში.

კონფიდენციალურობის წესები

ჩვენ ძალიან სერიოზულად ვუყურებთ ჩვენი მომხმარებლების კონფიდენციალურობას. Გამოყენებით Website Rating შინაარსით, თქვენ ეთანხმებით ჩვენს წესებსა და პირობებს, რომლებიც მოიცავს ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას. თუ არ გინდა შებოჭილი Website Ratingკონფიდენციალურობის პოლიტიკა, ან წესები და პირობები, თქვენი ერთადერთი გამოსავალი არის გამოყენების შეწყვეტა Website Rating' შინაარსი.

ინფორმაციის გაცვლის

Website Rating ძალიან სერიოზულად ეკიდება ჩვენი ვიზიტორების კონფიდენციალურობას. Website Rating არ უზიარებს მის მიერ შეგროვებულ ინფორმაციას, ზოგად თუ პირადს, რაიმე კონკრეტულად მესამე პირებს ვიზიტორთა თანხმობის გარეშე ან კანონით სხვაგვარად მოთხოვნილი.

Website Rating შეიძლება შეაგროვოს:

(1) პირადი or

(2) ზოგადად ვიზიტორებთან დაკავშირებული ინფორმაცია

(1) პერსონალური ინფორმაცია (ელ.ფოსტის მისამართების ჩათვლით)

Website Rating არასოდეს გაყიდის, იჯარით ან გაუზიარებს პერსონალურ ინფორმაციას, მათ შორის სახელებს და ელფოსტის მისამართებს, მესამე მხარეს.

ვიზიტორებს არ მოეთხოვებათ პირადი ინფორმაციის მიწოდება საიტის ზოგადი გამოყენებისთვის. ვიზიტორებს შეიძლება ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ Website Rating დარეგისტრირების საპასუხოდ მათი პირადი ინფორმაციით Website Rating-ის ბიულეტენი. ბიულეტენში დასარეგისტრირებლად, ვიზიტორებს შეიძლება მოეთხოვოთ პერსონალური ინფორმაციის მიწოდება, როგორიცაა სახელები და ელექტრონული ფოსტის მისამართები.

როდესაც ვიზიტორები ტოვებენ კომენტარებს საიტზე, ჩვენ ვაგროვებთ მონაცემებს, რომლებიც ნაჩვენებია კომენტარების ფორმაში, ასევე ვიზიტორის IP მისამართს და ბრაუზერის მომხმარებლის აგენტის სტრიქონს, რათა დაგეხმაროთ სპამის აღმოჩენაში. თქვენი ელ.ფოსტის მისამართიდან შექმნილი ანონიმური სტრიქონი (ასევე უწოდებენ ჰეშს) შეიძლება მიეწოდოს Gravatar სერვისს, რათა ნახოთ, იყენებთ თუ არა მას. Gravatar სერვისის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ხელმისაწვდომია აქ: https://automattic.com/privacy/. თქვენი კომენტარის დამტკიცების შემდეგ თქვენი პროფილის სურათი ჩანს თქვენი კომენტარის კონტექსტში.

(2) ზოგადი ინფორმაცია

ბევრი სხვა ვებსაიტის მსგავსად, Website Rating თვალყურს ადევნებს ჩვენს ვიზიტორებთან დაკავშირებულ ზოგად ინფორმაციას, რათა გაზარდოს ჩვენი ვიზიტორების გამოცდილება ტენდენციების ანალიზით, საიტის ადმინისტრირებით, მომხმარებლის მოძრაობის თვალყურის დევნება საიტზე და დემოგრაფიული ინფორმაციის შეგროვებით. ეს ინფორმაცია, რომელსაც თვალს ადევნებთ, ასევე მოიხსენიებენ როგორც ჟურნალის ფაილებს, მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება, ინტერნეტ პროტოკოლის (IP) მისამართებს, ბრაუზერის ტიპებს, ინტერნეტ სერვისის პროვაიდერებს (ISP), წვდომის დროს, მითითებულ ვებსაიტებს, გასვლის გვერდებს და დაწკაპუნების აქტივობას. ეს ინფორმაცია, რომელსაც თვალყურს ადევნებთ, არ ავლენს ვიზიტორს პირადად (მაგ. სახელით).

ერთი გზა Website Rating აგროვებს ამ ზოგად ინფორმაციას ქუქიების, მცირე ზომის ტექსტური ფაილის მეშვეობით, სიმბოლოების უნიკალური საიდენტიფიკაციო სტრიქონით. ქუქიები გვეხმარება Website Rating შეინახეთ ინფორმაცია ვიზიტორთა პრეფერენციების შესახებ, ჩაწერეთ მომხმარებლისთვის სპეციფიკური ინფორმაცია გვერდებზე, რომლებსაც მომხმარებლები წვდებიან და დააკონფიგურირეთ ვებ კონტენტი ვიზიტორის ბრაუზერის ტიპის ან სხვა ინფორმაციის მიხედვით, რომელსაც ვიზიტორი აგზავნის ბრაუზერის საშუალებით.

თქვენ შეგიძლიათ გამორთოთ ქუქი ფაილები თქვენს ბრაუზერში ისე, რომ ქუქიები არ დაყენდეს თქვენი ნებართვის გარეშე. გაითვალისწინეთ, რომ ქუქიების გამორთვამ შეიძლება შეზღუდოს თქვენთვის ხელმისაწვდომი ფუნქციები და სერვისები. ფუნთუშები რომ Website Rating კომპლექტი არ არის მიბმული რაიმე პირად ინფორმაციას. უფრო დეტალური ინფორმაცია ქუქიების მართვის შესახებ კონკრეტული ვებ ბრაუზერებით შეგიძლიათ იხილოთ ბრაუზერის შესაბამის ვებსაიტებზე.

სხვა საიტები

Website Ratingკონფიდენციალურობის პოლიტიკა ვრცელდება მხოლოდ Website Rating შინაარსი. სხვა ვებსაიტები, მათ შორის ისეთებიც, რომლებზეც რეკლამირება ხდება Website Rating, ბმული Website Rating, ანუ Website Rating ბმულები, შეიძლება ჰქონდეს საკუთარი პოლიტიკა.

ამ რეკლამებზე ან ბმულებზე დაწკაპუნებისას, ეს მესამე მხარის რეკლამის განმთავსებლები ან საიტები ავტომატურად იღებენ თქვენს IP მისამართს. სხვა ტექნოლოგიები, როგორიცაა ქუქიები, JavaScript ან ვებ შუქურები, ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას მესამე მხარის სარეკლამო ქსელების მიერ მათი რეკლამის ეფექტურობის შესაფასებლად და/ან სარეკლამო კონტენტის პერსონალიზებისთვის, რომელსაც ხედავთ.

Website Rating არ აქვს კონტროლი და არ არის პასუხისმგებელი იმ გზებზე, თუ როგორ აგროვებენ ან იყენებენ ამ სხვა ვებსაიტებს თქვენს ინფორმაციას. თქვენ უნდა გაეცნოთ ამ მესამე მხარის სარეკლამო სერვერების შესაბამის კონფიდენციალურობის პოლიტიკას მათი პრაქტიკის შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის და ასევე ინსტრუქციებისთვის, თუ როგორ უნდა უარი თქვან გარკვეულ პრაქტიკაზე.

GoogleDoubleClick Dart Cookies

როგორც მესამე მხარის სარეკლამო გამყიდველი, Google მოათავსებს DART ქუქი-ჩანაწერს თქვენს კომპიუტერში, როდესაც ეწვიეთ საიტს DoubleClick-ის გამოყენებით ან Google AdSense რეკლამა. Google იყენებს ამ ქუქი ფაილს თქვენთვის და თქვენი ინტერესებისთვის სპეციფიკური რეკლამის მოსაწოდებლად. ნაჩვენები რეკლამები შეიძლება იყოს გათვლილი თქვენი წინა დათვალიერების ისტორიის საფუძველზე. DART ქუქი-ფაილები იყენებენ მხოლოდ არაპერსონალურად იდენტიფიცირებულ ინფორმაციას. ისინი არ აკონტროლებენ თქვენს შესახებ პერსონალურ ინფორმაციას, როგორიცაა თქვენი სახელი, ელფოსტის მისამართი, ფიზიკური მისამართი, ტელეფონის ნომერი, სოციალური უსაფრთხოების ნომრები, საბანკო ანგარიშის ნომრები ან საკრედიტო ბარათის ნომრები. შეგიძლიათ თავიდან აიცილოთ Google თქვენს კომპიუტერში DART ქუქიების გამოყენებისგან, ეწვიეთ Google რეკლამის და კონტენტის ქსელის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.

Google Adwords-ის კონვერტაციის თვალყურის დევნება

ეს ვებგვერდი იყენებს 'Google AdWords-ის ონლაინ სარეკლამო პროგრამა, კონკრეტულად მისი კონვერტაციის თვალთვალის ფუნქცია. კონვერტაციის თვალთვალის ქუქი დგინდება, როდესაც მომხმარებელი დააწკაპუნებს რეკლამაზე, რომელიც მიწოდებულია Google. ამ ქუქიების ვადა იწურება 30 დღის შემდეგ და არ იძლევა პირად იდენტიფიკაციას. თუ მომხმარებელი ეწვია ამ ვებსაიტის გარკვეულ გვერდებს და ქუქი-ფაილის ვადა არ გასულა, ჩვენ და Google აღმოაჩენს, რომ მომხმარებელმა დააწკაპუნა რეკლამაზე და გადამისამართდა ამ გვერდზე.

პოლიტიკის ცვლილებები

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ შეიძლება დროდადრო შევცვალოთ ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა. მომხმარებლებს შეუძლიათ ნახონ ჩვენი უახლესი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ნებისმიერ დროს ამ გვერდის მონახულებით.

დაგვიკავშირდით

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვები ჩვენს პოლიტიკასთან დაკავშირებით, მოგერიდებათ დაგვიკავშირდით.

Cookies პოლიტიკის

ეს არის ქუქიების პოლიტიკა websiterating.com-ისთვის, ანუ (“Website Rating", "ვებგვერდი", "ჩვენ" ან "ჩვენ").

თქვენი პერსონალური ინფორმაციის დაცვა ჩვენთვის მართლაც მნიშვნელოვანია და პირდაპირ შედის ჩვენს სტრატეგიაში, რათა დაგეხმაროთ თქვენ, სტუმარი. ჩვენ გირჩევთ, წაიკითხოთ ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, რომელშიც დეტალურადაა აღწერილი, თუ როგორ ვაგროვებთ, ვიყენებთ და ვიცავთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას.

ქუქი-ფაილი არის პატარა კომპიუტერის ფაილი, რომელიც შეიძლება ჩამოიტვირთოს თქვენი კომპიუტერის მყარ დისკზე, როდესაც თქვენ ეწვევით ვებსაიტს. Cookies არის უვნებელი ფაილები, რომლებიც დაგეხმარებათ გააუმჯობესოთ თქვენი გამოცდილება ვებსაიტის გამოყენებისას, თუ თქვენი ბრაუზერის პრეფერენციები ამის საშუალებას იძლევა. ვებსაიტს შეუძლია მოარგოს თავისი ოპერაციები თქვენს საჭიროებებზე, მოწონებებსა და არმოწონებებზე თქვენი ონლაინ პრეფერენციების შეგროვებით და დამახსოვრების გზით.

ქუქიების უმეტესობა იშლება, როგორც კი დახურავთ თქვენს ბრაუზერს - მათ უწოდებენ სესიის ქუქიებს. სხვები, რომლებიც ცნობილია როგორც მუდმივი ქუქიები, ინახება თქვენს კომპიუტერში, სანამ არ წაშლით მათ ან ვადა არ ამოიწურება (იხილეთ კითხვა „როგორ შემიძლია გავაკონტროლო ან წავშალო ეს ქუქიები?“ ქვემოთ, ქუქიების წაშლის შესახებ).

ჩვენ ვიყენებთ ტრაფიკის ჟურნალის ქუქი-ფაილებს იმის დასადგენად, თუ რომელი გვერდები გამოიყენება. ეს გვეხმარება გავაანალიზოთ მონაცემები ვებ გვერდის ტრაფიკის შესახებ და გავაუმჯობესოთ ჩვენი ვებ – გვერდი, რათა მორგებული იყოს მომხმარებლის საჭიროებებზე. ჩვენ ვიყენებთ ამ ინფორმაციას მხოლოდ სტატისტიკური ანალიზის მიზნებისთვის და შემდეგ მონაცემები ამოღებულია სისტემიდან.

ჩვენ ასევე ვმუშაობთ მესამე მხარეებთან, რათა მოგაწოდოთ სერვისები ჩვენი ვებსაიტის საშუალებით და მათ შეუძლიათ დააყენონ ქუქი-ფაილები თქვენს კომპიუტერში, როგორც ამ შეთანხმების ნაწილი.

როგორ გამოვიყენოთ cookies?

ზოგადად, websiterating.com-ის მიერ გამოყენებული ქუქიები იყოფა სამ ჯგუფად:

კრიტიკული: ეს ქუქიები აუცილებელია იმისათვის, რომ მოგცეთ საშუალება გამოიყენოთ ჩვენი ვებგვერდი. ამ ქუქიების გარეშე, ჩვენი ვებ-გვერდი არ იმუშავებს გამართულად და თქვენ ვერ შეძლებთ მის გამოყენებას.

მომხმარებლის ურთიერთქმედება და ანალიტიკა: ეს გვეხმარება დავინახოთ, რომელი სტატიები, ხელსაწყოები და გარიგებებია თქვენთვის ყველაზე საინტერესო. ყველა ინფორმაცია გროვდება ანონიმურად - ჩვენ არ ვიცით რომელმა ადამიანებმა რა გააკეთეს.

რეკლამა ან თვალთვალი: ჩვენ არ ვუშვებთ რეკლამას, მაგრამ ვაკეთებთ საკუთარი თავის პოპულარიზაციას მესამე მხარის საიტებზე და ვიყენებთ ქუქი-ფაილებს, რათა გაცნობოთ, რაც ჩვენი აზრით დაგაინტერესებთ ჩვენს ვებსაიტზე თქვენი წინა ვიზიტების საფუძველზე. ქუქი-ფაილები გვეხმარება გავიგოთ, რამდენად ეფექტურად ვაკეთებთ ამას და შევზღუდოთ ჩვენი აქციების ნახვის რაოდენობა. ჩვენ ასევე ვიცავთ ბმულებს სოციალურ ქსელებზე, როგორიცაა Facebook, და თუ თქვენ ურთიერთობთ ამ კონტენტთან, სოციალურმა ქსელებმა შეიძლება გამოიყენონ ინფორმაცია თქვენი ურთიერთქმედების შესახებ, რათა თქვენს ვებსაიტებზე რეკლამა იყოს მიმართული.

ნებისმიერი ქუქი-ფაილი, რომელიც არ გამოიყენება იმისათვის, რომ გაუმჯობესდეს თქვენი გამოცდილება ვებსაიტზე მოხვედრისა და გამოყენების შესახებ, მხოლოდ გვაწვდის სტატისტიკას მომხმარებლის, ზოგადად, ვებსაიტზე ნავიგაციის შესახებ. ჩვენ არ ვიყენებთ ქუქიებიდან მიღებულ ინფორმაციას რომელიმე ინდივიდუალური მომხმარებლის იდენტიფიცირებისთვის.

ჩვენ ვამოწმებთ ქუქიების ტიპებს, რომლებიც გამოიყენება ჩვენს ვებსაიტზე, მაგრამ შესაძლებელია, რომ ჩვენ მიერ გამოყენებული სერვისებმა შეიტანონ ცვლილებები მათი ქუქიების სახელებსა და მიზნებში. ზოგიერთი სერვისი, განსაკუთრებით სოციალური ქსელები, როგორიცაა Facebook და Twitter, რეგულარულად ცვლის ქუქი-ფაილებს. ჩვენ ყოველთვის მიზნად ისახავს გაჩვენოთ უახლესი ინფორმაცია, მაგრამ შესაძლოა ამ ცვლილებების პირდაპირ ასახვა ჩვენს პოლიტიკაში არ იყოს შესაძლებელი.

როგორ შემიძლია გავაკონტროლო ან წავშალო ეს ქუქიები?

ვებ ბრაუზერების უმეტესობა ავტომატურად რთავს ქუქი-ფაილებს, როგორც ნაგულისხმევ პარამეტრს. იმისათვის, რომ მომავალში არ მოხდეს ქუქიების თქვენს კომპიუტერში შენახვა, თქვენ უნდა შეცვალოთ თქვენი ინტერნეტ ბრაუზერის პარამეტრები. თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ ინსტრუქციები იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გააკეთოთ ეს, მენიუს ზოლში „დახმარების“ დაწკაპუნებით ან შემდეგით ბრაუზერის ბრაუზერის ინსტრუქციები AboutCookies.org-დან.

იყიდება Google ანალიტიკის ქუქიების შეჩერებაც შეგიძლიათ Google თქვენი ინფორმაციის შეგროვებისგან ჩამოტვირთვისა და ინსტალაციის გზით Google ანალიტიკაზე უარის თქმა ბრაუზერის დანამატი.

თუ გსურთ წაშალოთ ნებისმიერი ქუქი ფაილი უკვე თქვენს კომპიუტერში, თქვენ უნდა იპოვოთ ფაილი ან დირექტორია, რომელშიც ისინი ინახავს თქვენს კომპიუტერს - ეს როგორ წაშალოთ ქუქიები ინფორმაცია უნდა დაეხმაროს.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენი ქუქი-ფაილების წაშლით ან მომავალი ქუქიების გამორთვით, თქვენ ვერ შეძლებთ შეტყობინებების გამოქვეყნებას ჩვენს ფორუმებზე. დამატებითი ინფორმაცია ქუქიების წაშლის ან კონტროლის შესახებ ხელმისაწვდომია აქ AboutCookies.org.

Cookies ჩვენ ვიყენებთ

ამ განყოფილებაში დეტალურადაა აღწერილი ქუქი-ფაილები, რომლებსაც ჩვენ ვიყენებთ.

ჩვენ ვცდილობთ უზრუნველვყოთ ეს სია ყოველთვის განახლებული, მაგრამ შესაძლებელია, რომ სერვისებმა, რომლებსაც ჩვენ ვიყენებთ, შეიტანონ ცვლილებები ქუქიების სახელებსა და მიზნებში და ჩვენ არ შეგვიძლია ამ ცვლილებების ასახვა ამ პოლიტიკაში დაუყოვნებლივ.

ვებსაიტის ქუქიები

ქუქიების შეტყობინებები: როდესაც ახალი ხართ ვებსაიტზე, დაინახავთ ქუქიების შეტყობინებას, რომელიც გაცნობებთ როგორ და რატომ ვიყენებთ ქუქიებს. ჩვენ ვტოვებთ ქუქი-ფაილს, რათა დავრწმუნდეთ, რომ ამ შეტყობინებას მხოლოდ ერთხელ ნახავთ. ჩვენ ასევე ვუშვებთ ქუქი-ჩანაწერს, რათა შეგატყობინოთ, თუ ქუქი-ფაილების გამოშვების პრობლემა გვაქვს, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს თქვენს გამოცდილებაზე.

ანალიტიკა: ესენი Google ანალიტიკის ქუქიები გვეხმარება გავიგოთ და გავაუმჯობესოთ ჩვენი მომხმარებლების გამოცდილება ჩვენი ვებსაიტის მიმართ. Ჩვენ ვიყენებთ Google ანალიტიკა ამ საიტზე ვიზიტორების თვალყურის დევნებისთვის. Google ანალიტიკა იყენებს ქუქიებს ამ მონაცემების შესაგროვებლად. ახალ რეგულაციასთან შესაბამისობის მიზნით, Google შედის ა მონაცემთა დამუშავების ცვლილება.

კომენტარები: თუ თქვენ დატოვებთ კომენტარს ჩვენს საიტზე, შეგიძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა თქვენი სახელის, ელფოსტის მისამართისა და ვებსაიტის ქუქი-ფაილებებში შენახვაზე. ეს არის თქვენი მოხერხებულობისთვის, რათა აღარ დაგჭირდეთ თქვენი მონაცემების ხელახლა შევსება სხვა კომენტარის დატოვებისას. ეს ქუქიები გაგრძელდება ერთი წლის განმავლობაში. თქვენი ელ.ფოსტის მისამართიდან შექმნილი ანონიმური სტრიქონი (ასევე უწოდებენ ჰეშს) შეიძლება მიეწოდოს Gravatar სერვისს, რათა ნახოთ, იყენებთ თუ არა მას. Gravatar სერვისის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ხელმისაწვდომია აქ: https://automattic.com/privacy/. თქვენი კომენტარის დამტკიცების შემდეგ თქვენი პროფილის სურათი ჩანს თქვენი კომენტარის კონტექსტში.

მესამე მხარის ნაჭდევები

როდესაც თქვენ იყენებთ ჩვენს ვებსაიტს, შეგიძლიათ ნახოთ ქუქიების მიწოდება მესამე მხარის მიერ. ქვემოთ მოყვანილი ინფორმაცია გვიჩვენებს ძირითად ქუქი-ფაილებს, რომლებიც შეგიძლიათ ნახოთ და მოკლე ახსნას იძლევა იმის შესახებ, თუ რას აკეთებს თითოეული ქუქი.

Google ანალიტიკა: ჩვენ ამას ვიყენებთ იმის გასაგებად, თუ როგორ ხდება ვებსაიტის გამოყენება და წვდომა მომხმარებლის გამოცდილების გასაუმჯობესებლად – მომხმარებლის მონაცემები ანონიმურია. Google ინახავს ქუქიების მიერ შეგროვებულ ინფორმაციას შეერთებული შტატების სერვერებზე. Google ასევე შეუძლია გადასცეს ეს ინფორმაცია მესამე პირებს, თუ ამას კანონი მოითხოვს, ან როდესაც ასეთი მესამე მხარე ამუშავებს ინფორმაციას Google-ის სახელით. ამ ქუქიების მიერ გენერირებული ნებისმიერი ინფორმაცია გამოყენებული იქნება ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკის, ამ ქუქიების პოლიტიკის და შესაბამისად Googleკონფიდენციალურობის პოლიტიკა და ქუქიების პოლიტიკა.

Facebook: Facebook იყენებს ქუქი-ფაილებს, როდესაც თქვენ აზიარებთ კონტენტს ჩვენი ვებსაიტიდან Facebook-ზე. ჩვენ ასევე ვიყენებთ Facebook ანალიტიკას იმის გასაგებად, თუ როგორ გამოიყენება ჩვენი Facebook გვერდი და ვებსაიტი და ოპტიმიზაცია გავუკეთოთ Facebook მომხმარებლის აქტივობებს, რომლებიც ეფუძნება მომხმარებლებს, რომლებიც ურთიერთობენ ჩვენს Facebook კონტენტთან. მომხმარებლის მონაცემები ყველა ანონიმურია. ამ ქუქიების მიერ გენერირებული ნებისმიერი ინფორმაცია გამოყენებული იქნება ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკის, ქუქიების ამ პოლიტიკისა და Facebook-ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკისა და ქუქიების პოლიტიკის შესაბამისად.

Twitter: Twitter იყენებს ქუქიებს, როდესაც თქვენ აზიარებთ კონტენტს ჩვენი ვებსაიტიდან Twitter-ზე.

Linkedin: Linkedin იყენებს ქუქიებს, როდესაც თქვენ აზიარებთ კონტენტს ჩვენი ვებსაიტიდან Linkedin-ზე.

Pinterest: Pinterest იყენებს ქუქიებს, როდესაც თქვენ აზიარებთ კონტენტს ჩვენი ვებსაიტიდან Pinterest-ზე.

სხვა საიტები: გარდა ამისა, როდესაც თქვენ დააწკაპუნებთ ზოგიერთ ბმულს სხვა ვებსაიტებზე ჩვენი ვებსაიტიდან, ამ ვებსაიტებმა შეიძლება გამოიყენონ ქუქიები. ქუქიების განთავსება შესაძლებელია მესამე მხარის მიერ, რომელიც გვაწვდის იმ ბმულს, რომელზეც ჩვენ არ გვაქვს კონტროლი. სტატიები ამ საიტზე შეიძლება შეიცავდეს ჩაშენებულ შინაარსს (მაგ. ვიდეო, სურათები, სტატიები და ა.შ.). ჩაშენებული კონტენტი სხვა ვებსაიტებიდან იქცევა ზუსტად ისე, როგორც ვიზიტორი ეწვია სხვა ვებსაიტს. ამ ვებსაიტებმა შეიძლება შეაგროვონ მონაცემები თქვენს შესახებ, გამოიყენონ ქუქიები, ჩააშენონ მესამე მხარის დამატებითი თვალთვალი და აკონტროლონ თქვენი ურთიერთქმედება ამ ჩაშენებულ კონტენტთან, მათ შორის ჩაშენებულ კონტენტთან თქვენი ურთიერთქმედების თვალყურის დევნება, თუ თქვენ გაქვთ ანგარიში და შესული ხართ ამ ვებსაიტზე.

რამდენი ხანი ვიღებთ თქვენს მონაცემებს

Google Analytics ქუქი _ga ინახება 2 წლის განმავლობაში და გამოიყენება მომხმარებლების გასარჩევად. Google Analytics ქუქი _gid ინახება 24 საათის განმავლობაში და ასევე გამოიყენება მომხმარებლების გასარჩევად. Google Analytics ქუქი _gat ინახება 1 წუთის განმავლობაში და გამოიყენება მოთხოვნის სიჩქარის შესამცირებლად. თუ გსურთ უარი თქვათ და თავიდან აიცილოთ მონაცემების გამოყენება Google ანალიტიკის ვიზიტი https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

თუ დატოვებთ კომენტარს, კომენტარი და მისი მეტამონაცემები ინარჩუნებენ განუსაზღვრელი ვადით. ეს არის ის, რომ ჩვენ შეგვიძლია აღიაროს და დაამტკიცოს ნებისმიერი შემდგომი კომენტარი ავტომატურად ნაცვლად მათ მოდერაციის მდგომში.

რა უფლებები გაქვთ თქვენი მონაცემები

თუ კომენტარი დატოვეთ, შეგიძლიათ მოითხოვოთ იმ პერსონალური მონაცემების ექსპორტირებული ფაილის მიღება, რომელსაც ჩვენ ვინახავთ თქვენ შესახებ, მათ შორის თქვენ მიერ მოწოდებული ნებისმიერი მონაცემის ჩათვლით. თქვენ ასევე შეგიძლიათ მოითხოვოთ, რომ წავშალოთ ნებისმიერი პერსონალური მონაცემი, რომელსაც ჩვენ გვაქვს თქვენ შესახებ. ეს არ შეიცავს მონაცემებს, რომლებიც ვალდებულნი ვართ შევინახოთ ადმინისტრაციული, სამართლებრივი ან უსაფრთხოების მიზნებისთვის.

თუ გსურთ უარი თქვათ Google ანალიტიკის ქუქიების შემდეგ ეწვიეთ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები ნებისმიერ დროს, დაგვიკავშირდით ნომერზე [ელ.ფოსტით დაცულია]

როგორ დავიცვათ თქვენი მონაცემები

ჩვენი სერვერები უსაფრთხოდ არის განთავსებული უმაღლესი დონის მონაცემთა ცენტრებში და ვიყენებთ დაშიფვრისა და ავთენტიფიკაციის HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) და SSL (Secure Socket Layer) პროტოკოლებს.

სად გამოგიგზავნით თქვენს მონაცემებს

ვიზიტორთა კომენტარები შეიძლება შემოწმდეს ავტომატური სპამის გამოვლენის სერვისით.

დაგვიკავშირდით

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვები ჩვენს პოლიტიკასთან დაკავშირებით, მოგერიდებათ დაგვიკავშირდით.

შვილობილი გამჟღავნება

Website Rating არის დამოუკიდებელი მიმოხილვის საიტი, რომელიც იღებს კომპენსაციას იმ კომპანიებისგან, რომელთა პროდუქტებსაც ჩვენ განვიხილავთ. ამ ვებსაიტზე არის გარე ბმულები, რომლებიც არის „შვილობილი ბმულები“, რომლებიც არის ბმულები, რომლებსაც აქვთ სპეციალური თვალთვალის კოდი.

ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ შეიძლება მივიღოთ მცირე საკომისიო (თქვენთვის დამატებითი საფასურის გარეშე) თუ რაიმეს იყიდით ამ ბმულების საშუალებით. ჩვენ საფუძვლიანად ვამოწმებთ თითოეულ პროდუქტს და მაღალ შეფასებას ვაძლევთ მხოლოდ საუკეთესოს. ეს საიტი დამოუკიდებელ საკუთრებაშია და აქ გამოთქმული მოსაზრებები ჩვენია.

დამატებითი ინფორმაციისთვის, წაიკითხეთ ჩვენი შვილობილი კომპანიის ინფორმაცია. Შეგიძლია წაიკითხო ჩვენი განხილვის პროცესი აქ.

Გაზიარება...