Τι είναι το CPA; (Κόστος ανά απόκτηση)

Το CPA (Κόστος ανά απόκτηση) είναι μια μέτρηση που χρησιμοποιείται στην ψηφιακή διαφήμιση για τη μέτρηση του κόστους απόκτησης νέου πελάτη ή δυνητικού πελάτη. Υπολογίζεται διαιρώντας το συνολικό κόστος μιας καμπάνιας με τον αριθμό των μετατροπών (όπως αγορές, εγγραφές ή υποβολές φορμών) που δημιουργήθηκαν από αυτήν την καμπάνια. Με άλλα λόγια, το CPA αντιπροσωπεύει το ποσό των χρημάτων που δαπανήθηκαν για την απόκτηση ενός νέου πελάτη ή ενός νέου πελάτη.

Τι είναι το CPA; (Κόστος ανά απόκτηση)

Το CPA (Cost Per Acquisition) είναι μια μέτρηση μάρκετινγκ που μετρά πόσα χρήματα ξοδεύει μια επιχείρηση για να αποκτήσει έναν νέο πελάτη ή να πραγματοποιήσει μια πώληση. Υπολογίζει το συνολικό κόστος μιας καμπάνιας ή στρατηγικής μάρκετινγκ και το διαιρεί με τον αριθμό των νέων πελατών ή των πωλήσεων που δημιουργούνται. Ουσιαστικά, δείχνει πόσα πληρώνει μια επιχείρηση για να αποκτήσει έναν νέο πελάτη ή μια πώληση.

Το κόστος ανά απόκτηση (CPA) είναι μια μέτρηση μάρκετινγκ που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του κόστους απόκτησης νέου πελάτη ή δυνητικού πελάτη. Είναι μια κρίσιμη μέτρηση που βοηθά τις επιχειρήσεις να προσδιορίσουν την αποτελεσματικότητα των καμπανιών μάρκετινγκ και την απόδοση επένδυσης (ROI) των διαφημιστικών δαπανών τους. Το CPA υπολογίζεται διαιρώντας το συνολικό κόστος μιας καμπάνιας με τον αριθμό των μετατροπών που δημιουργεί.

Το CPA είναι ένα δημοφιλές μοντέλο τιμολόγησης που χρησιμοποιείται στη διαφήμιση στο διαδίκτυο, όπου οι διαφημιστές πληρώνουν για κάθε απόκτηση που δημιουργείται από τη διαφημιστική τους καμπάνια. Η απόκτηση μπορεί να είναι πώληση, υποβολή φόρμας, εγκατάσταση εφαρμογής ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που ο διαφημιζόμενος θεωρεί πολύτιμη. Το CPA διαφέρει από άλλα μοντέλα τιμολόγησης, όπως το κόστος ανά κλικ (CPC) ή το κόστος ανά εμφάνιση (CPM), όπου οι διαφημιζόμενοι πληρώνουν για κλικ ή εμφανίσεις ανεξάρτητα από το αν έχουν ως αποτέλεσμα μετατροπές. Με το CPA, οι διαφημιζόμενοι πληρώνουν μόνο όταν έχουν αποτελέσματα, καθιστώντας το πιο οικονομικό και αποδοτικό μοντέλο τιμολόγησης.

Τι είναι το CPA;

Το κόστος ανά απόκτηση (CPA) είναι μια μέτρηση μάρκετινγκ που μετρά το κόστος απόκτησης νέου πελάτη ή μετατροπής. Είναι μια κρίσιμη μέτρηση που πρέπει να κατανοήσουν οι έμποροι, καθώς τους βοηθά να προσδιορίσουν την αποτελεσματικότητα των καμπανιών μάρκετινγκ και να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τη στρατηγική μάρκετινγκ τους.

Ορισμός

Το CPA είναι μια μέτρηση που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του κόστους απόκτησης νέου πελάτη ή μετατροπής. Υπολογίζεται διαιρώντας το συνολικό κόστος μιας καμπάνιας μάρκετινγκ με τον αριθμό των νέων πελατών ή των μετατροπών που δημιουργήθηκαν από αυτήν την καμπάνια. Το CPA χρησιμοποιείται συχνά στη διαφήμιση στο διαδίκτυο, όπου οι διαφημιστές πληρώνουν για κάθε κλικ ή μετατροπή που δημιουργείται από τις διαφημίσεις τους.

Τύπος

Ο τύπος για τον υπολογισμό του CPA είναι απλός:

CPA = Συνολικό κόστος καμπάνιας μάρκετινγκ / Αριθμός νέων πελατών ή μετατροπών

Για παράδειγμα, εάν μια εταιρεία ξόδεψε 1,000 $ σε μια καμπάνια μάρκετινγκ και δημιούργησε 100 νέους πελάτες, το CPA θα ήταν 10 $ ανά πελάτη.

Σπουδαιότητα

Το CPA είναι μια σημαντική μέτρηση για τους εμπόρους του μάρκετινγκ, επειδή τους βοηθά να προσδιορίσουν την αποτελεσματικότητα των εκστρατειών μάρκετινγκ και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τη στρατηγική μάρκετινγκ τους. Υπολογίζοντας το CPA, οι υπεύθυνοι του μάρκετινγκ μπορούν να προσδιορίσουν τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας των καμπανιών τους και εάν παράγουν θετική απόδοση επένδυσης (ROI).

Το CPA σχετίζεται επίσης στενά με το Κόστος Απόκτησης Πελατών (CAC) και την Αξία Διάρκειας ζωής πελάτη (CLV). Το CAC είναι το κόστος απόκτησης ενός νέου πελάτη, ενώ το CLV είναι η συνολική αξία που θα φέρει ένας πελάτης σε μια επιχείρηση κατά τη διάρκεια της ζωής του. Κατανοώντας τη σχέση μεταξύ CPA, CAC και CLV, οι έμποροι μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τη στρατηγική μάρκετινγκ και να βελτιστοποιούν τις καμπάνιες τους για μέγιστη απόδοση επένδυσης (ROI).

Συνοπτικά, το CPA είναι μια κρίσιμη μέτρηση που πρέπει να κατανοήσουν οι επαγγελματίες του μάρκετινγκ, καθώς τους βοηθά να προσδιορίσουν την αποτελεσματικότητα των εκστρατειών μάρκετινγκ και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τη στρατηγική μάρκετινγκ τους. Υπολογίζοντας το CPA, οι έμποροι μπορούν να προσδιορίσουν τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας των καμπανιών τους και να βελτιστοποιήσουν τις καμπάνιες τους για μέγιστη απόδοση επένδυσης (ROI).

Πώς να υπολογίσετε το CPA

Ο υπολογισμός του κόστους ανά απόκτηση (CPA) είναι ουσιαστικό μέρος οποιασδήποτε καμπάνιας μάρκετινγκ. Βοηθά τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών μάρκετινγκ και να καθορίσουν την απόδοση επένδυσης (ROI). Ακολουθούν ορισμένοι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά τον υπολογισμό του CPA:

Χρονική περίοδος

Κατά τον υπολογισμό του CPA, είναι σημαντικό να προσδιορίσετε τη χρονική περίοδο κατά την οποία εκτελέστηκε η καμπάνια μάρκετινγκ. Αυτό μπορεί να είναι μια ημέρα, μια εβδομάδα, ένας μήνας ή οποιαδήποτε άλλη περίοδος που σχετίζεται με την επιχείρηση. Η χρονική περίοδος είναι σημαντική επειδή βοηθά στον προσδιορισμό του αριθμού των δυνητικών πελατών που δημιουργούνται και του κόστους κάθε δυνητικού πελάτη.

Οδηγεί

Ο αριθμός των δυνητικών πελατών που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια μιας εκστρατείας μάρκετινγκ είναι ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισμό του CPA. Οι υποψήφιοι πελάτες μπορούν να οριστούν ως πιθανοί πελάτες που έχουν δείξει ενδιαφέρον για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Όσο περισσότεροι δυνητικοί πελάτες δημιουργούνται, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες μετατροπής τους σε πελάτες που πληρώνουν.

ROAS

Η απόδοση διαφημιστικής επένδυσης (ROAS) είναι μια μέτρηση που μετρά την αποτελεσματικότητα μιας καμπάνιας μάρκετινγκ. Υπολογίζεται διαιρώντας τα έσοδα που παράγονται από την καμπάνια με το κόστος της καμπάνιας. Μια υψηλότερη απόδοση διαφημιστικής επένδυσης (ROAS) υποδηλώνει ότι η καμπάνια ήταν επιτυχής στη δημιουργία εσόδων.

Τιμή Μετατροπής

Το ποσοστό μετατροπής είναι το ποσοστό των δυνητικών πελατών που μετατρέπονται σε πελάτες που πληρώνουν. Ένα υψηλότερο ποσοστό μετατροπής υποδηλώνει ότι η καμπάνια μάρκετινγκ ήταν επιτυχής στη μετατροπή δυνητικών πελατών σε πελάτες. Είναι σημαντικό να παρακολουθείτε το ποσοστό μετατροπής, επειδή βοηθά στον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας της καμπάνιας μάρκετινγκ και του CLV (αξία διάρκειας ζωής του πελάτη).

Για να υπολογίσετε το CPA, χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο τύπο:

CPA = Συνολικό κόστος καμπάνιας / Αριθμός μετατροπών

Συμπερασματικά, ο υπολογισμός του CPA είναι ουσιαστικό μέρος οποιασδήποτε εκστρατείας μάρκετινγκ. Βοηθά τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών τους μάρκετινγκ και να καθορίσουν την απόδοση της επένδυσής τους. Λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η χρονική περίοδος, οι δυνητικοί πελάτες, η απόδοση διαφημιστικής επένδυσης (ROAS) και το ποσοστό μετατροπών, οι επιχειρήσεις μπορούν να υπολογίσουν το CPA τους και να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τις στρατηγικές μάρκετινγκ που εφαρμόζουν.

Παράγοντες που επηρεάζουν το CPA

Όταν πρόκειται για τον υπολογισμό του CPA, υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το τελικό κόστος. Εδώ είναι μερικοί από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη:

Προϊόντα

Ο τύπος του προϊόντος ή της υπηρεσίας που προσφέρεται μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στο CPA. Για παράδειγμα, τα προϊόντα πολυτελείας υψηλής ποιότητας μπορεί να απαιτούν μεγαλύτερο προϋπολογισμό μάρκετινγκ για να προσελκύσουν το σωστό κοινό, με αποτέλεσμα υψηλότερο CPA.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ

Η αποτελεσματικότητα της διαφημιστικής καμπάνιας μπορεί επίσης να επηρεάσει το CPA. Μια καλά σχεδιασμένη και στοχευμένη διαφημιστική καμπάνια μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερο CPA, ενώ μια κακώς εκτελεσμένη καμπάνια μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερο CPA.

Προϋπολογισμός μάρκετινγκ

Ο προϋπολογισμός μάρκετινγκ που διατίθεται για την καμπάνια μπορεί επίσης να επηρεάσει το CPA. Ένας μεγαλύτερος προϋπολογισμός μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερο CPA, ενώ ένας μικρότερος προϋπολογισμός μπορεί να απαιτεί πιο αποτελεσματική στόχευση και δημιουργικές στρατηγικές για να διατηρηθεί το CPA σε χαμηλά επίπεδα.

Αποδοτικότητα

Η αποτελεσματικότητα των προσπαθειών μάρκετινγκ μπορεί επίσης να επηρεάσει την CPA. Η αποτελεσματική στόχευση και οι δημιουργικές στρατηγικές μπορούν να οδηγήσουν σε χαμηλότερο CPA, ενώ η αναποτελεσματική στόχευση και οι κακές στρατηγικές δημιουργικού μπορεί να οδηγήσουν σε υψηλότερο CPA.

Εξοδα

Τα έξοδα που σχετίζονται με τη διαφημιστική καμπάνια μπορούν επίσης να επηρεάσουν το CPA. Για παράδειγμα, η χρήση ακριβών διαφημίσεων προβολής μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερο CPA, ενώ η χρήση οικονομικά αποδοτικού μάρκετινγκ περιεχομένου μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερο CPA.

Διαφημιστικές καμπάνιες

Ο τύπος της διαφημιστικής καμπάνιας που χρησιμοποιείται μπορεί επίσης να επηρεάσει το CPA. Για παράδειγμα, η διαφήμιση στο Facebook μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερο CPA για τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, ενώ η διαφήμιση προβολής μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική για επιχειρήσεις με υψηλότερη μέση αξία παραγγελίας.

Συνολικά, η κατανόηση των παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν το CPA είναι απαραίτητη για τη δημιουργία αποτελεσματικών και αποδοτικών εκστρατειών μάρκετινγκ που έχουν ως αποτέλεσμα χαμηλότερο CPA και υψηλότερη απόδοση επένδυσης (ROI).

CPA στη Στρατηγική Μάρκετινγκ

Όσον αφορά τη στρατηγική μάρκετινγκ, το κόστος ανά απόκτηση (CPA) είναι μια σημαντική μέτρηση που μετρά το κόστος απόκτησης ενός νέου πελάτη. Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας μιας εκστρατείας μάρκετινγκ. Σε αυτήν την ενότητα, θα συζητήσουμε πώς το CPA ταιριάζει στη στρατηγική μάρκετινγκ και θα εξερευνήσουμε μερικά από τα βασικά υποθέματα που σχετίζονται με αυτήν.

Διοχέτευση μάρκετινγκ

Η διοχέτευση μάρκετινγκ είναι ένα μοντέλο που περιγράφει το ταξίδι που κάνει ένας πελάτης από την αρχική επίγνωση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας έως την πραγματοποίηση μιας αγοράς. Η διοχέτευση χωρίζεται σε διάφορα στάδια, συμπεριλαμβανομένης της ευαισθητοποίησης, της εξέτασης και της μετατροπής. Το CPA είναι μια σημαντική μέτρηση στο στάδιο της μετατροπής, καθώς μετρά το κόστος απόκτησης ενός πελάτη που έχει ολοκληρώσει μια επιθυμητή ενέργεια, όπως η πραγματοποίηση μιας αγοράς ή η συμπλήρωση μιας φόρμας.

Κανάλια μάρκετινγκ

Τα κανάλια μάρκετινγκ είναι οι διάφοροι τρόποι με τους οποίους μια εταιρεία μπορεί να προσεγγίσει το κοινό-στόχο της. Αυτά τα κανάλια μπορούν να περιλαμβάνουν μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μάρκετινγκ μέσω email, βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης και πολλά άλλα. Το CPA μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας κάθε καναλιού μάρκετινγκ, επιτρέποντας στις εταιρείες να προσδιορίσουν ποια κανάλια είναι πιο οικονομικά για την απόκτηση νέων πελατών.

CPC

Το κόστος ανά κλικ (CPC) είναι μια μέτρηση που χρησιμοποιείται στη διαφήμιση πληρωμής ανά κλικ (PPC). Μετρά το κόστος κάθε κλικ σε μια διαφήμιση. Το CPC συνδέεται στενά με το CPA, καθώς χρησιμοποιείται συχνά για τον προσδιορισμό του κόστους απόκτησης νέου πελάτη μέσω της διαφήμισης της ΔΕΗ.

Πληρωμή ανά κλικ

Η διαφήμιση PPC είναι ένα δημοφιλές κανάλι μάρκετινγκ που επιτρέπει στις εταιρείες να προβάλλουν διαφημίσεις σε χρήστες που αναζητούν σχετικές λέξεις-κλειδιά. Το CPA είναι μια σημαντική μέτρηση στη διαφήμιση της ΔΕΗ, καθώς μετρά το κόστος απόκτησης νέου πελάτη μέσω αυτού του καναλιού.

Εργαλεία

Υπάρχουν πολλά διαθέσιμα εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν τις εταιρείες να παρακολουθούν και να βελτιστοποιούν το CPA τους. Αυτά τα εργαλεία μπορούν να περιλαμβάνουν λογισμικό ανάλυσης, εργαλεία δοκιμών A/B και άλλα. Χρησιμοποιώντας αυτά τα εργαλεία, οι εταιρείες μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα το CPA τους και να λάβουν αποφάσεις βάσει δεδομένων για να βελτιώσουν τη στρατηγική μάρκετινγκ τους.

Συμπερασματικά, το CPA είναι μια σημαντική μέτρηση στη στρατηγική μάρκετινγκ που μετρά το κόστος απόκτησης νέου πελάτη. Κατανοώντας πώς το CPA ταιριάζει στη διοχέτευση μάρκετινγκ, μετρώντας την αποτελεσματικότητα διαφορετικών καναλιών μάρκετινγκ και χρησιμοποιώντας εργαλεία για τη βελτιστοποίηση του CPA, οι εταιρείες μπορούν να βελτιώσουν τη στρατηγική μάρκετινγκ και να αποκτήσουν νέους πελάτες πιο αποτελεσματικά.

Μεγιστοποίηση CPA

Για να μεγιστοποιήσετε το κόστος ανά απόκτηση (CPA), πρέπει να εστιάσετε σε πολλούς βασικούς τομείς. Ακολουθούν ορισμένες υποενότητες που πρέπει να λάβετε υπόψη:

Διατήρηση των πελατών

Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να μεγιστοποιήσετε το CPA είναι να εστιάσετε στη διατήρηση πελατών. Διατηρώντας ευχαριστημένους τους υπάρχοντες πελάτες σας, μπορείτε να μειώσετε το κόστος απόκτησης νέων πελατών. Σκεφτείτε να εφαρμόσετε ένα πρόγραμμα αφοσίωσης ή να προσφέρετε κίνητρα για επαναλαμβανόμενες επιχειρήσεις.

πελάτες που επιστρέφουν

Οι πελάτες που επιστρέφουν είναι ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο για κάθε επιχείρηση. Είναι πιο πιθανό να κάνουν μια αγορά και να ξοδέψουν περισσότερα χρήματα από τους νέους πελάτες. Για να ενθαρρύνετε τις επαναλαμβανόμενες επιχειρήσεις, σκεφτείτε να προσφέρετε εκπτώσεις ή ειδικές προσφορές σε πελάτες που έχουν κάνει μια αγορά στο παρελθόν.

Δαπάνες διαφήμισης

Για να μεγιστοποιήσετε το CPA, πρέπει να είστε στρατηγικοί με τις δαπάνες διαφήμισης. Εστιάστε σε κανάλια που είναι πιο πιθανό να οδηγήσουν σε μετατροπές. Εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε έναν συνδυασμό πληρωμένων και οργανικών καναλιών για να προσεγγίσετε το κοινό-στόχο σας.

Στόχευση CPA

Ο καθορισμός ενός CPA-στόχου μπορεί να σας βοηθήσει να παραμείνετε σε καλό δρόμο με τις διαφημιστικές σας δαπάνες. Ορίζοντας ένα CPA-στόχο, μπορείτε να προσαρμόσετε τις προσφορές και τους προϋπολογισμούς σας για να διασφαλίσετε ότι αξιοποιείτε στο έπακρο τις δαπάνες διαφήμισης.

Πολλαπλά κανάλια

Η χρήση πολλών καναλιών μπορεί να σας βοηθήσει να προσεγγίσετε ένα ευρύτερο κοινό και να αυξήσετε τις πιθανότητές σας να μετατρέψετε δυνητικούς πελάτες σε πελάτες. Σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το email marketing και άλλα κανάλια για να προσεγγίσετε το κοινό-στόχο σας.

Ομάδα Πωλήσεων

Η ομάδα πωλήσεών σας διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη μεγιστοποίηση του CPA. Είναι το πρόσωπο της επιχείρησής σας και μπορούν να σας βοηθήσουν να μετατρέψετε δυνητικούς πελάτες σε πελάτες. Εξετάστε το ενδεχόμενο να επενδύσετε στην εκπαίδευση πωλήσεων και να παρέχετε στην ομάδα σας τα εργαλεία που χρειάζονται για να πετύχουν.

λογισμικό

Η χρήση του σωστού λογισμικού μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιώσετε τις προσπάθειες μάρκετινγκ και να παρακολουθείτε την πρόοδό σας. Εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε μια πλατφόρμα CRM ή αυτοματισμού μάρκετινγκ για να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε τους δυνητικούς πελάτες σας και να παρακολουθείτε τις καμπάνιες σας.

Equipment

Η κατοχή του κατάλληλου εξοπλισμού μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε περιεχόμενο υψηλής ποιότητας και να προσεγγίσετε το κοινό-στόχο σας. Εξετάστε το ενδεχόμενο να επενδύσετε σε μια κάμερα, μικρόφωνο ή άλλο εξοπλισμό υψηλής ποιότητας που θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε ελκυστικό περιεχόμενο.

Απόδοση διαφημιστικής δαπάνης (ROAS)

Η μέτρηση της απόδοσης διαφημιστικής επένδυσης (ROAS) μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών σας καμπανιών. Παρακολουθώντας την Απόδοση Διαφημιστικής Επένδυσης (ROAS), μπορείτε να προσαρμόσετε τη δαπάνη και τη στόχευσή σας για διαφημίσεις, για να διασφαλίσετε ότι αξιοποιείτε στο έπακρο τον διαφημιστικό σας προϋπολογισμό.

Συνοπτικά, η μεγιστοποίηση του CPA απαιτεί μια στρατηγική προσέγγιση που εστιάζει στη διατήρηση πελατών, στις δαπάνες διαφήμισης, σε πολλαπλά κανάλια και πολλά άλλα. Επενδύοντας στα σωστά εργαλεία, εξοπλισμό και εκπαίδευση, μπορείτε να βελτιώσετε τις πιθανότητές σας να μετατρέψετε δυνητικούς πελάτες σε πελάτες και να μεγιστοποιήσετε την απόδοση επένδυσης (ROI).

Περισσότερα Reading

Το κόστος ανά απόκτηση (CPA) είναι μια μέτρηση μάρκετινγκ που μετρά το συνολικό κόστος απόκτησης νέου πελάτη ή μετατροπής. Υπολογίζεται διαιρώντας το συνολικό κόστος μιας καμπάνιας με τον αριθμό των μετατροπών που επιτυγχάνονται. Το CPA είναι ένα σημαντικό εργαλείο που χρησιμοποιείται στο μάρκετινγκ και τη διαφήμιση για τον προσδιορισμό του πόσο κοστίζει η απόκτηση μιας συγκεκριμένης ενέργειας από έναν πελάτη (πηγή: Πράγματι, Βουνό, Omniconvert).

Σχετικοί όροι μάρκετινγκ ιστότοπου

Home » Ιστοσελίδα οικοδόμοι » Γλωσσάριο » Τι είναι το CPA; (Κόστος ανά απόκτηση)

Μείνετε ενημερωμένοι! Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο
Εγγραφείτε τώρα και αποκτήστε δωρεάν πρόσβαση σε οδηγούς, εργαλεία και πόρους μόνο για συνδρομητές.
Μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή. Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή.
Μείνετε ενημερωμένοι! Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο
Εγγραφείτε τώρα και αποκτήστε δωρεάν πρόσβαση σε οδηγούς, εργαλεία και πόρους μόνο για συνδρομητές.
Μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή. Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή.
Μείνετε ενημερωμένοι! Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο!
Εγγραφείτε τώρα και αποκτήστε δωρεάν πρόσβαση σε οδηγούς, εργαλεία και πόρους μόνο για συνδρομητές.
Μείνετε ενημερωμένοι! Εγγραφείτε στο Newsletter μας
Μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή. Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή.
Η εταιρεία μου
Μείνετε ενημερωμένοι! Εγγραφείτε στο Newsletter μας
???? Είστε (σχεδόν) εγγεγραμμένοι!
Μεταβείτε στα εισερχόμενα του email σας και ανοίξτε το email που σας έστειλα για να επιβεβαιώσετε τη διεύθυνση email σας.
Η εταιρεία μου
Είστε εγγεγραμμένοι!
Σας ευχαριστούμε για τη συνδρομή σας. Κάθε Δευτέρα στέλνουμε ενημερωτικά δελτία με οξυδερκή δεδομένα.
Μοιράστε σε...