Γλωσσάρι ηλεκτρονικού εμπορίου και δημιουργίας ιστοσελίδων

Γλωσσάρι όρων, λέξεων και τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται συνήθως στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στη δημιουργία ιστοτόπων και κατά τη δημιουργία ιστότοπων.