Γλωσσάρι Cloud Storage

Γλωσσάρι όρων, λέξεων και τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται συνήθως στην αποθήκευση στο cloud και στη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στο cloud.

Μοιράστε σε...