Naše smluvní podmínky, zásady vrácení peněz, zásady ochrany osobních údajů a zveřejnění přidružených společností

 1. Obchodní podmínky
 2. Zásady vracení peněz a zrušení
 3. Zásady ochrany osobních údajů
 4. Cookies politika
 5. Partnerský Zveřejnění

Podmínky

Vítejte na stránkách websiterating.com, které poskytuje Website Rating ( "Website Rating““, „webová stránka“, „my“ nebo „nás“).

Pomocí informací shromážděných na Website Rating souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími smluvními podmínkami, včetně našich zásad ochrany osobních údajů. Pokud nechcete být vázáni našimi Podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů, jedinou možností je nepoužívat Website Rating informace.

Používání obsahu webu websiterating.com

My nebo naši poskytovatelé obsahu vlastníme veškerý obsah na našich webových stránkách a našich mobilních aplikacích (souhrnně „služby“). Informace poskytl Website Rating je chráněna zákony USA a mezinárodními autorskými právy a dalšími zákony. Způsob, jakým jsme sestavili, uspořádali a sestavili náš obsah, je navíc chráněn celosvětovými zákony o autorských právech a ustanoveními smluv.

Obsah našich Služeb můžete používat pouze pro své osobní, nekomerční nákupní a informační účely. Kopírování, publikování, vysílání, úprava, distribuce nebo přenos jakýmkoli způsobem bez předchozího písemného souhlasu Website Rating je přísně zakázáno. Website Rating si vyhrazuje vlastnické právo a plná práva duševního vlastnictví na materiály stažené nebo jinak získané z těchto Služeb.

Tímto vám udělujeme povolení ke stažení, tisku a ukládání vybraných částí našeho obsahu (jak je definováno níže). Kopie však musí být pro vaše osobní a nekomerční použití, obsah nemůžete kopírovat ani zveřejňovat na žádném síťovém počítači ani jej vysílat v jakýchkoli médiích a nemůžete obsah žádným způsobem upravovat nebo upravovat. Rovněž nesmíte odstraňovat ani měnit žádná upozornění na autorská práva nebo ochranné známky.

Projekt Website Rating jméno a související značky, mimo jiné včetně jiných názvů, ikon tlačítek, textu, grafiky, log, obrázků, návrhů, názvů, slov nebo frází, zvukových klipů, záhlaví stránek a názvů služeb používaných v těchto službách jsou ochranné známky, služby ochranné známky, obchodní názvy nebo jiné chráněné duševní vlastnictví Website Rating. Nesmějí být použity ve spojení s jakýmikoli produkty nebo službami třetích stran. Všechny ostatní značky a názvy jsou majetkem jejich vlastníků.

Registrační povinnosti

Pro přístup ke službám poskytovaným naším Website Rating uživatelé jsou povinni zaregistrovat si „Uživatelský účet“. Uživatelský účet a související služby jsou společně označovány jako „Website Rating účet“ v těchto podmínkách. Uživatel, který vytvoří Uživatelský účet, bude označen jako „Vlastník účtu“. Všichni uživatelé Website Rating Účet souhlasí s tím, že bude vázán těmito podmínkami.

Registrací uživatelského účtu souhlasíte s tím, že poskytnutá e-mailová adresa (dále jen „registrační e-mailová adresa“) bude používána pro oficiální oznámení týkající se vašeho Website Rating Účet a služby. Pokud pravidelně nečtete e-maily nebo se nepřihlašujete ke svému účtu, může to negativně ovlivnit výkon služeb.

Uživatelé musí být starší 13 let, aby měli přístup ke službám nebo je mohli používat. Nezletilí si musí tyto podmínky přečíst s rodičem nebo zákonným zástupcem, který bude odpovědný za veškerý přístup a používání Website Rating Účet.

Používáním služeb nebo registrací do a Website Rating Účet souhlasíte s tím, že poskytnete přesné a úplné informace, zachováte bezpečnost svého účtu a budete je neprodleně informovat Website Rating jakéhokoli narušení bezpečnosti.

Poplatky a platba

Přihlášením k odběru jakékoli služby souhlasíte s pravidelným placením poplatků za předplatné ke zvolenému datu. Poplatky budou automaticky účtovány na zadanou platební metodu. Nezaplacení poplatků může mít za následek ukončení nebo pozastavení služeb.

Sporné poplatky mohou vést k pozastavení nebo ukončení služeb. Uživatelé jsou odpovědní za jakékoli poplatky spojené se spory nebo zpětnými zúčtováními.

Pokud používáte služby pro zákazníky třetích stran, zůstáváte odpovědní za všechny poplatky, i když vaši zákazníci neprovedou platbu.

Poplatky jsou poskytovány v amerických dolarech a nezahrnují daně, pokud to není výslovně uvedeno. Uživatelé souhlasí s tím, že zaplatí veškeré příslušné daně a odškodní Website Rating proti jakýmkoli souvisejícím závazkům.

Website Rating si vyhrazuje právo poplatky kdykoli změnit. Uživatelé mohou zrušit služby, pokud nesouhlasí se změnami poplatků, ale již zaplacené poplatky nebudou vráceny.

Klientský obsah

Uživatelé jsou výhradně odpovědní za veškerý obsah zveřejněný nebo přenášený prostřednictvím služeb. Website Rating nekontroluje obsah klienta a neručí za jeho přesnost nebo kvalitu.

Pro poskytování služeb, Website Rating může přistupovat a používat klientský obsah. Používáním služeb uživatelé udělují Website Rating licence k přístupu, používání a distribuci klientského obsahu za účelem poskytování služeb.

Klientský obsah nesmí porušovat žádná práva duševního vlastnictví, porušovat zákony ani být hanlivý, podvodný nebo klamavý.

Povinnosti klienta a přijatelné použití

Uživatelé souhlasí s tím, že budou dodržovat všechna místní pravidla a zákony týkající se chování a obsahu online.

Uživatelé jsou odpovědní za poskytnutí veškerého potřebného vybavení a služeb pro přístup ke službám.

Uživatelé souhlasí, že se nebudou zapojovat do škodlivé činnosti, přetěžovat služby nebo porušovat limity šířky pásma.

Uživatelé musí dodržovat limity pro odesílání e-mailů a v případě potřeby jsou odpovědní za použití poskytovatelů třetích stran.

Uživatelé souhlasí s tím, že nebudou používat nadměrné zdroje CPU nebo MySQL, hostit pirátský materiál nebo materiál porušující autorská práva, ani se nezapojovat do sdílení souborů nebo činností BitTorrent.

 • Porušovat, zpronevěřovat nebo porušovat jakýkoli patent, autorská práva, ochrannou známku, obchodní tajemství, důvěrnost, morální právo nebo právo na soukromí nebo jakékoli jiné vlastnické právo nebo právo duševního vlastnictví;
 • Porušovat nebo podporovat porušování jakéhokoli zákona;
 • Být hanlivý, podvodný, nepravdivý, zavádějící nebo klamný;
 • tvořit, sestávat z nebo povolovat spam, pokusy o phishing, „řetězové dopisy“, „pyramidová schémata“ nebo jinou zákeřnou činnost;
 • Nahrávejte pornografický, vulgární, vykořisťující obsah dětí nebo jinak obscénní obsah;
 • Zahrnout pornografický, nezákonný a/nebo nevhodný materiál na své webové stránky/y hostované u nás;
 • Propagujte terorismus, násilí, diskriminaci, bigotnost, rasismus, nenávist, obtěžování nebo poškozování jakéhokoli jednotlivce nebo skupiny.
 • Vydávat se za jakoukoli osobu nebo subjekt, včetně, ale nejen, a Website Rating úředník, vedoucí fóra, průvodce nebo hostitel nebo nepravdivě uvádějí nebo jinak nepravdivě prezentují vaši příslušnost k určité osobě nebo subjektu.
 • Zasahovat nebo narušovat Služby nebo servery nebo sítě připojené ke Službám nebo nedodržovat jakékoli požadavky, postupy, zásady nebo předpisy sítí připojených ke Službám.

Ukončení

Website Rating může ukončit účty nebo služby z důvodu porušení těchto podmínek, žádostí donucovacích orgánů, technických problémů nebo delší nečinnosti.

Uživatelé mohou ukončit služby prostřednictvím klientské oblasti. Nedokončení žádosti o zrušení bude mít za následek další poplatky.

Některé akce mohou vést k okamžitému ukončení, včetně hromadného e-mailového marketingu, používání cracknutých pluginů, hostování nezákonného nebo nevhodného materiálu nebo urážlivého chování vůči Website Rating personál.

zpracování plateb

Služby zpracování plateb pro Website Rating jsou poskytovány Stripe a podléhají Stripe Connected Account Agreement, která zahrnuje Podmínky služby Stripe (souhrnně „Smlouva o službách Stripe“). Souhlasem s těmito podmínkami nebo pokračováním v činnosti jako držitel účtu na Website Ratingsouhlasíte s tím, že budete vázáni smlouvou o službách Stripe, protože tutéž může společnost Stripe čas od času upravit. Jako podmínka Website Rating povolení služeb zpracování plateb prostřednictvím Stripe, souhlasíte s poskytnutím Website Rating přesné a úplné informace o vás a vaší firmě, které povolujete Website Rating ke sdílení informací a informací o transakcích souvisejících s vaším používáním služeb zpracování plateb poskytovaných společností Stripe.

Změny našich smluvních podmínek

Website Rating si vyhrazuje právo změnit naše Podmínky bez upozornění nebo odpovědnosti vůči svým návštěvníkům. Návštěvníci jsou vázáni úpravami našich Podmínek. Protože se tato stránka může čas od času změnit, doporučujeme návštěvníkům, aby tuto stránku pravidelně kontrolovali.

Zřeknutí se odpovědnosti

Informace poskytnuté společností Website Rating má obecnou povahu a nemá být náhradou za odborné poradenství. Obsah těchto Služeb poskytujeme jako službu pro vás. Všechny informace jsou poskytovány „tak jak jsou“ bez záruky jakéhokoli druhu, ať už výslovné, předpokládané nebo zákonné. Toto zřeknutí se odpovědnosti zahrnuje, ale není omezeno na, veškeré záruky prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel a neporušení práv.

I když se snažíme poskytovat přesné informace, nečiníme žádné nároky, sliby ani záruky ohledně přesnosti nebo úplnosti informací poskytovaných Website Rating. Informace poskytl Website Rating mohou být kdykoli bez upozornění změněny, revidovány nebo upraveny. Website Rating odmítá jakoukoli odpovědnost spojenou s obecnými informacemi, které poskytuje na kterékoli ze svých stránek.

Informace uvedené na webových stránkách a jejich součástech jsou nabízeny pouze pro informační účely. Návštěvníci používají Website Rating obsah pouze na vlastní nebezpečí. Tato stránka není odpovědná ani neručí za přesnost, užitečnost nebo dostupnost jakýchkoli informací přenášených nebo zpřístupňovaných prostřednictvím těchto stránek. V žádném případě nebude Website Rating nést odpovědnost vůči jakékoli třetí straně za škody související s používáním nebo nevyužíváním jeho obsahu, ať už jsou nároky uplatňovány na základě smlouvy, deliktu nebo jiných právních teorií.

Website Rating prezentuje informace obsažené na těchto webových stránkách pouze za účelem vzdělávání spotřebitelů. Website Rating není výrobcem ani prodejcem žádného z produktů popsaných na těchto stránkách. Website Rating nepodporuje žádný produkt, službu, prodejce nebo poskytovatele zmíněný v žádném z jeho článků nebo souvisejících reklam. Website Rating nezaručuje, že popis produktu nebo jiný obsah stránek je přesný, úplný, spolehlivý, aktuální nebo bezchybný.

Používáním těchto služeb potvrzujete, že takové použití je na vaše výhradní riziko, včetně odpovědnosti za veškeré náklady spojené s veškerým nezbytným servisem nebo opravami jakéhokoli zařízení, které používáte v souvislosti s těmito službami.

Jako částečnou protihodnotu za váš přístup k našim Službám a používání obsahu souhlasíte s tím Website Rating není vůči vám žádným způsobem odpovědná za rozhodnutí, která učiníte, ani za vaše jednání či nejednání v závislosti na obsahu. Pokud nejste spokojeni s našimi službami nebo jejich obsahem (včetně těchto podmínek používání), vaším jediným a výhradním prostředkem nápravy je přestat naše služby používat.

Používání služby je na vaše výhradní riziko. Služba je poskytována na základě „tak jak je“ a „jak je k dispozici“. Website Ratinga jejich úředníci, zaměstnanci, zástupci, partneři a poskytovatelé licencí výslovně odmítají veškeré záruky jakéhokoli druhu, ať už výslovné nebo předpokládané, včetně, ale bez omezení na předpokládané záruky obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušení práv.

Website Rating a její úředníci, zaměstnanci, zástupci, partneři a poskytovatelé licencí nezaručují, že (i) služba splní vaše požadavky; (ii) služba bude nepřerušovaná, včasná, bezpečná nebo bezchybná; (iii) výsledky, které lze získat používáním služby, budou přesné nebo spolehlivé; (iv) kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiného materiálu zakoupeného nebo získaného prostřednictvím služby bude splňovat vaše očekávání; a (v) veškeré chyby v softwaru budou opraveny.

K jakémukoli materiálu staženému nebo jinak získanému používáním služby přistupujete na základě vašeho vlastního uvážení a na vaše riziko a budete výhradně odpovědní za jakékoli poškození vašeho počítačového systému nebo ztrátu dat, ke které dojde v důsledku stažení jakéhokoli takového materiálu.

Omezení odpovědnosti

Výslovně tomu rozumíte a souhlasíte Website Ratinga její úředníci, zaměstnanci, zástupci, partneři a poskytovatelé licencí vám nenesou odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo exemplární škody, včetně, ale nejen, škod za ušlý zisk, dobré jméno, použití, datové nebo jiné nehmotné ztráty (i když jsou takové ztráty rozumně předvídatelné, popř Website Rating má skutečné upozornění na možnost vzniku takových škod vyplývajících z: (i) používání nebo nemožnosti používat službu; (ii) náklady na pořízení náhradního zboží a služeb vyplývající z jakéhokoli zboží, dat, informací nebo služeb zakoupených nebo získaných nebo přijatých zpráv nebo transakcí uskutečněných prostřednictvím nebo ze služby; (iii) neoprávněný přístup k vašim přenosům nebo datům nebo jejich pozměňování; (iv) prohlášení nebo chování jakékoli třetí strany ohledně služby; nebo (v) jakékoli jiné záležitosti týkající se služby.

Volba práva

Všechny právní problémy vyplývající nebo související s používáním Website Rating budou posuzovány podle zákonů státu Queensland, Austrálie bez ohledu na jakýkoli konflikt právních zásad.

Pokud soud s příslušnou jurisdikcí shledá některé z těchto podmínek neplatné, bude toto ustanovení zrušeno, ale nebude to mít vliv na platnost zbývajících ustanovení těchto podmínek.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich zásad, neváhejte kontaktujte nás.

Zásady vracení peněz a zrušení

At Website Rating, ceníme si především Vaší spokojenosti. Zavázali jsme se poskytovat hostingové služby, které předčí vaše očekávání. Pokud však shledáte naše služby neuspokojivé, nabízíme 30denní záruku vrácení peněz na všechny hostingové plány.

Pokud svůj hostingový účet zrušíte během prvních 30 dnů od registrace, vrátíme vám plnou částku. To vám umožní celý měsíc otestovat kvalitu naší rychlosti, podpory a zabezpečení.

Podmínky:

 • Žádosti o ukončení služby musí být zaslány prostřednictvím vaší klientské oblasti nebo kontaktováním našeho týmu podpory.
 • K automatickému vyúčtování dojde, pokud jste uložili platební údaje, pokud nepožádáte o zrušení.
 • 30denní záruka vrácení peněz se vztahuje pouze na první platbu za měsíční plány a má nárok na vrácení peněz. Následná obnovení hostingu jsou nevratná.
 • Vyhrazujeme si právo odmítnout vrácení peněz, pokud existuje důkaz o zneužití našich zásad služeb.
 • Zrušením účtu a zahájením vrácení peněz se okamžitě ukončí váš hostingový účet. 
 • Než požádáte o zrušení, ujistěte se, že jste zálohovali, přesunuli svůj web a stáhli všechny potřebné zálohy.

Jak požádat o vrácení peněz:

Svůj hostingový účet můžete zrušit a požádat o vrácení peněz ze své klientské oblasti nebo kontaktováním naší podpory. Vrácení peněz bude provedeno pomocí původní platební metody a můžete očekávat, že vrácená částka bude zpracována během 5–10 pracovních dnů.

Zásady ochrany osobních údajů

Soukromí našich uživatelů bereme velmi vážně. Používáním Website Rating obsahu, přijímáte naše smluvní podmínky, které zahrnují tyto zásady ochrany osobních údajů. Pokud se nechcete vázat Website Rating' Zásady ochrany osobních údajů nebo smluvní podmínky, jediným opravným prostředkem je přestat používat Website Rating' obsah.

Sdílení informací

Website Rating bere soukromí našich návštěvníků velmi vážně. Website Rating nesdílí informace, které shromažďuje, ať už obecné nebo osobní, žádným konkrétním způsobem s třetími stranami bez souhlasu návštěvníka nebo jak jinak vyžaduje zákon.

Website Rating může sbírat:

(1) osobní or

(2) obecně související s návštěvníky informace

(1) Osobní údaje (včetně e-mailových adres)

Website Rating nikdy nebude prodávat, pronajímat ani sdílet osobní údaje, včetně křestních jmen a e-mailových adres, s žádnou třetí stranou.

Návštěvníci nebudou muset poskytovat osobní údaje pro obecné použití stránek. Návštěvníci mohou mít příležitost poskytnout Website Rating s jejich osobními údaji v reakci na registraci Website RatingNewsletter 's. Aby se návštěvníci mohli přihlásit k odběru newsletteru, mohou být požádáni o poskytnutí osobních údajů, jako jsou křestní jména a e-mailové adresy.

Když návštěvníci zanechají na stránce komentáře, shromažďujeme údaje zobrazené ve formuláři pro komentáře a také IP adresu návštěvníka a řetězec uživatelského agenta prohlížeče, abychom pomohli odhalit spam. Anonymizovaný řetězec vytvořený z vaší e-mailové adresy (také nazývaný hash) může být poskytnut službě Gravatar, abyste zjistili, zda ji používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

(2) Všeobecné informace

Stejně jako mnoho jiných webových stránek, Website Rating sleduje obecné informace spojené s našimi návštěvníky za účelem zlepšení zážitků našich návštěvníků analýzou trendů, správou webu, sledováním pohybu uživatelů po webu a shromažďováním demografických informací. Tyto sledované informace, označované také jako soubory protokolu, zahrnují, ale nejsou omezeny na, adresy internetového protokolu (IP), typy prohlížečů, poskytovatele internetových služeb (ISP), časy přístupu, odkazující webové stránky, výstupní stránky a aktivitu kliknutí. Tyto sledované informace neidentifikují návštěvníka osobně (např. jménem).

Jednosměrný Website Rating shromažďuje tyto obecné informace prostřednictvím souborů cookie, malého textového souboru s jedinečným identifikačním řetězcem znaků. Cookies pomáhají Website Rating ukládat informace o preferencích návštěvníků, zaznamenávat informace specifické pro uživatele o stránkách, na které uživatelé přistupují, a přizpůsobovat obsah webu na základě typu prohlížeče návštěvníka nebo jiných informací, které návštěvník odešle prostřednictvím svého prohlížeče.

Soubory cookie můžete ve svém webovém prohlížeči zakázat, aby se soubory cookie nenastavovaly bez vašeho svolení. Upozorňujeme, že zakázání souborů cookie může omezit funkce a služby, které máte k dispozici. Ty sušenky Website Rating sady nejsou vázány na žádné osobní údaje. Podrobnější informace o správě souborů cookie pomocí konkrétních webových prohlížečů naleznete na příslušných webových stránkách prohlížečů.

jiné stránky

Website RatingZásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na Website Rating obsah. Jiné webové stránky, včetně těch, na kterých inzerují Website Rating, odkaz na Website Rating, nebo že Website Rating odkazy na, mohou mít své vlastní zásady.

Když kliknete na tyto reklamy nebo odkazy, tito inzerenti nebo stránky třetích stran automaticky obdrží vaši IP adresu. Jiné technologie, jako jsou soubory cookie, JavaScript nebo webové majáky, mohou také používat reklamní sítě třetích stran k měření účinnosti svých reklam a/nebo k personalizaci reklamního obsahu, který vidíte.

Website Rating nemá žádnou kontrolu a nenese odpovědnost za způsoby, kterými tyto jiné webové stránky shromažďují nebo používají vaše informace. Další informace o jejich postupech a pokyny, jak se od určitých postupů odhlásit, byste si měli přečíst v příslušných zásadách ochrany osobních údajů těchto reklamních serverů třetích stran.

Google's Doubleclick dart cookies

Jako dodavatel reklamy třetí strany Google umístí do vašeho počítače soubor cookie DART, když navštívíte web pomocí služby DoubleClick nebo Google reklama AdSense. Google používá tento soubor cookie k zobrazování reklam specifických pro vás a vaše zájmy. Zobrazené reklamy mohou být cíleny na základě vaší předchozí historie procházení. Soubory cookie DART používají pouze informace, které nelze osobně identifikovat. Nesledují osobní údaje o vás, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, fyzická adresa, telefonní číslo, rodná čísla, čísla bankovních účtů nebo čísla kreditních karet. Můžete zabránit Google z používání souborů cookie DART na vašem počítači návštěvou stránky Google zásady ochrany osobních údajů reklamní a obsahové sítě.

Google Sledování konverzí AdWords

Tento web používá 'Google Online reklamní program AdWords, konkrétně jeho funkce sledování konverzí. Soubor cookie pro sledování konverzí se nastaví, když uživatel klikne na reklamu doručenou společností Google. Platnost těchto souborů cookie vyprší po 30 dnech a neposkytují osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určité stránky tohoto webu a nevypršela platnost souboru cookie, my a Google zjistí, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku.

Změny zásad

Upozorňujeme, že naše Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času změnit. Uživatelé si mohou kdykoli prohlédnout naše nejnovější Zásady ochrany osobních údajů návštěvou této stránky.

Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich zásad, neváhejte kontaktujte nás.

Cookies politika

Toto jsou Zásady používání souborů cookie pro websiterating.com, tj. („Website Rating““, „webová stránka“, „my“ nebo „nás“).

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás opravdu důležitá a přímo spadá do naší strategie pomoci vám, návštěvníkům. Doporučujeme, abyste si přečetli naše Zásady ochrany osobních údajů, které podrobně popisují, jak shromažďujeme, používáme a chráníme vaše osobní údaje.

Cookie je malý počítačový soubor, který lze stáhnout na pevný disk vašeho počítače, když navštívíte webovou stránku. Cookies jsou neškodné soubory, které mohou pomoci zlepšit váš zážitek z používání webové stránky, pokud to preference vašeho prohlížeče umožňují. Webová stránka může přizpůsobit své operace vašim potřebám, tomu, co se vám líbí a nelíbí tím, že shromáždí a zapamatuje si vaše online preference.

Většina souborů cookie se vymaže, jakmile zavřete prohlížeč – nazývají se soubory cookie relace. Jiné, známé jako trvalé soubory cookie, jsou uloženy ve vašem počítači, dokud je nesmažete nebo dokud nevyprší jejich platnost (viz níže uvedená otázka „Jak mohu tyto soubory cookie kontrolovat nebo smazat?“ o tom, jak soubory cookie odstranit).

Soubory cookie protokolu provozu používáme k identifikaci, které stránky jsou používány. To nám pomáhá analyzovat data o návštěvnosti webových stránek a zlepšovat naše webové stránky tak, aby byly přizpůsobeny potřebám uživatelů. Tyto informace používáme pouze pro účely statistické analýzy a poté jsou data ze systému odstraněna.

Při poskytování služeb prostřednictvím našich webových stránek také spolupracujeme s třetími stranami, které mohou v rámci tohoto ujednání nastavit na váš počítač soubor cookie.

Jak používáme cookies?

Obecně platí, že soubory cookie používané webovým serverem websiterating.com spadají do tří skupin:

kritický: Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, abyste mohli používat naše webové stránky. Bez těchto souborů cookie nebudou naše webové stránky správně fungovat a možná je nebudete moci používat.

Uživatelské interakce a analýzy: Tyto nám pomáhají zjistit, které články, nástroje a nabídky vás nejvíce zajímají. Všechny informace jsou shromažďovány anonymně – nevíme, kteří lidé co udělali.

Reklama nebo sledování: Nepovolujeme reklamu, ale propagujeme se na stránkách třetích stran a používáme soubory cookie, abychom vás informovali o tom, co si myslíme, že by vás mohlo zajímat, na základě vašich předchozích návštěv našich webových stránek. Soubory cookie nám pomáhají porozumět tomu, jak efektivně to děláme, a omezují počet zobrazení našich propagačních akcí. Zahrnujeme také odkazy na sociální sítě, jako je Facebook, a pokud interagujete s tímto obsahem, sociální sítě mohou použít informace o vašich interakcích k cílení reklamy na vás na svých webových stránkách.

Jakékoli soubory cookie, které se nepoužívají k tomu, aby se vaše zkušenosti s přístupem na web a jeho používáním zlepšily, nám poskytují pouze statistiky o způsobu, jakým uživatelé web obecně procházejí. Nepoužíváme žádné informace odvozené z cookies k identifikaci jednotlivých uživatelů.

Auditujeme typy souborů cookie, které se používají na našich webových stránkách, ale je možné, že služby, které používáme, mohou změnit názvy a účely souborů cookie. Některé služby, zejména sociální sítě jako Facebook a Twitter, své soubory cookie pravidelně mění. Vždy se snažíme ukazovat vám aktuální informace, ale nemusíme být schopni tyto změny okamžitě zohlednit v našich zásadách.

Jak mohu kontrolovat nebo smazat tyto soubory cookie?

Většina webových prohlížečů automaticky povoluje soubory cookie jako výchozí nastavení. Chcete-li v budoucnu zastavit ukládání souborů cookie do vašeho počítače, budete muset změnit nastavení vašeho internetového prohlížeče. Pokyny, jak to provést, naleznete po kliknutí na 'Nápověda' na liště nabídek nebo podle těchto pokynů pokyny pro jednotlivé prohlížeče z AboutCookies.org.

Pro Google Analytické cookies můžete také zastavit Google od shromažďování vašich údajů stažením a instalací Google Doplněk prohlížeče pro odhlášení ze služby Analytics.

Pokud chcete smazat jakékoli soubory cookie, které jsou již ve vašem počítači, budete muset najít soubor nebo adresář, ve kterém je váš počítač ukládá – toto jak smazat cookies informace by měly pomoci.

Vezměte prosím na vědomí, že smazáním našich cookies nebo deaktivací budoucích cookies možná nebudete moci posílat zprávy do našich fór. Další informace o mazání nebo kontrole souborů cookie jsou k dispozici na AboutCookies.org.

Soubory cookie, které používáme

Tato část podrobně popisuje soubory cookie, které používáme.

Snažíme se zajistit, aby byl tento seznam vždy aktuální, ale je možné, že služby, které používáme, mohou změnit názvy a účely souborů cookie a nemusíme být schopni tyto změny okamžitě zohlednit v těchto zásadách.

Cookies webových stránek

Upozornění na soubory cookie: Když jste na webu noví, zobrazí se vám zpráva o souborech cookie, která vás informuje o tom, jak a proč používáme soubory cookie. Vynecháme soubor cookie, abychom zajistili, že tuto zprávu uvidíte pouze jednou. Vypouštíme také soubor cookie, abychom vás upozornili, pokud se vyskytnou problémy s ukládáním souborů cookie, které mohou ovlivnit vaši zkušenost.

Analýza: Tyhle Google Analytické soubory cookie nám pomáhají porozumět a zlepšovat uživatelský dojem z našich webových stránek. Používáme Google Analytics pro sledování návštěvníků na tomto webu. Google Analytics používá ke sběru těchto údajů soubory cookie. Aby byla v souladu s novým nařízením, Google součástí a novela zpracování údajů.

Komentáře: Pokud na našem webu zanecháte komentář, můžete se přihlásit k ukládání svého jména, e-mailové adresy a webu do souborů cookie. Jsou pro vaše pohodlí, abyste nemuseli znovu vyplňovat své údaje, když zanecháte další komentář. Tyto cookies vydrží jeden rok. Anonymizovaný řetězec vytvořený z vaší e-mailové adresy (také nazývaný hash) může být poskytnut službě Gravatar, abyste zjistili, zda ji používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Soubory cookie třetích stran

Když používáte naše webové stránky, můžete vidět, že soubory cookie doručují třetí strany. Níže uvedené informace ukazují hlavní soubory cookie, které můžete vidět, a poskytují stručné vysvětlení toho, co každý soubor cookie dělá.

Google Analytics: Používáme to k pochopení toho, jak je webová stránka používána a jak se k ní přistupuje, abychom zlepšili uživatelskou zkušenost – všechna uživatelská data jsou anonymní. Google ukládá informace shromážděné soubory cookie na serverech ve Spojených státech. Google může také předat tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud takové třetí strany informace zpracovávají Googlejménem. Veškeré informace generované těmito soubory cookie budou použity v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů, těmito Zásadami používání souborů cookie a Googlezásady ochrany osobních údajů a zásady používání souborů cookie.

facebook: Facebook používá cookies, když sdílíte obsah z našich webových stránek na Facebooku. Používáme také Facebook Analytics, abychom porozuměli tomu, jak jsou naše stránky a webové stránky na Facebooku používány, a abychom optimalizovali aktivity uživatelů Facebooku na základě interakce uživatelů s naším obsahem na Facebooku. Všechna uživatelská data jsou anonymní. Veškeré informace generované těmito soubory cookie budou použity v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, těmito zásadami používání souborů cookie a zásadami ochrany osobních údajů a zásadami používání souborů cookie společnosti Facebook.

X: Twitter používá soubory cookie, když sdílíte obsah z našeho webu na Twitteru.

linkedin: Linkedin používá cookies, když sdílíte obsah z našich webových stránek na Linkedin.

Pinterest: Pinterest používá soubory cookie, když sdílíte obsah z našeho webu na Pinterestu.

jiné stránky: Navíc, když kliknete na některé odkazy na jiné webové stránky z našich webových stránek, tyto webové stránky mohou používat soubory cookie. Soubory cookie mohou být umístěny třetí stranou, která poskytuje odkaz, nad kterým nemáme žádnou kontrolu. Články na této stránce mohou obsahovat vložený obsah (např. videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová úplně stejně, jako kdyby návštěvník navštívil jinou webovou stránku. Tyto webové stránky mohou shromažďovat údaje o vás, používat soubory cookie, vkládat další sledování třetích stran a monitorovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování vaší interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste na dané webové stránce přihlášeni.

Jak dlouho uchováváme vaše data

Google Analytics cookie _ga se uchovává po dobu 2 let a používá se k rozlišení uživatelů. Google Analytics cookie _gid se uchovává po dobu 24 hodin a používá se také k rozlišení uživatelů. Google Analytický soubor cookie _gat je uložen po dobu 1 minuty a používá se ke snížení rychlosti požadavků. Pokud se chcete odhlásit a zabránit tomu, aby byla data používána Google Analytická návštěva https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Pokud zanecháte komentář, komentář a jeho metadata jsou uchovávány neomezeně. Takto můžeme automaticky rozpoznat a schválit všechny následné komentáře namísto jejich přidržení ve frontě moderování.

Jaké máte práva nad daty

Pokud jste zanechali komentáře, můžete požádat o obdržení exportovaného souboru osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat, abychom vymazali veškeré osobní údaje, které o vás uchováváme. To nezahrnuje žádné údaje, které jsme povinni uchovávat pro administrativní, právní nebo bezpečnostní účely.

Pokud se chcete odhlásit Google Analytické soubory cookie pak navštíví https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Vaše osobní údaje si můžete kdykoli vyžádat tak, že nás kontaktujete na [chráněno e-mailem]

Jak chráníme vaše data

Naše servery jsou bezpečně hostovány v špičkových datových centrech a používáme šifrovací a autentizační protokoly HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) a SSL (Secure Socket Layer).

Kde zasíláme data

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce nevyžádané pošty.

Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich zásad, neváhejte kontaktujte nás.

Partnerský Zveřejnění

Website Rating je nezávislý web s recenzemi, který dostává odměnu od společností, jejichž produkty kontrolujeme. Na této webové stránce jsou externí odkazy, které jsou „affiliate links“, což jsou odkazy, které mají speciální sledovací kód.

To znamená, že můžeme obdržet malou provizi (bez dalších nákladů pro vás), pokud si něco zakoupíte prostřednictvím těchto odkazů. Každý produkt důkladně testujeme a dáváme vysoké známky jen těm nejlepším. Tato stránka je nezávislým vlastnictvím a názory zde vyjádřené jsou naše vlastní.

Více podrobností, přečtěte si naše affiliate prohlášení. Umíš číst náš proces kontroly zde.

Sdílet s...