Какво представлява SSL сертификат?

SSL сертификатът е цифров сертификат, който удостоверява самоличността на уебсайт и криптира информацията, изпратена до сървъра, използвайки SSL/TLS технология.

Какво представлява SSL сертификат?

SSL сертификатът е цифров сертификат, който помага да се защити връзката на уебсайта чрез криптиране на данните, които се обменят между уебсайта и неговите посетители. Това означава, че всяка информация, която се изпраща или получава на уебсайта, е защитена от прихващане или достъп от неоторизирани страни. Това е като таен код, който само уебсайтът и посетителят могат да разберат, което прави безопасно споделянето на чувствителна информация като пароли, данни за кредитни карти и лична информация.

SSL сертификатът е основен компонент на сигурността на уебсайта, който гарантира, че всички данни, предавани между уеб сървъра и браузъра, остават поверителни. SSL означава Secure Sockets Layer, който е протокол за сигурност, който създава криптирана връзка между уеб сървър и уеб браузър. Тази връзка гарантира, че всички данни, предавани между уеб сървъра и браузъра, остават поверителни.

SSL сертификатите са цифров сертификат, който удостоверява самоличността на уебсайта и позволява криптирана връзка. SSL сертификатите правят SSL/TLS криптирането възможно и съдържат публичния ключ на уебсайта и самоличността на уебсайта, заедно със свързаната информация. SSL е предшественик на модерното TLS криптиране, използвано днес, и е широко известен с установяването на криптирана връзка между сървър и клиент, обикновено уеб сървър (уебсайт) и браузър.

В днешната дигитална ера SSL сертификатите се превърнаха в решаващ компонент на сигурността на онлайн бизнеса. Те играят жизненоважна роля в защитата на потребителските данни, правните документи, медицинските досиета и онлайн транзакциите от подслушване и атаки тип "човек по средата". SSL сертификатите също играят важна роля за сигурността на уебсайта, SEO класирането и доверието на потребителите. В тази статия ще разгледаме различните видове SSL сертификати, как работят и защо са от съществено значение за сигурността на уебсайта и онлайн бизнеса.

Какво представлява SSL сертификат?

дефиниция

SSL сертификатът е цифров сертификат, който потвърждава самоличността на уебсайт и позволява криптирана връзка между уеб сървъра и браузъра на потребителя. SSL или Secure Sockets Layer е протокол, използван за осигуряване на онлайн комуникация и защита на чувствителни данни от неоторизиран достъп. SSL сертификатите се издават от сертифициращи органи (CA) и съдържат информация за името на домейна на уебсайта, публичния ключ и датата на изтичане на сертификата.

Цел

Целта на SSL сертификата е да осигури доверие и сигурност за онлайн комуникация. Когато даден уебсайт има SSL сертификат, браузърът на потребителя ще покаже икона на катинар и URL адресът на уебсайта ще започва с „https“ вместо с „http. Това показва, че уебсайтът използва криптиране за защита на данните при пренос и че самоличността на уебсайта е потвърдена от доверен CA на трета страна.

SSL сертификатите предоставят следните предимства:

 • Шифроване: SSL сертификатите криптират данни при пренос, което затруднява нападателите да прихванат и прочетат чувствителна информация.
 • Удостоверяване: SSL сертификатите потвърждават самоличността на уебсайта, като гарантират, че потребителите комуникират с предвидения уебсайт, а не с фалшив.
 • Доверие: SSL сертификатите се издават от надеждни CAs, осигурявайки на потребителите увереност, че уебсайтът, който посещават, е легитимен и защитен.

Има различни видове SSL сертификати, включително:

 • SSL сертификати за проверка на домейн (DV): Тези сертификати проверяват името на домейна на уебсайта.
 • SSL сертификати с заместващи символи: Тези сертификати покриват всички поддомейни на име на домейн.
 • Многодомейн SSL сертификати: Тези сертификати покриват множество имена на домейни.
 • SSL сертификати с разширено валидиране (EV): Тези сертификати осигуряват най-високото ниво на валидиране и показват името на компанията в адресната лента на браузъра.

В обобщение, SSL сертификатите играят решаваща роля за осигуряване на онлайн комуникация и осигуряване на доверие за потребителите. Чрез шифроване на данни при пренос и проверка на самоличността на уебсайтовете, SSL сертификатите помагат за защита на чувствителната информация от неоторизиран достъп.

Как работят SSL сертификатите

SSL сертификатите са ключов компонент за осигуряване на сигурна комуникация между уеб сървър и клиент. Ето как работят SSL сертификатите:

Encryption

Когато потребител посети уебсайт със SSL сертификат, неговият браузър и сървърът инициират процес, наречен SSL Handshake. По време на този процес браузърът и сървърът установяват сигурна криптирана връзка между тях. Този процес на криптиране гарантира, че всички данни, предавани между браузъра и сървъра, са защитени и не могат да бъдат прихванати от трети страни.

Утвърждаване

SSL сертификатите също така осигуряват валидиране на самоличността на уебсайта. Сертификатът съдържа информация за името на домейна на уебсайта, поддомейна и сертифициращия орган, който е издал сертификата. Тази информация се използва, за да се провери дали уебсайтът е легитимен и че потребителят комуникира с правилния сървър.

ръкостискане

Процесът на SSL ръкостискане включва поредица от стъпки, които гарантират, че шифрованата връзка е установена правилно. Процесът включва следните стъпки:

 1. Браузърът изпраща заявка до сървъра за иницииране на SSL ръкостискане.
 2. Сървърът изпраща своя SSL сертификат на браузъра.
 3. Браузърът проверява автентичността и валидността на сертификата.
 4. Браузърът и сървърът създават споделен ключ за криптиране.
 5. Криптираната връзка е установена и данните могат да се предават сигурно.

По време на процеса на SSL Handshake браузърът на потребителя показва икона на катинар в адресната лента, което показва, че връзката е защитена.

SSL сертификатите се предлагат в различни типове, включително валидиране на домейн, SSL сертификати със заместващи символи и сертификати за множество домейни. Всеки тип сертификат предоставя различни нива на удостоверяване и криптиране.

В обобщение, SSL сертификатите осигуряват сигурна, криптирана връзка между браузъра на потребителя и сървъра на уебсайта. Те също така осигуряват валидиране на самоличността на уебсайта, като гарантират, че потребителите комуникират с правилния сървър. Процесът на SSL Handshake гарантира, че криптираната връзка е установена правилно, осигурявайки сигурна среда за предаване на данни.

Видове SSL сертификати

SSL сертификатите се предлагат в различни типове, всеки със собствено ниво на валидиране и сигурност. Ето най-често срещаните видове SSL сертификати:

Домейн валидиран (DV) SSL сертификат

SSL сертификатът с валидиран домейн (DV) е най-основният тип SSL сертификат. Използва се за защита на един домейн и проверява само дали домейнът е регистриран. Процесът на валидиране включва изпращане на имейл до собственика или администратора на домейна за потвърждение на собствеността. DV SSL сертификатите се получават най-бързо и обикновено са най-евтини.

Утвърден от организацията (OV) SSL сертификат

Утвърденият от организацията (OV) SSL сертификат осигурява по-високо ниво на валидиране от DV SSL сертификат. Той проверява собствеността върху домейна и самоличността на организацията, която притежава домейна. Процесът на валидиране включва проверка на юридическото съществуване на организацията, физическия адрес и телефонния номер. OV SSL сертификатите се препоръчват за фирми, които обработват чувствителна информация.

Удължен валидиращ (EV) SSL сертификат

SSL сертификатът за разширено валидиране (EV) осигурява най-високо ниво на валидиране и сигурност. Той проверява собствеността върху домейна, самоличността на организацията и законното съществуване. Процесът на валидиране е най-строгият и включва задълбочена проверка на миналото на организацията. EV SSL сертификатите показват зелена адресна лента в браузъра, което показва най-високото ниво на сигурност. Препоръчват се за уебсайтове за електронна търговия и финансови сайтове, които обработват чувствителна информация.

Заместващ SSL сертификат

SSL сертификат с заместващ знак се използва за защита на домейн и всички негови поддомейни. Той е идеален за фирми, които имат множество поддомейни и искат да ги защитят всички с един сертификат. SSL сертификатите с заместващи символи са налични както за DV, така и за OV нива на валидиране.

Многодомеен SSL сертификат

Многодомейн SSL сертификат, известен още като SSL сертификат за алтернативно име на субект (SAN), се използва за защита на множество домейни с един сертификат. Той е идеален за фирми, които имат множество домейни и искат да ги защитят с един сертификат. Многодомейн SSL сертификати са налични както за DV, така и за OV нива на валидиране.

Сертификати за унифицирани комуникации (UCC)

Сертификатите за унифицирани комуникации (UCC) са предназначени за среди на Microsoft Exchange и Microsoft Office Communications Server. Те се използват за защита на множество домейни и поддомейни с един сертификат. UCC SSL сертификатите са налични както за DV, така и за OV нива на валидиране.

В заключение, SSL сертификатите се предлагат в различни типове, всеки със собствено ниво на валидиране и сигурност. Изборът на правилния SSL сертификат зависи от специфичните нужди на вашия бизнес. Препоръчително е да се консултирате с доверен сертифициращ орган (CA), за да определите най-добрия SSL сертификат за вашия бизнес.

Защо SSL сертификатите са важни

Когато сърфирате в интернет, може да сте забелязали икона на катинар в адресната лента на някои уебсайтове. Това показва, че уебсайтът използва SSL (Secure Sockets Layer) криптиране, което е протокол за сигурност, който създава криптирана връзка между уеб сървър и уеб браузър. SSL сертификатите са цифрови сертификати, които удостоверяват самоличността на уебсайт и позволяват криптирана връзка. В този раздел ще обсъдим защо SSL сертификатите са важни.

Сигурност

Една от най-важните причини, поради които SSL сертификатите са важни, е сигурността. SSL криптирането помага за защитата на потребителските данни от подслушване и атаки "човек по средата". Когато потребител въведе чувствителна информация, като данни за кредитна карта или идентификационни данни за вход, SSL криптирането гарантира, че тази информация се предава сигурно и не може да бъде прихваната от трети страни.

SEO

Друга причина, поради която SSL сертификатите са важни, е SEO (оптимизация за търсачки). Google заяви, че SSL криптирането е фактор за класиране в неговия алгоритъм за търсене. Това означава, че уебсайтовете със SSL сертификати са по-склонни да се класират по-високо в страниците с резултати от търсачките (SERPs), отколкото уебсайтовете без SSL сертификати.

Доверие

SSL сертификатите също помагат за установяване на доверие между уебсайт и неговите потребители. Когато даден уебсайт има SSL сертификат, потребителите могат да видят, че самоличността на уебсайта е потвърдена от доверен сертифициращ орган на трета страна. Това помага на потребителите да се чувстват по-уверени при споделянето на личната си информация с уебсайта, като например когато правят онлайн транзакции или изпращат правни документи или медицински досиета.

В допълнение към тези предимства SSL сертификатите се предлагат в различни видове и нива на валидиране. Например SSL сертификатите DV (Проверка на домейна) само потвърждават, че името на домейна е собственост на притежателя на сертификата, докато SSL сертификатите EV (Разширена проверка) изискват по-стриктно валидиране на самоличността на притежателя на сертификата. SSL сертификатите за много домейни позволяват множество домейни да бъдат защитени с един сертификат, докато SSL сертификатите със заместващи символи могат да защитят всички поддомейни на домейн.

В заключение, SSL сертификатите са важен аспект на сигурността на уебсайта и онлайн доверието. Чрез използване на SSL криптиране и получаване на SSL сертификати уебсайтовете могат да защитят потребителските данни, да подобрят своето SEO класиране и да установят доверие у своите потребители.

Още четене

SSL сертификатът е цифров сертификат, който удостоверява самоличността на уебсайт и позволява криптирана връзка между уеб сървър и уеб браузър. SSL означава Secure Sockets Layer, който е протокол за сигурност, който създава криптирана връзка между уеб сървър и уеб браузър. SSL сертификатите съдържат публичния ключ и самоличността на уебсайта, заедно със свързаната информация, и се съхраняват и показват в мрежата от сървъра на уебсайта или приложението (източник: Cloudflare, Kaspersky, DigiCert).

Свързани условия за сигурност на уебсайта

Начало » Web Hosting » Терминологичен речник » Какво представлява SSL сертификат?

Бъдете информирани! Присъединете се към нашия бюлетин
Абонирайте се сега и получете безплатен достъп до ръководства, инструменти и ресурси само за абонати.
Можете да се отпишете по всяко време. Вашите данни са в безопасност.
Бъдете информирани! Присъединете се към нашия бюлетин
Абонирайте се сега и получете безплатен достъп до ръководства, инструменти и ресурси само за абонати.
Можете да се отпишете по всяко време. Вашите данни са в безопасност.
Бъдете информирани! Присъединете се към нашия бюлетин!
Абонирайте се сега и получете безплатен достъп до ръководства, инструменти и ресурси само за абонати.
Бъдете в крак с новостите! Присъединете се към нашия бюлетин
Можете да се отпишете по всяко време. Вашите данни са в безопасност.
Моята компания
Бъдете в крак с новостите! Присъединете се към нашия бюлетин
???? Вие сте (почти) абонирани!
Преминете към вашата имейл кутия и отворете имейла, който ви изпратих, за да потвърдите своя имейл адрес.
Моята компания
Вие сте абонирани!
Благодарим ви за вашия абонамент. Ние изпращаме бюлетин с проницателни данни всеки понеделник.
Сподели с...