Какво е Warrant Canary?

Заповед за заповед е изявление, публикувано от компания или организация, за да покаже, че не са получили никакви тайни правителствени призовки или заповеди за потребителски данни. Ако изявлението е премахнато или не е актуализирано, може да се предположи, че компанията е получила такива искания и вече не е в състояние да разкрие този факт поради законови ограничения.

Какво е Warrant Canary?

Warrant Canary е изявление, публикувано от компания или организация, в което се казва, че не са получили тайни правителствени искания за потребителски данни. Това е като предупредителен сигнал, който изчезва, ако компанията получи такава заявка, уведомявайки потребителите, че тяхната поверителност може да е била компрометирана. Това е начин компаниите да бъдат прозрачни по отношение на правителственото наблюдение, без да нарушават никакви заповеди или други законови ограничения.

Warrant canary е термин, който набира популярност през последните години, особено в технологичната индустрия. Това е метод, използван от компаниите, за да информират своите потребители, ако им е била връчена правителствена призовка или искане за информация. Идеята зад него е да осигури прозрачност на потребителите и да ги увери, че тяхната поверителност е защитена.

Концепцията за варант канар се основава на законовата забрана, наложена на компаниите, която им пречи да разкриват съществуването на призовка или искане за информация. Използвайки варант канарче, компаниите могат индиректно да информират своите потребители, че са получили такова искане, без да нарушават законови задължения. Ако заповедта изчезне или се промени, това може да означава, че компанията е получила призовка или искане за информация и потребителите могат да предприемат подходящи действия, за да защитят поверителността си.

Използването на заповедни канарчета става все по-актуално в настоящата епоха на правителствено наблюдение, където опасенията за поверителността са на най-високо ниво за всички времена. Той се превърна в инструмент за компаниите да демонстрират своя ангажимент за защита на поверителността и прозрачността на потребителите. В тази статия ще разгледаме по-подробно концепцията за варант канарчета, как работят и защо са важни в днешната дигитална ера.

Какво е Warrant Canary?

дефиниция

Warrant Canary е метод, използван от компаниите, за да информират своите потребители, ако са получили заповед, призовка или писмо за национална сигурност от правителството или правоприлагащите органи. Терминът „канарче“ идва от практиката на използване на канарчета във въглищни мини за откриване на токсични газове. По същия начин канарчето е предупредителен знак, който сигнализира на потребителите, че поверителността им може да бъде компрометирана.

История

Концепцията за канарче за заповед беше въведена за първи път от Брус Шнайер, известен експерт по сигурността, през 2002 г. Тя придоби популярност след приемането на американския Патриотичен акт, който даде на правителството широки правомощия за наблюдение. Актът също така включва разпоредба за забрана на забрана, която забранява на компаниите да разкриват каквато и да е информация относно правителствени искания за потребителски данни.

Как работи

Канарското варант е изявление, публикувано от компания на нейния уебсайт или доклад за прозрачност, в което се посочва, че не е получило никакви правителствени искания за потребителски данни. Изявлението обикновено включва датата на последната актуализация. Ако изявлението е премахнато или не е актуализирано, това може да означава, че компанията е получила заповед или призовка и вече не е в състояние да разкрие тази информация поради заповед за затваряне.

Канарчетата Warrant не са безупречни и има някои ограничения за тяхната ефективност. Например компаниите могат да бъдат принудени да премахнат канарче със заповед със съдебна заповед или да бъдат изправени пред правни последици. Освен това канарчето за заповед не предоставя никаква информация за вида на заявката или обхвата на исканите данни.

Въпреки тези ограничения, варантните канарчета все още се използват от много компании, включително доставчици на облачно съхранение и VPN услуги, за да осигурят прозрачност на своите потребители и да защитят поверителността им.

В заключение, Warrant Canary е ценен инструмент за компаниите да осигурят прозрачност на своите потребители и да защитят поверителността им. Въпреки това, това не е надежден метод и има някои ограничения. Компаниите трябва да го използват заедно с други мерки за защита на поверителността, като криптиране и VPN услуги без регистрация, за да гарантират безопасността на своите клиентски данни.

Защо Warrant Canary е важен?

Warrant canary е декларация, която декларира, че дадена организация не е получила определени искания за информация от правителството или правоприлагащите органи. Това е важен инструмент, който компаниите използват, за да защитят поверителността на своите потребители и да поддържат прозрачност. Този раздел ще обсъди значението на варант канарче по отношение на прозрачността, защитата и правните последици.

Прозрачност

Warrant canary е ефективен начин компаниите да бъдат прозрачни относно отношенията си с правоприлагащите органи. Чрез публикуване на варант канарче, компаниите могат да информират своите потребители, че не са получили никакви правителствени искания за потребителски данни. Това създава прозрачност и изгражда доверие между компанията и нейните потребители.

Защита

Warrant canary защитава компаниите от забрани и правни процеси, които изискват от тях да разкриват потребителски данни. Ако дадена компания получи заповед за запушване или съдебен процес, тя може да премахне изявлението на заповедта от уебсайта си и потребителите ще знаят, че компанията е получила искане за потребителски данни. Това позволява на потребителите да предприемат необходимите мерки за защита на поверителността си.

Правни последици

Warrant canary има и правни последици. Първата поправка защитава правото на свобода на словото и варант канарче попада под тази защита. Въпреки това, законността на варант канарче все още е сива зона и компаниите трябва да бъдат внимателни, докато ги публикуват.

Патриотичният закон и Законът за свободата на САЩ предоставят правни рамки за достъп на правителствени агенции до потребителски данни. Въпреки това, варант канарче не се споменава изрично в тези актове. Законът за наблюдение на чуждестранното разузнаване (FISA) и Законът за поверителност на електронните комуникации (ECPA) също имат разпоредби за правителствени агенции за достъп до потребителски данни, но заповедта за канари не се споменава изрично и в тези актове.

В заключение, warrant canary е важен инструмент за поддържане на прозрачност и защита на поверителността на потребителите. Компаниите обаче трябва да бъдат внимателни, докато ги публикуват, тъй като правните последици все още не са ясни. За компаниите е важно да работят с организации за граждански свободи като Electronic Frontier Foundation, за да гарантират, че техните изявления за заповед са законни и ефективни.

Как да използвате Warrant Canary

Warrant canary са ефективен начин да уведомите потребителите дали данните им са компрометирани или не от правителствено наблюдение. Ето как да настроите и поддържате варант канарче:

Създаване на Warrant Canary

  1. Създайте специална уеб страница или секция от уебсайта си, която посочва, че не сте получавали никакви правни искания за потребителски данни към определена дата.
  2. Включете датата, на която извлечението е последно актуализирано.
  3. Уверете се, че изявлението е ясно и кратко и може лесно да бъде разбрано от средния потребител.
  4. Осигурете начин на потребителите да се свържат с вас, ако имат въпроси или притеснения.

Поддържане на Warrant Canary

  1. Редовно актуализирайте извлечението с нова дата, за да покажете, че не сте получавали никакви правни искания след последната актуализация.
  2. Ако получите правно искане, незабавно премахнете канарчето за заповед.
  3. Ако не можете да актуализирате изявлението за продължителен период от време, помислете дали да го премахнете напълно, за да избегнете подвеждането на потребителите.
  4. Бъдете прозрачни относно всички промени в канарчето за заповед и обяснете защо са направени.

Важно е да се отбележи, че варант канарчетата не са безупречни и могат да бъдат предмет на заповеди за запушване или други законови ограничения. Въпреки това те все още са полезен инструмент за насърчаване на прозрачността и информиране на потребителите относно тяхната поверителност.

Някои популярни услуги, които използват варант канарчета, включват Reddit, Tumblr и Signal. Electronic Frontier Foundation също така предоставя списък с компании, които публикуват доклади за прозрачност, които също могат да бъдат полезен инструмент за информиране относно правителственото наблюдение.

Когато избирате доставчик на VPN, потърсете VPN без регистрация, който има въведена гаранция. NordVPN е популярна опция, която предоставя и двете функции.

Като цяло, варант канарчетата могат да бъдат ценен инструмент за защита на поверителността на потребителите и насърчаване на прозрачността в лицето на правителствено наблюдение. Въпреки това е важно да имате предвид техните ограничения и да ги използвате заедно с други мерки за подобряване на поверителността, като криптиране и силни пароли.

Заключение

В заключение, варантните канарчета се превърнаха в основен инструмент за запазване на поверителността на потребителите в цифровата ера. Тъй като правителствата стават все по-натрапчиви в своите практики за събиране на данни, варант канарчетата позволяват на потребителите да бъдат наясно с всякакви потенциални нарушения на тяхната поверителност.

Използването на заповедни канарчета стана особено широко разпространено сред доставчиците на комуникационни услуги, на които е законово забранено да разкриват съществуването на правителствена призовка. Чрез използването на заповедни канари тези доставчици могат косвено да информират своите потребители за всяка такава призовка, без да нарушават закона.

Въпреки че варантните канарчета не са безупречни, те осигуряват ценен слой защита за поверителността на потребителите. Важно е обаче да се отбележи, че не всички услуги използват варант канарчета и потребителите винаги трябва да бъдат внимателни, когато споделят чувствителна информация онлайн.

Като цяло варант канарчетата са полезен инструмент в борбата за запазване на поверителността онлайн. Тъй като правителствата продължават да разширяват възможностите си за наблюдение, е вероятно използването на канарчета да стане още по-разпространено през идните години.

Още четене

Канарското заповед е метод, използван от някои доставчици на комуникационни услуги, за да информират своите потребители, че доставчикът не е получил определени искания за информация от държавни или правоприлагащи органи (източник: Cloudflare). Това е изявление, което декларира, че доставчикът не е предприел определени действия или не е получил определени искания за информация (източник: Уикипедия). Ако канарчето на заповедта изчезне или се промени, може да се заключи, че доставчикът е получил заповед за потребителски данни (източник: Да се ​​възползват от).

Свързани условия за интернет сигурност

Начало » VPN » VPN речник » Какво е Warrant Canary?

Бъдете информирани! Присъединете се към нашия бюлетин
Абонирайте се сега и получете безплатен достъп до ръководства, инструменти и ресурси само за абонати.
Можете да се отпишете по всяко време. Вашите данни са в безопасност.
Бъдете информирани! Присъединете се към нашия бюлетин
Абонирайте се сега и получете безплатен достъп до ръководства, инструменти и ресурси само за абонати.
Можете да се отпишете по всяко време. Вашите данни са в безопасност.
Сподели с...