Какво е L2TP/IPsec?

L2TP/IPsec е вид VPN протокол, който съчетава протокола за тунелиране на слой 2 (L2TP) и протокола за защита на интернет протокола (IPsec), за да създаде защитена и криптирана връзка между две устройства през интернет.

Какво е L2TP/IPsec?

L2TP/IPsec е вид протокол за сигурност на компютърната мрежа, който помага да защитите поверителността си онлайн, като криптира вашия интернет трафик. Той работи, като създава защитена връзка между вашето устройство и интернет, което прави по-трудно за другите да прихващат или шпионират вашите онлайн дейности. Мислете за това като за таен код, който можете да разберете само вие и уебсайтът, който посещавате, така че никой друг да не може да прочете или открадне вашата информация.

L2TP/IPsec е протокол за тунелиране, който се използва широко за създаване на виртуални частни мрежи (VPN) и сигурно предаване на данни през IP мрежа. Това е разширение на протокола за тунелиране от точка до точка (PPTP) и често се използва от доставчиците на интернет услуги (ISP) за активиране на VPN.

L2TP/IPsec е комбинация от два протокола: Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) и Internet Protocol Security (IPsec). L2TP осигурява тунел за предаване на данни, докато IPsec осигурява криптиране и удостоверяване, необходими за защитен трансфер на данни. L2TP/IPsec е вграден в съвременни настолни операционни системи и мобилни устройства, което го прави лесен за внедряване.

Използването на L2TP/IPsec осигурява няколко предимства, включително способността за сигурно предаване на данни през публични мрежи като интернет, осигуряване на поверителност и цялост на данните и осигуряване на защитена връзка между отдалечени потребители и корпоративни мрежи. В тази статия ще разгледаме подробно характеристиките и предимствата на L2TP/IPsec, както и неговите ограничения и потенциални уязвимости.

Какво е L2TP/IPsec?

L2TP/IPsec е протокол за тунелиране, използван за поддръжка на виртуални частни мрежи (VPN). Това е комбинация от два протокола, Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) и Internet Protocol Security (IPsec). L2TP осигурява тунела, докато IPsec осигурява сигурността.

L2TP

L2TP е протокол за тунелиране от слой 2, който капсулира пакети с данни между две мрежови точки. Често се използва в комбинация с друг протокол, като IPsec, за осигуряване на криптиране и удостоверяване. L2TP обикновено се използва в VPN за създаване на защитена връзка между клиент и VPN сървър.

IPsec

IPsec е набор от протоколи, използвани за осигуряване на сигурност за пакети данни с интернет протокол (IP). Той осигурява криптиране, удостоверяване и проверка на целостта на данните в транзит. IPsec може да работи в два режима: транспортен режим и тунелен режим. В режим на транспорт само полезният товар на данните е криптиран, докато в тунелен режим както полезният товар на данните, така и заглавката са криптирани.

IPsec използва два протокола за обмен на ключове и удостоверяване: Internet Key Exchange (IKE) и Authentication Header (AH) или Encapsulating Security Payload (ESP). IKE договаря асоциацията за сигурност (SA) между две устройства, докато AH или ESP предоставя действителните функции за сигурност.

L2TP/IPsec е популярен протокол за VPN, тъй като предоставя силни функции за сигурност и се поддържа широко от операционни системи и VPN клиенти. Често се използва от интернет доставчици за предоставяне на услуги, както и от фирми и физически лица за сигурен отдалечен достъп.

L2TP/IPsec използва UDP порт 1701 за контролни пакети и UDP порт 500 за IKE преговори. Може да бъде блокиран от защитни стени, които блокират UDP трафик, но може да бъде конфигуриран да използва TCP вместо това. Той е по-сигурен от PPTP, но по-малко сигурен от по-новите протоколи като OpenVPN или WireGuard.

В обобщение, L2TP/IPsec е тунелен протокол, който осигурява сигурност и поверителност за виртуални частни мрежи. Той използва два протокола, L2TP и IPsec, за създаване на защитена връзка между клиент и VPN сървър. Той се поддържа широко и предоставя силни функции за сигурност, но може да бъде блокиран от защитни стени и не е толкова защитен като по-новите VPN протоколи.

L2TP

Преглед на L2TP

Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) е протокол за тунелиране, използван за поддръжка на виртуални частни мрежи (VPN). Това е разширение на протокола за тунелиране от точка до точка (PPTP), използван от доставчиците на интернет услуги (ISP) за активиране на VPN. L2TP използва UDP порт 1701 и често се използва в комбинация с Internet Protocol Security (IPsec) за криптиране и удостоверяване.

L2TP е протокол от ниво 2, което означава, че работи на слоя за връзка за данни на OSI модела. Той осигурява начин за тунелиране на пакети с данни между две крайни точки през IP мрежа. L2TP често се използва за свързване на отдалечени потребители към корпоративна мрежа или за свързване на две корпоративни мрежи заедно.

Как работи L2TP

L2TP работи чрез капсулиране на пакети с данни в нов пакетен формат. Този нов пакетен формат включва L2TP хедър и полезен товар. L2TP заглавката включва информация за L2TP сесията, като ИД на сесията и версията на L2TP протокола. Полезният товар включва оригиналния пакет данни, като например PPP сесия.

За да установи L2TP връзка, клиентът изпраща заявка за L2TP връзка до L2TP Access Concentrator (LAC). След това LAC установява L2TP сесия с L2TP мрежов сървър (LNS). След като L2TP сесията е установена, клиентът и сървърът могат да обменят пакети данни през VPN тунела.

L2TP сигурност

L2TP не осигурява никакво криптиране или удостоверяване самостоятелно. За да осигури сигурност и поверителност, L2TP трябва да разчита на протокол за криптиране, за да премине в тунела. Това обикновено се прави с помощта на IPsec, който осигурява криптиране и удостоверяване за L2TP тунела.

L2TP също поддържа използването на предварително споделени ключове (PSK) за удостоверяване. PSK са споделени тайни между клиента и сървъра, които се използват за удостоверяване на VPN тунела. PSK обаче могат да бъдат уязвими на атаки, ако не са добре защитени.

В обобщение, L2TP е протокол за тунелиране от слой 2, използван за поддръжка на VPN. Той работи чрез капсулиране на пакети с данни в нов пакетен формат и разчита на протоколи за криптиране като IPsec за сигурност. L2TP често се използва в комбинация с IPsec за осигуряване на сигурна и криптирана връзка между две крайни точки.

IPsec

Общ преглед на IPsec

IPsec (Internet Protocol Security) е група от протоколи, използвани за установяване на сигурни и криптирани връзки между устройства през обществени мрежи. IPsec осигурява сигурен начин за предаване на пакети данни по интернет чрез криптиране на данните и удостоверяване на източника на данните. IPsec често се използва за създаване на виртуални частни мрежи (VPN), които позволяват на отдалечени потребители да имат защитен достъп до корпоративните мрежи.

Как работи IPsec

IPsec работи чрез криптиране на IP пакети и удостоверяване на източника на пакетите. IPsec работи на мрежовия слой (Слой 3) на OSI модела и може да бъде реализиран в два режима: транспортен режим и тунелен режим.

В транспортен режим само полезният товар на IP пакета е криптиран, а IP хедърът остава некриптиран. В тунелен режим както IP хедърът, така и полезният товар на IP пакета са криптирани. Режимът на тунел често се използва при създаване на VPN.

IPsec използва два основни протокола: Authentication Header (AH) и Encapsulating Security Payload (ESP). AH осигурява удостоверяване и защита на целостта на IP пакети, докато ESP осигурява поверителност, удостоверяване и защита на целостта на IP пакети.

IPsec сигурност

IPsec предоставя няколко функции за сигурност, включително поверителност, цялост и автентичност. Поверителността се постига чрез криптиране на пакетите с данни, докато целостта се постига чрез използване на хеш функции, за да се гарантира, че данните не са били подправени. Автентичността се постига чрез използване на цифрови сертификати за удостоверяване на източника на данните.

IPsec също така предоставя асоциации за сигурност (SA), които определят параметрите за сигурност за IPsec връзката. SA включват информация като алгоритъм за криптиране, алгоритъм за удостоверяване и протокол за обмен на ключове.

IPsec може да се внедри с помощта на няколко различни протокола за тунелиране, включително L2TP/IPsec, OpenVPN и SSTP. IPsec е вграден в съвременните операционни системи и може лесно да се внедри на клиентски компютри и VPN сървъри.

Като цяло IPsec е надежден и сигурен начин за предаване на пакети данни през обществени мрежи. Чрез криптиране и удостоверяване на пакети с данни, IPsec осигурява сигурен начин за създаване на VPN и защита на чувствителни данни.

Още четене

L2TP/IPsec е VPN протокол, който съчетава Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) и Internet Protocol Security (IPsec), за да създаде защитена и криптирана връзка между две крайни точки. L2TP осигурява механизма за тунелиране, докато IPsec осигурява сигурността. Комбинацията от тези протоколи предлага повече сигурност от PPTP и SSTP, но по-малко от OpenVPN. L2TP/IPsec обикновено се използва в частни мрежи като домашни мрежи или малки офиси и е вграден в модерни настолни операционни системи и мобилни устройства. (източник: Website Rating, Как да манипулирате)

Свързани условия за интернет сигурност

Начало » VPN » VPN речник » Какво е L2TP/IPsec?

Бъдете информирани! Присъединете се към нашия бюлетин
Абонирайте се сега и получете безплатен достъп до ръководства, инструменти и ресурси само за абонати.
Можете да се отпишете по всяко време. Вашите данни са в безопасност.
Бъдете информирани! Присъединете се към нашия бюлетин
Абонирайте се сега и получете безплатен достъп до ръководства, инструменти и ресурси само за абонати.
Можете да се отпишете по всяко време. Вашите данни са в безопасност.
Сподели с...