Какво представлява Великата китайска защитна стена? (GFW)

Голямата китайска защитна стена (GFW) е система за цензура и наблюдение, използвана от китайското правителство за контрол и ограничаване на достъпа до определени уебсайтове и онлайн съдържание в Китай.

Какво представлява Великата китайска защитна стена? (GFW)

Голямата китайска защитна стена (GFW) е система за интернет цензура в Китай, която блокира достъпа до определени уебсайтове и онлайн съдържание, считани за неподходящи или чувствителни от китайското правителство. Това е като цифрова стена, която пречи на хората в Китай да имат достъп до определена информация в интернет. Тази система се използва за контролиране и наблюдение на потока от информация в Китай и ограничаване на достъпа до съдържание, което правителството смята за вредно или заплашително за неговата политическа програма.

Голямата китайска защитна стена (GFW) е термин, използван за описване на комбинацията от законодателни действия и технологии, наложени от китайското правителство за регулиране и контрол на интернет в страната. GFW се смята за най-сложната система за цензура в света и е предназначена да попречи на китайските граждани да имат достъп до съдържание, което се счита за неподходящо или вредно за националната сигурност или културните ценности на страната.

GFW е сложна система, която използва различни технологии за цензуриране и контрол на интернет в Китай. Тези технологии включват блокиране на IP адреси, отравяне на DNS, дълбока проверка на пакети, SSL сертификати и прокси сървъри, между другото. GFW също използва набор от законодателни действия за регулиране на интернет, включително закони, които изискват от доставчиците на интернет услуги и уебсайтовете да цензурират съдържание, което се счита за чувствително или неподходящо.

Китайското правителство е критикувано за своите строги политики за цензура в интернет, които според мнозина са нарушение на свободата на словото и правата на човека. GFW се използва за цензуриране на широк спектър от съдържание, включително политическо несъгласие, социални медии, чуждестранни новинарски уебсайтове и дори определени ключови думи. Въпреки усилията на правителството да контролира интернет, много китайски граждани са намерили начини да заобиколят GFW, използвайки VPN услуги и други инструменти за заобикаляне.

Какво е Великата китайска защитна стена?

Голямата китайска защитна стена (GFW) е комбинация от законодателни действия и технологии, наложени от Китайската комунистическа партия (ККП) за регулиране и контрол на интернет в страната. Той е предназначен да блокира достъпа на китайски граждани до нецензуриран интернет чрез технически мерки за цензура. GFW не се занимава с контролиране на вътрешно несъгласие, а по-скоро се използва за контрол на съдържанието, достъпно за потребителите в страната. GFW се счита за „сплинтернет“, който разделя глобалния публичен интернет на подгрупа от информация за конкретен регион.

GFW се разработва от 1990-те години на миналия век, като първата версия на системата беше внедрена през 1998 г. Оттогава системата се превърна в сложна мрежа от технологии и закони, които непрекъснато се актуализират и усъвършенстват, за да бъдат в крак с непрекъснато променящия се пейзаж на интернет. GFW не е официално име, използвано от китайското правителство, което използва непрозрачни политики и стратегии за контрол на интернет.

GFW използва различни технологии за цензуриране и контрол на интернет, включително блокиране на IP адреси, отравяне на DNS, дълбока проверка на пакети и атаки човек по средата. Системата също така използва филтриране по ключови думи, за да блокира достъпа до уебсайтове и социални медийни платформи, които съдържат чувствителни думи или фрази. GFW също блокира достъпа до чужди уебсайтове и услуги, включително Google, YouTube, Facebook, Twitter, Dropbox, LinkedIn, Reddit и The New York Times, между другото.

Китайското правителство използва GFW за наблюдение и цензуриране на онлайн активност, включително социални медийни платформи като WeChat и Weibo. GFW се използва и за репресии срещу политическото несъгласие и за налагане на законите за национална сигурност. Китайски граждани, които се опитват да заобиколят GFW с помощта на VPN услуги или други инструменти за заобикаляне, рискуват да бъдат арестувани и преследвани от китайското правителство.

В заключение, Великата китайска защитна стена е сложна система от законодателни действия и технологии, използвани от Китайската комунистическа партия за регулиране и контрол на интернет в страната. GFW е предназначен да блокира достъпа на китайски граждани до нецензуриран интернет чрез мерки за техническа цензура. GFW не се занимава с контролиране на вътрешно несъгласие, а по-скоро се използва за контрол на съдържанието, достъпно за потребителите в страната. GFW използва различни технологии за цензуриране и контрол на интернет, включително блокиране на IP адреси, отравяне на DNS, дълбока проверка на пакети и атаки човек по средата.

Как работи Великата китайска защитна стена?

Голямата китайска защитна стена (GFW) е сложна система за цензура и наблюдение, която контролира потока на информация в и от китайския интернет. GFW използва комбинация от технологии, включително технологии за цензура, блокиране на IP адреси, отравяне на DNS, дълбока проверка на пакети и SSL сертификати, за наблюдение и контрол на интернет трафика.

Използвани технологии

GFW използва различни технологии за контрол на интернет трафика, включително:

  • Защитни стени: GFW използва защитни стени, за да блокира достъпа до уебсайтове и услуги, които се считат за неподходящи или заплашителни за китайското правителство.

  • Проксита: GFW използва проксита за наблюдение и филтриране на трафика в мрежата. Прокси сървърите са сървъри, които действат като посредници между потребителите и интернет.

  • Рутери: GFW използва рутери за насочване на трафика през защитната стена и проксита.

Технологии за цензура

GFW използва набор от технологии за цензура, за да блокира достъпа до определени уебсайтове и услуги. Те включват:

  • Блокиране на URL адреси: GFW блокира достъпа до конкретни URL адреси, които се считат за неподходящи или заплашителни за китайското правителство.

  • Филтриране по ключови думи: GFW използва филтриране по ключови думи, за да блокира достъпа до уебсайтове и услуги, които съдържат определени ключови думи или фрази.

  • Филтриране на съдържание: GFW използва филтриране на съдържание, за да блокира достъпа до уебсайтове и услуги, които съдържат определени видове съдържание, като порнография или политическо несъгласие.

Блокиране на IP адрес

GFW използва блокиране на IP адреси, за да предотврати достъпа на потребителите до определени уебсайтове и услуги. Блокирането на IP адрес включва блокиране на трафик от конкретни IP адреси или диапазони от IP адреси.

DNS отравяне

GFW използва отравяне на DNS, за да пренасочи потребителите към фалшиви уебсайтове или да блокира достъпа до законни уебсайтове. Отравянето на DNS включва промяна на DNS записите на уебсайт за пренасочване на потребителите към различен IP адрес.

Дълбока проверка на пакети

GFW използва дълбока проверка на пакети, за да наблюдава и филтрира интернет трафика. Дълбоката проверка на пакети включва анализиране на съдържанието на пакети с данни, докато те пътуват в интернет.

SSL сертификати

GFW използва SSL сертификати за прихващане и дешифриране на защитен интернет трафик. SSL сертификатите се използват за криптиране на данни, докато пътуват в интернет, но GFW може да прихване и дешифрира тези данни, използвайки свои собствени SSL сертификати.

Като цяло Великата китайска защитна стена е сложна и усъвършенствана система за цензура и наблюдение, която използва набор от технологии, за да контролира потока на информация в и от китайския интернет.

Кои уебсайтове и услуги са блокирани от Великата китайска защитна стена?

Голямата китайска защитна стена е сложна система за интернет цензура, която блокира достъпа до избрани чужди уебсайтове и забавя трансграничния интернет трафик. Китайското правителство използва комбинация от инструменти, услуги и правила, за да контролира съдържанието, достъпно за потребителите в страната. Ето някои от уебсайтовете и услугите, които са блокирани от Великата китайска защитна стена.

Търсачки

Google е блокиран в Китай и потребителите се пренасочват към китайската търсачка Baidu. Други популярни търсачки като Bing и Yahoo са достъпни, но силно цензурирани.

Социална медия

Facebook, Twitter и Instagram са блокирани в Китай. Weibo е популярна китайска платформа за микроблогинг, която е подобна на Twitter и се наблюдава строго от правителството. Qzone е китайски уебсайт за социални мрежи, подобен на Facebook.

Платформи за споделяне на видео

YouTube е блокиран в Китай и потребителите се пренасочват към китайски платформи за споделяне на видео като Tencent Video и Bilibili. Тези платформи са силно наблюдавани и цензурирани от правителството.

Приложения за съобщения

WhatsApp е блокиран в Китай и потребителите се насърчават да използват WeChat, китайско приложение за съобщения, което е строго наблюдавано от правителството.

Новинарски уебсайтове

Reuters, The New York Times и The Washington Post са сред новинарските уебсайтове, които са блокирани в Китай. Китайските новинарски уебсайтове като Xinhua и People's Daily са достъпни, но са силно цензурирани.

Голямата китайска защитна стена непрекъснато се развива и нови уебсайтове и услуги се добавят редовно към черния списък. Важно е да се отбележи, че политиките на китайското правителство за цензура не винаги са последователни и някои уебсайтове, които преди са били блокирани, може да станат достъпни в бъдеще.

Как да заобиколите Великата китайска защитна стена?

Голямата китайска защитна стена (GFW) е сложна система за интернет цензура, която ограничава достъпа до определени уебсайтове и онлайн съдържание в Китай. Въпреки това има начини да заобиколите GFW и да получите достъп до нецензурирания интернет. В този раздел ще разгледаме някои от най-ефективните методи за заобикаляне на GFW.

VPN услуги

Един от най-популярните и ефективни начини за заобикаляне на GFW е използването на услуга за виртуална частна мрежа (VPN). VPN криптира вашия интернет трафик и го насочва през сървър, разположен извън Китай, което прави да изглежда така, сякаш влизате в интернет от друго място. Това ви позволява да получите достъп до нецензуриран интернет, без да бъдете блокирани от GFW.

Има много налични VPN услуги, но не всички от тях работят в Китай. Някои VPN услуги са блокирани от GFW, така че е важно да изберете VPN услуга, която е надеждна и може да заобиколи GFW. Някои от най-добрите VPN услуги за Китай включват ExpressVPN, NordVPN и Surfshark.

Прокси сървъри

Друг начин за заобикаляне на GFW е чрез използване на прокси сървър. Прокси сървърът действа като посредник между вашето устройство и интернет, позволявайки ви достъп до уебсайтове и съдържание, които може да са блокирани от GFW. Прокси сървърите работят, като скриват вашия IP адрес и насочват вашия интернет трафик през сървър, разположен извън Китай.

Прокси сървърите обаче може да не са толкова ефективни, колкото VPN услугите, тъй като не криптират вашия интернет трафик. Това означава, че вашата интернет активност все още може да бъде видима за GFW. Някои популярни прокси сървъри за Китай включват Shadowsocks и Lantern.

Инструменти за заобикаляне

В допълнение към VPN услугите и прокси сървърите, има и различни инструменти за заобикаляне, които могат да ви помогнат да заобиколите GFW. Инструментите за заобикаляне работят, като прикриват вашия интернет трафик като нещо друго, което затруднява откриването и блокирането на GFW.

Някои популярни инструменти за заобикаляне включват Tor, Psiphon и Ultrasurf. Важно е обаче да се отбележи, че тези инструменти може да не са толкова ефективни като VPN услугите или прокси сървърите, а също така може да са по-бавни и по-малко надеждни.

В заключение, има няколко начина за заобикаляне на Великата защитна стена на Китай, включително VPN услуги, прокси сървъри и инструменти за заобикаляне. Важно е да изберете метод, който е надежден и ефективен, и да внимавате при достъп до нецензуриран интернет в Китай.

Въздействието на Великата китайска защитна стена

Голямата китайска защитна стена (GFW) е сложна система от правни и технологични мерки, въведени от китайското правителство за регулиране на вътрешното използване на интернет. GFW оказа значително влияние върху различни аспекти на обществото, включително китайското общество, чуждестранните компании, политическото несъгласие и сигурността в интернет.

За китайското общество

GFW оказа дълбоко въздействие върху китайското общество чрез ограничаване на достъпа до информация и задушаване на свободата на словото. Китайското правителство използва GFW, за да цензурира съдържание, което смята за чувствително или вредно за неговите интереси. Това доведе до силно контролирана и цензурирана интернет среда, в която гражданите нямат достъп до много уебсайтове и социални медийни платформи.

За чуждестранните компании

Чуждестранните компании, опериращи в Китай, също бяха засегнати от GFW. Китайското правителство използва GFW, за да блокира достъпа до чужди уебсайтове и услуги, което може да затрудни чуждестранните компании да работят в Китай. GFW също се използва за блокиране на достъпа до чуждестранни новинарски сайтове, което може да ограничи способността на чуждестранните компании да бъдат информирани за събитията в Китай.

За политическото несъгласие

GFW се използва за потискане на политическото несъгласие и предотвратяване на разпространението на информация, която е критична към китайското правителство. Китайското правителство използва GFW, за да блокира достъпа до уебсайтове и социални медийни платформи, които смята за критични към правителството или насърчаващи политическо несъгласие. Това затруднява активистите и дисидентите да се организират и да общуват помежду си.

Относно интернет сигурността

GFW също оказа влияние върху интернет сигурността в Китай. Китайското правителство използва GFW за наблюдение на интернет трафика и идентифициране на потенциални заплахи за сигурността. Въпреки това GFW се използва и за идентифициране и насочване към лица, които са критични към правителството или които са ангажирани в дейности, които правителството смята за вредни за неговите интереси.

В заключение, Великата китайска защитна стена оказа значително влияние върху различни аспекти на обществото в Китай. Въпреки че е бил използван за насърчаване на интернет сигурността и защита на интересите на китайското правителство, той също е бил използван за ограничаване на достъпа до информация, потискане на политическото несъгласие и затрудняване на чуждестранни компании да работят в Китай.

Още четене

Споделяне на разузнавателна информация на Петте очи е съюз, включващ Австралия, Канада, Нова Зеландия, Обединеното кралство и Съединените щати. Това споразумение за споделяне на разузнавателна информация е родено от шпионски споразумения, изковани по време на Втората световна война

Голямата китайска защитна стена, известна още като GFW, е комбинация от законодателни действия и технологии, наложени от Китайската народна република за регулиране на интернет на национално ниво. Неговата роля е да блокира достъпа до избрани чужди уебсайтове и да забавя трансграничния интернет трафик. За първи път беше разгърнат в Китай още през 1996 г. под ръководството на китайското правителство. Основната цел на Великата защитна стена е да контролира потока на информация към и от страната. (източник: Уикипедия, TechTarget, Да се ​​възползват от, ProtonVPN)

Свързани условия за интернет сигурност

Начало » VPN » VPN речник » Какво представлява Великата китайска защитна стена? (GFW)

Бъдете информирани! Присъединете се към нашия бюлетин
Абонирайте се сега и получете безплатен достъп до ръководства, инструменти и ресурси само за абонати.
Можете да се отпишете по всяко време. Вашите данни са в безопасност.
Бъдете информирани! Присъединете се към нашия бюлетин
Абонирайте се сега и получете безплатен достъп до ръководства, инструменти и ресурси само за абонати.
Можете да се отпишете по всяко време. Вашите данни са в безопасност.
Сподели с...