Какво е асиметрично и симетрично криптиране?

Асиметричният се отнася до нещо, което не е симетрично или балансирано. В контекста на криптографията асиметричното криптиране е вид криптиране, което използва два различни ключа, един за криптиране и друг за декриптиране. Това е известно още като криптография с публичен ключ, при която единият ключ е публичен и може да бъде споделен с всеки, докато другият ключ се пази частен от собственика. Асиметричното криптиране обикновено се използва в защитени комуникационни протоколи като SSL/TLS и SSH.

Какво е асиметрично и симетрично криптиране?

Асиметричният се отнася до нещо, което не е симетрично или балансирано от двете страни. В контекста на криптографията асиметричното се отнася до тип криптиране, което използва два различни ключа за криптиране и декриптиране на данни. Един ключ, известен като публичен ключ, се използва за криптиране на данните, докато другият ключ, известен като частен ключ, се използва за декриптиране на данните. Този тип криптиране е известен също като криптография с публичен ключ и обикновено се използва за сигурна онлайн комуникация и транзакции.

Асиметричното и симетричното криптиране са две основни концепции в областта на криптографията. Шифроването е процес на преобразуване на обикновен текст в кодирано съобщение за защита на поверителността на информацията. Това е решаваща техника за осигуряване на предаване на данни по интернет.

Симетричното криптиране е метод, при който един и същ ключ се използва както за криптиране, така и за декриптиране на данни. Това е проста и бърза техника, но има значителен недостатък. Ключът трябва да бъде споделен между подателя и получателя предварително, което го прави уязвим за прихващане и злоупотреба. Асиметричното криптиране, от друга страна, използва два различни ключа за криптиране и декриптиране. Публичният ключ се използва за криптиране, а частният ключ се използва за дешифриране. Тази техника осигурява по-високо ниво на сигурност, тъй като частният ключ се пази в тайна от собственика.

В тази статия ще проучим разликите между симетрично и асиметрично криптиране, техните предимства и недостатъци. Ще разгледаме как работят и приложенията им в реални сценарии. До края на тази статия ще имате ясно разбиране за важността на криптирането и как може да се използва за защита на чувствителна информация.

Какво е криптиране?

Шифроването е процес на преобразуване на обикновен текст в кодиран формат, който е нечетлив за всеки, който няма ключа за декодирането му. Шифроването се използва за защита на чувствителна информация, като лични данни, финансова информация и пароли.

Симетрично криптиране

Симетричното криптиране, известно още като споделено тайно криптиране, е вид криптиране, при което един и същ ключ се използва както за криптиране, така и за декриптиране на данните. Ключът се споделя между подателя и получателя и двете страни трябва да имат един и същ ключ за криптиране и дешифриране на данните. Симетричното криптиране е по-бързо и по-ефективно от асиметричното криптиране, но е по-малко сигурно, тъй като ключът трябва да бъде споделен.

Асиметрично криптиране

Асиметричното криптиране, известно още като криптография с публичен ключ, е вид криптиране, при което се използват два ключа: публичен ключ и частен ключ. Публичният ключ се използва за криптиране на данните, а частният ключ се използва за дешифриране на данните. Публичният ключ може да бъде споделен с всеки, но частният ключ трябва да се пази в тайна. Асиметричното криптиране е по-бавно и по-малко ефективно от симетричното криптиране, но е по-сигурно, тъй като личният ключ се пази в тайна.

Шифроването се използва в различни области, включително химия, математика и компютърни науки. В химията криптирането се използва за защита на поверителността на изследователските данни. В математиката криптирането се използва за осигуряване на комуникации и защита на чувствителна информация. В компютърните науки криптирането се използва за защита на данни, предавани по интернет и съхранявани в компютърни системи.

Шифроването може да бъде симетрично или асиметрично и може да бъде редовно или неправилно. Терминът „симетрия“ се отнася до баланса между две страни, докато „асиметрия“ се отнася до липсата на баланс между двете страни. Шифроването може също да бъде неравномерно, несиметрично или дори остаряло.

В заключение, криптирането е основен инструмент за защита на чувствителна информация. Симетричното и асиметричното криптиране са два вида криптиране, които се използват за защита на данните. Симетричното криптиране е по-бързо и по-ефективно, докато асиметричното криптиране е по-сигурно.

Симетрично криптиране

дефиниция

Симетричното криптиране, известно още като криптиране със секретен ключ, е метод на криптиране, при който един и същ ключ се използва както за криптиране, така и за декриптиране на данни. Това е сравнително стара и проста форма на криптиране, която използва единичен таен ключ за криптиране и декриптиране на съобщения.

Как работи

При симетрично криптиране подателят и получателят трябва да имат един и същ таен ключ. Подателят използва секретния ключ, за да шифрова съобщението, а получателят използва същия таен ключ, за да дешифрира съобщението. Това означава, че както подателят, така и получателят трябва да споделят сигурно секретния ключ, преди да може да се осъществи каквато и да е комуникация.

Алгоритмите за симетрично криптиране могат да бъдат разделени на две категории: блокови шифри и поточни шифри. Блоковите шифри криптират данни в блокове с фиксиран размер, докато поточните шифроват данните един бит или байт наведнъж.

Предимства и недостатъци

Симетричното криптиране има няколко предимства и недостатъци.

Професионалисти

 • То е по-бързо и по-ефективно от асиметричното криптиране.
 • Той е по-лесен за изпълнение и използване.
 • Подходящ е за криптиране на големи количества данни.

Против

 • Изисква сигурен метод за обмен на ключове.
 • Той е уязвим за атаки, ако секретният ключ е компрометиран.
 • Той не осигурява удостоверяване или неотказ.

Като цяло симетричното криптиране е полезен метод за криптиране за определени приложения, като например криптиране на големи количества данни. Въпреки това е важно внимателно да се обмислят последиците за сигурността и ограниченията на симетричното криптиране, преди да се използва.

Асиметрично криптиране

дефиниция

Асиметричното криптиране, известно още като криптография с публичен ключ, е вид криптиране, което използва чифт ключове за криптиране и декриптиране на данни. Двойката ключове включва публичен ключ, който може да бъде споделен с всеки, и частен ключ, който се пази в тайна от собственика. Публичният ключ се използва за криптиране на данните, а частният ключ се използва за дешифриране на данните.

Как работи

Когато потребител иска да изпрати съобщение до друг потребител, той криптира съобщението с помощта на публичния ключ на получателя. След това получателят може да декриптира съобщението с помощта на личния си ключ. Асиметричното криптиране често се използва заедно с цифров подпис, което е начин за проверка на автентичността на съобщението.

Асиметричното криптиране е по-сигурно от симетричното криптиране, тъй като личният ключ никога не се споделя, което прави по-трудно за нападателя да прихване и дешифрира съобщението.

Предимства и недостатъци

Професионалисти

 • По-сигурно от симетричното криптиране
 • Публичният ключ може да бъде споделен без компромис със сигурността
 • Позволява цифрови подписи за проверка на автентичността

Против

 • По-бавно от симетричното криптиране
 • По-сложни за изпълнение и управление
 • Изисква повече процесорна мощност от симетричното криптиране

Като цяло асиметричното криптиране е мощен инструмент за защита на данните и гарантиране на автентичността на съобщенията. Въпреки че може да е по-бавно и по-сложно от симетричното криптиране, добавените предимства за сигурност го правят ценен инструмент за всяка организация, която иска да защити чувствителна информация.

Асиметрично криптиране във Warfare

Асиметричното криптиране, известно още като криптиране с публичен ключ, става все по-важно в съвременната война. Асиметричното криптиране е вид криптиране, което използва два ключа, публичен ключ и частен ключ, за защита на данните. Публичният ключ се използва за криптиране на данните, докато частният ключ се използва за дешифрирането им. Този метод на криптиране се използва широко във военните комуникации, тъй като осигурява сигурен начин за предаване на чувствителна информация.

Асиметрична война

Асиметричната война е военна стратегия, която включва използването на неконвенционални тактики от по-слаба сила срещу по-силна сила. Този тип война често се използва от бунтовнически групи, като тези в Афганистан и Ирак. Асиметричната война разчита до голяма степен на използването на информационни и комуникационни технологии, което прави използването на асиметрично криптиране от съществено значение.

Партизанска война

Партизанската война е вид асиметрична война, която включва малки мобилни групи от бойци, които използват тактика удари и бягай, за да атакуват по-големи, по-конвенционални военни сили. Партизанските бойци често разчитат на асиметрично криптиране, за да комуникират сигурно помежду си и със своите поддръжници.

Тероризъм

Тероризмът е друга форма на асиметрична война, която разчита в голяма степен на използването на информационни и комуникационни технологии. Терористичните групи използват асиметрично криптиране, за да комуникират сигурно помежду си и да планират атаки. Използването на асиметрично криптиране затруднява правоприлагащите и разузнавателните агенции да прихващат и декодират техните комуникации.

В заключение, асиметричното криптиране играе критична роля в съвременната война, особено в асиметричната война, партизанската война и тероризма. Способността му да осигурява сигурна комуникация е от съществено значение за успеха на тези нетрадиционни тактики.

Асиметрично криптиране на пазари

Асиметричното криптиране, известно още като криптиране с публичен ключ, е вид криптиране, което използва публичен ключ и частен ключ. Публичният ключ се използва за криптиране на данни, докато частният ключ се използва за дешифрирането им. Този тип криптиране се използва широко на пазарите за защита на чувствителната информация.

Асиметрична информация

Асиметричната информация е ситуация, при която едната страна в транзакция има повече информация от другата страна. Това може да доведе до неблагоприятна селекция, при която купувачите може да не са в състояние да направят разлика между висококачествени и нискокачествени продукти.

Неблагоприятна селекция

Неблагоприятният подбор възниква, когато купувачите не могат да направят разлика между висококачествени и нискокачествени продукти. Това може да доведе до провал на пазара, когато пазарът не разпределя ефективно ресурсите. Асиметричното криптиране може да помогне за предотвратяване на неблагоприятна селекция, като гарантира, че чувствителната информация се съхранява сигурно.

На пазарите асиметричното криптиране може да се използва за защита на чувствителна информация, като например търговски тайни, финансови данни и информация за клиенти. Чрез използването на асиметрично криптиране, фирмите могат да пазят тази информация защитена, предотвратявайки попадането й в неподходящи ръце.

Като цяло асиметричното криптиране е основен инструмент на пазарите, който помага да се гарантира, че чувствителната информация се съхранява сигурно. Използвайки асиметрично криптиране, фирмите могат да защитят своята чувствителна информация, предотвратявайки неблагоприятен подбор и пазарен провал.

Заключение

В заключение, асиметричното и симетричното криптиране са два различни метода за криптиране на данни. Симетричното криптиране използва един и същ ключ както за криптиране, така и за декриптиране, докато асиметричното криптиране използва публичен ключ за криптиране и частен ключ за декриптиране.

Симетричното криптиране е по-бързо и по-просто от асиметричното криптиране, но изисква сигурно споделяне на ключа между подателя и получателя. Асиметричното криптиране решава този проблем, като позволява публичният ключ да се споделя широко, като същевременно запазва частния ключ в тайна.

И двата метода имат своите силни и слаби страни и изборът кой да използвате зависи от конкретните нужди на ситуацията. Например, симетричното криптиране често се използва за криптиране на големи количества данни, докато асиметричното криптиране често се използва за сигурна комуникация между две страни.

Важно е да се отбележи, че криптирането не е сигурно и може да бъде разбито с достатъчно време и ресурси. Ето защо е важно да използвате силни алгоритми за криптиране и да пазите ключовете и паролите защитени. Освен това криптирането трябва да се използва заедно с други мерки за сигурност, като защитни стени и антивирусен софтуер, за да се осигури цялостна защита срещу кибер заплахи.

Още четене

Асиметричният се отнася до нещо, което не е идентично от двете страни на централната линия и му липсва симетрия. Може също да означава наличие на две страни или половини, които не са еднакви или не са симетрични. (източник: Dictionary.com, Merriam-Webster)

Свързани условия за интернет сигурност

Начало » VPN » VPN речник » Какво е асиметрично и симетрично криптиране?

Бъдете информирани! Присъединете се към нашия бюлетин
Абонирайте се сега и получете безплатен достъп до ръководства, инструменти и ресурси само за абонати.
Можете да се отпишете по всяко време. Вашите данни са в безопасност.
Бъдете информирани! Присъединете се към нашия бюлетин
Абонирайте се сега и получете безплатен достъп до ръководства, инструменти и ресурси само за абонати.
Можете да се отпишете по всяко време. Вашите данни са в безопасност.
Бъдете информирани! Присъединете се към нашия бюлетин!
Абонирайте се сега и получете безплатен достъп до ръководства, инструменти и ресурси само за абонати.
Бъдете в крак с новостите! Присъединете се към нашия бюлетин
Можете да се отпишете по всяко време. Вашите данни са в безопасност.
Моята компания
Бъдете в крак с новостите! Присъединете се към нашия бюлетин
???? Вие сте (почти) абонирани!
Преминете към вашата имейл кутия и отворете имейла, който ви изпратих, за да потвърдите своя имейл адрес.
Моята компания
Вие сте абонирани!
Благодарим ви за вашия абонамент. Ние изпращаме бюлетин с проницателни данни всеки понеделник.
Сподели с...