Какво е шифроване с нулево знание?

Шифроването с нулево знание е вид криптиране, при което данните са криптирани по такъв начин, че ключът за криптиране да не се разкрива на никого, включително на подателя или получателя на данните. Това гарантира, че само предвиденият получател може да дешифрира и да има достъп до данните, осигурявайки максимална сигурност и поверителност.

Какво е шифроване с нулево знание?

Шифроването с нулево знание е начин за защита на информация, при който само лицето, което има ключа, може да го прочете, без да е необходимо да споделя ключа с някой друг. Това е като да имате таен код, който само вие и човекът, с когото общувате, можете да разберете и никой друг не може да го декодира.

Криптирането с нулево знание е термин, който става все по-популярен в областта на сигурността на данните. Това е вид криптиране, което ви позволява да съхранявате вашите данни в облака, без да споделяте своя ключ за криптиране с доставчика на облачно хранилище. Това означава, че никой, дори доставчикът на услуги, няма достъп до вашите защитени данни без ваше разрешение.

Терминът „нулево знание“ се отнася до факта, че доставчикът на облак няма информация за вашия ключ за криптиране, което гарантира, че никой освен вас не може да получи достъп. Това прави криптирането с нулево знание най-сигурният начин за защита на вашата поверителност онлайн. Много услуги за съхранение в облак и мениджъри на пароли използват криптиране с нулево знание, за да предложат на потребителите по-добра сигурност. Това е метод за криптиране, а не протокол за криптиране, като AES-256, и всичко е свързано с локално криптиране на данни и запазване на ключа за криптиране скрит от трети страни.

Какво е шифроване с нулево знание?

дефиниция

Шифроването с нулево знание е метод за криптиране, който ви позволява да съхранявате данни в облака, без да споделяте своя ключ за шифроване с доставчика на облачно хранилище. Това гарантира, че доставчикът на облак няма информация за вашия ключ за криптиране (и следователно за вашите данни), като гарантира, че никой освен вас не може да получи достъп. Терминът „нулево знание“ се отнася до факта, че доставчикът на услуги няма нулеви познания за вашите данни.

Как действа тя?

Шифроването с нулево знание работи, като криптира вашите данни с помощта на уникален ключ за криптиране, който само вие знаете. Този ключ никога не се споделя с доставчика на облачно хранилище, което гарантира, че няма начин за достъп до вашите данни. Когато имате нужда от достъп до вашите данни, вие предоставяте своя ключ за шифроване и данните се дешифрират на вашето устройство.

Предимства

Предимствата на Zero-Knowledge Encryption са ясни. Като гарантира, че само вие имате достъп до вашите данни, той осигурява превъзходна поверителност и сигурност за вашите данни. Това е особено важно в светлината на последните нарушения на данните, които подчертаха необходимостта от по-добра сигурност на данните. Шифроването с нулево знание също елиминира необходимостта от мениджъри на пароли, които сами по себе си могат да бъдат риск за сигурността.

Недостатъци

Един потенциален недостатък на шифроването с нулево знание е, че може да бъде по-бавно от другите методи за шифроване. Това е така, защото процесът на криптиране и декриптиране изисква повече изчислителни ресурси. Освен това прилагането на шифроване с нулево знание може да бъде по-сложно от други методи за шифроване, което може да го направи по-малко достъпно за някои потребители.

Като цяло, Zero-Knowledge Encryption е мощен инструмент за защита на чувствителни данни. С нарастването на услугите за съхранение в облак е по-важно от всякога да гарантирате, че вашите данни са защитени. Шифроването с нулево знание предоставя начин да направите това, без да жертвате потребителското изживяване. Някои примери за услуги за криптиране с нулево знание включват Tresorit, SpiderOak, Sync.com, и IDrive.

Криптиране с нулево знание срещу традиционно криптиране

Традиционно криптиране

Традиционното криптиране е широко използван метод за защита на данните чрез преобразуването им в код, който може да бъде дешифриран само с ключ или парола. Този метод на криптиране се използва за защита на чувствителни данни като пароли, финансова информация и лични идентификационни номера. Традиционното криптиране разчита на трета страна да съхранява ключа за криптиране и да предоставя достъп до данните.

Шифроване с нулеви знания

Криптирането с нулево знание, от друга страна, е метод на криптиране, който позволява данните да бъдат защитени по всяко време, като само потребителят разполага с ключа или паролата, необходими за достъп и дешифриране. Този метод на криптиране е известен още като криптиране от край до край или криптиране от страна на клиента. Криптирането с нулево знание е свързано с локално криптиране на данни и запазване на ключа за криптиране скрит от доставчика на услуги.

При криптиране с нулево знание данните на потребителя се криптират, преди да напуснат устройството му, и само криптираните данни се съхраняват на сървъра. Доставчикът на услугата няма достъп до ключа за криптиране и следователно не може да получи достъп до данните. Това означава, че дори ако доставчикът на услуги е хакнат или нарушен, данните на потребителя остават защитени.

сравнение

Следната таблица обобщава разликите между традиционното криптиране и криптирането с нулево знание:

Традиционно криптиранеШифроване с нулеви знания
Данните се криптират и съхраняват на сървърДанните се криптират локално и само криптираните данни се съхраняват на сървър
Доставчикът на услуги има достъп до ключа за криптиранеДоставчикът на услугата няма достъп до ключа за шифроване
Третата страна е отговорна за защитата на даннитеПотребителят е отговорен за защитата на данните
Доставчикът на услуги има достъп до даннитеДоставчикът на услуги няма достъп до данните

Криптирането с нулево знание осигурява по-високо ниво на сигурност и поверителност от традиционното криптиране. С криптиране с нулево знание потребителят има пълен контрол върху своите данни и може да бъде уверен, че те са защитени. Въпреки това, този метод на криптиране изисква потребителят да бъде отговорен за защитата на собствените си данни и запомнянето на своя ключ за криптиране или парола.

Приложения на криптиране с нулево знание

Шифроването с нулево знание е мощен инструмент за гарантиране на поверителност и сигурност на данните. Използва се в различни приложения, които изискват сигурно съхранение и прехвърляне на чувствителна информация. Ето някои от най-често срещаните приложения на Zero-Knowledge Encryption.

Cloud съхранение

Услуги за съхранение в облак като Dropbox, Google Drive, OneDrive, а други използват шифроване с нулево знание, за да предложат защитено съхранение в облак на своите потребители. При шифроване с нулево знание доставчикът на услугата няма достъп до данните на потребителя и ключът за шифроване се съхранява локално на устройството на потребителя. Това означава, че дори ако доставчикът на услуги е компрометиран, данните на потребителя остават в безопасност и сигурност.

Парола мениджъри

Мениджъри на пароли като Tresorit, SpiderOak, Sync.com, и iDrive използват Zero-Knowledge Encryption, за да гарантират, че паролите на потребителя и други чувствителни данни се пазят безопасно и защитено. При шифроване с нулево знание мениджърът на пароли няма достъп до данните на потребителя и ключът за шифроване се съхранява локално на устройството на потребителя. Това означава, че дори ако мениджърът на пароли е компрометиран, данните на потребителя остават в безопасност и защитени.

Онлайн транзакции

Шифроването с нулево знание се използва при онлайн транзакции, за да се гарантира, че чувствителните данни като номера на кредитни карти и лична информация се пазят безопасно и защитено. С Zero-Knowledge Encryption данните се криптират локално на устройството на потребителя, преди да бъдат изпратени по интернет. Това означава, че дори данните да бъдат прихванати, те са под формата на шифрован текст и не могат да бъдат прочетени без ключа за дешифриране.

Начало сигурност

Шифроването с нулево знание се използва и в системите за домашна сигурност, за да се гарантира, че личната информация на потребителя и защитените кадри се съхраняват безопасно и сигурно. С Zero-Knowledge Encryption, кадрите за сигурност се криптират локално на устройството на потребителя, преди да бъдат изпратени в облака за съхранение. Това означава, че дори ако облачното хранилище е компрометирано, защитените кадри на потребителя остават сигурни и сигурни.

Като цяло, Zero-Knowledge Encryption предлага много предимства за поверителността и сигурността на данните. Той използва математически алгоритми, за да гарантира, че чувствителните данни се съхраняват безопасно и сигурно, и може да се използва в различни приложения за защита на личната информация от киберпрестъпници и кражба на самоличност.

Как да внедрим криптиране с нулево знание

Криптирането с нулево знание става все по-популярно като начин за защита на чувствителни данни, но прилагането му може да бъде предизвикателство. В този раздел ще разгледаме някои ключови съображения за прилагане на криптиране с нулево знание.

Избор на правилния протокол за криптиране с нулево знание

Налични са няколко различни протокола за криптиране с нулево знание, всеки със своите силни и слаби страни. Някои популярни опции включват AES-256, SpiderOak, Sync.comи IDrive. При избора на протокол е важно да вземете предвид фактори като сигурност, лекота на използване и съвместимост с вашите съществуващи системи.

Осигуряване на съответствие с разпоредбите

Ако работите с чувствителни данни, важно е да се уверите, че вашето внедряване на криптиране с нулево знание е в съответствие със съответните разпоредби. Това може да включва разпоредби като HIPAA, GDPR или CCPA. Не забравяйте да се консултирате с правни експерти, за да сте сигурни, че отговаряте на всички необходими изисквания.

Осигуряване на прозрачност

Едно от ключовите предимства на криптирането с нулево знание е, че ви позволява да поддържате пълен контрол върху вашите данни. Това обаче може също така да затрудни осигуряването на прозрачност. За да се справите с това, помислете за прилагане на инструменти, които ви позволяват да наблюдавате и проверявате внедряването на криптиране с нулево знание.

Избор на услуга за криптиране с нулево знание

Ако не сте уверени в способността си да внедрите криптиране с нулево знание сами, може да помислите да работите с услуга за шифроване с нулево знание. Тези услуги могат да се справят с техническите детайли на криптирането вместо вас, което ви позволява да се съсредоточите върху основния си бизнес. Когато избирате услуга, не забравяйте да вземете предвид фактори като сигурност, надеждност и цена.

Като цяло, прилагане криптиране с нулево знаниеn изисква внимателно разглеждане на различни фактори. Като изберете правилния протокол, гарантирате съответствие с разпоредбите, гарантирате прозрачност и избирате правилната услуга, вие можете да защитите вашите чувствителни данни и да поддържате контрол върху вашата информация.

Още четене

Криптирането с нулево знание е метод на криптиране, при който данните са защитени по всяко време и само потребителят има ключа или паролата, необходими за достъп и дешифриране. Тя ви позволява да съхранявате данни в облака, без да споделяте своя ключ за криптиране с доставчика на облачно хранилище. Доставчикът не знае вашия ключ за криптиране, което гарантира, че никой освен вас няма да получи достъп до вашите данни. Терминът най-често описва процес на криптиране, при който потребителят може да докаже на друга страна, че дадено твърдение е вярно, като същевременно избягва предаването на допълнителна информация, освен факта, че твърдението наистина е вярно. (източник: HowToGeek, Bitcat)

Свързани условия за сигурност в облака

Бъдете информирани! Присъединете се към нашия бюлетин
Абонирайте се сега и получете безплатен достъп до ръководства, инструменти и ресурси само за абонати.
Можете да се отпишете по всяко време. Вашите данни са в безопасност.
Бъдете информирани! Присъединете се към нашия бюлетин
Абонирайте се сега и получете безплатен достъп до ръководства, инструменти и ресурси само за абонати.
Можете да се отпишете по всяко време. Вашите данни са в безопасност.
Сподели с...