Какво е NAS? (Мрежово съхранение)

NAS или Network Attached Storage е тип устройство за съхранение, което е свързано към мрежа и позволява на множество потребители и устройства да осъществяват достъп и да съхраняват данни през тази мрежа.

Какво е NAS? (Мрежово съхранение)

NAS означава Network Attached Storage. Това е тип устройство за съхранение, което се свързва към мрежа, като вашия домашен Wi-Fi, и ви позволява да съхранявате и осъществявате достъп до файлове от множество устройства, като компютри или смартфони. Това е като да имате собствено лично облачно хранилище, до което имате достъп от всяка точка на вашата мрежа. Представете си го като голям външен твърд диск, който всеки във вашия дом може да използва едновременно.

Network Attached Storage (NAS) е специална система за съхранение на файлове, която позволява на множество потребители и устройства да извличат данни от централизиран дисков капацитет. Това е тип архитектура за съхранение, която прави съхранените данни по-достъпни за мрежови устройства. NAS е една от трите основни архитектури за съхранение, заедно със Storage Area Networks (SAN) и Direct-Attached Storage (DAS).

NAS устройствата се наричат ​​NAS устройства или NAS системи. Те действат като централизирани мрежови споделяния за използване в локална мрежа. Други машини в мрежата могат да се свързват към NAS, за да четат и записват данни, сякаш устройството е свързано директно към техния компютър. NAS обикновено се използва в домове, малки предприятия и предприятия за съхраняване и споделяне на файлове, документи, снимки, видеоклипове и друго цифрово съдържание.

Какво е NAS?

дефиниция

Network Attached Storage (NAS) е вид съхранение на данни, което позволява на множество потребители да съхраняват и споделят файлове в мрежа. Това е специализиран файлов сървър, който се свързва към мрежа чрез TCP/IP и осигурява централизирано съхранение за потребителите за достъп до данни и файлове, сякаш устройството е свързано директно към техния компютър. NAS устройствата са известни като NAS устройства, NAS системи, NAS сървъри, NAS глави, NAS кутии или NAS единици.

NAS устройствата обикновено имат множество отделения за устройства, които могат да поемат твърди дискове (HDD), твърдотелни устройства (SSD) или изцяло флаш масиви. Те могат да бъдат конфигурирани в различни RAID нива, за да осигурят излишък на данни и да подобрят производителността. NAS системите също така поддържат различни мрежови протоколи, като SMB, NFS, FTP и HTTP, за да позволят междуплатформено споделяне на файлове.

История

Технологията NAS съществува от края на 1980-те години на миналия век, но едва в средата на 1990-те години става популярна за малките и средните предприятия. В първите дни NAS устройствата бяха скъпи и с ограничен капацитет, но с подобряването на технологията те станаха по-достъпни и мащабируеми.

Днес NAS устройствата се използват от фирми с всякакъв размер, както и от домашни потребители. Те предлагат рентабилно и гъвкаво решение за съхранение и споделяне на данни, както и осигуряване на възможности за архивиране и възстановяване след бедствие. NAS системите могат да се управляват и конфигурират чрез уеб интерфейс, което ги прави лесни за използване и поддръжка.

Заключение

NAS е мощно и универсално решение за съхранение на данни и споделяне на файлове. Той осигурява централизирано съхранение за множество потребители за достъп до данни и файлове през мрежа и поддържа различни мрежови протоколи и RAID нива за подобрена производителност и излишък на данни. NAS устройствата могат да бъдат конфигурирани и управлявани чрез уеб интерфейс, което ги прави лесни за използване и поддръжка. Независимо дали сте малък бизнес или домашен потребител, NAS може да осигури рентабилно и мащабируемо решение за съхранение.

NAS системи

NAS системите са специални устройства за съхранение на файлове, които позволяват на множество потребители и хетерогенни клиентски устройства да извличат данни от централизиран дисков капацитет. Тези системи действат като централизирани мрежови споделяния за използване в локална мрежа, позволявайки на други машини в мрежата да се свързват към NAS, за да четат и записват данни, сякаш устройството е свързано директно към техния компютър. В този раздел ще обсъдим хардуера, софтуера и операционната система, които изграждат NAS система.

железария

NAS системата се състои от няколко хардуерни компонента, включително процесор, памет, мрежов интерфейс и физическо съхранение. Тези компоненти работят заедно, за да осигурят надеждно и ефективно решение за съхранение на файлове. Някои от популярните NAS системи, налични на пазара, са Synology, QNAP, IBM и NetApp.

Софтуер

Софтуерът, който работи на NAS система, отговаря за управлението на съхранението на файлове, потребителския достъп и мрежовата свързаност. Софтуерът е готов за контейнер, което позволява на потребителите да инсталират допълнителни приложения и услуги за разширяване на функционалността на NAS системата. Един от популярните протоколи, използвани за съхранение на файлове в NAS система, е Apple Filing Protocol (AFP).

Операционна система

Операционната система на NAS система е проектирана да бъде лека и ефективна, позволявайки на системата да работи гладко, без да консумира твърде много ресурси. Операционната система е отговорна за управлението на хардуерните компоненти, софтуерните приложения и мрежовата свързаност. Някои от популярните леки операционни системи, използвани в NAS системите, са FreeNAS, OpenMediaVault и NAS4Free.

В обобщение, NAS системата е централизирано устройство за съхранение на файлове, което позволява на множество потребители и клиентски устройства да извличат данни от централизиран дисков капацитет. Хардуерът, софтуерът и операционната система работят заедно, за да осигурят надеждно и ефективно решение за съхранение на файлове.

Мрежови протоколи

Когато става въпрос за достъп до данни, съхранявани на NAS, мрежовите протоколи играят решаваща роля за осигуряване на комуникация между NAS и клиентските устройства. Ето някои от най-често срещаните мрежови протоколи, използвани с NAS:

TCP / IP

TCP/IP е стандартният мрежов протокол, използван за комуникация по интернет. Това е и протоколът, използван от повечето NAS устройства за комуникация с клиентски устройства. Този протокол позволява данните да се предават по мрежа по надежден и сигурен начин.

SMB (Блок на сървърни съобщения)

SMB е мрежов протокол, използван от базирани на Windows компютри за споделяне на файлове, принтери и други ресурси. Също така често се използва с NAS устройства, за да се даде възможност за споделяне на файлове между базирани на Windows клиентски устройства и NAS.

NFS (мрежова файлова система)

NFS е мрежов протокол, използван от Unix-базирани системи за споделяне на файлове по мрежа. Обикновено се използва с NAS устройства, за да позволи споделяне на файлове между базирани на Unix клиентски устройства и NAS.

iSCSI (интернет интерфейс за малка компютърна система)

iSCSI е мрежов протокол, използван за достъп до устройства за съхранение през мрежа. Той позволява на клиентските устройства да имат достъп до устройства за съхранение, сякаш са директно свързани към клиентското устройство.

Fibre Channel

Fibre Channel е високоскоростен мрежов протокол, използван за достъп до устройства за съхранение през мрежа. Обикновено се използва в мрежи за съхранение на корпоративно ниво.

В заключение, разбирането на мрежовите протоколи, използвани с NAS устройства, е от решаващо значение за разрешаване на комуникацията между NAS и клиентските устройства. Използвайки подходящия мрежов протокол, клиентските устройства могат да имат достъп до данните, съхранявани в NAS, по надежден и сигурен начин.

Производителност

Когато обмисляте NAS, производителността е важен фактор, който трябва да имате предвид. Ето някои ключови аспекти, които трябва да имате предвид:

File System

Файловата система, използвана от NAS, може да окаже значително влияние върху неговата производителност. Някои популярни файлови системи, използвани от NAS устройства, включват NTFS, ext4 и Btrfs. NTFS е популярен избор за базирани на Windows системи, докато ext4 и Btrfs обикновено се използват в среди на Linux. Btrfs също предлага функции като моментни снимки и компресиране на данни, които могат да бъдат полезни за определени приложения.

За съхранение на данни

Количеството данни, съхранявани в NAS, също може да повлияе на неговата производителност. Тъй като обемът на съхраняваните данни се увеличава, времето, необходимо за достъп до тези данни, също може да се увеличи. Ето защо е важно да изберете NAS с достатъчно капацитет за съхранение, за да отговори на вашите нужди.

RAID

RAID (Redundant Array of Independent Disks) е технология, използвана за подобряване на производителността и надеждността на NAS устройствата. RAID позволява множество твърди дискове да бъдат комбинирани в една логическа единица, което може да подобри скоростта на четене и запис. Има няколко различни RAID конфигурации, от които да избирате, всяка със своите силни и слаби страни.

Flash памет

Флаш паметта, известна още като твърдотелна памет, става все по-популярна в NAS устройствата. Флаш паметта предлага по-бързи скорости на четене и запис от традиционните твърди дискове, което може да подобри цялостната производителност. Флаш паметта обаче обикновено е по-скъпа от традиционните твърди дискове.

SSD дискове

SSD (Solid State Drives) са друг тип флаш памет, която може да се използва в NAS устройства. SSD дисковете предлагат още по-бързи скорости на четене и запис от традиционните твърди дискове или флаш памети. Те обаче са и по-скъпи от другите видове съхранение и може да не са необходими за всички приложения.

В обобщение, производителността е важен фактор, който трябва да имате предвид при избора на NAS. Файловата система, съхранението на данни, RAID конфигурацията и типът на използваното хранилище могат да повлияят на производителността. Като обмислите внимателно тези фактори, можете да изберете NAS, който отговаря на вашите нужди от производителност.

Архивиране и възстановяване след авария

Когато става въпрос за съхранение на данни, архивирането и възстановяването след бедствие са критични компоненти за осигуряване на наличност на данни и непрекъснатост на бизнеса. Network Attached Storage (NAS) осигурява надеждно и рентабилно решение за архивиране и възстановяване след бедствие.

Архивиране на данни

Архивирането на данни е процес на създаване на копие на данни за защита срещу загуба на данни. NAS устройствата осигуряват централизирано местоположение за съхранение на резервни копия, което улеснява управлението и достъпа до данни. С NAS можете да автоматизирате архивирането, за да сте сигурни, че вашите данни са винаги актуални и лесно достъпни в случай на загуба на данни.

Архивите

Архивите са от съществено значение, за да се гарантира, че данните могат да бъдат възстановени в случай на загуба на данни. NAS устройствата предоставят няколко опции за архивиране, включително инкрементално, диференциално и пълно архивиране. Инкременталните архиви архивират само промените, направени след последното архивиране, докато диференциалните архиви архивират всички промени от последното пълно архивиране. Пълните резервни копия архивират всички данни, независимо от направените промени.

Архивиране

Архивирането е процес на преместване на данни в дългосрочно хранилище за бъдеща употреба. NAS устройствата предоставят рентабилно решение за архивиране на данни, тъй като осигуряват голям капацитет за съхранение и могат лесно да бъдат разширявани. Архивирането на данни също може да помогне за освобождаване на място на основните устройства за съхранение.

Онлайн за съхранение на багаж

Онлайн съхранението предоставя решение за архивиране на данни извън сайта. С NAS можете лесно да настроите онлайн хранилище, за да сте сигурни, че вашите данни са винаги защитени, дори в случай на бедствие. Онлайн съхранението също осигурява допълнителен слой на защита срещу загуба на данни поради кражба, пожар или други бедствия.

В заключение, архивирането и възстановяването след бедствие са критични компоненти на всяко решение за съхранение на данни. С NAS можете лесно да автоматизирате архивирането, да управлявате резервни копия, да архивирате данни и да съхранявате данни извън сайта за възстановяване след бедствие.

Сигурност и управление

Когато става въпрос за мрежово присъединено хранилище (NAS), сигурността и управлението са критични компоненти, които не бива да се пренебрегват. В този раздел ще обсъдим значението на защитата на вашето NAS устройство и ефективното му управление.

Охрана

Защитата на вашето NAS устройство е от решаващо значение за защита на вашите данни от неоторизиран достъп и потенциални кибератаки. Ето някои мерки за сигурност, които можете да предприемете, за да защитите вашето NAS устройство:

 • Настройте силни пароли и активирайте двуфакторно удостоверяване (2FA), за да предотвратите неоторизиран достъп.
 • Поддържайте фърмуера на вашето NAS устройство актуален, за да сте сигурни, че всички уязвимости в сигурността са отстранени.
 • Използвайте криптиране, за да защитите данните си от кражба или неоторизиран достъп.
 • Ограничете достъпа до вашето NAS устройство, като създадете потребителски акаунти със специфични разрешения.

управление

Ефективното управление на вашето NAS устройство е от съществено значение, за да се гарантира, че то работи ефективно и отговаря на вашите нужди за съхранение. Ето някои съвети за управление, които ще ви помогнат да извлечете максимума от вашето NAS устройство:

 • Редовно наблюдавайте производителността на вашето NAS устройство, за да се уверите, че то работи гладко.
 • Създайте графици за архивиране, за да сте сигурни, че вашите данни се архивират редовно и могат да бъдат възстановени в случай на загуба на данни.
 • Използвайте RAID конфигурация, за да защитите данните си от хардуерни повреди.
 • Настройте предупреждения и известия, за да сте информирани за всякакви проблеми или потенциални проблеми с вашето NAS устройство.

Конфигурация

Правилното конфигуриране на вашето NAS устройство е от съществено значение, за да се гарантира, че то отговаря на вашите нужди за съхранение и работи ефективно. Ето някои съвети за конфигуриране, които да ви помогнат да започнете:

 • Определете вашите нужди за съхранение и изберете NAS устройство с подходящ капацитет за съхранение.
 • Конфигурирайте мрежовите настройки на вашето NAS устройство, за да сте сигурни, че то е достъпно във вашата мрежа.
 • Настройте протоколи за споделяне на файлове като SMB или NFS, за да разрешите споделянето на файлове във вашата мрежа.
 • Конфигурирайте потребителските акаунти и разрешенията на вашето NAS устройство, за да сте сигурни, че потребителите имат достъп до съответните файлове и папки.

Като следвате тези съвети за сигурност и управление, можете да гарантирате, че вашето NAS устройство е защитено, ефективно и отговаря на вашите нужди за съхранение.

скалируемост

Когато става въпрос за решения за съхранение, мащабируемостта е критичен фактор, който трябва да се вземе предвид. Системите за мрежово съхранение (NAS) предлагат различни опции за мащабируемост и изборът на правилния е от съществено значение, за да отговори на вашите нужди за съхранение.

Увеличаване на NAS

Scale-Up NAS е традиционен метод за увеличаване на капацитета за съхранение чрез добавяне на повече дискове към съществуващото NAS устройство. Този метод е подходящ за малки фирми или домашни потребители, които трябва постепенно да разширят капацитета си за съхранение. Чрез добавяне на повече дискове капацитетът за съхранение на NAS устройството се увеличава и то може да обработва повече данни.

Въпреки това Scale-Up NAS има някои ограничения. Надграждането на капацитета за съхранение на NAS устройството може да бъде скъпо и може да изисква престой, за да добавите още дискове. Освен това има ограничение за броя на дисковете, които могат да се добавят към NAS устройството, което може да ограничи скалируемостта на системата.

Мащабно съхранение

Scale-Out Storage е метод за добавяне на повече капацитет за съхранение чрез добавяне на повече NAS устройства към мрежата. Този метод е подходящ за фирми, които трябва бързо и ефективно да увеличат своя капацитет за съхранение. Чрез добавяне на повече NAS устройства капацитетът за съхранение на мрежата се увеличава и тя може да обработва повече данни.

Scale-Out Storage предлага няколко предимства пред Scale-Up NAS. Той е по-гъвкав, тъй като позволява на потребителите да добавят повече капацитет за съхранение без престой. Освен това, той може да обработва по-голям брой дискове, което го прави по-мащабируем от Scale-Up NAS.

Мащабиран NAS

Scale-Out NAS е комбинация от Scale-Up NAS и Scale-Out Storage. Позволява на потребителите да добавят повече дискове към съществуващото NAS устройство и също така да добавят още NAS устройства към мрежата. Този метод е подходящ за фирми, които трябва постепенно и ефективно да увеличат своя капацитет за съхранение.

Scale-Out NAS предлага няколко предимства пред Scale-Up NAS и Scale-Out Storage. Той е по-гъвкав от Scale-Up NAS, тъй като позволява на потребителите да добавят повече дискове без престой. Освен това, той е по-мащабируем от Scale-Out Storage, тъй като може да обработва по-голям брой дискове и NAS устройства.

В заключение, изборът на правилната опция за мащабируемост за вашата NAS система е от решаващо значение за посрещане на вашите нужди за съхранение. Scale-Up NAS е подходящ за малки фирми или домашни потребители, които трябва постепенно да разширят своя капацитет за съхранение. Scale-Out Storage е подходящо за фирми, които трябва бързо и ефективно да мащабират своя капацитет за съхранение. Scale-Out NAS е подходящ за фирми, които трябва постепенно и ефективно да мащабират своя капацитет за съхранение, като същевременно поддържат гъвкавост и мащабируемост.

Cloud съхранение

NAS е отлична опция за съхранение на големи количества данни, като същевременно ги прави достъпни от всяко място. Това обаче не е единствената опция, достъпна за потребителите. Облачното съхранение е друг популярен избор за съхранение на данни. Съхранението в облак е модел на съхранение на данни, при който данните се съхраняват на отдалечени сървъри, които могат да бъдат достъпни през интернет. Облачното съхранение е чудесна възможност за потребителите които искат да съхраняват данните си сигурно и да имат достъп до тях отвсякъде.

Обществен облак

Публичното облачно хранилище е вид облачно хранилище, което се притежава и управлява от трети страни доставчици на облачни услуги. Услугите за публично съхранение в облак са достъпни за всеки, който иска да ги използва. Публичното облачно хранилище обикновено се използва за съхраняване на нечувствителни данни като снимки, видеоклипове и музика. Общественото хранилище в облак е достъпна опция за потребители, които искат да съхраняват данните си сигурно, без да се налага да инвестират в скъп хардуер.

Облачни доставчици

Доставчиците на облак са компании, които предлагат услуги за съхранение в облак на потребителите. Някои от най-популярните облачни доставчици включват Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) и Microsoft Azure. Всеки доставчик на облак предлага различни функции и ценови планове. Потребителите трябва да изберат облачен доставчик, който най-добре отговаря на техните нужди и бюджет.

Едно предимство на използването на облачно хранилище е, че потребителите не трябва да се притесняват за поддръжката на хардуера. Облачните доставчици се грижат за цялата поддръжка и надграждане на хардуера. Друго предимство на използването на облачно съхранение е, че потребителите могат да имат достъп до данните си от всяко място с интернет връзка.

В заключение, облачното съхранение е чудесна възможност за потребители, които искат да съхраняват своите данни сигурно и да имат достъп до тях отвсякъде. Общественото хранилище в облак е достъпна опция за потребители, които искат да съхраняват нечувствителни данни. Облачните доставчици предлагат различни функции и ценови планове, така че потребителите трябва да изберат доставчик, който най-добре отговаря на техните нужди и бюджет.

Приложения на NAS

NAS устройствата имат широк спектър от приложения и могат да се използват за различни цели. Ето някои от най-често срещаните приложения на NAS:

Структурирани данни

NAS може да се използва за съхраняване на структурирани данни, като бази данни, електронни таблици и други видове структурирани данни. Този тип данни обикновено са организирани в таблици и могат лесно да се търсят и извличат. NAS може да осигури високопроизводително съхранение за структурирани данни, което прави възможен бърз достъп и манипулиране на големи масиви от данни.

Неструктурирани данни

NAS може да се използва и за съхраняване на неструктурирани данни, като документи, изображения и видеоклипове. Този тип данни обикновено не са организирани в таблици и могат да бъдат по-трудни за търсене и извличане. Въпреки това, NAS може да осигури централизирано местоположение за съхраняване на неструктурирани данни, което ги прави по-лесни за управление и споделяне.

Streaming Media

NAS може да се използва за съхраняване и поточно предаване на медийни файлове, като музика и видео. Това може да бъде особено полезно за системи за домашно забавление, където множество устройства трябва да имат достъп до едни и същи медийни файлове. NAS може да осигури централизирано местоположение за съхранение на медийни файлове, което улеснява управлението и споделянето.

Управление на взаимоотношенията с клиенти

NAS може да се използва за съхраняване на данни за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), като профили на клиенти, информация за контакт и данни за продажби. Този тип данни обикновено се използват от екипи по продажби и маркетинг за управление на взаимоотношенията с клиентите и подобряване на ефективността на продажбите. NAS може да осигури централизирано местоположение за съхраняване на CRM данни, което ги прави по-лесни за управление и споделяне.

Управление на човешките ресурси

NAS може да се използва и за съхраняване на данни за управление на човешките ресурси (HRM), като профили на служители, информация за заплати и данни за ефективността. Този тип данни обикновено се използват от екипите по човешки ресурси за управление на представянето и възнагражденията на служителите. NAS може да осигури централизирано местоположение за съхранение на HRM данни, което ги прави по-лесни за управление и споделяне.

Machine Learning

NAS може да се използва за съхраняване на данни за приложения за машинно обучение (ML). ML изисква големи набори от данни за обучение на алгоритми и правене на прогнози. NAS може да осигури високопроизводително съхранение за ML набори от данни, което прави възможен бърз достъп и манипулиране на големи набори от данни.

Като цяло NAS устройствата могат да се използват за различни приложения и могат да осигурят централизирано място за съхранение и управление на данни. Независимо дали трябва да съхранявате структурирани или неструктурирани данни, медийни файлове, CRM данни, HRM данни или ML набори от данни, NAS може да осигури надеждно и високопроизводително решение за съхранение.

Заключение

В заключение, Network Attached Storage (NAS) е централизирана система за съхранение на файлове, която позволява на множество потребители и устройства да извличат данни от споделен дисков капацитет. NAS устройствата са рентабилно и ефикасно решение, което може да се използва в домове, малки предприятия и големи предприятия.

NAS устройствата предлагат няколко предимства, включително:

 • Лесно споделяне на файлове и документи между множество устройства и потребители
 • Централизирано архивиране и съхранение на данни
 • Отдалечен достъп до данни от всяко място с интернет връзка
 • Мащабируемост за посрещане на нарастващи нужди от съхранение
 • Проста инсталация и поддръжка

NAS устройствата се предлагат в различни форми и размери, с различен капацитет за съхранение и функции. Важно е да изберете правилното NAS устройство, което отговаря на вашите специфични изисквания. Някои от факторите, които трябва да имате предвид при избора на NAS устройство, включват:

 • Капацитет за съхранение
 • Брой отделения за устройства
 • Скорост на процесора и RAM
 • RAID конфигурация
 • Опции за свързване
 • Цена

Като цяло NAS устройствата са отлична инвестиция за всеки, който иска да централизира своето хранилище и да подобри достъпността на данните. С правилното NAS устройство можете лесно да споделяте файлове, да архивирате данни и да осъществявате достъп до вашите файлове отвсякъде.

Още четене

NAS означава Network Attached Storage. Това е вид специално устройство за съхранение на файлове, което осигурява споделено съхранение на базата на файлове чрез стандартна Ethernet връзка за използване в локална мрежа. Множество потребители могат да съхраняват и споделят файлове на централизиран файлов сървър, който може да бъде достъпен от други машини в мрежата, сякаш устройството е свързано директно към техния компютър. NAS устройствата са известни още като NAS устройства, NAS системи, NAS кутии, NAS устройства, NAS сървъри или NAS глави. (източник: IBM намлява TechTarget)

Свързани термини за облачни изчисления

Начало » Cloud съхранение » Терминологичен речник » Какво е NAS? (Мрежово съхранение)

Бъдете информирани! Присъединете се към нашия бюлетин
Абонирайте се сега и получете безплатен достъп до ръководства, инструменти и ресурси само за абонати.
Можете да се отпишете по всяко време. Вашите данни са в безопасност.
Бъдете информирани! Присъединете се към нашия бюлетин
Абонирайте се сега и получете безплатен достъп до ръководства, инструменти и ресурси само за абонати.
Можете да се отпишете по всяко време. Вашите данни са в безопасност.
Сподели с...